Tato stránka obsahuje přibližné překlady Poselství Vzestoupených Mistrů 

z ruštiny, předaná prostřednictvím Posla Taťjany Mikušiny.

 

Překlady se neustále zdokonalují skupinou dobrovolných překladatelů. 

Původní Poselství v ruštině je na webu

https://sirius-ru.net/dictations/index.htm

Poselství zveřejněné na této stránce je publikováné v knize 

"Slovo Moudrosti - 1"

 

březen - červen 2005

 

 

Čas se změnil
Sanat Kumara, 4. března 2005

Růžová Cesta
JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, 5. března 2005

Všichni jsme jedno a máme společný Zdroj
Přítomnost Jediného, 6. března 2005

Otevřete svá srdce Božské Lásce a změníte tento svět
Přítomnost Bezpodmínečné Lásky, 7. března 2005

Přišel čas vrátit se do Otcova Domu
Milovaný Alfa, 8. března 2005

Pijte Nektar Božské Energie
Milovaný Súrja, 14. března 2005

Ukazujeme vám Cestu
Sanat Kumara, 15. března 2005

Umějte rozeznat kořen Pravdy
Gautama Buddha, 17. března 2005

Pocit boje není Božským pocitem
Milovaný Alfa, 18. března 2005

Jenom jsme schovali zápalky před dětmi
Milovaný Súrja, 19. března 2005

Cítím vaši Lásku. A posílám vám svou Lásku!
Milovaný Saint-Germain, 25. března 2005.

Potřebujete imunitu proti zlu
Milovaná Kuan Jin, 27. března 2005

Zvu vás do své Školy Mystérií
Pán Majtréja, 28. března 2005

Fyzická mysl musí přenechat místo Božskému rozumu
Milovaný Zarathuštra, 30. března 2005

Přišel čas, kdy musíte začít konat!
Vzestoupený Mistr Igor, 5. dubna 2005

Umisťujeme náš fokus Světla na Zemi Ruska
Milovaný Lanello, 6. dubna 2005

Máme před sebou grandiózní možnosti pro uskutečnění plánů Boha pro planetu Zemi
Milovaný Cyklopea, 7. dubna 2005

Cesta na Nebesa leží uvnitř vás
Babádží, 8. dubna 2005.

Předávám vám svoji mantru
Pán Krišna, 9. dubna 2005

Připravte své chrámy na příchod mesiáše
Jan Křtitel, 11. dubna 2005

Proces poznávání Božské Pravdy bude probíhat nepřetržitě
Veliký Božský Směrovatel, 13. dubna 2005

Skončila temná doba pro Rusko!
Nikolaj Rerich, 14. dubna 2005

Musíte se stát elektrodami, přes které bude fyzická rovina planety Země nasycena Světlem
Milovaná Pallas Athéna, 17. dubna 2005

Pěstujte pocit Lásky ve svém srdci
Milovaný Džwhal Khul, 18. dubna 2005

Modlitba činem vždy byla a zůstává jednou z nejvyšších forem modlitby
Padre Pio, 19. dubna 2005

Nejlepším kázáním bude váš osobní příklad
Bohyně Svobody, 22. dubna 2005

 Celým smyslem modlitební praktiky je zvýšit vaše v ědomí 
Padma Sambhava, 23. dubna 2005

Musíte z Ruska vytěsnit veškerou temnotu silou svých srdcí, silou osobního příkladu
Vzestoupený Mistr Nikolaj, 24. dubna 2005

Přišli jste do tohoto světa konat. Tak plňte svůj závazek!
Milovaný El Moria, 25. dubna 2005

Učení o dvouplamenech
Milovaný Kuthumi, 26. dubna 2005

Můžete dostat k dispozici velmi mocný nástroj Boha
Milovaný El Moria, 29. dubna 2005

Vynasnažte se přizpůsobit novým podmínkám. Měňte svoje vědomí
Vesmírný Buddha, 30. dubna 2005

Vzal jsem na sebe hříchy světa, ale hlavní věc, kterou jsem udělal, je to, že jsem vám ukázal Cestu
Milovaný Ježíš, 1. května 2005

Každý váš čin služby všem živým bytostem snižuje pravděpodobnost další hrozící katastrofy.
Gautama Buddha, 2. května 2005

Žijete v úžasně požehnané době. Máte příležitost k nebývalému vnitřnímu růstu
Mocný Vesmír, 3. května 2005

