Sdílíte veškerou odpovědnost s Hierarchií za to, co se děje na vaši planetě.

Milovaný Alfa 

29. prosince, 2009


JÁ JSEM Alfa. Já jsem přišel.


Můj dnešní příchod je velice vážnou událostí. Nikoliv však proto, že dávám vašemu vnějšímu vědomí pokrm pro uvažování. Přišel jsem uvolnit Světlo pro planetu Zemi. A během předávání tohoto poselství uvolním tolik Světla, kolik jsou schopni vydržet fyzické a jemnější těla tohoto posla.

Ano, lidstvo nedojde rozumu. Musel jsem přijít osobně, abych uvolnil potřebné a téměř dostatečné množství energie, aby se situace na planetě stabilizovala.

Děti moje, mějte rozum. K vám se dnes obracím. K těm, kteří mne mohou slyšet a pochopit.

Celá situace na planetě je ve vašich rukou. Sdílíte veškerou odpovědnost s Hierarchií za to, co se děje na vaši planetě. Jste součástí Hierarchie. I tehdy, když zapomínáte, že náležíte ke kosmickému řetězci a jste jeho články, stejně těmito články jste. 

A každý článek na sebe musí brát svůj náklad. Pokud se uléváte od svých povinností, musíme používat krizové způsoby opatrnosti. V dané situaci používám těla posla k tomu, abych v tomto kritickém čase přivedl na Zemi tolik potřebné Světlo.

Tento proces má i druhou stránku.  Když je velké Světlo prováděno člověkem, vystavuje se napospas protichůdným silám. Proto nebudete-li mít našeho posla příliš v úctě, budete-li k ní vysílat nepěkné myšlenky a pocity, bude to na jedné straně zákonitá akce: velké Světlo probouzí velké síly tmy. Na druhou stranu, my bedlivě sledujeme každé probuzení negativní energie proti našemu poslu. A máme možnost přijmout opatření.

Tak tomu vždy bylo. Je to jeden z principů, na kterém funguje Hierarchie Sil Světla. Naši představitelé jsou průvodci Světla do vašeho hmotného světa. Proto zakoušeli veškeré útrapy působením vyšších energií, které jsou jejich těla schopna provádět na jedné straně a na druhé straně působením těch nejnižších a zlých, zvířecích projevů lidské přirozenosti.

Naši poslové jsou osou, skrze kterou se uskutečňuje spojení mezi světy. Když tedy na jedné straně osy uplatňujeme své snahy, způsobujeme rotační pohyb ve vašem světě. A děláme vše pro to, aby se tento rotační pohyb přeměnil na pohyb po spirále, která se vine vzhůru, nikoliv dolů.

Takže až budete číst toto mé Poselství, zamyslete se nad tím, jaké reakce ve vás vyvolává. Buďte upřímní vůči sobě. Všechny vaše reakce se uchovávají navěky v záznamech Akaši. Vy však za čas zapomenete, co jste si mysleli, jaké pocity jste prožívali.

Až když v jemných tělech přijdete na zasedání Karmické Rady a dají vám možnost říci poslední slovo, mnozí z vás, kteří prohlédli záznamy akashi, jsou zděšeni vším, co se stalo, protože vám budou ukázány nejen vaše myšlenky a stavy, ale i to, k čemu přivedly tyto vaše nekvalitní stavy vědomí.

Jediná nedobrá myšlenka nebo pocit za sebou táhnou jinou s přesně takovou vibrací. Po nějakém čase se vytvoří uragán, který se skládá z negativní energie, a jenž se po čase projevuje na fyzické úrovni v podobě skutečných uragánů a kataklyzmat.

Na počátku byla jen jediná myšlenka, která se stala příčinou hrozivého kataklyzmatu. Když to potom vidíte, postaveni před Karmickou Radu, jste šokovaní tím, kolik lidských životů bylo zmařeno kvůli vám.

Aby se lidstvo stalo rozumným a mohlo postoupit na další evoluční stupeň, musí být velice opatrné co do projevů svých myšlenek a pocitů, protože další evoluce bude ještě více záležet na vašich vnitřních stavech.

Proto, pokud zvnějšku neprojevujete žádné negativní reakce, ale uvnitř vás jsou přítomny záporné myšlenky a pocity, je to pro svět stejně tak ničivé jako kdybyste shazovali atomové bomby.

Čím k většímu zjemnění na planetě dochází, tím větší vliv získávají vaše myšlenky a pocity. Mnohem větší, než vliv vašich činů a slov.

Rozvážnost a opatrnost, to jsou vlastnosti, které byste měli nabýt. Tyto vlastnosti však získáváte automaticky, pokud je ve vašem nitru oddanost Vůli Boží a touha sloužit bližnímu, založená na pocitu nezištné Lásky.

Nevědomost je hlavní vlastností, od níž je třeba se osvobodit co nejdříve. Je neslučitelná s následujícím evolučním stupněm vývoje, na nějž se lidstvo musí postavit díky práci tisíců bytostí Světla, které se o vás starají.

JÁ JSEM Alfa.
JÁ JSEM přišel, abych splnil svou povinnost před lidstvem Země.

                                                                             *   *