Varování o nebezpečí kontaktu s jemněhmotným světem

27.06.2007 19:14

 

Pán Maitréja
27. června 2007

 

JÁ JSEM Maitréja, který opět přišel za vámi skrze svého posla.

JÁ JSEM přišel i proto, jako vždy, abych vám odevzdal novou informaci, týkající se vaší etapy Cesty. Nemusíte důvěřovat tomu, co je předkládáno, ale je rozumnější to vzít na vědomí a pečlivě o tom popřemýšlet.  Protože ne až tak často máme příležitost s vámi mluvit.  A souhlasíte s tím, že za poslední čas jste nebyli příliš rozmazlováni informacemi, které jste obdrželi z Nebes.

Přicházím k vám dnes proto, abych vám odevzdal aktuální Poselství, týkající se bezprostředně vašich vzájemných vztahů s námi, Vzestoupenými Mistry. Víte, že v poslední době velmi mnoho lidí tvrdí, že přijímají naše poselství. Jenomže něco uvnitř nutí vás být na pozoru před tímto typem poselství a poslů.

Proč? Protože samotný proces komunikace mezi námi a nevzestoupeným lidstvem je stále poměrně komplikovaný. A většina, ne-li říci, téměř všichni ti lidé, kteří věří, že přijímají naše poselství, s největší pravděpodobností jsou vystaveni vlivům astrální roviny a bytostí nacházejících se v ní.  Ne všichni obyvatelé astrální roviny jsou nepřátelští ve vztahu k lidem. Je velmi mnoho těch, kteří uvízli, jak se říká, mezi nebem a zemí. Nemohou přijmout nové vtělení, protože dosáhli  dostatečně vysoké úrovně svého vývoje, jednak je tu jistá  karma, kterou ještě neodpracovali, a kterou mohou odpracovat pouze prostřednictvím těch lidí, kteří se nyní nachází v inkarnaci. A tyto bytosti musejí hledat a nacházet pro sebe průvodce mezi lidmi proto, aby přinášely lidstvu určité informace a znalosti. Takto, ve spolupráci s lidmi mají možnost odpracovat zbývající karmické dluhy.

Existují jiní obyvatelé jemněhmotného světa, kteří se záměrně oddělili od Boha a nechtějí přijít do vtělení. Mezi nimi je mnoho z těch, kteří se nazývají vzestoupení mistři a dokonce používají naše jména.

Existují také naši astrální dvojníci vytvoření lidským egregorem. Nejsou zcela vědomými bytostmi, ale mohou odevzdávat zcela souvislé poselství obsahující obecně známé tvrzení a pravdy.

Můžete vždy rozlišit tyto bytosti podle úrovně vibrací a podle obsahu jejich sdělení. Zpravidla takové bytosti vysílají na určité vibrační úrovni, a jejich poselství se neliší zvláštní rozmanitostí.

Přináším vám natolik podrobnou informaci o obyvatelích astrální roviny, protože se setkáváme s příliš mnoha problémy, když si někteří jedinci myslí, že komunikují se Vzestoupenými Mistry, dostávají se do závislosti na bytostech astrálního světa. A pak, když pochopí nebo okolní lidé začnou chápat celé nebezpečí takového vztahu, osvobodit se z podobných vlivů bývá náročné. Stává se to, co obvykle vaši psychiatři nazývají schizofrenií, a představitelé církve posedlostí. Osvobodit se od podobných pronásledovatelů je obtížné, protože vy sami z vlastní vůle jste je přivolali, aby vstoupili do vašich chrámů a chtěli jste s nimi spolupracovat.

Pokud máte co do činění s těmi bytostmi, které nepřetrhaly vztahy s Bohem a s vaší pomocí odpracovávají svou karmu, pak vy těmto bytostem poskytujete pomoc a nevytváříte svoji vlastní karmu. Tato spolupráce je způsobena vašimi vzájemnými karmickými propojeními, které vznikly v dávné minulosti. Pokud se rozhodnete spolupracovat s těmito představiteli astrální roviny, kteří se oddělili od Boha, pak, přijímáním jejich poselství, tvoříte karmu. A čím více budete vynakládat své úsilí k šíření jejich poselství, tím větší karmu vytváříte.

Proto jsme nuceni uchýlit se k pomoci speciálně vyškolených poslů, které nesou naše pláště a kteří přišli do vašeho světa se speciální misi obnovy té Cesty, po které vedeme lidstvo na Zemi.

