Žádáme vás, abyste jednali ve svých životech podle znalostí a učení, které jste získali

27.04.2006 19:19


Velký Božský Směrovatel
27. dubna 2006JÁ JSEM Velký Božský Směrovatel, který k vám dnes přišel. JÁ JSEM přišel, abych vám dal pokyny a předal zprávy z éterických oktáv. A tyto zprávy jsou mnohem radostnějšího charakteru než ta poselství, která jsme předávali během našeho zimního cyklu diktátů. Protože samotná situace na planetě se mění k lepšímu a tato změna v nás vyvolává radostný a povzbudivý pocit.

Ještě před několika měsíci bylo naše znepokojení nad stavem věcí na Zemi tak velké, že jsme si nemohli nechat ujít příležitost varovat vás před obtížnou situací prostřednictvím našeho posla. Nyní jsem přišel využít této příležitosti, abych vás informoval o tom, že se stav na Zemi výrazně zlepšil a změny, které se zatím odehrály ve vědomí několika málo lidí, se šíří kosmickou rychlostí a zasahují velmi mnoho lidí v nejrůznějších koutech světa. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo tak rychle rozšířit naše informace s pomocí našeho posla, s pomocí internetu a s pomocí těch obětavých a nezištných srdcí, která obětovala mnoho, aby se tyto diktáty dostaly k co největšímu počtu lidí. Děkujeme také těm, kteří naše poselství přeložili do mnoha světových jazyků. Skutečně, Nebesa jsou šťastná z tohoto stavu věcí.

Ještě nikdy v nedávné historii se informace, které přenášíme do fyzického světa, nešířily takovou rychlostí.

A to nám otevírá novou příležitost a umožňuje vám přijímat čerstvé informace z našeho světa. Opravdu, Boží milosrdenství nezná hranic. A když pak Nebesa vstoupí do spolupráce s oddanými spolupracovníky ve vtělení, dosáhneme v tak krátké době tak významných změn, že vskutku lze tyto úspěchy přirovnat k průlomu ve vědomí a energetickému průlomu mezi oktávami.

Proto k vám dnes přicházím, abych vyjádřil vděčnost každému z vás, kdo jste reagovali na naši výzvu a nejen změnili své vědomí, ale také přispěli k tomu, aby se naše informace co nejvíce rozšířily ve vaší fyzické oktávě.

A teď bych vám chtěl dát ještě malé poučení o současné situaci na planetě Zemi.

Z předchozích diktátů víte, jak obtížná byla energetická situace na konci loňského roku. Bylo to skutečně obrovské úsilí udržet rovnováhu a zabránit další ničivé katastrofě. Nyní stabilně vyvažujeme rovnováhu na planetě. Zatím však není příležitost k odpočinku a oslavám vítězství. Protože naše úspěchy a dosažené výsledky, čím jsou významnější a čím větší je jejich tempo, tím větší je odpor těch sil, které si změnu nepřejí a nevítají ji.

Proto není možnost se uvolnit. A je třeba i nadále vynakládat veškeré úsilí a své schopnosti, aby se tempo a rychlost šíření našich Poselství, našich informací a naší energie nesnižovaly. Můžete si představit sněhovou kouli, která se zvětšuje a zvětšuje svou hmotnost, zvětšuje se a zvětšuje svůj objem. Ale aby se tak dělo, je třeba vyvíjet neustálé úsilí, tlačit a otáčet tuto sněhovou kouli.

Proto vás žádám, abyste se nezastavovali a jednali podle impulsu, který se objeví ve vašich srdcích. Nedovolte, aby zažehnutá jiskra vyhasla. Neustále se vracejte ke čtení našich diktátů, zejména těch, které vám dodávají sílu a podněty pro vaši činnost na fyzické úrovni.

Nežádáme vás ani o odříkávání modliteb, žádáme vás, abyste ve svém životě jednali podle vědomostí a učení, které jste obdrželi. Nyní vystupuje do popředí potřeba konkrétních činů. Můžete cítit, jak vás energie obsažená v našich Poselstvích doslova tlačí ke konkrétním činům na fyzické úrovni. Proto bude velmi důležité, abyste své úsilí zaměřili správným směrem. Nedovolte, aby vás protichůdné síly zatáhly do neplodných diskusí a sporů. Čas planých řečí a klepů skončil. Musíte Nebesům konkrétními činy na fyzické rovině ukázat, jak moc jste se naučili lekcím, které jsme vám prostřednictvím našeho posla v uplynulém roce předávali.

Jsme potěšeni rychlostí, jakou se naše Učení šíří, ale nejsme spokojeni s tím, že na fyzické úrovni podnikáte příliš málo konkrétních kroků.

Čekáme, až podniknete kroky k transformaci fyzické úrovně. Všechny věci, které nejsou božské, musí navždy opustit televizní obrazovky, pulty obchodů, rozhlasové stanice a internet.

Nemůžete bojovat proti nebožským projevům, ale můžete tyto nebožské projevy nahradit Božskými vzory. Jednáte, i když odmítáte sledovat nebožské televizní pořady, filmy, neúčastníte se žádných negativních projevů, které jsou stále vlastní vašemu světu. Tímto způsobem nevytváříte další karmu a svými správnými rozhodnutími odpracováváte minulou karmu a také svým správným jednáním ukazujete příklad lidem ve svém okolí, zejména mládeži.

Nedělejte si starosti s tím, že někdo dělá něco špatně. Ukažte jim, jak se mají chovat  správně. Vždy je snazší soudit. Ale když soudíte, vytváříte karmu a násobíte iluzi, ale když svou energii nasměrujete podle Božských pokynů, vytváříte dobrou karmu a svinujete iluzi.

Proto jsem k vám v tento den přišel, abych vám připomněl, že každý z vás před inkarnací přijal určité závazky. Toto je příznivá příležitost k naplnění vašeho poslání. Obraťte se k sobě, vstupte do svého nitra (srdce) a pokuste se pochopit, jaké závazky přijala vaše duše před inkarnací.

Na tyto závazky, které jste přijali, si musíte vzpomenout.

Pokud pracujete v oblasti vzdělávání dětí a mládeže, je pravděpodobné, že mezi vaše povinnosti patří poskytovat mladé generaci na přístupné úrovni znalosti o Zákonu, který existuje v tomto vesmíru, a také o morálním  Božím Zákonu.

Pokud úspěšně podnikáte, pak je možná na čase, abyste správně nakládali s vydělanými penězi a místo nekonečné honby za cetkami a požitky je věnovali na budování vzdělávacích center pro děti, mládež a jejich rodiče, na výstavbu osad, založených na nových principech a zbavených vlivu negativních vibrací a faktorů, které jsou vlastní vaší společnosti.

Proto je na vás, abyste zahájili tvůrčí Božskou činnost. Nikdo za vás vaše povinnosti nesplní. My však ze své strany slibujeme, že vám poskytneme veškerou potřebnou pomoc. Stačí o tuto pomoc požádat a neváhejte se na nás obrátit ve svých dopisech a modlitbách.

Spolupráce mezi Nebem a fyzickou rovinou právě začíná a brzy uvidíte, jak plodná tato spolupráce může být.

Nakonec vám chci vyjádřit svou víru a důvěru v to, že budete plnit své povinnosti maximálně efektivně. 

JÁ JSEM Velký Božský Směrovatel,
s Láskou k vám a Vírou ve váš úspěch!