Tato stránka obsahuje částečné a přibližné překlady Poselství Vzestoupených Mistrů 

z ruštiny, předaná prostřednictvím Posla Taťjany Mikušiny.

 

Překlady se neustále zdokonalují skupinou dobrovolných překladatelů. 

Původní Poselství v ruštině je na webu

https://sirius-ru.net/dictations/index.htm

 

Poselství zveřejněné na této stránce je publikováné v knize 

"Slovo Moudrosti - 3"

 

 leden - duben 2006

 

Když se na fyzické úrovni objeví číše, kterou můžeme naplnit Světlem, vždy tak učiníme
Milovaný Šiva, 23. ledna 2006

Učení o Božské Vděčnosti
Pán Maitréja, 10. dubna 2006

Teprve tehdy, když přijímáte Zákon z hlubiny vašeho srdce, stáváte se vykonavatelem Zákona
Milovaný Kuthumi, 28. dubna 2006

Vysvětlení o Cestě učednictví
Pán Maitréja, 29. dubna 2006

Vyzýváme vás, abyste následovali naši Cestu
Milovaný El Morya, 30. dubna 2006

 

 

©Posel Taťjana Nikolajevna Mikušina

Zdroj

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net