Tato stránka obsahuje částečné a přibližné překlady Poselství Vzestoupených Mistrů 

z ruštiny, předaná prostřednictvím Posla Taťjany Mikušiny.

 

Překlady se neustále zdokonalují skupinou dobrovolných překladatelů. 

Původní Poselství v ruštině je na webu

https://sirius-ru.net/dictations/index.htm

Poselství zveřejněné na této stránce je publikováné v knize 

"Slovo Moudrosti - 11"

 

prosinec 2009 - leden 2010

 

1. prosince 2009

Nastal čas probuzení k Vyšší Realitě Bytí

Pán Súrja, 2. prosince 2009

Potřebujeme stoupence ducha!

3. prosince 2009

Mistr Nikolaj Rerich, 4. prosince, 2009

Beseda o tom, jak číst poselství a chovat se k Poslu.

Milovaný Babadží, 5. prosince 2009

Musíte se ke svým dětem chovat tak, jako bych Vás v podobě Vašeho dítěte navštívil já, Pán Maitréja.

Pán Maitréja, 6. prosince 2009

7. prosince 2009

Můj Božský oheň buď stále s Vámi!

Zarathuštra, 8. prosince 2009

9. prosince 2009

Veškerá dokonalost už je uvnitř vás!

Saint-Germain, 10. prosince 2009

Podstata Růžové Cesty

Milovaný Ježíš, 11. prosince 2009

Učení o osvobození od negativních energií.

Kuthumi, 12. prosince 2009

Učení o současné situaci na Zemi a o smyslu vašich duchovních hledání  

Gautama Buddha, 13. prosince 2009

14. prosince 2009

Učení o správném využívání sexuální energie

Serapis Bey, 15. prosince 2009

Má smysl měnit pouze sebe

Konfucius, 16. prosince 2009

Můžete začít sloužit právě tam, kde se v daném okamžiku nacházíte

Milovaná Nada, 17. prosince 2009

Je důležité, nakolik jste schopni zachovat si svou oddanost Vůli Boží  

Mistr Hilarion, 18. prosince 2009

19. prosince 2009

Potřebujeme Vaši připravenost ke službě evolucím Země

Veliký Božský Směrovatel, 20. prosince 2009

Učení o Božské Svobodě

Bohyně Svobody, 21. prosince 2009

Potřebujeme Vaši pomoc

Pallas Athéna, 22. prosince 2009

Kéž se můj paprsek Milosrdenství a Soucitu dotkne Vašich srdcí.

Kuan Jin, 23. prosince 2009

Ohně ducha, oheň srdce – to je to, co by Vás mělo znepokojovat především

Buddha Vairóčana, 24. prosince 2009

25. prosince 2009

26. prosince 2009

Všude jsou nutné projevy Víry a zbožnosti.

Matka Marie, 27 prosince 2009

Čeká nás s vámi ještě dlouhá cesta stupni evoluce.

Mocný Vesmír, 28. prosince 2009

Sdílíte veškerou odpovědnost s Hierarchií za to, co se děje na vaši planetě.

Milovaný Alfa, 29. prosince 2009

30. prosince 2009

31. prosince 2009

1. ledna 2010

Přijměte dar tohoto poselství do svého srdce
Gautama Buddha, 2. ledna 2010

3. ledna 2010

Mír na Zemi závisí na té úrovni vědomí, kterou mohou projevit ti nejlepší synové a dcery Boží na Zemi
Elohim Mír, 4. ledna 2010

5. ledna 2010

Rozhovor o inkarnaci Mistrů a institutu vyslanectví.
Milovaný Ježíš, 6. ledna 2010

7. ledna 2010

Rozhovor o energii peněz a o mnoho jiném
Padmasambhava, 8. ledna 2010

9. ledna 2010

Promluva o Zlatém Věku
Saint-Germain, 10. ledna 2010

11. ledna 2010

12. ledna 2010

13. ledna 2010

Beseda o působení Poselství

Mistr Kuthumi, 14. ledna 2010

Učení o komunitě
Gautama Buddha, 15. ledna 2010

16. ledna 2010

17. ledna 2010

18. ledna 2010

19. ledna 2010

20. ledna 2010

21. ledna 2010

 

©Posel Taťjana Nikolajevna Mikušina

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net