Od toho nakolik můžete zachránit svůj Plamen během temných časů, závisí osud planetySanat Kumara
19. prosince 2020


JÁ JSEM Sanat Kumara. Dnes, milovaní, se Mi podařilo přesvědčit Karmickou Radu o potřebě předání tohoto Poselství. Naše Učení nebude úplné, pokud My se nedotkneme ještě jednoho jeho  důležitého aspektu. 

Především, JÁ bych chtěl, abyste pochopili, že všechno Naše Učení je dáno na základě nejhlubší Lásky k Lidstvu. 


Už jsme říkali a JÁ znovu opakuji: nejdůležitější oblast lidské činnosti je oblast duchovní. Od toho, nakolik je zaveden pořádek v této oblasti, závisí blahobyt ve všech ostatních sférách lidského života.


Proto se dnes dotkneme choulostivého a nesmírně důležitého tématu: oddělení zrna od plev mezi stoupenci Našeho  Učení.


Učení přišlo do vašeho světa skrze Našeho posla díky mimořádné výjimce, která byla dána Kosmickou Radou.
V této kritické, přelomové době Země potřebovala obnovený  předání Starověkého Učení proto, aby po zavedení pořádku v duchovní oblasti došlo k zavedení pořádku ve všech ostatních oblastech lidské činnosti.


Od prvních let předávání Našeho Učení Jsme se potýkali s tím, že 90 procent jednotlivců, které Jsme pro tuto misi připravili a kteří přijali určité závazky před inkarnací, když nastal čas splnit své povinnosti, začali jeden za druhým opouštět Našeho posla. Chápete, že Naše mise nejsou určeny pro jednu osobu. Celé komando dobře vycvičených a připravených světlonošů muselo pomáhat našemu poslovi v určitých směrech.

A v prvních několika letech téměř všichni neplnili své povinnosti. V podstatě byla spáchána monstrózní zrada. A tato zrada je nesmazatelnou zátěží pro duše těchto jednotlivců. Není větší bolest než okamžik, kdy předstoupí před Karmickou Radu a dozví se o svém pochybení.


Museli jsme urgentně, doslova za chodu, měnit plán mise, pokračovat v plnění mise, ale ve zkrácené podobě.

Další, s čím museli jsme čelit, byli jednotlivci, kteří jednali pod praporem Našeho Učení, mluvili nádhernými slovy a dokonce se snažili dělat naše skutky. Byli to však vlci v ovčích kůžích.


Po mnoho staletí tito jedinci ničili Naše mise, působíc v duchovních komunitách, klášterech a při Našich misích.

A tak se nakonec vtělili do této doby oddělení zrn od plev. Nebezpečí je v tom, že tito jedinci mají neblahý vliv na nezralé duše a dokonce vedou tyto duše ke smrti. Tentokrát jsme se dočkali odhalených  plodů jejich činnosti. Ve skutečnosti, prostřednictvím těchto jednotlivců se naše mise v Rusku neuskutečnila a byly způsobeny značné škody v jiných zemích.

Nyní má však Velká Karmická Ráda nezvratná fakta, která umožní těmto zástupcům protichůdných sil postavit se před Karmický Soud. Dávám Našemu poslovi  pravomoc oznámit jména těchto jedinců. To neznamená, že každý má takové právo. Nesuďte a nebudete souzeni.

Avšak v dané konkrétní situaci oznámení jejich jmen je nutné, protože mnozí vidí jejich skutky a mnozí věří vlkům v ovčí kůži, následují je a ztrácejí své duše. Jiní, když vidí nepravosti, kterých se tito jednotlivci dopouštějí, nechápou, proč jsou v řadách následovníků Našeho Učení. A to odpuzuje mnohé světlé duše od Našeho Učení.

Velmi dobře chápu, že se tito jedinci budou mstít Našemu poslovi pomocí jejich vyzkoušených metod: lži, pomluvy, diskreditace. A protože Náš posel je neoddělitelný od Našeho Učení, jejich pomsta ohrozí celé Učení. A bude to podobné tomu, jak Mojžíš, sestupující z hory, uviděl tančících u zlatého telete a v hněvu rozbil napsané Bohem tabulky s Božím Zákonem.

Zjevně ještě nenastal čas, aby Naše Učení přišlo do vašeho světa. Současný svět je příliš temný a nehostinný pro vysoké Učení.

Nemůžeme dopustit, aby kolem Našeho Učení se stávali ohavnosti v podobě krádeže, podvodu, zrady, pomluv a přímé neúcty k Našemu poslovi.

Je třeba říci, že většina Našich dalších takzvaných následovníků se vůbec neliší od tančíсích před zlatým teletem v době Mojžíše. Konzumují Naše Učení, čtou Naše Poselství, jako by to byla další zábava, a okamžitě se zaměřují na vyhledávání dalších rafinovaných duchovních potěšení. Tito duchovní spotřebitelé si nezaslouží dotknout se Našeho Učení. Je čas oddělit zdravé ovce od mizerného stáda.

Pro Našeho posla je pravý čas zvolat jako Mojžíš: „Kdo je Boží, pojď ke mně!“ Pamatujete si, co se stalo těm, kteří tančili před zlatým teletem? [1]

Ve vaší době však není nutné trestat zrádce mečem. Stačí Nám uvolnit řemínek karmy a Země bude pokryta závojem temnoty. Obránci zlatého telete vytvořili mnoho sofistikovaných zbraní ničení lidstva. Tato zbraň zničí moderní tanečníky před zlatým teletem.

Jen hrstka vyvolených zůstává věrná Bohu, Mistrům a Našemu poslu. Dokud svítí svítidla v čakrách Našich oddaných služebníků, existuje naděje na záchranu evoluce na planetě Zemi, existuje naděje na záchranu evoluce na planetě Zemi.

Proto se nyní Já obracím k vám, milovaní, ptáčata mého orlího hnízda. Jste to právě vy, kdo nyní čelí velkému napětí všech vašich sil a příležitostí, aby se ty duše kolem vás, které si zachovali svou víru a oddanost, zachránily.

Bez zavedení pořádku v duchovní oblasti je nemožné dát do pořádku všechny ostatní sféry lidské činnosti.  Nemohou lidé, kteří nejsou upřímní, lstiví a nerespektují Hierarchii a Našeho posla, provést nezbytné změny v duchovní oblasti. A bez těchto změn nejsou možné Božské změny v celém světě.

Přicházejí těžké časy. Připomenu vám, že tyto časy jsou způsobeny výběrem nejvíce vědomé a vyspělé části lidské společnosti. V této těžké době byli ti nejlepší posláni do inkarnace. Je mi velice líto, že většina z nich buď spáchala zradu, nebo opustila Cestu, unesena tancem před zlatým teletem.

Nyní je však jasně viditelné, jak volba nejlepší části lidstva ovlivňuje osud nejen celých zemí, ale celého světa.

Na závěr vyzývám Našich věrných a oddaných, aby se připravili na těžké časy. Od toho nakolik můžete zachránit svůj Plamen během temných časů, závisí osud planety.

JÁ JSEM Sanat Kumara. A nebýt mé největší Lásky v lidstvu, nepřišel bych dnes dát světu toto Poselství. Om.