Tato stránka obsahuje Poselství Vzestoupených Mistrů,
předaná prostřednictvím Posla Taťány Mikušiny

březen - červen 2005

Čas se změnil
Sanat Kumara, 4. března 2005

Růžová Cesta
JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, 5. března 2005

Všichni jsme jedno a máme společný Zdroj
Přítomnost Jediného, 6. března 2005

Otevřete svá srdce Božské Lásce a změníte tento svět
Přítomnost Bezpodmínečné Lásky, 7. března 2005

Přišel čas vrátit se do Otcova Domu
Milovaný Alfa, 8. března 2005

Pijte Nektar Božské Energie
Milovaný Súrja, 14. března 2005

Ukazujeme vám Cestu
Sanat Kumara, 15. března 2005

Umějte rozeznat kořen Pravdy
Gautama Buddha, 17. března 2005

Pocit boje není Božským pocitem
Milovaný Alfa, 18. března 2005

Jenom jsme schovali zápalky před dětmi
Milovaný Súrja, 19. března 2005

Cítím vaši Lásku. A posílám vám svou Lásku!
Milovaný Saint-Germain, 25. března 2005.

Potřebujete imunitu proti zlu
Milovaná Kuan Jin, 27. března 2005

Zvu vás do své Školy Mystérií
Pán Majtréja, 28. března 2005

Fyzická mysl musí přenechat místo Božskému rozumu
Milovaný Zarathuštra, 30. března 2005

Přišel čas, kdy musíte začít konat!
Vzestoupený Mistr Igor, 5. dubna 2005

Umisťujeme náš fokus Světla na Zemi Ruska
Milovaný Lanello, 6. dubna 2005

Máme před sebou grandiózní možnosti pro uskutečnění plánů Boha pro planetu Zemi
Milovaný Cyklopea, 7. dubna 2005

Cesta na Nebesa leží uvnitř vás
Babádží, 8. dubna 2005.

Předávám vám svoji mantru
Pán Krišna, 9. dubna 2005

Připravte své chrámy na příchod mesiáše
Jan Křtitel, 11. dubna 2005

Proces poznávání Božské Pravdy bude probíhat nepřetržitě
Veliký Božský Směrovatel, 13. dubna 2005

Skončila temná doba pro Rusko!
Nikolaj Rerich, 14. dubna 2005

Musíte se stát elektrodami, přes které bude fyzická rovina planety Země nasycena Světlem
Milovaná Pallas Athéna, 17. dubna 2005

Pěstujte pocit Lásky ve svém srdci
Milovaný Džwhal Khul, 18. dubna 2005

Modlitba činem vždy byla a zůstává jednou z nejvyšších forem modlitby
Padre Pio, 19. dubna 2005

Nejlepším kázáním bude váš osobní příklad
Bohyně Svobody, 22. dubna 2005

 Celým smyslem modlitební praktiky je zvýšit vaše v ědomí 
Padma Sambhava, 23. dubna 2005

Musíte z Ruska vytěsnit veškerou temnotu silou svých srdcí, silou osobního příkladu
Vzestoupený Mistr Nikolaj, 24. dubna 2005

Přišli jste do tohoto světa konat. Tak plňte svůj závazek!
Milovaný El Moria, 25. dubna 2005

Učení o dvouplamenech
Milovaný Kuthumi, 26. dubna 2005

Můžete dostat k dispozici velmi mocný nástroj Boha
Milovaný El Moria, 29. dubna 2005

Vynasnažte se přizpůsobit novým podmínkám. Měňte svoje vědomí
Vesmírný Buddha, 30. dubna 2005

Vzal jsem na sebe hříchy světa, ale hlavní věc, kterou jsem udělal, je to, že jsem vám ukázal Cestu
Milovaný Ježíš, 1. května 2005

Každý váš čin služby všem živým bytostem snižuje pravděpodobnost další hrozící katastrofy.
Gautama Buddha, 2. května 2005

Přicházíme, abychom probudili vaší Božskost
Milovaný Kuthumi, 8. května 2005

Učení o energii Boží Matky
Milovaný Pavel Benátsky, 12. května 2005

Učení o praxi meditace
Amitábha, 18. května 2005

Snažte se udržet si stav vnitřního klidu a harmonie po větší část dne
Milovaný Kuthumi, 19. května 2005

Cesta zasvěcení, které učím – to je Cesta plné pokory před Vůlí Boha, plné sebeoddanosti a plného sebeobětování
Milovaný Ježíš, 22. května 2005

Naším úkolem je nasytit Zemi novými vibracemi, novým vědomím a novým postojem ke světu
Gautama Buddha, 23. května 2005

Učení o karmě chudoby a bohatství
Pán Súrja, 26. května 2005

Váš svět podléhá změně a tato změna může být provedena pouze cestou změny vašeho vědomí

Milovaný Ježíš, 28. května 2005

Učení o karmě
Milovaný Kuthumi, 31. května 2005

Trpělivě očekáváme vaše probuzení a vaši připravenost
Gautama Buddha, 4. června 2005

Učení o blahé karmě
Milovaný Kuthumi, 6. června 2005

Existuje úsek Cesty, který nemůžete překonat sami, bez průvodce.
Milovaný Kuthumi, 7. června 2005

Učení o uzdravení
Milovaný Ježíš, 8. června 2005

Znovuzrození Ruska, jako země Matky, nastane velmi brzy
Milovaná Matka Marie, 13. června 2005

Učení o Buddhovi a znásobení vědomí Buddhy
Milovaný Kuthumi, 14. června 2005

Musíte jít Vyšší Cestou
Gautama Buddha, 22. června 2005

O příležitosti odlehčení karmy příštího měsíce a o dopisech Karmické Radě
Milovaný Súrja, 23. června 2005

Učení o karmě nečinnosti
Milovaný Kuthumi, 24. června 2005

O nové Božské milosti
Milovaný El Moria, 27. června 2005

Nemůžete smlouvat s Bohem
Milovaný Ježíš, 28. června 2005

Jste připraveni vykročit na Cestu?
Milovaný Kuthumi, 29. června 2005

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net