Nastal čas probuzení k Vyšší Realitě Bytí

 

Pán Súrya 

2. prosince 2009

JÁ JSEM Súrja, který k Vám přichází skrze světy a prostory. Naše setkání Vás neobtíží. Budu stručný. Moje stručnost vám pak připomene, že čas Vašeho přebývání v čase a prostoru se zkracuje. Měli byste se častěji zamýšlet nad tím, kam namíříte svá iluzorní záliby, návyky a oddanost, když opustíte svůj svět. Jak byste mohli pokračovat ve svém rozvoji v následujícím světě, jestliže namísto oddanosti nenastoupí věrnost a nasměrování? Jestliže namísto obav nenastoupí láska.

 

Jak můžete přemýšlet o zdokonalování, pokud si neosvojíte Zákony vesmíru.

 

Váš vnitřní svět, Vaše souznění s Božským světem v konečném výsledku určuje vaši budoucnost a budoucnost Vaší planety.

 

Přicházím část po části a neunavuje mě opakovat tytéž jednoduché pravdy. Někdy hovořím o jednom a témže po dobu velmi mnoha pozemských let a nečekaně se stane zázrak; člověk zakouší osvícení vnitřním Světlem a naplňuje jej radost z odhalení. Jako každý skutečný Učitel lidstva, i já odcházím do ústraní, abych nepolekal tento průkopnický zázrak, který přišel nečekaně za člověkem.

 

Jaká je to radost vidět, že jsou jedinci hodni rozvoje, hodni evoluce. Ačkoliv první kroky do Nového Světa se dělají s neuvěřitelným vypětím, přes překonávání obrovských potíží, přesto nám to dělá radost. I jediný člověk za deset pozemských let, který zakusí zázrak spojení s věčnými světy, stačí, abychom nevzdávali svou naději a pokusy o vzdělání a domluvě lidstvu Země.

 

Pokaždé, když překonávám obrovské bariéry, které oddělují naše světy, přemýšlím o tom, jak nejlépe vykonat svou práci, jak nejdokonalejším obrazem v jazyce, kterému rozumíte, Vám přinést zprávu, pro kterou Váš jazyk nemá slova, která je velice jemná a decentní pro Vaše hrubé materiální myšlení. A i když je tak jemná a činící prostory, musí včas zaujmout své místo ve Vašem světě.

 

Velká škoda, že nemohou všichni obsáhnout jemné světy. Velká škoda, že se nemohou všichni nasměrovat ke vzdáleným světům.

 

Zákon prostoru v materiálním světě je takový, že dostáváte neustále to, za čím jdete. Ve svém světě můžete udělat cokoliv, co se Vám zlíbí. Jste ve svém světě bohy. Právě z tohoto důvodu a kvůli mnoha zneuživatelům, které dopustilo lidstvo v určité etapě svého vývoje, byla tato tvůrčí moc zmenšena. Ale i tak pokračuje dále. Jen pro dosažení výsledků jsou nutné takové kvality, jako je nasměrování, stálost a neuvěřitelná koncentrace. To, na co dříve, před omezením této tvůrčí moci, potřebovali lidé sekundy, na to teď potřebují mnoho měsíců i let. Vše záleží na kvalitě srdce člověka, na rozvoji jeho duchovních kvalit. Avšak prakticky kterýkoliv člověk, jestliže prokáže určitou dávku koncentrace a houževnatosti, je hoden dosáhnout ve fyzickém plánu to, k čemu je nasměrován.

 

Doba, která uplyne, než se to projeví, je nutná k tomu, aby se člověk ještě znova a znova zamyslel, nakolik předmět nebo cíl jeho touhy souhlasí s jeho Božskou přirozenosti. Proto, jestliže si hodně přejete získat nějakou cetku z Vašeho světa, získáte ji. Jestliže si přejete zmocnit se předmětu vašich tuh, zmocníte se jej. Otázka je, nakolik to, k čemu směřujete, odpovídá Božským obrazům a Božským projevům. S pomocí oné Božské energie, která protéká Vašimi jemnými těly, jste schopni zmaterializovat velmi mnoho, při dostatečné koncentraci a nasměrování. Ale bude to nutné pro Vaši nesmrtelnou součást? Bude to pro Vás nutné, abyste pokračovali v evoluci ve vzdálených světech?

 

Jistě, že ne. Pouze vypracovaná kvalita nasměrování a koncentrace Vám zůstane, když budete v evoluci pokračovat v jemnějších a vyvýšených světech.

 

Dokud si uchováváte oddanost Vašemu světu, přitahujete se ke svému světu znovu a znovu a musíte projít ztělesněním. Pokuste se svého světa vzdát, všeho, co je okolo Vás. Nepodaří se Vám to. Nemůžete vše opustit během okamžiku. Nebudete schopni žít v tom světě, kde není to, co Vás obklopuje v materiálním světě. Proto Vám dáváme s láskou naše Učení a vedeme Vás k rozvoji. Abyste netrpěli příliš velkým stresem, tisíce bytostí Světla se snaží ochránit Váš svět. Avšak když se přiblíží čas, přijde doba zrychleného dění. Ta doba už není za horami.

 

Budete se muset rozloučit s mnohými oddanostmi. Budete se muset mnohého vzdát. Času bude stále méně a méně. Velice dobře Vám rozumím. Velice dobře vím, jak je sladký sen v iluzi. Nechce se Vám probouzet.

 

Ale slunce Božské reality už vychází a zve Vás do nových světů. Do ještě krásnějších, než je ten Váš svět.

 

Vím, že devadesát procent lidí na planetě, když si přečtou řádky mého poselství, pokrčí rameny a nejspíše nic nepochopí.

 

Já jsem ale přišel kvůli tomu málu, které je schopné pochopit. Hovořím k Vám, moji milovaní. Je to celkem těžké břemeno, které ve svém světě nesete. S každým rokem je těžší a těžší vydržet energetický náklad na svých tělech.

 

Jen velice silné duše jsou schopné vydržet a neztratit směr. Přesto každý může stanout na stupni Hierarchie a požádat o ochranu a pomoc. Nenecháme Vaše prosby bez povšimnutí. Pomoc přijde a bude natolik velká, nakolik budou silná Vaše snahy probrat se ze sladkého snu v iluzi.

 

Přišel čas probuzení k Vyšší Realitě Bytí. Probuďte se! Připravte se k přijetí nových energií a nových vibrací!

 

JÁ JSEM Súrya. S Láskou JÁ JSEM.