Proces návratu do Reality, proces svinutí iluze se maximálně urychlí

16.04.2006 15:15


Milovaný Alfa
16. dubna 2006


JÁ JSEM Alfa, který k vám opět přišel. Od našeho posledního setkání uplynulo podle vašich pozemských měřítek dost času. Pro mě však, když se dívám ze své Reality, uplynuly hodiny. Jako by to bylo včera.

Přicházím k vám tedy znovu, lidé planety Země. A musím vám říci o změnách, které se na planetě udály od našeho posledního setkání. Zdá se vám, že se nic nezměnilo. Jsem si však jist, že existují lidé, kteří změny, k nimž na planetě Zemi došlo, pociťují. Je jich málo, ale jsou tu. A je to potěšující. To je potěšující a dodává nám to jistotu. Protože když máme možnost mluvit skrze jednoho, znamená to, že zítra budeme schopni mluvit skrze mnohé. A když několik lidí cítí změny a pociťuje ve svém vnějším vědomí změny, které se odehrávají, znamená to jediné - zítra bude schopno tyto změny pocítit mnoho lidí.

Zpočátku se stáváme srozumitelní a dostupní velmi malému počtu lidí. Poskytujeme své znalosti a informace. Je to jako lavina, která je zpočátku pohybem pouze jednoho kamínku směrem dolů. Postupně se do tohoto procesu zapojuje stále více kamínků. A přijde okamžik, kdy se lavina stane tak silnou, že je schopna smést vše, co jí stojí v cestě. Nyní jste na samém počátku pohybu této laviny.

Nějakou dobu potrvá, než tato lavina nabere na síle a bude schopna smést všechno staré, co se brání změně.

Nové změny již vstoupily do vědomí lidí. A nevyhnutelně se šíří na planetě Zemi.

Nyní jsem vám přišel sdělit tajemství, které vám bylo dříve nedostupné, ale nyní, když jste dosáhli nové úrovně vědomí, se stává přístupným. Povím vám o tom, co je skryté, ale stává se zjevným. Víte tedy, že jsme před časem v našich diktátech oznámili příchod nové etapy kosmické evoluce pro planetu Zemi. A z předchozích Poselství víte, že tato etapa by měla podle pozemských měřítek trvat mnoho let. Miliony let.

A nyní jsem přišel, abych vás potěšil. Protože bylo rozhodnuto, že přechodné období bude trvat mnohem kratší dobu, než bylo plánováno. A toto přechodné období se bude projevovat takovým tempem, že každý z lidí, kteří v současné době žijí na planetě Zemi, budou moci pozorovat změny a nechat se jimi překvapit.

Bylo rozhodnuto, že proces návratu do Reality, proces svinutí  iluze, bude co nejvíce urychlen. Nejvyšší a nejpokročilejší evoluce tohoto vesmíru se podílejí na procesu zvyšování vibrací fyzické úrovně, včetně fyzické úrovně planety Země. Pro vás se nyní tyto informace zdají být bezvýznamné a bez praktického užitku.

Tyto informace jsou však pro vás nezbytné a jsou vám poskytovány.

Dospíváte a jste schopni vnímat stále jemnější vibrace patřící k vyšším oktávám. A proces dospívání se pro vás zkracuje. Budete schopni více chápat a budete schopni více vidět.

Proto nepřekážejte svému vědomí, dovolte si nejvyšší fantazie a ony se jistě naplní. Zůstaňte dětmi, sněte a fantazírujte a nenechte se stát těmi dospělými, kteří žijí na planetě Zemi.

Dospíváte uvnitř sebe, ale vaše vědomí zůstává otevřené vnímání Vyšší Reality. A teprve když se stanete dětmi, stanete se dospělými pro novou Realitu.

Bohužel to, co nazýváte dospělostí, není to, co znamená stát se dospělým pro Božskou Realitu. Dospíváte, když přijmete omezení fyzického světa a ta vás začnou ovládat.

Když naopak dospíváte ve Vyšší Realitě, osvobozujete se od omezení svého hustého světa. A pro svůj hustý svět jste ve svém vědomí nadále dětmi.

Proto vám přeji, abyste ve svém světě zůstali dětmi, a přeji vám, abyste v Božském světě co nejdříve dosáhli takového stavu dospělosti, který vám umožní stát se našimi spolupracovníky, našimi přáteli, našimi bratry a sestrami.

A nyní mi dovolte, abych vám ještě jednou vyjádřil svou Lásku. Pevně doufám, že má Láska pomůže vám i vaší planetě v tomto těžkém období přechodu.

JSEM Alfa, s Láskou k vám.