O veškerou zodpovědnost za to, co se děje na planetě, se dělíte s Hierarchií.

Milovaný Alfa 

29. prosince, 2009

 

JÁ JSEM Alfa. Já jsem přišel.

 

Můj dnešní příchod je velice vážnou událostí. Nikoliv však proto, že dávám Vašemu vnějšímu vědomí pokrm pro uvažování. Přišel jsem uvolnit Světlo pro planetu Zemi. A během předávání tohoto poselství uvolním tolik Světla, kolik bude schopné vydržet fyzické a velice křehké tělo tohoto posla.

 

Ano, lidstvo nedojde rozumu. Musel jsem přijít osobně, abych uvolnil nutné a téměř nedostačující množství energie, aby se situace na planetě stabilizovala.

 

Děti moje, mějte rozum. Já se dnes obracím k Vám, k těm, kteří mne mohou slyšet a pochopit.

 

Všechna situace na planetě je ve Vašich rukách. O veškerou zodpovědnost za to, co se děje na Vaší planetě, se dělíte s Hierarchií. Vy jste součástí Hierarchie. I tehdy, když zapomínáte, že náležíte ke kosmickému řetězci a jste jeho články, stejně těmito články jste. A každý článek na sebe musí brát svůj náklad.

 

Pokud se uléváte od svých povinností, musíme používat krizové způsoby opatrnosti. V dané situaci používám tělo posla k tomu, abych v tomto kritickém čase přivedl na Zemi tolik potřebné Světlo.

 

Tento proces má i druhou stránku. Když projde člověkem velké Světlo, staví se na pospas sil, které se nám protiví. Proto nebudete-li mít našeho posla příliš v úctě, budete-li k ní vysílat nepěkné myšlenky a pocity, bude to na jednu stranu určující: velké Světlo probouzí velké síly tmy. Na druhou stranu, my bedlivě sledujeme každé probuzení negativní energie proti našemu poslu a máme možnost přijmout opatření.

 

Tak tomu vždy bylo. Je to jeden z principů, na kterém funguje Hierarchie sil světla. Naši představitelé jsou průvodci Světla do Vašeho tělesného světa. Proto zakoušeli veškeré útrapy na jedné straně, působení vyšších energií, které mohou přenést jejich těla a na druhé straně působení těch nejnižších a zlých, zvířecích projevů lidské přirozenosti.

 

Naši poslové jsou osou, skrze kterou se uskutečňuje spojení mezi světy. Když tedy na jedné straně osy uplatňujeme své snahy, očekáváme z Vašeho světa zpětnou reakci.

 

Děláme vše, aby byla tato zpětná reakce reakcí po spirále, která se vine vzhůru, nikoliv dolů.

 

Proto, když budete číst toto mé poselství, zamyslete se, jakou to ve vás vyvolává reakci. Buďte sami k sobě upřímní. Všechny Vaše reakce se uchovávají navěky v záznamech Akaši. Vy však za čas zapomenete, co jste si mysleli, jaké pocity jste prožívali.

 

Až když v jemných tělech přijdete na zasedání Karmické Rady a dají Vám možnost říci poslední slovo, mnozí z Vás poté, co uvidí zápisy v akaši, užasnou nad tím, co se stalo, protože Vám budou ukázány nejen Vaše myšlenky a stavy, ale i to, kam jste dovedli tyto své nedobré stavy vědomí.

 

Jediná nedobrá myšlenka nebo pocit za sebou táhnou jinou s přesně takovou vibrací. Po nějakém čase se vytvoří uragán, který se skládá z negativní energie, a jenž se po čase projevuje na fyzické úrovni v podobě skutečných uragánů a kataklyzmat.

 

Na počátku byla jen jediná myšlenka, která se stala příčinou hrozivého kataklyzmatu. Když to potom vidíte, postaveni přes Karmickou Radu, jste šokovaní tím, kolik lidských životů bylo zmařeno kvůli Vám.

 

Aby se lidstvo stalo rozumným a mohlo postoupit na další evoluční stupeň, musí být velice opatrné co do projevů svých myšlenek a pocitů, protože další evoluce bude ještě více záležet na Vašich vnitřních stavech.

 

Proto, pokud zvnějšku neprojevujete žádné negativní reakce, ale uvnitř Vás jsou přítomny záporné myšlenky a pocity, je to pro svět stejně tak ničivé jako kdybyste shazovali atomové bomby.

 

Čím větší bude zjemnění, k němuž dojde na planetě, tím větší bude vliv Vašich myšlenek a pocitů. Mnohem větší, než vliv Vašich činů a slov.

 

Rozvážnost a opatrnost, to jsou vlastnosti, které byste měli nabýt. Tyto vlastnosti však získáváte automaticky, pokud je ve Všem nitru oddanost Vůli Boží a touha sloužit bližnímu, založená na pocitu nezištné Lásky.

 

Nevědomost je hlavní vlastností, od níž je třeba se osvobodit co nejdříve. Je neslučitelná s následujícím evolučním stupněm vývoje, na nějž se lidstvo musí postavit díky práci tisíců bytostí Světla, které se o Vás starají.

 

JÁ JSEM Alfa.

JÁ JSEM přišel splatit svůj dluh lidstvu Země.