Rozhovor o energii peněz a o mnoho jiném

Rozhovor o energii peněz a o mnoho jiném

Padmasambhava

8. ledna 2010

 

 

 JÁ JSEM Padmasambhava. Už jsem přišel. A vy máte příležitost poznat mě.

 

Když jsem se inkarnoval na Zemi, přišel jsem s posláním oživit Učení dané Gautamem Buddhou.

 

Bohužel, tak to už v životě lidí chodí, když odejde ze života Učitel, který má duchovní úspěchy a podporu Vyšších sil, lidé ihned začnou překrucovat toto Učení, které je dané.

 

Ani váš věk není výjimkou. Naopak, vše se ještě víc zhoršilo. Každý představuje sebe jako skvělého učitele a přináší své vlastní učení.

 

Nikdy v minulých dobách to ale možné nebylo. Protože lidé byli velmi dobře obeznámeni se Zákonem karmy. Kromě toho, přístup k vědomostem a gramotnosti měli jenom ti, kteří tento přístup měli na základě svého původu.

 

Proto váš věk je velmi složitý. A doslova jako houby po dešti se objevují ti, kteří se prohlásili za guru a přináší své učení. To je ale škoda, že je již od dětství neučili o Zákonu karmy.

 

Každé slovo, které neodpovídá Boží pravdě a pochází z úst těch, kteří se samozvali duchovními učiteli, bude nutné v budoucnu karmicky odpracovat.

 

Velmi mnoho věcí ve vašem světě mohlo dopadnout jinak, kdyby lidé byli více obeznámeni se Zákonem karmy nebo odplaty.

 

To je základní zákon, který existuje v tomto vesmíru. A je škoda, že se tento Zákon nevyučuje ani v jedné škole, a ani v jedné instituci vyššího vzdělávání.

 

Tak mohlo mnoho věcí ve vašem světě dopadnout jinak, pokud by lidé měli neustále na paměti Zákon karmy a odplaty. A kolika problémům by se dalo předejít, kdyby lidé nebyli tolik v tomto směru nevzdělaní.

 

Když jsem byl ve vtělení, výuka Zákona karmy byla jedním z nejdůležitějších předmětů, které jsem učil. Připadalo mi to také těžké. Protože bylo mnoho lidí, kteří se utvrzovali, že dosáhli vysokých duchovních úspěchů, ale ve skutečnosti se ukázalo, že všechny jejich duchovní úspěchy se zakládali jenom na touze sloužit svému egu a přinucení jiných lidí sloužit svému egu.

 

Jak je všechno ve vašem světě pomíjívé. A pokud by jste alespoň část svého úsilí, které vynakládáte na to, abyste získali radosti ze života, nasměrovali k osvojení Zákona karmy, pak by se váš život mohl změnit velmi rychle.

 

Například vím, že mnoho lidí považuje za úspěch podvádět jiné lidi. Mnou si ruce radostí, že podvedli své blízké a vložili si do kapsy o několik více bankovek.

 

Zdá se vám, že jste zruční a vynalézaví. Ale ve skutečnosti jste ukázali podvodné a lakotné jednání.

Jestliže by jste mohli vysledovat, jaké další důsledky přinese váš čin, o zlom-krku by jste utíkali vypátrat člověka, kterého jste podvedli a pokusili by jste se mu dát do jeho kapes všechny peníze, které máte.

 

Peníze jsou projevem Boží energie na fyzické rovině. A tak, jak se chováte k penězům, ukazuje na to, jak se chováte k Boží energii.

 

Velmi rozšířenou technikou mezi duchovními Učiteli, skutečnými duchovními Učiteli, ne těmi, kteří se tak sami nazývají, bylo dat peníze žákovi a sledovat, jak bude s nimi zacházet.

 

Tak, jak se člověk chová k penězům, je vidět, jak člověk zachází s Boží energií. A pokud si žák přivlastňoval peníze,  nebo jejich část, nebo nerozumně utrácel peníze, byl pak okamžitě ze školy vyloučen.

 

Učitel nese na sobě karmické břemeno svých žáků. Proto všichni žáci jsou důkladně prověřováni na různé negativní vlastnosti.

 

Nikdy se jednotlivec nemohl stát žákem do doby, pokud měl jakékoliv karmické dluhy na světě.

 

Přeložím do vašeho jazyka. To můžou být peněžní půjčky, úvěry, závazky vůči manželce nebo manželovi, závazky vůči dětem za jejich výchovu a vzdělávání, dovedení jich do té úrovně, kdy jsou schopny samostatně žít a jiné povinnosti vůči společnosti a blízkým.

 

Všechny vaše dluhy vůči společnosti a vůči soukromým osobám musí být úplně vyrovnány, pokud se chystáte skutečně postupovat po duchovní cestě.

 

Moudří lidé  usilují nevytvářet dluhy i když žijí obyčejný život. Naopak, usilují se dělat tak, aby jim byli dlužni. Protože velmi dobře chápou Zákon karmy, možno i dokonce na podvědomé úrovni. A váš dlužník bude nucen v každém případě vám vrátit svůj karmický dluh. Pokud ne v tomto životě, pak v jiném budoucím. Zákon karmy funguje dokonale.

 

Možná se občas divíte některým lidem, kteří, jak by se mohlo zdát, nevynakládají velké úsilí, a peníze k nim sami přichází. Tajemství je jednoduché: v minulých životech měli správný přístup k energii peněz. Ale jiní lidé, jakkoli se pokouší vydělat peníze - nemůžou. Jenomže celý problém je v tom, že v minulosti buď nevraceli dluhy, nebo si přisvojovali cizí peníze.

 

Existuje však ještě jeden aspekt v čerpání energie peněz. Byl znám po všechny věky. Tehdy, když utrácíte peníze za dobrou věc, přesně tolik, kolik jste jich utratili, desetkrát více se vám vrátí.

 

Velká škoda, že nemáte přístup k zápisům Akaši, abyste mohli prozkoumat, jak tento zákon funguje. Protože ne vždy v průběhu jednoho vtělení se uskuteční návrat peněz.

 

Musím ještě připomenout takovou okolnost, jakou je nezištnost při darování peněz. Dobročinné příspěvky jsou velmi podobné modlitbě. Čím nezištněji darujete energii, tím více dostanete darů v budoucnu.

 

Zapamatujte si: ne vy svou prací vyděláváte peníze, ale peníze vám přináší Bůh. Proto je nesmyslné zaobírat se vyděláváním peněz. Stejně tak jako je nesmyslné hnát se za získáním různých věcí ve vašem světě.

 

Pokoušíte se honbou za věcmi a uspokojením svých potřeb nahradit nepřítomnost Boha ve vaší duši.

Když se ve vašem srdci usídlí Bůh, pak nepotřebujete nic víc. Prožíváte úplnou spokojenost a Bůh se o vás stará.

 

Já chápu, že tyhle jednoduché věci, o kterých vám vyprávím v dnešním rozhovoru, jsou velmi komplikované pro vaše pochopení, protože svět se změnil. A jednoduché pravdy již přestaly být k dispozici vašemu vědomí.

 

JÁ JSEM Padmasambhava.