Cesta, kterou učíme lidstvo Země, je přirozeným vývojem pro vaše duše

24.04.2006 19:19

 

Pán Súrja
24. dubna 2006JÁ JSEM Súrja, který k vám opět přišel prostřednictvím našeho posla.

JÁ JSEM přišel z Velkého Centrálního Slunce, abych dal lidem planety Země pokyny.

Pro vaši informaci, poskytujeme znalosti a informace, které potřebujete. Přinášíme vám informace a pokaždé máte možnost získat novou perlu. Uplyne nějaký čas a vy s překvapením zjistíte, že perel, které jsme vám dali, je dost na výrobu náhrdelníku. A tento náhrdelník budete nosit až do konce své inkarnace. Bude vás hřát a dodávat vám sílu ve chvílích, kdy vás budou přemáhat pochybnosti o zvolené Cestě a životní útrapy vás obklopí hustým prstencem vracející se karmy.

Nebojte se žádných obtíží, se kterými se v životě setkáte. Jakékoli potíže a nepředvídané situace jsou nutné a potřebné pro rozvoj vaší duše. Nebudete se moci rozvíjet, pokud nebudete čelit nepředvídatelným událostem a překonávat každodenní životní obtíže. Pouze mrtví nejsou schopni prožívat radosti života a utrpení jednotlivých projevů života. Proto se těšte ze všeho, co vás v životě potká, a nebojte se změn.

Čím lépe je vaše vědomí na změny připraveno, tím bezbolestněji a rychleji k nim dojde. Příčinou všech vašich potíží a neštěstí jsou chyby, kterých jste se dopustili v minulosti. Proto by vás každá obtížná situace, která vás v životě potká, měla potěšit, protože je pro vás příležitostí napravit své minulé chyby a už se k nim nikdy nevracet.

Znalost zákona karmy vám umožní zacházet s jakýmikoli potížemi jinak. A čím dříve získáte přístup k poznání Zákona karmy, tím snadněji budete schopni přijmout i velmi obtížné situace a vyjít z nich se ctí. Pokud se ve svém životě nesetkáváte s žádnými obtížemi, pokud je váš život klidný, pak bych se na vašem místě nad touto skutečností zamyslel. Tolik lidí usiluje o klid a vnější projev blahobytu. Jakmile se však dostanete do takových životních podmínek, kdy se vám v životě až příliš daří, je to pro vaši duši jako ta nejhorší zkouška. Nemůžete se totiž rozvíjet na úkor vnějších podmínek a jste nuceni obrátit se dovnitř.

Jen málo lidí je schopno být soběstačných a rozjímat pouze o svém vnitřním prostoru.

Většina lidí, když se zbaví obvyklého prostředí plného obtíží a překážek, jednoduše propadne depresi. A to je znamení, že jste vstoupili do fáze překonávání nejtěžší karmy, karmy, která leží mezi vámi a Bohem.

Mnoho lidí se v záchvatu drzosti vzepřelo Bohu, dovolilo si ve své řeči projevy proti Zákonu tohoto vesmíru. V okamžiku, kdy si takové jednání dovolili, se nic nestalo. Stále žili dál a nic se v jejich životě nezměnilo. Protože k tomu, aby se karma vrátila, musí uplynout určitý čas, určitá doba. A tato doba je způsobena mnoha příčinami. Pokud vstoupíte na Cestu Zasvěcení, čas pro vás začne plynout jinak a proces návratu karmy se urychlí. U běžných lidí se karma z této inkarnace může vrátit až v další inkarnaci, a to dokonce až po několika inkarnacích. Proto je velmi obtížné vysledovat působení Zákona Karmy. Když se však vědomě vydáte na Cestu Zasvěcení, obdržíte ve svém životě lekce, které vám umožní sledovat fungování Zákona Karmy doslova po dobu jednoho roku. Ve zvláštních případech může být karma ještě rychlejší a výsledek této karmy se může vrátit za několik týdnů nebo dní.

Alespoň máte možnost poučit se ze svých chyb a vysledovat působení Zákona Karmy. Mimo jiné získáváte školení nevědomě během dne nebo ve snech. Dostáváte informace od Mistrů nebo od svého Vyššího Já a tyto informace vám umožňují porovnat chyby, kterých jste se dopustili v minulosti, s plody, které jsou výsledkem těchto chyb a vracejí se k vám v podobě karmy neboli energie.

A i když nemůžete s dostatečnou spolehlivostí vysledovat souvislost mezi svými činy v minulosti a následky těchto činů v přítomnosti v podobě vracející se karmy, není důležité ani tuto souvislost sledovat, ale uvědomit si, že cokoli se vám stane, děje se z Vůle Boží. A míra vaší pokory před Božím Zákonem a před Boží Vůlí vám ukáže míru vašich úspěchů na Cestě k Bohu.

Na vaší Cestě je tolik nuancí a situací, které vaše vnější vědomí nemůže jednoznačně posoudit. Takové situace jsou někdy v rozporu s normami chování a morálními zákony, existujícími ve vaší společnosti. Ne vždy se Božský Zákon shoduje s morálním zákonem, existujícím ve společnosti. Tak se vám například musí vrátit karma vraždy nebo jakéhokoli násilí, kterého jste se dopustili v minulosti. A k tomuto účelu může Bůh použít jakoukoli osobu, kterou na Cestě potkáte. Z hlediska lidského zákona, zákona, který existuje ve vaší společnosti, je tato osoba zločinec a má být potrestána. Z hlediska Božího Zákona tento člověk může být prostě vykonavatelem Zákona Karmy. Proto nikdy neodsuzujte ani zločince, nikdy si nedovolte kohokoli soudit.

V dobách, kdy existovalo velké spojení mezi vaším světem a Vyššími oktávami, existovali lidé, kteří byli v podstatě božskými inkarnacemi a dokázali vysledovat spojení mezi činy lidí v minulosti a současnosti. Takoví lidé působili jako Božští soudci a rozsudek o trestu či odpuštění, který vynesli, nepodléhal žádné diskusi.

Nyní na Zemi nejsou lidé, kteří by byli zcela Božskými inkarnacemi. Protože jakákoli Božská inkarnace je v podmínkách, které nyní na Zemi existují, nemožná. Proto není možné spolehlivě vysledovat souvislost mezi vašimi skutky v minulosti a těmi problémy, které se ve vašem životě objevují jako důsledky vašich minulých činů.

Teprve když vstoupíte na Cestu Zasvěcení, umožníte, aby se ve vašem životě projevil Vyšší svět. Poznání o Zákonu Karmy a jeho projevech ve vašem životě získáváte prostřednictvím osobního mystického spojení s Mistry a Vyšší částí sebe sama.

Proto jsem dnes přišel, abych vašemu vnějšímu vědomí znovu předložil otázku o nutnosti následovat Cestu Zasvěcení. Přicházím z Velkého Centrálního Slunce a přináším vám toto Poselství, abych vám pomohl pochopit, že přirozeným vývojem pro vaše duše je Cesta, kterou učíme lidstvo na Zemi. Nemůžeme však nikoho nutit, aby tuto dobře vyšlapanou Cestu následoval.

Můžeme vám jen předat naše znalosti, naše chapání, naše informace a naši energii.

Jsem si však jistý, že přijde chvíle, kdy ve vašem životě zvítězí zdravý rozum a vnitřní Božská podstata, a pak budete získávat jedno vítězství za druhým nad neskutečnou částí sebe sama.

JÁ JSEM Súrja,
a přeji vám hodně úspěchů na vaší Cestě!