Nastal čas probuzení k Vyšší Realitě Bytí

Pán Súrja 

2. prosince 2009

 

JÁ JSEM Súrja, který k vám přichází skrze světy a prostory. Naše setkání vás neobtíží. Budu stručný. Moje stručnost vám pak připomene, že čas vašeho přebývání v čase a prostoru se zkracuje. Měli byste se častěji zamýšlet nad tím, kam dáte všechny své iluzorní záliby, návyky a náklonnosti, když opustíte svůj svět. Jak byste mohli pokračovat ve svém rozvoji v následujícím světě, jestliže namísto připoutanosti nenastoupí oddanost a nasměrování? Jestliže namísto strachu nenastoupí láska. 

Jak můžete přemýšlet o zdokonalování, pokud si neosvojíte základní Zákony vesmíru.
 
Váš vnitřní svět, vaše souznění s Božským světem v konečném výsledku určuje vaši budoucnost a budoucnost vaší planety.

Přicházím znovu a znovu a neunavuje mě opakovat tytéž jednoduché pravdy. Někdy hovořím o jednom a témže po dobu velmi mnoha pozemských let a nečekaně se stane zázrak; člověk zakouší osvícení vnitřním Světlem a přeplní ho radost z objevu. Jako skutečný Učitel lidstva ustupuji do ústraní, abych nepolekal ten pocit objevitele, který člověka nečekaně navštíví.

Jak radostné je pozorovat, že existují jedinci schopní vývoje, schopní evoluce. A ačkoli první kroky do Nového světa se dávají s neuvěřitelnou dřinou, překonáním obrovských obtíží, přesto nás to těší. I jediný člověk za deset pozemských let, který zakusí zázrak spojení s věčnými světy, stačí, abychom nevzdávali svou naději a pokusy ve výuce a vedení lidstva Země.

Pokaždé, když překonávám obrovské bariéry, které oddělují naše světy, přemýšlím o tom, jak nejlépe vykonat svou práci, jak nejdokonalejším zpusobem v jazyce, kterému rozumíte, vám přinést informaci, pro kterou váš jazyk nemá slova, která je příliš tenká a jemná pro vaše hrubé materiální myšlení. A přesto by jemnější složka prostoru měla časem zaujmout své místo ve vašem světě. 

Velká škoda, že ne všichni dokážou pojmout jemné světy. Velká škoda, že se nemohou všichni nasměrovat ke vzdáleným světům.

Zákon prostoru v materiálním světě je takový, že vždy dostanete to, o co usilujete. Ve svém světě můžete udělat cokoliv, co se vám zlíbí. Jste ve svém světě bohy. Právě z tohoto důvodu a kvůli mnoha zneužíváním, kterých se lidstvo dopustilo v určité fázi svého vývoje, byla tato tvůrčí síla snížena. Stále však funguje. Jen pro dosažení výsledků jsou nutné takové kvality, jako je nasměrování, stálost a neuvěřitelná koncentrace. To, na co dříve, před omezením této tvůrčí moci, potřebovali lidé sekundy, na to teď potřebují mnoho měsíců i let. Vše záleží na kvalitě srdce člověka, na rozvoji jeho duchovních kvalit. Avšak prakticky kterýkoliv člověk, jestliže prokáže určitou dávku soustředění a vytrvalosti, je schopen dosáhnout na fyzické rovině toho, o co usiluje.

Doba, která uplyne, než se to projeví, je nutná k tomu, aby se člověk ještě znova a znova zamyslel, nakolik předmět nebo cíl jeho touhy souhlasí s jeho Božskou podstatou. Proto, jestliže si hodně přejete získat nějakou cetku z vašeho světa, získáte ji. Jestliže si přejete zmocnit se předmětu vašich tuh, zmocníte se jej. Otázkou je, nakolik to, po čem toužíte, odpovídá Božským vzorům a Božským projevům. S pomocí oné Božské energie, která protéká vašimi jemnými těly, jste schopni zmaterializovat velmi mnoho, při dostatečné koncentraci a nasměrování. Ale bude to nutné pro vaši nesmrtelnou součást? Bude to pro vás nutné, abyste pokračovali v evoluci ve vzdálených světech?

Jistě, že ne. Pouze vypracovaná kvalita nasměrování a koncentrace vám zůstane, když budete v evoluci pokračovat v jemnějších a vyvýšených světech.

A pokud zůstavate připoutáni ke svému světu, jste přitahováni do svého světa znovu a znovu a jste nuceni přicházet do inkarnace. Zkuste se vzdát svého světa, všeho, co vás obklopuje. To se vám nepovede. Nemůžete se okamžitě vzdát všeho. A nebudete schopni žít ve světě, kde není to, co vás obklopuje ve fyzickém světě. Proto vám s láskou dáváme naše Učení a vedeme vás ve vašem vývoji. Abyste netrpěli příliš velkým stresem, tisíce bytostí Světla se snaží ochránit váš svět. Avšak když se přiblíží čas, přijde doba zrychleného dění. Ta doba už není za horami.

Budete se muset rozloučit s mnohými oddanostmi. Budete se muset mnohého vzdát. Času bude stále méně a méně. Velice dobře vám rozumím. Velice dobře vím, jak je sladký sen v iluzi. Nechce se vám probouzet.

Ale slunce Božské reality už vychází a zve vás do nových světů. Do ještě krásnějších, než je ten váš svět.

Vím, že devadesát procent lidí na planetě, když si přečtou řádky mého Poselství, pokrčí rameny a nejspíše nic nepochopí.

Já jsem ale přišel jen pro těch několik málo lidí, kteří tomu rozumějí. Hovořím k vám, moji milovaní. Je to celkem těžké břemeno, které ve svém světě nesete. A s každým rokem je těžší a těžší odolavat energetickým zátěžím na vaše tělo.

Jen velice silné duše jsou schopné vydržet a neztratit směr. Přesto každý může stanout na stupni Hierarchie a požádat o ochranu a pomoc. Nenecháme vaše prosby bez povšimnutí. Pomoc přijde a bude natolik velká, nakolik budou silná vaše touha probrat se ze sladkého snu v iluzi.

Přišel čas probuzení k Vyšší Realitě Bytí. Probuďte se! Připravte se k přijetí nových energií a nových vibrací!


JÁ JSEM Súrja. S Láskou JÁ JSEM.

                                                                   *  *