Umisťujeme náš fokus Světla na Zemi Ruska

06.04.2005 00:00

Milovaný Lanello
6. dubna 2005

 

JÁ JSEM Lanello, přišel jsem za vámi prostřednictvím tohoto posla.

Pamatujete si mě? JÁ JSEM ten, který založil organizaci Maják na vrcholu (The Summit Lighthouse) v Americe v roce 1958.

Založil jsem tuto organizaci podle pokynů El Morii a dalších Vzestoupených Mistrů, kteří ji podporovali po dobu téměř 40 let její existence až do roku 1997, kdy El Moria přestal tuto organizaci sponzorovat.

Musím vás seznámit s novou informací, týkající se našeho sponzorství těch organizací, které dnes existují v Americe.

Asi víte o tom, že existuje několik organizací v různých státech, včetně Montany, které se prohlásily za nástupce Majáku na vrcholu a lidé, kteří založili tyto organizace, se prohlásili za posly.

Přišel čas, kdy vám musím pomoci uspořádat zmatek ve vašich hlavách, spojený s tak velkým množstvím organizací a poslů.

Moje přání je předat vám instrukce, jak se máte chovat ke všem těmto organizacím.

Bohužel, situace v Americe je taková, že žádná z organizací nemá sponzorství Vzestoupených Mistrů a žádný z poslů, který se prohlásil za posla Velkého Bílého Bratrstva, ve skutečnosti není poslem tohoto Bratrstva.

Americe bylo odmítnuto další sponzorství jakékoliv organizace, která se nachází na jejím území.

Vzestoupenými Sněmy bylo vynaloženo až příliš mnoho Světla a energie na založení organizace Most Svobody, Hnutí JÁ JSEM a nakonec i Maják na vrcholu. Pro tyto organizace bylo uvolněno tolik Světla, kolik nebylo uvolněno v celé historii rozvoje Země v tak krátkém historickém intervalu.

Lidé Ameriky měli možnost účastnit se přímého kontaktu se Vzestoupenými Mistry, probíhajícího doslova před jejich očima. Měli možnost pociťovat Světlo, uvolňované při příjmu poselství.

Doslova přitiskli rty a pili a pili toto Světlo.

Napojili jsme všechny žíznivé, předali jsme tolik znalostí, kolik bylo možno předat v tomto okamžiku v dané konkrétní zemi.

A co jsme ve výsledku obdrželi? Není žádné tajemství, že ti lidé, kteří desítky let pili Světlo našich poselství, dokázali 90% tohoto Světla vynaložit na vnitřní spory a nesváry.

A dovedete si představit, jak bylo Vzestoupeným Sněmům, když se Světlo, které s láskou vlévali do srdcí lidí, proměňovalo v popel odsouzení, závisti, žárlivosti a dalších negativních vlastností, lidem vlastních.

Jaké to pro nás bylo, sledovat pokřivování Energie Světla, kterou jsme dávali s takovou láskou.

Bezprecedentní možnost Nebes v zemi Americe zkrachovala. A musím tuto smutnou skutečnost konstatovat. A žádná organizace v této zemi nebude více podporována Vzestoupenými Sněmy, alespoň v dohledné době ne.

Několikrát jsme se snažili ukotvit fokus Světla na území Ameriky a pokaždé jsme utrpěli porážku ze strany nepředvídatelné a nereálné části našich vtělených následovníků.

JÁ JSEM Lanello, přišel jsem za vámi proto, abych vám sdělil tuto smutnou skutečnost.

Odcházíme ze Země Ameriky a přenášíme náš fokus Světla na Zemi Matky – Rusko.

Vy víte, že původním záměrem Velkého Bílého Bratrstva bylo právě v Rusku ukotvit fokus Světla pro realizaci plánů Bratrstva v této Bohem milované zemi.

Jenže odpor ze strany sil temnoty byl tak velký, že jsme museli ustoupit. A celé 20. století jsme nemohli kvůli karmickým podmínkám na území Ruska nic dělat. Vy víte, že já a Elizabeth jsme byli vtěleni jako carevič Alexej a carevna Anastazie. Ale naše mise byla v samém počátku přerušena revolucí a následným zastřelením carské rodiny.

