O Poslu a Poselstvích
 
 
 

Odpradávna jsou na východě známí Mistři Šambaly. V různých učeních se jim říká různě: Učitelé lidstva, Vzestoupení Mistři, Mistři Moudrosti, Velké Bílé Bratrstvo.

Tito Učitelé postoupili na vyšší evoluční úroveň a ve svém dalším rozvoji pokračují na jemnohmotných rovinách. A jejich posláním je pomáhat lidstvu Země v rozvoji jeho vědomí.

Vzestoupení Mistři komunikují s lidstvem prostřednictvím Poselství (Diktátů). Poselství přijímá a zapisuje Posel, který si osvojil speciální techniku pro příjem Poselství z vyšších, éterických rovin Světla.

Takovými Posly byli Elena Petrovna Blavatská, Elena a Nikolaj Rerichovi, Mark a Elizabeth Prophetovi a další. 

 

V roce 2004 přidělili Mistři talár svého Posla Taťjaně Nikolajevně MIKUŠINĚ. Poselství předané prostřednictvím Tatiany Nikolajevny jsou publikovány v sérii knih "Slovo Moudrosti".

Za deset let přijala 21 cyklů Poselství, které obsahují více než 470 diktátů. Poselství byly přeloženy do 19 světových jazyků. Za tu dobu Taťjana Nikolajevna napsala a vydala více než 50 knih.

 

 

„Udělala jsem vše, co bylo v mých silách, abych co nejlépe odvedla svou práci při přijímání Poselství. Ale ve skutečnosti všechno dělal Bůh. 

 

Nikdy jsem předem nevěděla, která z Bytostí Světla přijde předat Poselství. Také jsem nevěděla, jaké bude téma Poselství. A stále nemohu pochopit, jak tento zázrak předávání Poselství probíhá. Práce na přijímání Poselství je na hranici lidských možností a můžeme jen hádat, kolik úsilí vynaložili Vzestoupení Mistři, aby byla tato mnohaletá práce úspěšná.“ (T.N. Mikušina)

 

Informace obsažené v Poselstvích nepatří k žádnému konkrétnímu systému víry ani k žádnému konkrétnímu náboženství. Mistři hovoří o současném historickém okamžiku na planetě Zemi. 

Mistři mluví o energii a vibracích, o iluzi tohoto světa a Božské realitě, o Vyšším Já člověka a jeho nižších tělech. Seznamují nás s novými aspekty Zákona karmy (Zákona příčiny a následku) a Zákona reinkarnace. Poskytují konkrétní doporučení, jak lze změnit vlastní vědomí, aby člověk nezůstal na vedlejší koleji evoluční cesty. 

 

 „…pokud jste vyzbrojeni znalostmi probíhajících procesů, je pro vás snadnější orientovat se a snáze přežít ten chaos, který existuje, a který bude brzy nahrazen novým pořádkem. 

 

…od toho, nakolik budete uvnitř sebe přesvědčeni o tom, že na vás čekají mnohem radostnější a světlejší časy, se odvíjí trvání přechodného období. 

 

Budete muset změnit své vědomí, změnit postoje vůči všemu, co vás obklopuje. Protože nová éra bude založena na úplně jiných principech! A pokud se budete držet strachu, individualismu, omezení, pak zůstanete pozadu, ujede vám vlak evoluce. 

 

Protože pro novou éru bude charakteristický kolektivismus, svoboda a vztahy, které budou založeny na přátelství a lásce! V první řadě je nyní nejdůležitější změnit vědomí a myšlení! A čím rychleji budete schopni změnit své vědomí, tím menší počet pohrom a těžkostí postihne lidstvo v blízké době.“ 

(Saint-Germain) 

 

 

„Přicházíme znovu a znovu ne proto, abychom vám zjevili novou Pravdu, ale proto, abyste si vzpomněli na dávnou Pravdu, kterou jste znali už dávno, ale zapomněli jste na ni, protože jste byli 213 příliš ponořeni do hmoty. A nyní je čas vzpomenout si na svůj Zdroj a vrátit se k němu… 

 

To je Pravda, kterou jste studovali ve starověké Lemurii a Atlantidě, ve všech Školách Mystérií minulosti i současnosti, které kdy na Zemi existovaly.”

 (Serapis Bey)

 

Použito materiálů ze stránek "Sirius"

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net