O dopisech Karmické Radě

 
 
 

Podle Poselství Vzestoupených Mistrů se Karmická Rada  provádí své zasedání dvakrát ročně během Zimních a Letních Slunovratů.

Zasedání  obvykle začínají 20. až 22. prosince a pokračují do 1. ledna, 

a 20. až 22. června a pokračují do 1. července.

Vzestoupení Mistři nabízejí kontaktovat Karmickou Radu s písemnými žádostmi o pomoc běhém tohoto období. 

Jak můžeme napsat takový dopis? Jak si můžeme být jisti, že dorazí k adresátovi?

Kdy můžeme získat pomoc? O tom si můžete přečíst v níže uvedeném materiálu.

 

 

Milovaný Súrja, 23. června 2005

 

"...V tento den začíná zasedání Karmické Rady na Zemi. Můžete se obrátit na Karmickou Radu s vašimi dopisy a žádostmi. Vaše práce je požádat o pomoc. Karmická Rada přezkoumá vaší žádost a prokáže vám tu pomoc, kterou vám může poskytnout kosmické milosrdenství. Požádejte anděly, aby doručili vaše dopisy na místo určení, nezapomeňte napsat své jméno a příjmení, datum a dopis spalte. Pokud si ponecháte kopii vašeho dopisu, brzy zjistíte, že mnoho z toho, ne-li všechno, o co jste žádali Karmickou Radu, se splní.

Břemeno karmy, které visí nad lidstvem, je příliš veliké a Vzestoupení Mistři používají doslova každou možnou příležitost, aby vám pomohli, lidem Země, nacházejícím se ve vtělení. Nepohrdejte darovanými milostmi a příležitostmi.

Kosmický zákon nedovoluje nám vměšovat se do vaší karmy pokud nás nepožádáte, abychom zasáhli. Ale jakmile je výzva vyslovena a i vyslyšena, Vzestoupení Mistři jsou připraveni poskytnout vám veškerou pomoc.

Jenže, neměli by jste se jenom spoléhat na Vzestoupené Mistři. Pokud člověk žádá jedenkrát o to, abychom mu pomohli zbavit se těžké karmy, která visí nad ním, například, jako je karma potratu, pomůžeme. Avšak, pokud se po nějakém čase člověk znovu dopustí stejného činu, který vede k vytvoření karmy, v tom případě je pro Vzestoupené Mistři mnohem těžší poskytovat pomoc.

Proto pokaždé, když žádáte o pomoc, abyste se zbavili následků vašich nesprávných činů z minulosti, musíte úplně vědomě brát na sebe závazky více neopakovat ve svém životě tyto věci, které vedly k vytvoření karmy.

Ale pokud je vám zatěžko neustále mít na paměti vaše závazky nevytvářet karmu, pak si vezměte čistý list papíru a napište na tento list všechno, co znáte, co je ve vás negativní a čeho by jste se chtěli zbavit. Pokaždé, když přistoupíte ke svému modlitebnímu rituálu, nasměrujte energii modlitby na rozpuštění těch energií, které se nacházejí ve vašich čtyřech nižších tělech a které ulehly pod těžkým břemenem na vaše těla právě kvůli vašim uskutečněným zlým činům v minulosti.

Pokud by znalost Zákona karmy nebo Zákona odplaty našlo široké uplatnění mezi lidmi na Zemi a obzvlášť mezi mládeží, pak by se předešlo mnohým činům lidí, kteří je provádí kvůli své nevědomosti.

Znalost Zákona karmy je prvním krokem, který je nevyhnutelným pro každého jednotlivce, aby nepáchal hříchy a nečinil zlo ve svém životě řídící se Božími principy.

Proto základním úkolem každého z vás v blízké době bude úkol seznámit, jak jen to půjde, co největší množství lidí se Zákonem karmy nebo odplaty.

Ale nejlepší bude váš osobní příklad, který ukážete vašemu dítěti, vaší rodině, vašim kolegům v práci.

