Tato stránka obsahuje částečné a přibližné překlady Poselství Vzestoupených Mistrů 

z ruštiny, předaná prostřednictvím Posla Taťjany Mikušiny.

 

Překlady se neustále zdokonalují skupinou dobrovolných překladatelů. 

Původní Poselství v ruštině je na webu

https://sirius-ru.net/dictations/index.htm

 

 

Poselství zveřejněné na této stránce je publikováné v knize 

"Slovo Moudrosti - 14"

 

červen 2011

 

14. června 2011

15. června 2011

16. června 2011

Vytváříte svou budoucnost a budoucnost celé planety v době početí vašeho dítěte
Kuthumi, 17. června 2011

Jste předurčeni ke Zlatému Věku!
Saint-Germain, 18. června 2011

19. června 2011

20. června 2011

21. června 2011

Volám vás na cestu do reálného světa
Gautama Buddha, 22. června 2011

Společně jsme schopni vykonat ten zázrak, který čeká na Rusko
Milovaná Matka Marie, 23. června 2011

24. června 2011

25. června 2011

26. června 2011


©Posel Taťjana Nikolajevna Mikušina

Zdroj

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net