Tato stránka obsahuje částečné a přibližné překlady Poselství Vzestoupených Mistrů 

z ruštiny, předaná prostřednictvím Posla Taťjany Mikušiny.

 

Překlady se neustále zdokonalují skupinou dobrovolných překladatelů. 

Původní Poselství v ruštině je na webu

https://sirius-ru.net/dictations/index.htm

 

Poselství zveřejněné na této stránce je publikováné v knize 

"Slovo Moudrosti - 3"

 

 leden - duben 2006

 

Když se na fyzické úrovni objeví číše, kterou můžeme naplnit Světlem, vždy tak učiníme
Milovaný Šiva, 23. ledna 2006

Učení o Božské Vděčnosti
Pán Maitréja, 10. dubna 2006

Gautama Buddha, 18. dubna 2006

19. dubna 2006

20. dubna 2006 

21. dubna 2006

22. dubna 2006

23. dubna 2006

24. dubna 2006

 

Vystavte se větru změn a nebojte se nachladit a onemocnět

Gautama Buddha, 26. dubna 2006  

27. dubna 2006

Teprve tehdy, když přijímáte Zákon z hlubiny vašeho srdce, stáváte se vykonavatelem Zákona

Milovaný Kuthumi, 28. dubna 2006

29. dubna 2006

30. dubna 2006

©Posel Taťjana Nikolajevna Mikušina

Zdroj

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net