Tato stránka obsahuje částečné a přibližné překlady Poselství Vzestoupených Mistrů 

z ruštiny, předaná prostřednictvím Posla Taťjany Mikušiny.

 

Překlady se neustále zdokonalují skupinou dobrovolných překladatelů. 

Původní Poselství v ruštině je na webu

https://sirius-ru.net/dictations/index.htm

Poselství zveřejněné na této stránce je publikováné v knize 

"Slovo Moudrosti - 12"

 

listopad 2010

 

Nouzové poselství
Sanat Kumara, 16. listopadu 2010

 

červen - červenec 2010

1. června 2010

2. června 2010

3. června 2010

4. června 2010

5. června 2010

6. června 2010

7. června 2010

8. června 2010

Zlatý Věk je třeba nastolit, v první řadě, ve vás samotných
Saint-Germain, 9. června 2010

Rozhovor o potřebě překonání některých negativních rysů charakteru
Gautama Buddha, 10. června 2010

Celý mechanismus šťastného života je uvnitř vás
Matka Marie, 11. června 2010

Učení o vibracích a vzájemném vztahu všeho, co existuje na Zemi
Kuthumi, 12. června 2010

13. června 2010

14. června 2010

15. června 2010

16. června 2010

17. června 2010

18. června 2010

19. června 2010

20. června 2010

21. června 2010

3. července 2010

 

©Posel Taťjana Nikolajevna Mikušina

Zdroj

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net