Vyzýváme vás, abyste následovali naši Cestu

30.04.2006 09:09

Milovaný El Morya
30. dubna 2006Возлюбленный Эль МорияJÁ JSEM El Morya, který k vám přišel!

JÁ JSEM vám přišel oznámit, že jarní cyklus diktátů, který jsme předávali prostřednictvím našeho posla, dospěl ke konci.

Jsme rádi za příležitost, která se nám představila, a jsme uspokojeni, že jsme mohli dát vše, co jsme v tomto cyklu diktátů naplánovali. Na rozdíl od předchozího cyklu diktátů, který jsme v zimě dávali na Altaji, jsme v tomto cyklu diktátů věnovali více pozornosti vaší Cestě. Protože je nejvyšší čas, abyste se dostali na Cestu, která je pro vás plánována. Tato Cesta existovala vždy a v té či oné části Země vždy existovaly Školy a Ašramy, kde Hierarchie Světla předávala svým učedníkům Učení. Nastal čas, kdy vidíme příležitost k obnovení naší praxe práce s nevzestoupeným lidstvem prostřednictvím našich vnějších Škol.

Proto se snažíme poskytnout všechny potřebné znalosti o Cestě Zasvěcení, abyste se mohli vědomě rozhodnout a vydat se na Cestu.

Rozdíl mezi naší Cestou a mnoha jinými učeními spočívá v tom, že vás vedeme skrze vaše srdce a umožňujeme vám navázat kontakt s pravým, skutečným světem prostřednictvím vašich mystických zkušeností a prozření. Když máte možnost uvědomit si ve svém vnějším vědomí existenci jiného - Božského - světa, vědomě  se snažíte osvobodit od všeho, co vám brání do tohoto světa vstoupit. A brání vám v tom vaše ego a vaše připoutanost k fyzickému světu, k věcem tohoto světa a k lidem, stejně jako vaše zvyky a nedostatky. Proto s uvědoměním vstupujete na Cestu a jste připraveni hodně obětovat, abyste získali pravé poznání. Existuje mnoho dalších učení, která používají velmi podobné metodiky. Existují však i rozdíly. A proto je vaším prvním úkolem tyto rozdíly najít, a to s využitím nejspolehlivějšího orientačního bodu - svého srdce.

Své Učení předáváme prostřednictvím našeho posla. A každý z vás, kdo čte naše Poselství, již vstupuje do vnějšího kruhu našich žáků a vstupuje do vztahu guru-žák s naším poslem jako představitelem naší Hierarchie na fyzické úrovni.

Proto jakmile se rozhodnete číst naše Poselství, již se stáváte našimi učedníky. Existuje však mnoho stupňů vztahu guru-žák. A dalším stupněm, na který postoupíte, je, když se vědomě rozhodnete pro naše Učení. Ve svém vědomí se snažíte pochopit rozdíl od jiných učení a učiníte volbu ve prospěch Učení, které dostáváte prostřednictvím našeho posla. V tomto případě omezujete svou svobodu, ale na oplátku získáváte větší porozumění a větší uvědomění znalostí, které dostáváte prostřednictvím našeho posla.

Dalším stupněm je, když vědomě přijmete našeho posla jako svého Gurua. A v tomto cyklu diktátů jsme popoháněli ty z vás, kteří jsou připraveni, abyste se vědomě rozhodli a vystoupili do této fáze svého žákovství.

Další fáze začíná, když vás posel přijme jako kandidáty na učedníky. Rozdíl mezi touto etapou a předchozími spočívá v tom, že posel přebírá část karmických závazků a odpovědnosti za své žáky. Další vztahy, které prožíváte, jsou zcela ve vedení našeho posla. A on sám určuje, jak se tyto vztahy mají vyvíjet.

Proto se snažíme obnovit vztah guru-čela, který se vztahuje k řadě následnictví žáků Nanebevzatých Mistrů. Tyto vztahy se však pokaždé budují na nové úrovni a jsou určovány podmínkami na Zemi. Nepotřebujeme miliony následovníků, kteří by pouze navenek přijímali závazky, ale nenechali by naše Učení projít svým srdcem. Usilujeme o plné porozumění a spolupráci s našimi žáky. A náš posel je pro vás pouze berličkou na tu dobu, než budete schopni jít sami a navázat s námi přímý kontakt. Ale i pak budete našeho posla potřebovat, abyste ho mohli používat jako maják, který vás provede bouřemi a vichry pozemského života.

Proto budeme v dalších cyklech diktátů pokračovat ve vydávání pokynů. A prosíme vás, abyste neztráceli čas zbytečně a všechny pokyny obsažené v našich diktátech nepřijímali jako abstraktní, ale jako přímé pokyny, které byste měli používat ve svém životě.

Jsem velmi konkrétní Mistr a nerad chodím kolem horké kaše. Proto vás vyzývám, abyste nečekali, až vám někdo dá podrobnější pokyny pro vaše jednání. Dáváme obecný směr. A všechny podrobnosti byste měli přijímat přímo ze svého srdce.

Pokud si znovu přečtete diktáty, které jsme vám v uplynulém roce prostřednictvím našeho posla předali, zjistíte, že informace, které jsou v těchto diktátech obsaženy, zcela postačují k zahájení konkrétní činnosti. Můžete totiž začít s prostředím, které vás obklopuje, a se zvyky, které máte. Zkuste začít ne zítra, ale hned teď a osvoboďte se nejprve od své největší připoutanosti, která vám v životě nejvíce překáží. Může to být strach, touha posuzovat a kritizovat, kouření nebo jakákoli jiná připoutanost a jakýkoli jiný nedostatek.

Pak najdete další nedostatek a další. A vždy budete znát jen jeden primární úkol, který musíte vyřešit. A pak můžete začít řešit další problém.

Nesnažte se obsáhnout mnoho činností najednou. Vezměte si úkoly, které zvládnete.

Někdy je pro mnohé mnohem obtížnější zbavit se kuřáckého zvyku, než dokonce vybudovat ášram.

Vyzýváme vás, abyste následovali naši Cestu. A říkáme vám, že cesta  je otevřená. Ale vaše rozhodnutí děláte sami a nikdo vás nemůže nutit k tomuto rozhodnutí silou.

Jste zralí jedinci a vedeme s vámi rozhovor jako s bytostmi, které jsou nám rovnocenné, které jen mírně zaostávají ve svém postupu po Cestě.

Tímto se s vámi loučím a přeji vám mnoho úspěchů na vaší Cestě!


JÁ JSEM El Morya.