Tato stránka obsahuje Poselství Vzestoupených Mistrů,
předaná prostřednictvím Posla Taťány Mikušiny

březen - červen 2005

Čas se změnil
Sanat Kumara, 4. března 2005

Růžová Cesta
JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, 5. března 2005

Všichni jsme jedno a máme společný Zdroj
Přítomnost Jediného, 6. března 2005

Otevřete svá srdce Božské Lásce a změníte tento svět
Přítomnost Bezpodmínečné Lásky, 7. března 2005

Přišel čas vrátit se do Otcova Domu
Milovaný Alfa, 8. března 2005

Pijte Nektar Božské Energie
Milovaný Súrja, 14. března 2005

Ukazujeme vám Cestu
Sanat Kumara, 15. března 2005

Umějte rozeznat kořen Pravdy
Gautama Buddha, 17. března 2005

Pocit boje není Božským pocitem
Milovaný Alfa, 18. března 2005

Jenom jsme schovali zápalky před dětmi
Milovaný Súrja, 19. března 2005

Cítím vaši Lásku. A posílám vám svou Lásku!
Milovaný Saint-Germain, 25. března 2005.

Potřebujete imunitu proti zlu
Milovaná Kuan Jin, 27. března 2005

Zvu vás do své Školy Mystérií
Pan Majtréja, 28. března 2005

Fyzická mysl musí přenechat místo Božskému rozumu
Milovaný Zarathustra, 30. března 2005

Přišel čas, kdy musíte začít konat!
Vzestoupený Mistr Igor, 5. dubna 2005

Umisťujeme náš fokus Světla na Zemi Ruska
Milovaný Lanello, 6. dubna 2005

Máme před sebou grandiózní možnosti pro uskutečnění plánů Boha pro planetu Zemi
Milovaný Cyklopea, 7. dubna 2005

Cesta na Nebesa leží uvnitř vás
Babádží, 8. dubna 2005.

Předávám vám svoji mantru
Pán Krišna, 9. dubna 2005

Připravte své chrámy na příchod mesiáše
Jan Křtitel, 11. dubna 2005

Proces poznávání Božské Pravdy bude probíhat nepřetržitě
Velký Božský Směrovatel, 13. dubna 2005

Skončila temná doba pro Rusko!
Nikolaj Rerich, 14. dubna 2005

Musíte se stát elektrodami, přes které bude fyzická rovina planety Země nasycena Světlem
Milovaná Pallas Athéna, 17. dubna 2005

Pěstujte si pocit Lásky ve svém srdci
Milovaný Djwhal Khul, 18. dubna 2005

Modlitba činem vždy byla a zůstává jednou z nejvyšších forem modlitby
Padre Pio, 19. dubna 2005

Celý smysl modlitební praktiky je ve zvýšení vašeho v ědomí
Padma Sambhava 23. dubna 2005

Musíte z Ruska vytěsnit veškerou temnotu silou svých srdcí, silou osobního příkladu
Vzestoupený Mistr Nikolaj, 24. dubna 2005

Přišli jste do tohoto světa konat. Tak plňte svůj závazek!
Milovaný El Moria, 25. dubna 2005

Učení o dvouplamenech
Milovaný Kuthumi 26. dubna 2005

Můžete dostat k dispozici velmi mocný nástroj Boha
Milovaný El Moria, 29. dubna 2005

Vynasnažte se přizpůsobit novým podmínkám. Měňte svoje vědomí
Vesmírný Buddha, 30. dubna 2005

Přicházíme, abychom probudili vaší Božskost
Milovaný Kuthumi, 8. května 2005

Učení o energii Boží Matky
Milovaný Pavel Benátsky, 12. května 2005

Učení o praxi meditace
Amitábha, 18. května 2005

Snažte se udržet si stav vnitřního míru a harmonie pro větší část dne
Milovaný Kuthumi, 19. května 2005

Učení o karmě chudoby a bohatství
Pán Súrja, 26. května 2005

Učení o karmě
Milovaný Kuthumi, 31. května 2005

Učení o blahé karmě
Milovaný Kutchumi, 6. června 2005

Učení o uzdravování
Milovaný Ježíš, 8. června 2005

Učení o Buddhovi a znásobení vědomí Buddhy
Milovaný Kuthumi, 14. června 2005

O příležitosti odlehčení karmy příštího měsíce a o dopisech Karmické Radě
Milovaný Surija, 23. června 2005

Učení o karmě nečinnosti
Milovaný Kutchumi, 24. června 2005

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net