Můžete začít sloužit právě tam, kde se v daném okamžiku nacházíte

Milovaná Nada

17. prosince 2009

 

JÁ JSEM Nada. Skrze tohoto posla přicházím poprvé. Mým dnešním úkolem je dát vám představu o roli, jakou může každý z vás hrát ve svém životě.

Ve vašich rozumech jsou určitá očekávání, která se týkají vašich možností sloužení Bratrstvu. Musím vám tento moment objasnit. Není třeba čekat, milovaní, až dostanete k disposici nějaké možnosti, finanční prostředky nebo majetek a postavení.

Když potřebujete něco, abyste mohli začít svou službu, kromě toho, co již máte, jednáte podle pokynů svého tělesného rozumu. Vše, co potřebujete k zahájení služby Bratrstvu, je vaše touha. A není potřeba nic jiného.

Můžete začít službu přímo tam, kde se v daném okamžiku nacházíte. Vše co v daném okamžiku děláte, můžete nasměrovat ke službě Bratrstvu. Podívejte se, co děláte?

Jste doma a plníte své domácí povinnosti. To je skvělé! Už sloužíte Bratrstvu! 

Jak je to možné, jestliže uklízíte pokoj nebo myjete nádobí, že sloužíte Bratrstvu? Ó, milovaní, vše tkví v tom, jak to děláte. Jakoukoli drobnou a nepodstatnou činnost, kterou děláte ve svých životech, můžete udělat s velkou Láskou. A děláte-li drobné činnosti s velikou Láskou a přemýšlíte o tom, jak budou vaši blízcí a příbuzné rádi, když vstoupí do čistého pokoje a obléknou si čistoskvoucí právě vyprané věci, pak už sloužíte Bratrstvu. Do každé činnosti je možné vnést svou službu. Vykonáváte-li práci tím nejpoctivějším způsobem, s Láskou, pak kterákoliv vaše činnost mění prostor a tehdy, když děti nebo manžel přijdou domů unavení a zničení shonem, v němž celý den byli, atmosféra Lásky, kterou jste vy doma vytvořili, je schopná rozevřít jejich srdce a vnést do jejich duší harmonii.

Tehdy, když jste v práci, je pro vás těžké zachovávat vnitřní rovnováhu a pocit Lásky, protože ne všichni lidé, s nimiž se setkáváte během dne, jsou harmoničtí a přívětiví. Častěji se setkáváte s ne těmi nejlepšími projevy lidského vědomí. A právě zde se nachází rozlehlé pole působnosti pro vás, pro vaši službu. Musíte si osvojit návyk hašení jakéhokoliv negativa pomocí Lásky, trpělivosti a smíření. Máte v životě tolik možností k prokazování své služby! Prakticky každá práce, každé setkání, vše co se s vámi během dne děje, lze použít pro prokazování vaší služby. Protože pouze tehdy, když se poučíte v drobnostech života, v každodenních činnostech nacházet body uplatnění vašich dobrých duševních vlastnosti, pouze tehdy, když žádné vnitřní zmatky nebudou moci narušovat váš vnitřní pokoj a harmonii, pouze tehdy se otevře další možnost vaší služby. A vy pak můžete použít už nabyté kvality v nové etapě služby Bratrstvu, která je neoddělitelná od služby Životu.

Mnozí z vás se obracejí pro pomoc ke Vzestoupeným Mistrům s prosbou, aby jim dali možnost služby, možnost projevít se ve službě. Milovaní, přetvařujete se sami před sebou. Bůh už se o vše postaral. Máte ty nejlepší podmínky, abyste mohli začít svou službu, abyste zapracovali na těch vašich vlastnostech, které vám brání projevovat Lásku a péči o bližní v těch nejtěžších životních situacích. A do té doby, dokud než se nenaučíte v životních maličkostech nacházet velikou službu, nebudete moci postupovat po Cestě. Protože mnozí z vás touží stát se posly nebo vést naše organizace. Podívejte se, co opravdu chcete?  Přejete si stát se někým, nebo stát něčemu v čele, nebo si opravdu přejete sloužit?


Odpověď na tuto otázku nasměruje veškerý váš další život. Budete se do konce života buď rvát o to, abyste získali postavení nebo někomu dokázali, že již máte velké duchovní úspěchy, nebo budete sloužit, aniž byste přitahovaly pozornost zvenčí, a dělat díla Boží na Zemi ve stále větším měřítku.

Dnes jsem k vám přišla, abych vám předala pochopení opravdové služby a falešné služby. Ano, milovaní, stejně tak, jako vše ve vašem světě má dvě strany, tak i služba má dvě různé strany.

Vždy před tím, než začnete cokoliv dělat, zamyslete se, co vás k tomu skutečně vede. Touha dokázat něco druhým, ukázat svou velikost, ukázat, aby viděli vaše úsilí? Nebo vás vede Láska k bližnímu, která je vám vlastní a zanechává otisk na všem, co děláte. Velmi jednoduché skutky vykonané nezištně s velkou bezpodmínečnou Láskou zůstávají navždy s vámi jako poklady vašeho kauzálního těla. Tento váš pozemský život pomine, ale váš vztah k práci, k lidem zůstane a bude vás doprovázet ve vaší příští inkarnaci.

Ve vašem světě je obrovský nedostatek této vlastnosti, pravé služby Životu, která je automaticky i službou Bratrstvu, protože Velké Bílé Bratrstvo považuje za svůj hlavní úkol sloužit lidstvu na Zemi.

Dnes jsem vám řekla jednoduché pravdy. A jsem si dokonce jistá, že to vše už znáte, četli jste o tom nebo slyšeli. 

Avšak, dovolte mi, abych se vás zeptala: „Co vám brání uplatnit tyto vaše znalosti ve svých životech?

Mezi tím, co už víte, četli a slyšeli jste, a mezi tím, zda skutečně v životě využíváte tyto znalosti, leží někdy propast.

Musíte více přemýšlet o tom, co vám brání projevovat v životě Božské vlastnosti, a postupně, krok za krokem, se zbavovat všeho, co vám brání.

Nebyla bych Vzestoupenou Vládkyni, kdybych neovládla všechnu tuto vědu, kterou vás učím, v praxi ve svých vtěleních. Prošla jsem pozemskou školou a teď mám možnost více sloužit lidstvu.

Nemyslete si, že váš postoj k práci, lidem, rostlinám nebo zvířatům zůstane bez povšimnutí, pokud nejsou svědky vašich dobrých činů nebo skutků. Vše je uloženo v záznamech Akashi, jakýkoli váš čin, myšlenka, pocit nebo skutek, a to jak negativní, tak pozitivní. Zamyslete se nad tím, kráčejte životem opatrně, nezanechávejte za sebou astrální ani mentální odpad.

Nechť všechny vaše pokroky v životě budou doprovázeny pouze Láskou a vůní růží!

S Láskou JÁ JSEM Nada.

*  *