O Poslu a Poselstvích
 
 
 

Odpradávna jsou na východě známí Mistři Šambaly. V různých učeních se jim říká různě: Učitelé lidstva, Vzestoupení Mistři, Mistři Moudrosti, Velké Bílé Bratrstvo.

Tito Učitelé postoupili na vyšší evoluční úroveň a ve svém dalším rozvoji pokračují na jemnohmotných rovinách. A jejich posláním je pomáhat lidstvu Země v rozvoji jeho vědomí.

Vzestoupení Mistři komunikují s lidstvem prostřednictvím Poselství (Diktátů). Poselství přijímá a zapisuje Posel, který si osvojil speciální techniku pro příjem Poselství z vyšších, éterických rovin Světla.

Takovými Posly byli Elena Petrovna Blavatská, Elena a Nikolaj Rerichovi, Mark a Elizabeth Prophetovi a další.

V roce 2004 přidělili Mistři talár svého Posla Taťjaně Nikolajevně Mikušině. Do současnosti přijala více než 480 Poselství od více než padesáti Bytostí Světla. Všechna Poselství, předaná prostřednictvím Taťány Mikušiny, jsou dostupná na původních stránkách Sirius  www.sirius-ru.net a v češtině.

Poselství jsou uváděna ve formě besed. Informace, které jsou v nich obsaženy, nepatří k žádnému konkrétnímu náboženství nebo určité víře.

Mistři v nich mluví o současném historickém okamžiku na planetě Zemi. Hovoří o energiích a vibracích, o iluzi tohoto světa a o Božské Realitě, o Vyšším Já člověka a o jeho nižších tělech. Nabízejí nový pohled na nejdůležitější zákony – Zákon karmy (Zákon příčiny a následku) a Zákon Reinkarnace.

Souhrn všech Poselství obsahuje ucelené Učení, jehož základem je Morální Zákon. Postupné každodenní čtení Poselství mění vědomí čtenáře. A se změnou vědomí se postupně změní i okolní prostředí.

Jedním ze základních principů Učení je, že vnější svět je zrcadlem, ve kterém se odráží naše vědomí. Dokonalému vědomí odpovídá dokonalý svět.

 

"...pokud jste vyzbrojeni znalostmi probíhajících procesů, je pro vás snadnější orientovat se a snáze přežít ten chaos, který existuje, a který bude brzy nahrazen novým pořádkem.

 

...od toho, nakolik budete uvnitř sebe přesvědčeni o tom, že na vás čekají mnohem radostnější a světlejší časy, se odvíjí trvání přechodného období.

Budete muset změnit své vědomí, změnit postoje vůči všemu, co vás obklopuje. Protože nová éra bude založena na úplně jiných principech! A pokud se budete držet strachu, individualismu, omezení, pak zůstanete pozadu, ujede vám vlak evoluce.

 

Protože pro novou éru bude charakteristický kolektivismus, svoboda a vztahy, které budou založeny na přátelství a lásce!


V první řadě je nyní nejdůležitější změnit vědomí a myšlení! A čím rychleji budete schopni změnit své vědomí, tím menší počet pohrom a těžkostí postihne lidstvo v blízké době."

Saint-Germain

 

Použito materiálů ze stránek "Sirius"

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net