Negativní energie nemůže zmizet sama o sobě, ale energie vašich modliteb může rozpustit negativní karmu, stejně tak, jako i vaše vizualizace, o kterých jsem dnes hovořil na začátku našeho rozhovoru. No energie dobré karmy, kterou vytváříte vašimi správnými činy, může být na základě vaší žádosti nasměrována na odlehčení karmického břemene a na to, aby odpracování karmy prošlo pro vás tou nejlehčí cestou.

Jste povinni odpracovat karmu vašich nesprávných činů, ale můžete odpracovat tuto karmu, například, když upadnete a něco se vám zlomí, nebo jenom vyváznete s lehkým poraněním nebo modřinou.

Proto doporučuji obrátit se s žádostí ke Karmické Radě ještě dnes nebo v příští dny. Můžete také ve vašem dopise uvést, co konkrétně se zavazujete udělat pro to, aby energie vašich dobrých činů byla nasměrována na odlehčení vaší karmické zátěže.

Může to být, že si vezmete na sebe závazek číst určitý počet modliteb nebo růženců v průběhu určitého časového období. Může to být také, že si vezmete na sebe povinnost pomáhat nuzným a nemohoucím.

Berte na sebe jenom ty povinnosti, které znáte, že je dokážete svými silami splnit. Protože, pokud si vezmete na sebe příliš mnoho povinností v naději odpracovat co možno nejvíce z karmy, můžete takovou zátěž nezvládnout. Proto nezapomeňte, že budete ve svém životě zkoušeni a udržujte si nejvyšší stav vědomí, nehledě na všechny překážky a životní neshody, s kterými se budete muset potýkat.

Negativní vibrace, podráždění, které můžete pociťovat, pokud se nevypořádáte s na sebe vzatými závazky, můžou přerušitt pozitivní účinky vašich dobrých skutků a činů.

Vaše úloha nespočívá v tom, že napácháte hříchy a potom se budete za své hříchy modlit. Vaším úkolem je, abyste nevytvářeli novou karmu. Starou karmu v té nebo jiné podobě stále stejně musíte odpracovat. Proto pozorně hlídejte, abyste nevytvářeli novou karmu.

Dnešní rozhovor byl velmi užitečný, protože vám dal do ruky nástroje, které se při správném používání stanou zárukou vašeho úspěšného posunu na Cestě.

Pamatujte na to, že nereálná část vás samých, vaše ego bude nacházet jakoukoliv příležitost, aby vás nasměrovalo na špatnou cestu, přesvědčilo vás o tom, že vaše modlitby a dopisy nefungují. Přesvědčí vás o tom, že jste dnes příliš unavení a že si můžete dovolit uvolnit se a nemusíte plnit přijaté na sebe závazky.

Vytvářeli jste vaší karmu v průběhu miliónů let, v průběhu vašich nespočetných pozemských inkarnací. A vaší karmy se chcete zbavit okamžitě?

Jestli by vám Zákon dovolil zažít následky návratu vaší karmy okamžitě, to ani jeden člověk by ani na zlomek sekundy nevydržel nával negativní energie. Doslova by vás a vaše těla roztrhla. Proto Zákon karmy vám navrací vaše karmické dluhy pro odpracování postupně během značného časového intervalu. A pomoc, kterou žádáte, také nemusí vám být poskytnuta okamžitě. Na poskytnutí pomoci je potřebný čas. A čas se bude lišit v závislosti od tíže karmy, obsahu vaší prosby a závazků na sebe přijatých.

Doba, kdy vám bude poskytnuta pomoc může být různá a může zabírat čas od šesti měsíců do 12 let.

Proto se chystejte na každodenní práci. Zázraky ve vašem živote jsou možné, ale vy sami vytváříte předpoklady pro zázraky ve vašem životě utvářením každodenní dobré karmy. ..."

 

 

Gautama Buddha, 22. prosince 2005

 

"...Víte, že v tomto temném období roku začíná každoročně zasedání Karmické Rady. Během tohoto zasedání jsou učiněna důležitá rozhodnutí, s nimiž žije planeta v souladu v průběhu následujících šesti měsíců, do příštího zasedání Karmické Rady, které se bude konat v období letního slunovratu.

