Můj Božský oheň buď stále s Vámi!

Zarathuštra

8. prosince roku 2009

 

JÁ JSEM Zarathuštra. Přicházím k Vám opět, abych s Vámi pohovořil o otázkách, které pro Vás možná budou zajímavé.

Co myslíte, že se může na Zemi stát, jestliže velký počet lidí bude naslouchat tomu, o čem hovoří Vznešení Vládcové? Bude to dobré pro celou planetu?

Myslím, že čím větší počet lidí bude číst naše poselství, tím se bude lépe a lépe vytvářet situace na Zemi, tím vzniknou na Zemi lepší podmínky pro rozvoj lidských duší. Co lidem brání naslouchat nám, Vznešeným Vládcům? Co Vám brání?

Většina lidí na své úrovni rozvoje není zkrátka schopna přijímat to, o čem hovoříme. Jejich vědomí je plně zaujaté pouze materiálními věcmi a není schopno se od materiálního světa odtrhnout.

Pak je jiný typ lidí, kteří tuší existenci čehosi, co nelze přijmout jejich fyzickými smysly. Uchylují se k různým metodám, a snaží se přinutit toto „cosi“, aby jim posloužilo, pomocí magie, čarodějnictví a různých praktik. To je ta nejnižší úroveň vědomí, která je schopna přijímat naše poselství. Avšak, tito lidé, bohužel, nejsou schopni vidět Pravdu, která je v našich poselstvích obsažená, jsou schopni jen využívat informaci, která je v našich poselstvích, pro službu svému egu. Takových lidí je velice mnoho. Naše poselství ale nejsou určena jim.

Naše poselství jsou stavěná pro úroveň vědomí lidí, kteří jsou schopni přemýšlet nejen o sobě, svých blízkých a uspokojení čistě materiálních potřeb svých a svého okolí. Naše poselství jsou stavěná pro lidi, kteří přemýšlejí o takových věčných pojmech, jako je Služba a sebeobětování. Z pohledu většiny lidí žijících na planetě, jsou tito lidé jako bílé vrány. Jak je možné věřit v něco, co nelze nahmatat? Jak je možné kvůli tomu obětovat čas, pracovat ve prospěch čehosi abstraktního, co nelze zahlédnout, žít v představách, které přesahují rámec jednoho života.

Bohužel je takových lidí minimum mezi těmi, kteří žijí na zeměkouli, ale kvůli těmto lidem přicházíme a předáváme jim poselství.

Všichni sledujete, jak na jaře kvetou stromy a byliny. Všichni sledujete. Jak se na podzim postupně objevují plody a semena.

Uplyne nějaký čas a ze semen vyrůstají nové rostliny. Z většiny semen však nevzejdou nové výhonky. Většina semen uhyne. Totéž platí o lidech. V každém z vás je potenciál k rozvoji, k vyvíjení svého Božského potenciálu. Avšak ne ve všech lidských jedincích je tento potenciál schopen se vyvíjet.

Vládcové Moudrosti obdařili lidstvo před mnoha sty tisíci a miliony let rozumem. Díky právě tomuto činu sebeobětování se mohlo lidstvo vyvíjet a dozrávat. Avšak ta semena, která jsou ve Vás zaseta, nemohou vzrůst všechna. Mnohá z nich uhynou. Procento neuskutečněných možností je přesně takové jako procento uhynulých semen rostlin.

Nikdy jste nezkoumali rozvoj lidstva tímto pohledem? Nikdy Vám nepřišlo na mysl, že čas uvolněný k prorůstání Vašeho Božského potenciálu může skončit?

Říkám kruté věci. Počítám s tím, že ti lidé, kteří jsou schopni přijímat slova Vznešených Vládců, v sobě najdou sílu překonat moc iluze, doslova lana, která je přivazují k Zemi. Pevně doufám, že plamen, který ve Vás přebývá, přijme impulz k tomu, aby se rozvíjel. A pak, když Božský plamen zachvátí Vaši osobnost, nebudete se moci nevydat, neobětovat se. Budete hořet a ozařovat cestu těm lidem, kteří jsou ještě ve tmě pochybností a nevěry. Budete moci předávat své Světlo. Budete to dělat nezištně, bez přemýšlení o mzdě či úctě. Budete probuzení k věčnému Životu. K Životu, který není ohraničený jedním životem nebo jednou planetou. K Životu, který svým vědomím pojme celý vesmír a spojí své vědomí se všemi bytostmi ve vesmíru.

Hovořím o vyšších stavech vědomí, které Vám musí bát přístupné. Nacházíte se ve vězení z vašich nezralých myslí a pocitů. Musíte v sobě nalézt sílu, abyste se vytrhli s omezení ve Vašem vědomí! Musíte překonat všechny nezralé stavy vědomí v sobě!

Jen tehdy, když zakusíte Lásku, radost, vznešený stav vědomí - nacházíte se v Božském stavu vědomí. Gratuluji těm z Vás, kdo mohou zakoušet takovéto stavy vědomí, i když jen krátkodobě!

Není to počet vyslovených modliteb, není to počet návštěv v chrámech a na svatých místech, co určuje úroveň Vašeho vědomí. Úroveň Vašeho vědomí určují naplněné stavy radosti, vnitřního pokoje a usmíření.

Avšak, k dosažení těchto stavů se musíte modlit, překonávat negativní stavy vědomí a vzdávat se špatných zvyků.

Je dostatečný počet duchovních velikánů, kteří jsou v současné době ve vtělení. Budu rád, jestli si oni přečtou toto mé poselství. Do tohoto poselství vkládám impuls podpory, impuls k rozvoji a překonávání nekvalitních stavů vědomí.

Kéž je Božský oheň, můj Božský oheň stále s Vámi! Vyzývejte mou přítomnost v minutách, kdy Vám bude obzvlášť zle a já přinesu oheň svého srdce na to nejproblematičtější místo na Zemi, abych vám prokázal svou pomoc a oporu!

V mnohých, ve velmi mnohých duších, které jsou teď ve vtělení na Zemi, je součást mne. A Vás já neopustím, dokud Božský oheň ve Vás samých nedosáhne takové síly, že neuhasne pod vlivem jakéhokoliv trápení Vašeho světa.

 

JÁ JSEM Zarathuštra, s Láskou Vašim duším!

 

 

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net