Proto vám poskytujeme plnou informaci a úplnou svobodu volby, koho budete poslouchat a koho následovat.

Přišel jsem dnes s určitým cílem poskytnout vám znalosti a informace, týkající se vašich kontaktů s jemněhmotným světem a jeho obyvateli.

Naši poslové mají vibrace vyšších oktáv a podle úrovně vibrací vy vždy můžete rozlišit naše posly od jiných samozvanců a zbloudilců.

Je ještě jedno kritérium, které vám odevzdám, a které můžete použít pro rozlišení. Jakýkoliv úspěch na jemněhmotné úrovni, o kterém se vám říká, musí mít své potvrzení i na fyzické úrovni.

Proto, pokud vám říkají, že jste Ježíš nebo Mistr Maitreya nebo ještě kdokoliv z Mistrů, prosím, podívejte se na sebe a na to, co vás obklopuje, proanalyzujte pozorně vaše vztahy s lidmi a vašimi blízkými. Ne vždy je všechno zřejmé, ale pokud nenásledujete ve vašich životech to Učení, které přinášel Ježíš, Mojžíš, proroci a posli minulosti, pak sotva jste tím, o kom vám říkají, že jste.

Ve vaší civilizované době jsou lidé stále ještě příliš nevědomí v otázkách víry a v otázkách vzájemných vztahů s jemněhmotným světem. Proto existují různí podvodníci, kteří využívají vaší nevědomosti. Proto vysíláme naše posly, aby vás naučili rozlišovat a přinesli pravé Učení.

Máte na výběr. Máte možnost sledovat vaše omyly nebo se vrátit na tu Cestu, kterou vás učíme v průběhu celého vývoje lidstva.

Byl jsem dnes velmi upřímný, protože nastal čas nechodit kolem horké kaše, ale přinést vám tu informaci, která vám umožní vyhýbat se omylům.

Jasnější Poselství, týkající se nebezpečí vztahů s jemněhmotným, jsme nepřinášeli.  Leč čas nadešel a více už vaše volání o pomoc, když padáte do spárů zlodušných bytostí, nemůžeme snášet.  Věřte mi, je to mnohem snazší předcházet nebezpečí, než pak volat všechny Vzestoupené Mistry, aby vás zbavili nebezpečí.

Abyste se příliš nebáli, musím vám říct ještě o tom, že do kontaktu s bytostmi astrální roviny, kteří se oddělili od Boha, vstupují většinou ti jedinci, kteří v minulosti měli karmu s Bohem a tato karma nutí je vstupovat do podobných vztahů. A tato jejich posedlost, kterou získají, je důsledkem jejich karmy s Bohem.  Je nemožné, aby se zabránilo návratu karmy, ale je možné si uvědomit ve svém vědomí minulé chyby, kát se a poprosit, aby vás andělé ochránci uchránili od vlivu astrální roviny. Bůh nechce, abyste trpěli, Bůh chce, abyste se poučili ze  svých minulých chyb a neopakovali je.

Je vám dán mechanismus práce s vaší karmou skrze dopisy Karmické Radě, skrze práci s karmou 23. dne každého měsíce. Proč naplno nepoužíváte námi darované možnosti?

Pokud nebudete využívat darované milosti, pak Božská příležitost se může oslabit nebo zcela zmizí.

Připomínám vám, že nyní a až do 1. července  máte možnost obracet se na Karmickou Radu s dopisy, které mohou obsahovat prosby za ulehčení své Karmické zátěže.  Jenom musíte v průběhu příštího půlroku do dalšího zasedání Karmické Rady vzít na sebe určité povinnosti, které vám přinesou možnost získat dobrou karmu pro zmírnění vaší Karmické zátěže.

Můžete požádat o pomoc vašim blízkým a tehdy vaše dobrá karma bude použita pro pomoc jim.

Zvláště zdůrazňuji to, že karma s Bohem se prohrává na fyzické rovině jako šílenství nebo posednutost, a stejně jako jiný druh karmy, i tato karma může být zmírněna nebo odpracována. Je nevyhnutelné si uvědomovat vaše konání v minulosti a touhu je více neopakovat.

Jak vidíte, ve vašich kontaktech s jemněhmotným světem není všechno tak jednoduché.  A měli byste si být vždy vědomi všech plností karmické odpovědnosti, když se kontaktujete s jemněhmotným světem, přijímáte poselství, pocházející z jemněhmotného světa a rozšiřujete je.


JÁ JSEM Maitréja,
který vás upřímně miluje
a opatruje vás.

                                                                *   *