Ohně ducha, oheň srdce – to je to, co by Vás mělo znepokojovat především

Ohně ducha, oheň srdce – to je to, co by Vás mělo znepokojovat především

Buddha Vairóčana

24. prosince, roku 2009

 

JÁ JSEM Vairóčana. Znáte mne. Už jsem přišel. Můj dnešní příchod je velice důležitý a významný.

Mám možnost s Vámi hovořit díky Božské možnosti, která nebyla přerušena pro Boží milost.

JÁ JSEM ten, kdo drží matici plného projevení zjeveného světa. Patřím do mandaly z pěti džhán Buddhy a jsem nejjemnější součástí této mandaly. Stojím mezi Reálným světem a zjeveným vesmírem. Skrze mne, skrze mé energetické centrum, probíhá spojení mezi světy.

Díky této důležité roli jsem také neustále přítomen na všech zasedáních Karmické Rády dvakrát ročně, v dobách zimního a letního slunovratu.

Udržuji kurs plného zjevení a díky této mé roli máme možnost činit rozhodnutí, která mohou poopravit veškerá neúplná zjevení ve Vašem světě.

Tuto možnost také využívám pro setkání s lidstvem Země, abych tak zjevil svou reálnou podstatu a přiblížil ji Vašemu světu, nejhlubším hlubinám Vašeho světa.

To je velmi důležité. Díky takovému setkání se obnovuje ztracené spojení mezi světy. Můžete se dívat jiným způsobem na věci, které Vás obklopují.

Představte si, že v centru některého Vašeho velkoměsta náhle vyroste běloskvoucí hora podobná štítům v Himalájích. Já stojím na této hoře na své úrovni poznání a Vy stojíte na úpatí hory.

Mohu zaměřit Váš pohled nad iluzi, která Vás obklopuje. Mohu Vás přimět, abyste pozvedli svá vědomí výš.

Je velmi těžké vysvětlit, co je potřeba od lidstva, protože hovoříme různými jazyky. A to, co pro Vás je cenností, nemůže v našem světě být považováno za hodné byť sebemenší pozornosti. Pouze hodnoty Vašeho ducha, pouze výsledky Vaší osobní snahy, kterou jste schopni vydat ve svých vtěleních, mají význam a mohou být v našem světě cenné.

Představte si, že byste se náhodou vytrhli z okovů iluzí a objevili si v našem světě. Zde není nic, k čemu byste mohli připodobnit své zvyky. Nejsou zde počítače, televizory, není tu zábava.

To vše je ve Vašem světě. Pouze úroveň vědomí určuje náš stupeň přístupu k vševědoucnosti a úplné dokonalosti. Vesmírný počítač, v němž jsou uloženy informace o veškerém Stvoření je Vám přístupný pouze tehdy, pracuje-li Váš duch odpovídajícím způsobem. Musíte pochopit, že kvality ducha nemají nic společného s množstvím peněz, prestižní funkcí nebo jakýmkoliv postavením ve Vašem světě, které můžete zaujímat nebo se o něj snažíte. Duchovní kvality se neosvědčují v davu lidí, ale ve Vašem osobním životě. Buďto dokonalé kvality máte či se o ně snažíte, nebo žijete, jak žijete a přemýšlíte pouze o naplnění svých potřeb.

Je něco, co náleží velkým duchům a projevuje se to od vtělení ke vtělení. V jedné stejné situaci je jeden člověk schopen sebezapření, hrdinství, oběti. Jiný člověk odmítá projev těchto vlastností, aby se zavděčil naplnění momentálních zájmů a zálib.

První člověk prokazuje vlastnosti ducha a svou připravenost k dalšímu vývoji. Druhý člověk se snaží ukrýt před činností ducha, schovat se za momentální potřeby, přání a záliby.

Podle toho, zda je člověk schopen prokazovat nejlepší vlastnosti ducha v detailech života či nikoliv, posuzujeme jeho způsobilost či nezpůsobilost k dalšímu vývoji.

Ohně ducha, oheň srdce – to je to, co by Vás mělo znepokojovat především. Nemusíte se znepokojovat tím, co patří do Vašeho světa. Pouze vlastnosti ducha mají význam. To Vám říkám.

Myslím, že tohle všechno už jste slyšeli mnohokrát. A pokaždé, když si vyslechnete další poselství, pokračujete ve svých dílech a neberete na vědomí to, co se Vám říká. Co se musí stát, aby lidstvo pochopilo, že přišla poslední doba? Stojíte přede dveřmi posledního vagónu, který už se hnul z perónu. Rozhodněte se! Buďto naskočíte do vlaku evoluce nebo budete nadále sklízet plody své karmy.

Vládcové Vám odhalují všechna svá tajemství, která byla dříve přístupná pouze ve školách pro vyvolené. Získáváte přístup k mnoha věcem, které byly dříve pro veřejnost nepřístupné. To mluví právě o tom, že rozhazujeme poslední síť a házíme poslední lano božských možností.

Současně lidské rasy, které se na Zemi nacházejí, je třeba zaměnit za jiné.  Otázkou je jen, nakolik tento proces proběhne bezbolestně. Pojedete-li autem nejvyšší rychlostí, může jakákoliv prudší zatáčka vést k nehodě. Teď jsme v prudké zatáčce směrem k evolučnímu vývoji. Proces hýčkání nemůže trvat do nekonečna.

Jsme otevření pro spolupráci a pomoc. Avšak nastal čas, kdy ne všichni, kdo prosí, budou hodni přijmout naši pomoc a oporu. Protože dávka vydané energie smí být využita pouze pro to, co je životaschopné a prokázalo svou životaschopnost v mnoha vtěleních na Zemi.

 

JÁ JSEM Vairóčana. Óm.