Těžká karma tohoto činu dolehla na celý národ Ruska. A to, co nyní vidíte v této zemi – rozvrat jako za války, i když na fyzické rovině není žádná vojenská akce – je následkem karmy vzniklé zastřelením carské rodiny.

Rusko za celou svou historii odrazilo mnoho nepřátel. A já jsem vždy soucítil se statečnými lidmi této země. Nikdy předtím však tato země nemusela čelit neviditelnému nepříteli. Nepříteli, který proniknul do srdcí a myslí lidí a nutí je konat činy, které vůbec neodpovídají Božskému záměru pro tuto zemi.

A teď znovu přenášíme náš fokus do této Země Matky – do Ruska.

Obracím se na ty obyvatele Matky Rusi, kteří mě mohou slyšet a přečíst si toto poselství.

Máte před očima příklad Ameriky. A máte před očima příklad Ruska, těch činů, kterých se v minulosti dopustilo vůči Božím poslům, představitelům Hierarchie Světla.

Situace na planetě Zemi je tak nepředvídatelná, že nejsme schopni předpovědět, nakolik budou úspěšné naše snahy tentokrát.

Nicméně vás můžu ujistit v tom, že úspěch této práce, kterou podnikají Mistři, tentokrát musí být plně a kompletně zajištěn vaším osobním úsilím.

Ano, vložili jsme hodně Světla do země Ameriky a nic dobrého jsme v této Zemi nesklidili. A každá nová dispenzace je dána v mnohem tvrdších podmínkách a s mnohem většími omezeními.

A teď musíte začít konat, i když nemáte organizaci, kde by Mistři mohli ukotvit fokus, nemáte peněžní prostředky, nemáte nic kromě vašich rukou, nohou, vaší hlavy a oddanosti vašich srdcí.

Jsou to tvrdé podmínky a obtížná zkouška pro světlonoše této země.

Ale musím vás ujistit, že teď jsou na území Ruska vtěleni nejlepší zástupci Světla, nejlepší synové a dcery Boha.

A každý z nich bude mít za čest vykonat svou Božskou misi, bez ohledu na dnešní těžké podmínky v Rusku.

Máte Posla a máte příležitost obdržet tyto pokyny a pokyny ostatních Mistrů.

Ve skutečnosti nepotřebujete nic víc, abyste začali konat.

Skoro celé 20. století jsme krmili syny a dcery Boha v Americe.

Teď jsme nuceni vrátit se do Země Ruska a najít oporu v srdcích jejích synů a dcer, které neobdrželi tolik Světla, nedostali tolik naší starostlivosti a péče, ale přesto jsou to plně zralé děti Světla a jsou schopny činit za jakýchkoliv okolností a v nejtěžších podmínkách, pro tuto zemi charakteristických.

Dělali jste vaše testy a zkoušky a nebylo to v skleníkových podmínkách Majáku na vrcholu. Dostali jste svoje zasvěcení od samotného života v podmínkách Ruska.

A v těžkých podmínkách jste obstáli.

To, co bylo v podmínkách Ameriky snadné uskutečnit díky zásadám svobody a demokracie stanoveným Saint-Germainem při založení této země, se v podmínkách Ruska uskutečňovalo s velkými obtížemi.

A hodně dcer a synů Boha zahynulo v táborech a psychiatrických léčebnách. Museli jste projít přes kruté zkoušky a to posílilo vaše srdce.

Umisťujeme náš fokus Světla na Zemi Ruska. A záleží pouze na vás samotných a na vašem úsilí, jak dokážete realizovat naše sponzorství.

Otevíráme vám Cestu. Ale půjdete po ní svýma nohama.

JÁ JSEM Lanello.
A přišel jsem vás obeznámit s novou dispenzací pro Rusko, která už začala!

 

Rozhodnutím Karmické Rady byla Božská příležitost Rusku odebrána v roce 2017.

 

* * *

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.04.06.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net