Učení o vibracích a vzájemném vztahu všeho, co existuje na Zemi

Kuthumi
12. června 2010


 JÁ JSEM Kuthumi.

Doufám, že naše dnešní beseda bude pro vás poučná a přiměje vás podívat se na věci, které jste zvyklí pozorovat kolem sebe, z jiného úhlu pohledu. Pokusím se dát vám takový pohled na vaše okolí a vaše současné místo ve světě, jenž bude pohledu Mistrů nejbližší.

Cítím, že jsem vzbudil váš zájem. V mnoha našich Poselstvích stále mluvíme o vibracích a nutnosti je zvyšovat. Toto abstraktní tvrzení má zcela konkrétní projev ve vašem fyzickém světě. Pokud byste si dali tu práci a byli zvídavější, mohli byste zjistit, že vaše světská věda už dávno odhalila fenomén zvýšení vibrací. A kdyby se výsledky vědeckých výzkumů staly široce známými, neodvratně by to vedlo k výbuchu ve vašem vědomí. Zaujalo vás to ještě více, že?

Já potvrzuji, že mnozí vědci mají k dispozici údaje o tom, jak se mění vibrace buněk člověka pod vlivem jeho životního stylu. A jak se tyto vibrace odráží na zdraví člověka, zejména na činnosti jeho základních orgánů a systémů.

Všechno je možné změřit. A všechno má vědecké odůvodnění. Osobně jsem se podílel na předávání mnohých vědeckých objevů vašemu světu, když jsem pracoval s biology a biofyziky.

Vibrace vašich buněk velmi kolísají v závislosti na tom, co člověk jí, v jakém prostředí žije, jestli má zlozvyky i dokonce, zda má sklon poslouchat hudbu, nesoucí disharmonické vibrace. Život ve velkém městě jako takový způsobuje snížení vibrací buněk. A proto, bez ohledu na všechnu vaši snahu dosáhnout další úrovně evolučního vývoje, to nedokážete udělat, pokud žijete ve velkém městě. Městská infrastruktura je schopna produkovat nízkofrekvenční hluk, jenž se táhne na několik set kilometrů kolem velkoměst a na desítky kilometrů kolem menších měst.

To je důvod, proč všechny vaše duchovní úspěchy, jež jakoby máte, když žijete ve velkých městech, u nás vyvolávají jenom úsměv. Museli byste být velmi nevzdělaní a naprosto nerozumět činnosti duchovních procesů, abyste měli odvahu mluvit o své vysoké duchovní úrovni, když žijete v jakémkoliv městě.

Právě život ve městě znemožňuje růst vibrací vašich buněk, dokonce i když se držíte správného životního stylu, nekouříte, nepožíváte alkohol, nejíte maso a neposloucháte rockovou hudbu. Všechno ve vašem světě je provázané – vy a svět kolem vás tvoříte jediný systém. A proto vaše buňky nemohou mít vyšší úroveň vibrací, než to maximum, které je pro město přípustné. A tuto úroveň vibrací je možné změřit.

Když se přestěhujete do dostatečně čistého místa, vibrace vašich buněk budou stoupat. A vy získáte možnost duchovního růstu a postupu. Mluvím o skutečném duchovním postupu.

Může se zdát, že veškeré vaše úsilí, které jste vynaložili na duchovní růst, bylo marné jen proto, že žijete ve městě. Ale nic není marné. Nemůžete okamžitě dosáhnout takové úrovně vibrací, jež mají poustevníci v Tibetu. Vaše orgány a systémy by to naprosto nevydržely. Avšak pokud budete pokračovat dále ve svém duchovním růstu, všimnete si, že další pobyt ve městě se pro vás stane nemožným. Stále více se budete cítit jako ryba vytažená z vody na břeh.

Všechno je možné změnit, ale je nutné vědět, o co usilovat a jak toho dosáhnout. Společnost obecně ještě není připravena, aby pochopila tuto jednoduchou pravdu, o které mluvím. A proto nám nezbývá nic jiného, než čekat, až dospějete nebo nedospějete k tomu, abyste se dostali do další etapy evolučního vývoje.

Váš životní styl je nutné změnit. Vaše zvyky je nutné změnit. Konzumní přístup k přírodě je nutné změnit.

Člověk, jenž má nízkou úroveň vibrací, vytváří podmínky pro život milionů parazitů uvnitř sebe. A obyvatelstvo Země se jimi hemží téměř bez výjimky. Z toho vyplývá vaše malátnost, nedostatek energie a vůle k životu.

Víte, co je příčinou vašeho stavu? Váš postoj k přírodě, k celému Životu, ke všemu, co existuje spolu s vámi na Zemi. Zákon koná moudře. Váš konzumní postoj k Zemi a přírodě způsobuje nadvládu parazitů uvnitř vašeho organismu. A přesně tak, jak je možné zbavit se parazitů uvnitř těla očistnými procedurami, stejně tak i Země se nakonec bude muset zapojit do očistných procedur. A nestěžujte si pak, když další potopa smyje z povrchu zemského ty jednotlivce, jež se nechtějí rozloučit s parazitickým stavem svého vědomí.

Následující etapa evoluce je zaměřena na rozumnou součinnost se Zemí a se vším, co na ní existuje. Avšak karmu, kterou jste nabyli chamtivým a barbarským postojem k přírodě, bude nutné odpracovat – prostřednictvím vašich nemocí, pomocí kataklyzmat a technogenních katastrof.

Břemeno navrácení karmy může být vyváženo vzestupem na novou úroveň vibrací stále většího počtu jedinců, kteří jsou schopni pochopit jednotu všeho Života.

Ted’ se nacházíte v kritickém bodě. Lidstvo balancuje v tomto bodě svého rozvoje už druhou stovku let. Pokaždé náš zákrok pomáhal odsunout nejhorší vývoj událostí. Avšak dnes jsem přišel s konkrétním cílem – dát vám klíče, abyste mohli překonat krizi, především ve svém vědomí, co možná nejvíce bezbolestně.

Jinak se budete stále častěji dozvídat ze zpráv o dalších kataklyzmatech, jež se stávají tu a tam. Tu a tam z povrchu zemského budou mizet celá města a pak i kontinenty. Ale už si na to zvyknete a bude vám připadat, že je to normální a bylo to tak vždy.

Pamět’ lidstva je velmi krátká. Mnozí si už nepamatují, co se stalo včera, o delším časovém období ani nemluvě.

Abychom se neloučili na smutné vlně, chci vám dát naději, že existuje možnost příznivého vývoje událostí na Zemi. Tuto možnost však lze realizovat pouze pomocí lidstva samotného.

JÁ JSEM Kuthumi.

 

                                                                    *    *