Zlatý Věk je třeba nastolit, v první řadě, ve vás samotných.

Zlatý Věk je třeba nastolit, v první řadě, ve vás samotných.

Saint Germain

9. června 2010

 

JÁ JSEM Saint Germain!

 

Od našeho posledního setkání neuplynulo ani moc času. A co si myslíte, že jsem celou tu dobu dělal? Pozorně jsem sledoval, kdo z vás se odváží přijít vzít Božskou příležitost ze zlatého podnosu, na kterém leží.

 

Připomenu jen, že jsme hovořili o budování Zlatého Věku. A že je zapotřebí statečných a obětavých lidí, kteří se vezmou za uskutečnění úmyslu Mistrů.

 

A nemůžu zadržet smích, když si vzpomenu, co jsem měl možnost vidět. Ruská mentalita a ruské myšlení je skutečně velmi odlišné od amerického. Co začali dělat Rusové? Tu i onde se vrhli zakládat komunity , stavět domy i celá sídliště.

 

Žádný člověk na Západě by to neudělal. Vy jste vůbec nepřemýšleli, jak to všechno bude fungovat. Nesestavili jste si plán.

 

A jak chcete pracovat  pod vedením Vznešených Mistrů a realizovat jejich plány, pokud jste se ani neobtěžovali vážně se zabývat hlavní podmínkou, která stojí mezi Božskou příležitostí a vámi? Totiž, projít nezbytnými zkouškami, aby se zjistilo, že pracujete pro Mistry , sloužíte Mistrům, a neuspokojujete jen nějaké rozmary a zájmy svého ega.

 

Nikdo se vážně nezamyslel na tím, jak uskutečňovat plány Mistrů a nemít při tom jejich punc důvěryhodnosti.

 

Věřte mně a mojí zkušenosti: nic se vám nepodaří, dokud nevstoupíte do vnitřního souznění s Božským světem. Zlatý věk není nutno stavět mimo vás. Zlatý věk je třeba nastolit, a to především, ve vás samotných. Ve vašem bytí. Za tím účelem je třeba změnit svoje vědomí. Je třeba změnit své vnitřní já. A to, co je zvenčí, mimo vás,  bude poslušně opakovat to, co je ve vás.

 

Kolikrát jsme vám předkládali Učení o tom, že tento svět je pouze odrazem vaší mysli? Ale pokaždé, když začnete něco dělat, na tuto prostou pravdu zapomínáte.

 

Opravdu potřebujeme rytíře ducha, hrdiny, kteří jsou ochotni podřídit celý svůj život službě lidstvu Země a Velkému Bílému Bratrstvu. Jak jste přišli na to, že potřebujeme postavit určitý počet domů nebo osad?

 

Nemyslete na nic vnějšího. Přemýšlejte o kvalitách své duše. Vnější se dostaví samo, jestli ve vašem nitru zazáří valounky zlata, obarvující zlatou barvou světlo vaší aury.

 

Přicházíme k vám předávat své Učení a pozorně sledujeme, jak jej přijímáte a uvádíte do praxe. A někdy se zdá, že by bylo lepší, kdybyste nedělali nic, než dělat to tak, jak to děláte vy. Musí být zvolena zlatá střední cesta mezi prací na sobě a vnější prací. A vnitřní práci je třeba v každém případě dát přednost. Zkušenost socialistické minulosti vám nestačí? Rozhodli jste se , že je zase nezbytné znovu vytvořit něco takového, jako v těch časech: otáček řeky nazpátek, plnit státní sýpky, nebo stavět obří závody průmyslových odvětví.

 

Netřeba znesvěcovat velikou myšlenku! Zastavte se a popřemýšlejte. Je nezbytné, abyste si nejprve sedli do lavic a naučili se základy Božího Zákona. Musíte vejít do příbytku Vznešených Mistrů a projít celým během nezbytného studia. Musíte se v první řadě rozloučit s nevědomostí a nafoukaností.

 

Nebudete to vy, kdo bude budovat Zlatý Věk. Mistři budou budovat Zlatý Věk. A budete sloužit jen jako ruce a nohy Mistrů. A výsledek vašeho budování se musí projevit nejprve v podobě získání ctností jako je pokora, poslušnost a oddanost.

 

Dělá vám radost být průkopníky? Výborně! Dokažte, že jste vnitřně připraveni pro tuto úlohu. Zbavte se starého já. Nalezněte souznění s Mistry. Ano, dokonce stačí jednoduše souhlasit s naším vyslancem. Je zajímavé, že mnoho našich neúspěšných studentů se hned pustilo se zapojilo do budování společnosti. Vy musíte ne stavět, ale vrátit se do první třídy a sednout si znovu do lavic, protože jste se nenaučili ani základy Společenství. A co vy rozumíte pod pojmem společenství, je k ničemu. Za vaši práci vám dávám čtyři mínus!

 

Mnozí budovatelé socialistické éry byli ve svým myslích daleko před vámi. Protože skutečně  usilovali o Společné Dobro a byli oddaní myšlence. Ale by jste oddaní svému egu a podřízeni uspokojení jeho potřeb.

 

Jak vidíte, vždy existovali lidé, mající duchovní úspěch, a to i v době, která je obvykle spojována s ateizmem.

 

Libovolné podmínky, libovolný systém, jakékoliv okolnosti Bůh použije, abyste se mohli rozvíjet. Abyste mohli rozvíjet své duše. A během svého života máte všechny možnosti rozvíjet rytířské vlastnosti. Kde jsou skuteční rytíři, připravení pro své dámy obětovat životy? Jenom mi neříkejte, že časy se změnily. Duch rytířství, schopnost obětovat se pro vlast, nikdy nezmizel. Mužnost, odvaha, statečnost, nebojácnost, oddanost, čest a důstojnost - proč jste zapomněli na tyto vlastnosti ducha?

 

Bude třeba se pořádně ponořit do své duše a odkrýt tyto vlastnosti, protože je v blízké budoucnosti budete nutně potřebovat.

 

A rytířské turnaje mohou být dobře nahrazeny soutěží ze znalostí děl velkých zasvěcenců. Ne těch zasvěcenců, kteří si tak sami říkají, a kteří pořádají semináře za peníze, ale těch zasvěcenců, jejichž jména zůstala v historických análech: Pythagora, Órigena, Konfucia, Sókrata, Lao-c´, Blavatské...

 

Bez meče vědění, bez osedlání koně ega, se nikdy nemůžete stát rytířem Slova.

 

Nebojte se nezdarů, nebojte se, že uděláte chybu. Zachovávejte naše příkazy: všechny milníky na Cestě jsou již umístěny, všechny zatáčky a dokonce i nebezpečné úseky Cesty označeny.

 

Jen naprosto neschopní a líní nebudou schopni zvládnout úkoly, které je čekají.

 

Rytíři ducha! Musíte se zabývat záslužnou prací, a ne ležet na gauči a dívat se na televizi. Vstaňte a udělejte alespoň pár kroků ve směru, kterým ukazujeme.

 

JÁ JSEM Saint Germain !