Potřebujeme vaši připravenost ke službě evolucím Země

Veliký Božský Směrovatel

20. prosince roku 2009

 
JÁ JSEM Veliký Božský Směrovatel.

Mé dnešní zjevení probíhá současně se začátkem zasedání Karmické Rady. Proto předávám krátké poselství před jeho samotným začátkem.

Nenechte se zneklidňovat tím, že zasedání Karmické Rady probíhá za zavřenými dveřmi. Bylo tomu tak vždy a nepovznesené lidstvo má možnost vědět o tom, co se na těchto zasedáních děje jen do té míry, do jaké to dáváme v našich Poselstvích.

Musím říci, že současné zasedání nebude jednoduché. Bude nás totiž stát mnoho úsilí představit Nejvyšší radě tohoto vesmíru důkazy o úspěšném evolučním vývoji lidstva. Ve skutečnosti je vše naopak. Hledáme, ale nenacházíme žádné pozitivní posuny od doby našeho minulého zasedání v době letního slunovratu.

Nebylo by špatné, kdybyste napsali dopisy[1] Karmické Radě a, na rozdíl od svých běžných dopisů, v nichž pro sebe leccos žádáte, ať už osobně nebo pro své příbuzné, by nebylo špatné, kdybyste předložili nějake pozitivní skutečnosti ze svého života. Já osobně bych vám byl velmi vděčný, kdybyste na sebe vzali povinnost odříkávat určitý počet modliteb či růženců po dobu půl roku, do příštího zasedání Karmické Rady, za účelem udržet na planetě rovnováhu. Potřebujeme projev vaší dobré vůle ku pomoci evolucím planety Země. Potřebujeme vaše modlitební úsilí a potřebujeme vaši připravenost ke službě evolucím Země.

Může se zdát, že žádám velice prosté věci a nemělo by to vyžadovat od vás velké úsilí či objeti z vaší strany. Avšak, praxe ukazuje, i vaše dopisy rok co rok to potvrzují, že na jeden váš dopis o nezištné oběti modlitební energie za blaho evolucí Země, připadá několik tisíc dopisů s osobními prosbami a přáními o odnětí části karmického břemene.

O stupni vývoje lidstva hovoří pouze fakta o nezištné službě. Pochopte, že následující etapa, do níž musí lidstvo vstoupit, bude vázána na principiálně odlišném vztahu mezi lidmi. Především musí být nezištnost, pak - služba. Oba tyto charakteristické momenty jsou možné pouze na základě bezpodmínečné Lásky a nekonečné Víry.

Takže se rozhlédněte kolem sebe a podívejte se, kdo z vašeho okolí je připraven na tuto následující etapu lidských vztahů.

Inu, a teď chápete mé rozpaky před začátkem nadcházejícího zasedání Karmické Rady. Kde jsou fakta obětavosti a nezištné služby? Jestliže přeci jen v návalu nadšení a povznášejících pocitů, konate nějaké to dílo v rámci Božské služby, podívejte se, na jakou dobu vaše nadšení vystačí. Na několik dní? Na půl roku? Na několik let?

Hovoříme-li o novém typu vztahu mezi lidmi, musí tyto vztahy trvat nejméně do konce probíhajícího vtělení. Přestaňte se ohlížet na lidi kolem vás a předvádět příklady z jejich života. Velice častým argumentem mezi lidmi je: „Vždyť oni nezachovávají žádné Božské zákony a žijí si bezstarostně a já se modlím, postím se a nic z toho nemám.“

Velmi charakteristické pro dnešní lidi! Věřte mi, že do Nové Země nebudete vcházet jako dav, ani vás tam nebudou nahánět jako ovce. Skrze úzkou bránu můžete projít pouze díky vašim osobním zásluhám a vašim osobním úspěchům. A ti, kteří „si žijí bezstarostně“ zůstanou ve vnější tmě. Oni nemají budoucnost. Proč byste se s nimi měli srovnávat?

Celý kořen vašeho problému je v tom, že máte málo Víry. Nedokážete bezezbytku věřit slovům Mistrů o tom, že tento Váš život není jediný. Že před mnohými z vás je jiný život. Posuzujete Boha podle svých lidských měr a snažíte se použít svou lidskou logiku na Božské zákony.

Ale já vám říkám, že musíte dodržovat Božský zákon a vzdát se všech lstí a chytráctví svého pozemského rozumu.

Jak dlouho trvá vaše odhodlání řídit se pokyny Mistrů? Myslím, že do příštího sledování televizního seriálu nebo do nejbližšího telefonátu s přáteli. Tím spíše, že jsou před vámi takové lákavé novoroční svátky a je čím se zabývat kromě poslouchání nekonečných mravních ponaučení od Mistrů.

Inu, to už je vaše volba a vaše rozhodnutí. Není možné nutit člověka, aby šel tou cestou, která je ze všech nejkratší. Neznámo proč si lidstvo vždycky vybírá nejtěžší cestu, a přesto všechno po nějaké době nepřestává reptat na Boha za svůj těžký osud a trápení, které ho potkávají.

Už mne pobízejí… Musím zakončit toto poselství. Myslím si však, že to hlavní, co jsem vám chtěl sdělit, jsem řekl.

 Tedy, zkrátka, vše si určujete vy sami svými rozhodnutími. Nestěžujte si na osud, Boha nebo Mistry.

 

JÁ JSEM Veliký Božský Směrovatel.

                                                                           *  *

[1] O dispenzaci dopisů do karmické Rady viz odkaz: https://www.sirius-cz.net/products/milost-23-dne-kazdeho-mesice/


Zasedání Karmické Rady se koná dvakrát do roka po dobu dvou týdnů od okamžiku letního nebo zimního slunovratu.