Zlatý Věk je třeba nastolit především ve vás samotných

Saint-Germain

9. června 2010

 

JÁ JSEM Saint-Germain!

Od našeho posledního setkání neuplynulo mnoho času. A co si myslíte, že jsem celou tu dobu dělal? Pozorně jsem sledoval, kdo z vás se odváží přijít a vzít Božskou příležitost ze zlatého podnosu, na kterém leží.

Připomínám, že jsme hovořili o  budování Zlatého Věku[1]. A bylo potřeba statečných a cílevědomých lidí, kteří by na sebe vzali uskutečnění záměru Mistrů.

A nemůžu zadržet smích, když si vzpomenu, co jsem měl možnost vidět. Ruská mentalita a ruské myšlení je skutečně velmi odlišné od amerického. Co začali dělat Rusové? Tu i tam se vrhli zakládat komunity, stavět domy i celá sídliště.

Žádný člověk na Západě by to neudělal. Vy jste vůbec nepřemýšleli, jak to všechno bude fungovat. Nesestavili jste si plán.

A jak chcete pracovat pod vedením Vzestoupených Mistrů a realizovat jejich plány, pokud jste se ani neobtěžovali vážně se zabývat hlavní podmínkou, která stojí mezi Božskou příležitostí a vámi? Totiž, projít nezbytnými zkouškami, aby se zjistilo, že pracujete pro Mistry, sloužíte Mistrům, a neuspokojujete jen nějaké rozmary a zájmy svého ega.

Nikdo se vážně nezamyslel nad tím, jak uskutečňovat plány Mistrů bez Jejich puncu důvěryhodnosti.

Věřte mně a mojí zkušenosti: nic se vám nepodaří, dokud nevstoupíte do vnitřního souznění s Božským světem. Zlatý Věk není nutno stavět mimo vás. Zlatý Věk je třeba nastolit, a to především, ve vás samotných. Ve vašem bytí. Za tím účelem je třeba změnit svoje vědomí. Je třeba změnit svoji vnitřní podstatu. A to, co je zvenčí, mimo vás, bude poslušně opakovat to, co je ve vás.

Tolikrát jsme vám předkládali Učení o tom, že tento svět je pouze odrazem vaší mysli. Ale pokaždé, když začnete něco dělat, na tuto prostou pravdu zapomínáte.

Opravdu potřebujeme rytíře ducha, hrdiny, kteří jsou ochotni podřídit celý svůj život službě lidstvu Země a Velkému Bílému Bratrstvu. Jak jste přišli na to, že potřebujeme postavit určitý počet domů nebo osad?

Nepřemýšlejte o ničem vnějším. Přemýšlejte o kvalitách své duše. Vnější se dostaví samo, jestli ve vašem nitru zazáří valounky zlata, obarvující vaši auru zlatou barvou osvícení.

Přicházíme k vám předávat své Učení a pozorně sledujeme, jak jej uvádíte do praxe. A někdy se zdá, že by bylo lepší, kdybyste nedělali nic, než dělat to tak, jak to děláte vy. Musí být zvolena zlatá střední cesta mezi prací na sobě a vnější prací. A vnitřní práci je třeba v každém případě dát přednost. Zkušenost socialistické minulosti vám nestačí? Rozhodli jste se, že nyní je třeba opět něco stavět, jako tehdy: obracet řeky nazpět, plnit státní sýpky nebo stavět průmyslové giganty.

Neznesvěcujte velikou myšlenku! Zastavte se a popřemýšlejte. Je nutno, abyste si nejprve sedli do lavic a naučili se základy Božího Zákona. Musíte vejít do příbytku Vzestoupených Mistrů a projít celým během nezbytného studia. Musíte se v první řadě rozloučit s nevědomostí a nafoukaností.

Nebudete to vy, kdo bude budovat Zlatý Věk. Zlatý Věk budou budovat Mistři. A vy budete sloužit jen jako ruce a nohy Mistrů. A výsledek vaší práce se musí projevit nejprve v získání ctností jako je pokora, poslušnost a oddanost.

Dělá vám radost být průkopníky? Výborně! Dokažte, že jste vnitřně připraveni pro tuto úlohu. Zbavte se starého já. Nalezněte souznění s Mistry. Dokonce stačí prostě domluvit se s naším poslem. Je zajímavé, že mnoho našich neúspěšných studentů se hned pustilo do budování komunit. Vy musíte ne stavět, ale vrátit se do první třídy a sednout si znovu do lavic, protože jste se nenaučili ani samotné základy Komunity. A to, co vy rozumíte pod pojmem komunita, je k ničemu. Za vaši práci vám dávám čtyři mínus!

Mnozí budovatelé socialistické éry byli ve svém vědomí daleko před vámi. Protože skutečně usilovali o Obecné Blaho a byli oddaní myšlence. Ale vy jste oddaní svému egu a podřízeni uspokojení jeho potřeb.

Jak vidíte, vždy existovali lidé, mající duchovní úspěch, a to i v době, která je obvykle spojována s bezbožností.

Libovolné podmínky, libovolný systém a jakékoliv okolnosti Bůh použije proto, abyste se mohli rozvíjet. Abyste mohli rozvíjet své duše. A během svého života máte všechny možnosti rozvíjet rytířské vlastnosti. Kde jsou skuteční rytíři, připravení pro své dámy obětovat životy? Jenom mi neříkejte, že časy se změnily. Duch rytířství a schopnost obětovat se pro vlast nikdy nezmizely. Mužnost, odvaha, statečnost, nebojácnost, oddanost, čest a důstojnost – proč jste zapomněli na tyto vlastnosti ducha?

Bude třeba pořádně se ponořit do své duše a odkrýt tyto vlastnosti, protože je v blízké budoucnosti budete nutně potřebovat.

A rytířské turnaje mohou být dobře nahrazeny soutěží ze znalostí děl velkých zasvěcenců. Ne těch zasvěcenců, kteří si tak sami říkají, a kteří pořádají semináře za peníze, ale těch zasvěcenců, jejichž jména zůstala v historických análech: Pythagora, Órigena, Konfucia, Sókrata, Lao-c´, Blavatské...

Bez ovládnutí meče vědění, bez osedlání koně ega se nemůžete stát rytířem Slova pro každou dobu.

Nebojte se nezdarů, nebojte se, že uděláte chybu. Následujte naše příkazy: všechny milníky na Cestě jsou již umístěny, všechny zatáčky a nebezpečné úseky Cesty označeny.

Jen naprosto neschopní a líní nebudou schopni zvládnout úkoly, které je čekají.

Rytíři ducha! Musíte se zabývat záslužnou prací, a ne ležet na gauči a dívat se na televizi. Vstaňte a udělejte alespoň pár kroků ve směru, kterým ukazujeme.

JÁ JSEM Saint-Germain!

 

[1] Viz Poselství Saint-Germaina z 10. ledna roku 2010 „Promluva o Zlatém Věku“.

* * *

Poselství Mistra Saint-Germaina
jsou publikovány v knize "Saint-Germain"


Touto knihou začínáme sérii knih „Mistři Moudrosti“ v českém jazyce.

Poselství Mistra Saint-Germaina jsou plné optimismu a víry v rychlý příchod Zlatého Věku!