Rozhovor o potřebě překonání některých negativních rysů charakteru.

Gautama Buddha

10. června 2010

JÁ JSEM Gautama Buddha.

Jsem rád, že jsme se znovu setkali! Dnes bych se chtěl zastavil na několika bodech, týkajících se vaší psychologie, které by vám mohly způsobit překážku ve vašem pokroku na duchovní cestě. A právě bych chtěl ve svém vyprávění udělat zvláštní ústup, který se týká některých rysů psychologie chování obyvatel Ruska, protože bychom rádi ještě počítali s budoucností spojenou s touto zemí.

Takže existují některé národní charakterové rysy, které způsobují překážku na duchovní cestě. Konkrétně: souvisí to s neodolatelnou touhou ublížit jakémukoliv úspěšnému počinu. 
Je to jako by se do toho pletl ďábel pokaždé, když se stane něco dobrého. Okamžitě se objevují milovníci, kteří chtějí to světlé očernit a ušpinit. A to se vyskytuje všude ve světě, nejen v Rusku. Víte o čem mluvím? Uvedeme konkrétní příklad ze života. Řekněme, že váš známý nebo soused se věnuje nějaké smysluplné věci pro společnost. Řekněme, že zkrášluje území, sází stromy, instaluje lavičky. Myslíte, že tato aktivita vyvolá všeobecný souhlas? Vůbec ne. Najdou se i tací, kteří tajně srovnání sazenice se zemí a rozbijí lavičky.

Příčina těchto činů spočívá v karmických energiích, které se nacházejí v auře a vyžadují odpracování. Právě tyto energie sloužily jako podvědomý spouštěč mnoha ruských nepokojů a revolucí. A tyto energie jsou tak zakořeněny v kolektivním nevědomí národa, že rozmotat tento karmický klubíček je možné pouze společným úsilím. 

A teď, když se znovu objevuje diferenciace, vrstvení společnosti na majetné a nemajetné, tato energie se opět začíná stoupat. A i když není vidět vzpoury, tak případ sazenic a laviček je docela názorný. A ukazuje, že tyto nezpracované energie národa pokračují ve svém ničivém působení. Nyní z velké části - v rovině myšlenek a pocitů. Úkolem je překonat tyto negativní energie.

Uvedu další příklad ze života. Váš soused koupil nové auto nebo opravil byt. V 90 procentech případů ze 100 bude reakce negativní. Zažijete závist nebo jiné negativní pocity.

A právě tato vaše zloba a závist leží mezi vámi a krásnější budoucnosti, o níž Mistři mluví: neochota smířit se se situací, a touha zašlapat jakékoliv výhonky pozitivního a světlého. Ať se projeví v čemkoliv. Nikdy nebudete ani šťastní, ani nebudete mít v životě prosperitu, dokud se s těmito negativními energiemi nevypořádáte. Toto je jedno ze základních učení, které jsem dával ve své inkarnaci Gautamy Buddhy. Musíte se naučit radovat se z úspěchů jiných lidí. Musíte se upřímně radovat z jejich úspěchů. Pak můžete získat ctnosti, které jsou vlastní těmto lidem, kteří vytvářejí navzdory odporu iluze. A jeden spravedlivý čin, který najde pozitivní odezvu v srdcích deseti lidí, se znásobí desetkrát.

Ve vašem případě svou reakcí rušíte nejkrásnější impulsy duší lidí. A nejčastější větou v tomto případě bude: "Potřebujete více, než jiní?»

A ta věta, která by měla zaznít z vašich úst, by měla být: "Děkuji vám za vaše úsilí směřující k dobru."

Mnohým tato fráze nejde z úst. Nyní byste měli téměř fyzicky cítit energii, která je uvnitř vás a která zabraňuje především vašemu osobnímu pokroku na Cestě.

Je tu i druhá strana této negativní vlastnosti, která lidi svazuje a ruší tu nejsvětlejší snahu. Konkrétně: touha neúprosně utrácet peníze, když je začínáte dostávat. Vyhazujete peníze za ty nepředstavitelné věci, potěšení. Peníze jsou ekvivalentem Božské energie ve vašem světě. A ti lidé, kteří dostávají k dispozici peněžní energii, procházejí velkým testem rozumného využití této energie. A kdybyste se alespoň na okamžik zamysleli nad tím, jakou karmu vytváříte zbytečným plýtváním peněžní energie, a že tato karma se k vám zaručeně vrátí, ne-li v tomto, tak v příštím vtělení v podobě chudoby a bídy, pak možná byste obezřetněji nakládali s Božskou energií obecně a peněžní energií zejména. 

Pokud nejste ochotni věřit v reinkarnaci a nemáte příliš velké obavy z následujících vtělení, pak přemýšlejte o svých dětech a vnoučatech, kteří na sebe berou část vaší karmy nekontrolované marnotratnosti a trpí již v tomto životě, zatíženi různými nemocemi a závislostmi.

Pokud jste dostali k dispozici peníze, pak to neznamená, že byste je měli utrácet za zábavu a potěšení. Bůh vám dává příležitost správně nakládat s vašimi penězi. Pouze v tomto případě vyvažujete karmu a osvobozujete se od karmy vytvořené v minulých inkarnacích. Konkrétně: musíte použít peněžní energii pro Společné Dobro. Protože pokušení peněz lze překonat pouze rozumným použitím. V tomto případě je stará karma propracována a nová není vytvořena.

 Opět se vracíme k těm lidem, kteří zažívají závist a jiné negativní vlastnosti, když vidí prosperitu druhých. Pro vás odstranění překážky mezi současným okamžikem a bohatým životem bude překonání vaše negativní energie: pokora před současnou situací a schopnost radovat se z úspěchů ostatních.

Dobře si uvědomuji, že tyto rady je jednodušší dát, než je splnit. Nutnost odpracovat vaši minulou karmu však diktuje určité podmínky, které musíte dodržovat, abyste se dostali z karmického dna. V opačném případě se stane to, co se stane, když nerozvážnost převládne: nevyhnutelně přitahujete další kataklyzmus a tím ve zrychleném režimu odpracováváte karmu.

Učíme vás snadnější a bezpečnější cestě. Ale z nějakého důvodu je pro vás tato cesta nepřijatelná. A překonat některé povahové rysy v sobě nemůžete ani pod hrozbou globální katastrofy. Zdá se vám, že alespoň v této inkarnaci vám to nehrozí.

Doporučil bych vám rozšířit rozsah vašeho vnímání a překonat hranice jedné inkarnace ve vašem vědomí. Pak bude pro vás jednodušší činit zvážená rozhodnutí, pracovat na staré karmě a nevytvářet novou.

Budu rád, když můj dnešní rozhovor bude užitečný pro rozvoj vašich duší.

 

JÁ JSEM Gautama Buddha.