Má smysl měnit pouze sebe

Konfucius 

16. prosince roku 2009

 

JÁ JSEM Konfucius.

 Jsem trochu v rozpacích z toho, že přicházím skrze ruského posla. Jsem známější v Číně.

 Avšak jsou obecné problémy, které provázejí příslušníky všech národů žijících na Zemi. Myslím, že to, co Vám říkám, bude znamenat zvláštní zájem.

Jsem uvědomen o některých událostech, ke kterým došlo v Rusku v minulém století. A víte, já příliš neschvaluji povstání, revoluce nebo cokoliv podobného. Celý můj poslední život mě nutil dívat se na vše, co se dělo kolem mne z naprosto opačné pozice.

Uvedu svůj pohled. Budu rád, pokud necháte vést mými radami ve svých životech.

Po dlouhý čas, ještě tehdy, když jsem byl ve vtělení, jsem přemýšlel o tomto tématu, ale dnes ze svého postavení Vznešeného vládce se tento pohled zdá natolik jasným, že nikdo už na toto téma nediskutuje. 

Ale Vy, když se nacházíte v nedokonalém světě, pravděpodobně vidíte některé věci jinak. Proto si můžete sami vybrat, co ve svém životě následovat a čím se nechat vést. 

Tak tedy, dovoluji si začít zeširoka. Možná znáte takové filozofické systémy, které hovoří o tom, že ve světě není nic, kromě energie. A v závislosti na intenzitě, může tato energie vytvářet světy podobné Vašemu světu, tak zvané fyzické světy. Ale protože je všechno energie, zároveň s Vaším světem existují i jiné světy, které jednoduše mají vyšší intenzitu vibrací. Vy tyto světy nevidíte, a my například, když se nacházíme ve Vašem světě, nevidíme Vás. To je jasné. 

Méně jasné je, že různé body vašeho světa mají různé vibrace. Různé kontinenty, různé země vibrují na svých vlastních frekvencích. Když cestujete s jednoho místa na druhé po zeměkouli, můžete to cítit. Můžete to ale cítit, pokud máte přístroj, který Vám to umožňuje cítit. Mám na mysli Váš energetický přístroj, Vaše energetická centra, stupeň citlivosti, který vlastníte. 

Pro většinu lidí, kteří žijí na zeměkouli, bude to, o čem hovořím, nesrozumitelné. Naštěstí jsou tu však lidé, kteří mají dostatečnou citlivost, aby pochopili, o čem mluvím. Proto tedy, nacházíte-li se na jednom místě, pociťujete komfort a pohodlí, ale přemístíte-li se na jiné místo, cítíte napětí a nepohodlí. Co to znamená? Vibrace prvního místa jsou Vám bližší, více souzní s Vašimi vibracemi. Vibrace druhého místa se od vašich vibrací liší. 

Zajímá Vás, kam tím mířím? Tímto jednoduchým příkladem, zda jste schopni cítit to, o čem hovořím, jsem Vám doložil jednoduchý fakt, že vnější svět je zkrátka zrcadlem, v němž se odráží Vaše vědomí. Energeticky se poutáte k těm místům, kde žijete. A vše se nakonec určuje stupněm Vašeho vědomí a vibracím odpovídajícím tomuto stupni vědomí. 

Proto nemá smysl se snažit změnit vnější situaci. Má smysl měnit pouze sebe. A jakmile se Vaše vibrace změní, můžete odcestovat na místo odpovídající Vašim vibracím. Velmi mnoho lidí zakouší obrovské nepohodlí z utrpení v místech, kde žijí. Skutečně, Vaše města nejsou přizpůsobena pro život pro lidi, kteří mají určitou úroveň Božského vědomí. Tito lidé musí trpět a pociťovat neustálé nepohodlí v utrpení v těchto kanálech masového vědomí. A víte, proč se nepřestěhují na místa, která odpovídají úrovni jejich vědomí? Hlavní příčina je v tom, že aby mohli odjet na takové místo, musí vykonat revoluci ve svém vědomí. Musí se přestěhovat do naprosto rozdílných podmínek, do přírody. Ve Vašem nitru se spustí bitva. Co dělat? Smířit se s těmi podmínkami, které máte, nebo se přestěhovat a žít v podmínkách, v nichž si nedovedete život představit. 

Uplyne dlouhá doba, před čímž vektor nasměrování lidí nalezne východ z vytvářeného postavení. 

Nakonec budete žít v důstojných podmínkách. Ovšem proto, abyste mohli zaujmout ideu osídlení budoucnosti ve svém vědomí, uplyne nějaká doba. 

Je mi líto těch lidí, kteří musí žít uprostřed ohromného množství lidí, srážet se s nimi aurami každý den a v podstatě se stávat energetickými dárci pro mnohé lidi. Ale jistě souhlasíte také s tím, že je to Vaše volba. Bůh Vám vždycky dal možnost výběru. Pokud tedy nechcete vidět novou cestu nebo se tváříte, že jste si toho nevšimli, pak se velice brzy situace změní ještě více. Posypete se z vašich měst jako zralá jablka z jabloní. 

V dějinách lidstva byla jistá doba, kdy lidé žili na Zemi převážně v malých osadách. Pak, aby se rozvíjela řemesla, začali žít ve více osídlených místech a městech. Dnes jsou veškeré možnosti žít v přírodě a využívat všechny výhody civilizace. Je tu však drobná nuance, ne všichni lidé mohou žít v přírodě. Mnozí z nich budou odtrženi samotnou přírodou, duchama přírody a vibracemi míst. 

Budete se měnit. A struktura vedení, státní struktura. Je-lí naplánován pro lidstvo Zlatý věk, pak musí být zrealizován. Nevím, zda to bude v Rusku nebo v jiné zemi světa. V podstatě bude vše určeno stupněm vědomí, jaké má většina obyvatel země. 

Vím, že Vznešené Zástupy mají naději na Rusko. Vím ale také, že doposud byly naděje na Ameriku. 

Bez nového vědomí se nelze dále rozvíjet. Jsou nutné nové principy ve všem. Tyto principy, kterými je dobré se nechat vést, jsou obsaženy v poselstvích, které Vám předáváme skrze tohoto posla. Máte málo konkrétních pokynů? Souhlasíte ale, že Vám bude zatěžko, když Vám budou Vznešení Vládcové každý den říkat, co si máte oblékat, v kolik máte vstávat, co jíst a co dělat. Tak se lidstvo velice brzy stane vyživovanými osobami, které nejsou schopné další evoluce. Ne, my potřebujeme lidi silné duchem a schopné konat a přebírat na sebe zodpovědnost za následky svých činů. 

Dnes jsem toho řekl velice mnoho. Nevím, zda si ze všeho, co bylo řečeno, dokážete vytěžit konkrétní užitek pro sebe.

 

JÁ JSEM Konfucius.