Proto se můžete také zúčastnit tohoto zasedání Karmické Rady a ovlivnit tak průběh vývoje planety pro příští půlrok. Samozřejmě vás nikdo nepustí do sálu, kde se koná zasedání Karmické Rady. Nebudete tam moci být přítomni ani ve vašem fyzickém těle, ani v jemnějších tělech. Můžete se však na Karmickou Radu obrátit dopisy a já vám zaručuji, že budou všechny pečlivě přezkoumány. ..."

 

 

Pán Majtréja, 15. června 2006
 

"...Vy můžete využít příležitost, která se vám každoročně naskýtá a napsat dopisy Karmické Radě. Obsah těchto dopisů můžete sepsat vy sami. Nicméně vám připomenu obecná existující pravidla. Především poděkujte Karmickou Radu za předchozí prokázané milosrdenství. Následně můžete přistoupit k vylíčení vaší prosby. Pokud se tato prosba týká milosrdenství, které očekáváte, že dostanete pro sebe,  nebo pro své blízké, pak určitě po vyjmenování vašich proseb musíte vzít na sebe závazky, které dobrovolně na sebe přebíráte a které budete plnit během příštích šesti měsíců do dne zimního slunovratu, který je spjatý s dnem nového zasedání Karmické Rady. 

Vaše prosby a přání musí být předloženy velmi jednoduše s uvedením příjmení a jmen všech těch lidí, za koho prosíte. 

Pokud jsou vaše přání spjata s celkovou situací na planetě Zemi, neboť s prosbami, týkajícími se perspektiv rozvoje vědomí na planetě, poté nemusíte nutně brát na sebe závazky spjaté s pročítáním pokynů, odříkáním modliteb,  nebo vykonáváním jiných činností. V tomto případě se bude vaše prosba vyplňovat na základě již vámi nahromaděných indikátorů dobré karmy. 

Takže nežli napíšete vaše dopisy, pečlivě si promyslete vaše požadavky a pohnutky. 

Není nutné, abyste se příliš zatěžovali zbytečnými závazky. Vezměte na sebe přesně ty závazky, které jste schopni splnit bez zbytečného napětí. Mnoho lidí ve svých dopisech přebírá na sebe tak velké závazky, že první problém, který je potká na jejich životní cestě způsobí, že úplně zapomenou na sebe přijaté závazky a upustí od jejich plnění. Vezměte si na sebe jenom malý závazek, poněvadž ten budete plnit s radostí a s láskou každý den. Nesnažte se brát na sebe příliš mnoho. Někdy postačí odříkat v daný den modlitbu, aby pomoc byla poskytnuta. Čím čistější energii vložíte do odříkání modlitby, tím větší účinek dosáhnete. A ještě k tomu jedna fráze: "Nechť světu bude dobře", upřímně vámi přednesená, bude stačit k tomu, aby se zmírnily osudy mnoha lidí. ..."

 

 
Pán Maitréja, 27. června 2007
 

"...Připomínám vám, že nyní a až do 1. července  máte možnost obracet se na Karmickou Radu s dopisy, které mohou obsahovat prosby za ulehčení své Karmické zátěže.  Jenom musíte v průběhu příštího půlroku do dalšího zasedání Karmické Rady vzít na sebe určité povinnosti, které vám přinesou možnost získat dobrou karmu pro zmírnění vaší Karmické zátěže.

Můžete požádat o pomoc vašim blízkým a tehdy vaše dobrá karma bude použita pro pomoc jim.
Zvláště zdůrazňuji to, že karma s Bohem se prohrává na fyzické rovině jako šílenství nebo posednutost, a stejně jako jiný druh karmy, i tato karma může být zmírněna nebo odpracována. Je nevyhnutelné si uvědomovat vaše konání v minulosti a touhu je více neopakovat. ..."

 

 
Jak psát dopisy Karmické Radě
 
Některé zvláštní případy psaní dopisů Karmické Radě

 

O Velké Karmické Radě
 

 

Zdroje:

https://sirius-ru.net/dictations/pisma_v_kp.htm

https://sirius-ru.net/dictations/pisma_v_kp_zim.htm

https://sirius-centers.net/theme/o-pismakh-v-karmicheskoe-pravlenie.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net