Moudrý člověk hledá Boha ve svém srdci
Milovaný Melchizedek, 4. května 2005

Přicházíme, abychom probudili vaší Božskost
Milovaný Kuthumi, 8. května 2005

Boží plán pro Rusko je Společenství Ducha Svatého
Nikolaj Rerich, 9. května 2005

Jmenuji vás do služby na planetě Zemi
Milovaný Surya, 10. května 2005

Učení o pravých a falešných poslech
Sanat Kumara, 11. května 2005

Učení o energii Boží Matky
Milovaný Pavel Benátský, 12. května 2005

Otevřete svá srdce nekonečnému milosrdenství nebes
Milovaný Hélios, 13. května 2005

Aspirace, stálost a oddanost. To jsou vlastnosti, které naši učedníci potřebují
Milovaný El Morya 14. května 2005

Nastal čas, kdy se pro veškerou plnost Božské Pravdy musíte obrátit k svému Vyššímu Já
JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, 15. května 2005

Učení o poslanectví, boji a roli organizace Summit Lighthouse
Milovaný Lanello, 16. května 2005

Doporučení, která bych vám rád poskytl
Sanat Kumara, 17. května 2005

Učení o praxi meditace
Amitábha, 18. května 2005

Snažte se udržet si stav vnitřního klidu a harmonie po větší část dne
Milovaný Kuthumi, 19. května 2005

Sanat Kumara, 20. května 2005
 
Musíte jednat, jednat a jednat
Milovaný El Morya, 21. května 2005
 

Cesta zasvěcení, které učím – to je Cesta plné pokory před Vůlí Boha, plné sebeoddanosti a plného sebeobětování
Milovaný Ježíš, 22. května 2005

Naším úkolem je nasytit Zemi novými vibracemi, novým vědomím a novým postojem ke světu
Gautama Buddha, 23. května 2005

Změňte své vědomí, změňte své myšlení, změňte svůj způsob života
Milovaný Lanello, 24. května 2005

Zapalte své pochodně a jděte dát svůj oheň světu
Milovaný El Morya, 25. května 2005

Učení o karmě chudoby a bohatství
Pán Súrja, 26. května 2005

Učení o Lásce a životních zkouškách
Pán Maitréja, 27. května 2005

Váš svět podléhá změně a tato změna může být provedena pouze cestou změny vašeho vědomí

Milovaný Ježíš, 28. května 2005

Můžete odstranit ze svého světa veškerou nedokonalost s pomocí své Lásky.
Milovaný Lanello, 29. května 2005

Věřím ve velkou budoucnost Ruska a rád bych každého z vás obdařil částicí mé víry
Milovaný Nikolaj Rerich, 30. května 2005

Učení o karmě
Milovaný Kuthumi, 31. května 2005

Poselství lidstvu Země
Milovaný Alfa, 1. června 2005

Připomenu vám, jak se se mnou setkat a jak se dostat do mé Školy Tajemství
Pán Maitréja, 2. června 2005

Milovaný Lanello, 3. června 2005

Trpělivě očekáváme vaše probuzení a vaši připravenost
Gautama Buddha, 4. června 2005

Učení o blahé karmě
Milovaný Kuthumi, 6. června 2005

Existuje úsek Cesty, který nemůžete překonat sami, bez průvodce
Milovaný Kuthumi, 7. června 2005

Učení o uzdravení
Milovaný Ježíš, 8. června 2005

Rusko nyní provádí generální úklid 

Milovaný El Morya, 9. června 2005

Znovuzrození Ruska, jako země Matky, nastane velmi brzy
Milovaná Matka Marie, 13. června 2005

Učení o Buddhovi a znásobení vědomí Buddhy
Milovaný Kuthumi, 14. června 2005

Stává se přesně to, co si můžete ve své mysli připustit
Sanat Kumara, 15. června 2005

Připravte se na východ Slunce Znalosti, Slunce Víry, Slunce Božského Vědomí nad zemí Ruska
Milovaný Babadží, 16. června 2005 

Učení o hadovi-pokušiteli a o hadovi moudrosti.
Pán Maitréja, 17. června 2005

Úspěchy vašeho ducha je to, co s vámi zůstane
JÁ JSEM TO, CO JÁ JSEM, 18. června 2005

Učení o Svobodě
Milovaný El Moria, 19. června 2005

Pojďte blíž, zapalte své pochodně a přineste Světlo lidem planety Země!
Milovaný Lanello, 20. června 2005

Musíte jít Vyšší Cestou
Gautama Buddha, 22. června 2005

O příležitosti odlehčení karmy příštího měsíce a o dopisech Karmické Radě
Milovaný Súrja, 23. června 2005

©Posel Taťjana Nikolajevna Mikušina

Zdroj 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net