Ohně ducha, oheň srdce – to je to, co by vás mělo znepokojovat především

Buddha Vairóčana[1] 
24. prosince 2009

 

JÁ JSEM Vairóčana. Znáte mě. Už jsem přicházel.[2] Můj dnešní příchod je velice důležitý a významný.

Mám možnost s vámi hovořit díky Božské možnosti, která nebyla z milosti Boha přerušena.

JÁ JSEM udržující matrici dokonalého projevení pro projevený svět. Vcházím do mandaly z pěti Dhyanských Buddhů a reprezentuji nejjemnější část této mandaly. Stojím mezi Reálným Světem a projeveným vesmírem. A skrze mě, skrze má energetická centra probíhá spojení mezi světy.

Díky této důležité roli jsem také stále přítomen na všech zasedáních Karmické Rady dvakrát ročně, v období zimního a letního slunovratu.

Udržuji fokus dokonalého projevení a díky této mé roli máme možnost činit rozhodnutí, která jsou schopna korigovat všechny nedokonalé projevy, které ve vašem světě existují.

Tuto možnost také využívám pro komunikaci s lidstvem Země, abych projevil svou reálnou podstatu a vnesl ji do vašeho světa, do největších hlubin vašeho světa.

To je velmi důležité. Díky takové komunikaci se obnovuje ztracené spojení mezi světy. A vy se můžete podívat jinak na mnoho věcí, které vás obklopují.

Představte si, že ve středu některého vašeho velkoměsta náhle vyroste sněhobílý vrchol,

podobný vrcholu v Himalájích. Ve své úrovni vědomí já stojím na tomto vrcholu a vy stojíte na úpatí tohoto vrcholu.

Mám možnost nasměrovat váš pohled nad iluzi, která vás obklopuje. Mám možnost vás povzbudit, abyste pozvedli své vědomí výše.

Je velmi těžké objasnit, co se od lidstva požaduje, protože mluvíme různými jazyky. A to, co pro vás je cenností, nemůže v našem světě být považováno za hodné byť sebemenší pozornosti. Pouze hodnoty vašeho ducha, pouze výsledky vašich osobních zkušeností, které jste schopni získat ve svých vtěleních, mají význam a mohou být v našem světě cenné.

Představte si, že jste náhodou vyklouzli z přitažlivosti iluze a ocitli se v našem světě. Zde není nic, na čem můžete uplatnit svoje dovednosti. Nejsou zde počítače, televize, zábava.

Tohle všechno je ve vašem světě. U nás pouze úroveň vědomí určuje stupeň přístupu k vševědomosti a k všedokonalosti. Vesmírný počítač, obsahující informace o veškerém Stvoření, se stává vám přístupným pouze tehdy, když máte napracované odpovídající zkušenosti ducha. Musíte pochopit, že vlastnosti ducha nemají nic společného s množstvím peněz, prestižní funkcí nebo jakýmkoliv postavením ve vašem světě, které můžete zaujímat nebo se o něj snažíte. Vlastnosti ducha se neprojevují mezi davy lidí, ale ve vašem každodenním životě. Buď máte dokonalé vlastnosti, nebo se je snažíte mít, nebo žijete jako zvíře a přemýšlíte pouze o uspokojení svých potřeb.

Existuje něco, co je vlastní velkým duším a projevuje se to od vtělení ke vtělení. V jedné a té samé situaci je jeden člověk schopen sebezapření, hrdinství, oběti. Jiný člověk odmítne projevit tyto vlastnosti, aby uspokojil momentální zájmy a připoutanosti.

První člověk projevuje vlastnosti ducha a svoji připravenost k dalšímu vývoji. Druhý člověk se snaží uniknout před duchovní prací, schovat se za momentální potřeby, přání a připoutanosti.

Podle toho, zda je člověk schopen prokazovat nejlepší vlastnosti ducha v maličkostech života či nikoliv, posuzujeme jeho způsobilost či nezpůsobilost k dalšímu vývoji.

Ohně ducha, oheň srdce – to je to, co by vás mělo znepokojovat především. Nemusíte se znepokojovat tím, co patří do vašeho světa. Pouze vlastnosti ducha mají význam. To vám říkám.

Myslím, že tohle všechno jste slyšeli již mnohokrát. A pokaždé, po poslechu nejnovějšího Poselství, pokračujete ve svém a neberete zřetel na řečené. Co se musí stát, aby lidstvo pochopilo, že přišel konečný termín? Jste u dveří posledního vagonu, který se už rozjíždí z peronu. Rozhodněte se! Buď naskočíte do evolučního vlaku, nebo zůstanete sklízet plody své karmy.

Mistři před vámi odkrývají všechna tajemství, která byla dříve dostupná pouze ve školách pro zasvěcené. Získáváte přístup k mnoha věcem, které byly dříve veřejnosti nedostupné. To vypovídá právě o tom, že rozhazujeme poslední síť a spouštíme poslední lano Božské příležitosti.

Současné rasy lidí, které jsou na Zemi, musí být vyměněny jinými rasami. Otázka je pouze v tom, jak bezbolestně tento proces proběhne. Pojedete-li autem nejvyšší rychlostí, může jakákoliv prudší zatáčka vést k nehodě. Teď jsme v prudké zatáčce směrem k evolučnímu vývoji. Hýčkání nemůže trvat do nekonečna.

Jsme otevřeni spolupráci a pomoci. Ale přišla doba, kdy ne všichni prosící budou schopni získat naši pomoc a podporu. Protože limit uvolněné energie musí být vynaložen jen na to, co je životaschopné a dokázalo svoji životaschopnost mnohými inkarnacemi na Zemi.

 

JÁ JSEM Vairóčana. Óm.

* * *

 

 [1] Jméno Vairóčana znamená „Ten, který se podobá slunci“ nebo „Vyzařující světlo“. Vairóčana představuje jak jednotu, tak i pramen Dhyanských Buddhů. Jeho moudrost je moudrostí Dharmadhátu. Dharmadhátu je království Pravdy, kde všechno je takové, jako je ve skutečnosti. Moudrosti Vairóčany také říkají Všezahrnující Moudrost Dharmakáji. Dharmakája je Tělo Zákona, neboli dokonalá podstata Buddhy. Transcendentální moudrost Vairóčany otevírá oblast vyšší reality a neutralizuje jed nevědomosti nebo omylu.
Jeho moudrost se považuje za zdroj nebo výsledek veškeré moudrosti Dhyanských Buddhů. Zpravidla se Vairóčana nachází uprostřed mandaly Dhyanských Buddhů. Jeho barva je bílá (nebo bleděmodrá), symbolizuje čisté vědomí. On vládne éterem a zosobňuje murugan vědomí; v některých systémech je ztotožněn s muruganem tvaru.
Mudrou Vairóčany je mudra dharmačakry, gesto otáčení kola Učení.
Jelikož Vairóčana zosobňuje moudrost všech Buddhů, bija Vairóčany je univerzální zvuk Óm. Mantra Vairóčany: Óm Vairóčana Óm. (dle knihy Elizabeth Clare Prophetové „Pět Dhyanských Buddhů a Vadžrasattvů“)

[2] Buddha Vairóčana předal Poselství 16. dubna 2005 a 4. ledna 2006.