Čeká nás s vámi ještě dlouhá cesta stupni evoluce.

Mocný Vesmír

28. prosince, roku 2009

 

JÁ JSEM Mocný Vesmír. JÁ JSEM Vesmírná Bytost. A JÁ JSEM velice rád, že mohu lidstvu Země předat Poselství.

Do tohoto Poselství vkládám takový energetický impuls, který vám umožní přemýšlet do mnohem větší šíře, než  to, co vás obklopuje ve fyzickém životě , a dokonce i všechno, co existuje na vaší rodné planetě.

Přichází chvíle, kdy lidstvo bude muset vystoupit za hranice Zeměkoule, za hranice planety Země. Vesmírná společnost je dávno připravena přijmout pozemšťany.

Ve vašem nitru se nachází cosi, mechanismus, který začíná pracovat na určitém stádiu vývoje lidstva. Tento mechanismus se nachází ve vaší bytosti, jakožto potenciál, jakožto Božská možnost.

Víte o tom, že existují energetická centra člověka – čakry. Znáte sedm základních čaker. Avšak energetických center je podstatně více. Jedno po druhém se otevírají během vašeho úspěšného evolučního vývoje, podobně jako květy na růži.

Váš vývoj vám v tuto chvíli nedovoluje tato centra otevřít. Měli byste však pochopit a poznat, že vesmírná evoluce se neomezuje na tento váš život ani na život na planetě Zemi. Měli byste připravit své vědomí k možnosti kontaktu s celým vesmírem a bytostmi, které ho obývají.

Celý problém je ve vašem vědomí, v tom, co jste schopni připustit ve svém vědomí.

Od členů Karmické rady jsem slyšel o mnohých lidech, kteří nevědí, čím se zabývat. Nespočet hodin a let věnuji pro mne naprosto nepochopitelným činnostem, které neprospívají vývoji, ale naopak vedou k degradaci.

Paradox je v tom, že vám nikdo z Mistrů nebrání zabývat se těmito vašimi činnostmi. Pokud však pozorně čtete Poselství, které vám dávají Vznešené Mistry, pak se tam naopak hovoří o tom, že se máte vzdát mnoha stereotypů chování a činností, na které jste zvyklí.

Vaše úroveň vědomí vám neumožňuje pochopit nejjednodušší věci, které říkáme. Kritériem, podle kterého můžeme určit, že jste nám rozuměli, je uplatnění znalostí v praxi a následování ve vašem životě těm doporučením, která jsou dána. To se však neděje. Pozoruji, jak mnohokrát se opakují stejné pravdy, a to nejen skrze tohoto posla. Před několika tisíci lety jsme dávali tytéž pravdy prostřednictvím jiných známých historických osobností, které nyní ctíte jako zakladatele náboženství, která existují na Zemi.

Chápu, že je velice těžké uvěřit tomu, co není přístupné zraku a hmatu. Avšak existují objevy vaší vědy, které plně vědecky dokazují existenci jemnějších světů. Snad by to chtělo být trochu bystřejší a vnímavější.

Pozoruji lidstvo, jak sledujete své zahrádky. Vzpomeňte si jak je vám líto, když ty nejlepší druhy květin, které jste zasadili, se nemají k světu a churaví. Prožíváte rozhořčení a znova a znova se snažíte udělat něco, aby vaše tak milované květiny byly životaschopné a dělali vám radost svým kvetením.

Pro mne jste takovými květinami. A když sleduji lidstvo ze svého stupně, vidím pouze květy, které se skládají z vašich čaker. Vidím, že dobrých a krásných květů je velice málo. Jsou a dělají mi radost, ale zároveň vidím velmi mnoho jedinců, u nichž rozkvétá sotva jedna čakra. Kolik toho ještě musíte udělat na své cestě, abyste dosáhli rozkvětu všech svých čaker. A to včetně těch čaker, které z vás udělají volné vesmírné bytosti.

Také vidím velmi mnoho jedinců, kteří si neuchránili své čakry, a ty se úplně uzavřely. V přírodě není prázdnota, milovaní. A tito lidé, kteří ztratili spojení s Božským světem, se staly kořistí mnoha bytostí, které přebývají v astrálním světě a nemají možnost dalšího vtělení ve fyzickém světě.

Vše chce žít. A ve vaší zahrádce se vedle prvotřídních květů objeví plevele, které se přitisknou k vašim miláčkům v naději, že si je nevšimnete a oni budou moci existovat. Co děláte s plevelem? To samé děláme i my. Není možné se ukrýt před zraky velkého zahradníka tohoto vesmíru. Dříve nebo později bude na vaší planetě nastolen pořádek.

Vaše planeta se změní v překrásnou zahradu, kde už nebude plevel ani nemocné rostliny.

Každá bytost žijící na Zemi má schopnost stát se velikou a mocnou vesmírnou bytostí. Musíte na to neustále pamatovat.

Ve vašem životě je to, co je krásné. Jsou v něm ale také ošklivé vzory. Vaše vědomí to, bohužel, někdy neumí rozpoznat a dát přednost kráse.

To je dočasný stav, milovaní. Uběhne krátký čas a vaše duše bude lnout ke kráse. Opět přijdou do módy krásné, harmonické vzory ve všech oblastech lidského života.

Budu pevně doufat, že budete schopni sami směřovat ke kráse a nečekat, až Vám o tom budou naznačovat různá kataklyzmata, nemoci a trápení. Nezahálejte. Potřebujete harmonické vzory ve všem a především v hudbě. Hudba sfér čeká na jedince, kteří ji dovedou převést do řeči not. Nutně potřebujete rozvinout cit pro jemné projevy života. Nepřemýšlejte o tom, co není dokonalé. Zabývejte se tvořením.

Když se vibrace planety ještě trochu zvýší, vše co se dnes zdá být ošklivým a nevzhledným se rozplyne a vytratí jako sen.

Čeká na nás ještě dlouhá společná cesta stupni evoluce. Naučte se vidět perspektivu vašeho putování, naučte se cítit směr svých kroků.


JÁ JSEM Mocný Vesmír.

                                                                              *  *