Můj Božský oheň buď stále s vámi!

Zarathuštra

8. prosince 2009

 


JÁ JSEM Zarathuštra. Přicházím k vám opět, abych s vámi pohovořil o otázkách, které pro vás možná budou zajímavé.

Co myslíte, že se může na Zemi stát, jestliže velký počet lidí bude naslouchat tomu, o čem hovoří Vzestoupení Mistři? Bude to dobré pro celou planetu?

Myslím, že čím více lidí bude číst naše Poselství, tím příznivější a příznivější bude situace na Zemi, tím lepší podmínky budou na Zemi vytvořeny pro rozvoj lidských duší. Co brání lidem naslouchat nám, Vzestoupeným Mistrům? Co vám brání?

Většina lidí na své úrovni vývoje prostě není schopna vnímat to, o čem mluvíme.

Jejich vědomí je plně zaujaté pouze fyzickým světem a není schopno se odtrhnout od fyzického světa.

Pak je jiný typ lidí, kteří tuší existenci čehosi, co nelze přijmout jejich fyzickými smysly. Uchylují se k různým metodám, a snaží se přinutit toto „cosi“, aby jim posloužilo, pomocí magie, čarodějnictví a různých praktik. To je ta nejnižší úroveň vědomí, která je schopna přijímat naše Poselství. Avšak, tito lidé, bohužel, nejsou schopni vidět Pravdu, která je v našich Poselstvích obsažená, jsou schopni jen využívat informaci, která je v našich Poselstvích, pro službu svému egu. Takových lidí je hodně. Naše Poselství však nejsou určena pro ně.

Naše Poselství jsou určena pro úroveň vědomí lidí, kteří jsou schopni přemýšlet nejen o sobě, svých blízkých a uspokojení čistě materiálních potřeb svých a svého okolí. Naše Poselství jsou určena pro lidi, kteří přemýšlejí o takových věčných pojmech, jako je Služba a sebeobětování. Z pohledu většiny lidí žijících na planetě, jsou tito lidé jako bílé vrány. Jak je možné věřit v něco, co nelze nahmatat? Jak je možné kvůli tomu obětovat čas, pracovat ve prospěch čehosi abstraktního, co nelze zahlédnout, žít v představách, které přesahují rámec jednoho života.

Bohužel je takových lidí minimum mezi těmi, kteří žijí na zeměkouli, ale kvůli těmto lidem přicházíme a předáváme jim Poselství.

Všichni sledujete, jak na jaře kvetou stromy a byliny. Všichni sledujete, jak se na podzim postupně objevují plody a semena.

Uplyne nějaký čas a ze semen vyrůstají nové rostliny. Z většiny semen však nevzejdou nové výhonky. Většina semen uhyne. Totéž platí o lidech. V každém z vás je potenciál k rozvoji, k vyvíjení svého Božského potenciálu. Avšak ne ve všech lidských jedincích je tento potenciál schopen se vyvíjet.

Vládcové Moudrosti obdařili lidstvo před mnoha sty tisíci a miliony let rozumem. Díky právě tomuto činu sebeobětování se mohlo lidstvo vyvíjet a zdokonalovat. Avšak ta semena, která jsou ve vás zaseta, nemohou vzrůst všechna. Mnoho z nich uhyne. Procento neuskutečněných možností je přesně takové jako procento uhynulých semen rostlin.

Nikdy jste nezkoumali rozvoj lidstva tímto pohledem? Nikdy vám nepřišlo na mysl, že čas uvolněný k prorůstání vašeho Božského potenciálu může skončit?

Říkám kruté věci. Počítám s tím, že ti lidé, kteří jsou schopni přijímat slova Vzestoupených Mistrů, v sobě najdou sílu překonat moc iluze, doslova lana, která je přivazují k Zemi. Pevně doufám, že plamen, který ve vás přebývá, může získat impuls pro svůj vývoj. A pak, když Božský plamen zachvátí vaši osobnost, nemůžete nedavat, neobětovat sami sebe. Budete hořet a ozařovat cestu těm lidem, kteří jsou ještě ve tmě pochybností a nevěry. Budete moci předávat své Světlo. Budete to dělat nezištně, aniž byste počítali s odměnou nebo vyznamenáním. Budete probuzení k věčnému Životu. K Životu, který není ohraničený jedním životem nebo jednou planetou. K Životu, který svým vědomím pojme celý vesmír a spojí své vědomí se všemi bytostmi ve vesmíru.

Hovořím o vyšších stavech vědomí, které vám musí být přístupné. Nacházíte se ve vězení z vašich nedokonalých myšlenek a pocitů. Musíte v sobě nalézt sílu, abyste se vytrhli s omezení ve vašem vědomí! Musíte překonat všechny nedokonalé stavy vědomí v sobě!

Teprve když prožíváte Lásku, radost, vznešený stav vědomí neustále, jste v Božském stavu vědomí. Blahopřeji těm z vás, kteří jsou schopni takové stavy vědomí alespoň krátkodobě zažít!

Ani počet modliteb, které jste pronesli, ani počet návštěv chrámů a svatých míst, které jste navštívili, neurčují úroveň vašeho vědomí. Úroveň vašeho vědomí určují dokonalé stavy radosti, vnitřního klidu a míru.

Avšak, k dosažení těchto stavů se musíte modlit, překonávat negativní stavy vědomí a vzdávat se špatných zvyků.

Je dostatečný počet skutečných duchovních velikánů, kteří jsou v současné době ve vtělení. Budu rád, jestli si oni přečtou toto mé poselství. Do tohoto poselství vkládám impuls podpory, impuls k rozvoji a překonávání nekvalitních stavů vědomí.

Kéž je Božský oheň, můj Božský oheň stále s vámi! Vyzývejte mou přítomnost v minutách, kdy vám bude obzvlášť zle a já budu schopen přinést oheň svého srdce na nejtemnější místo na zemi, abych vám poskytl svou pomoc a podporu!

V mnohých, ve velmi mnohých duších, které jsou teď ve vtělení na Zemi, je součást mne. A vás já neopustím, dokud Božský oheň ve vás samých nedosáhne takové síly, že neuhasne pod vlivem jakéhokoliv protivenství vašeho světa.

 

JÁ JSEM Zarathuštra, s Láskou k vašim duším!

 

                                                                         *  *

 

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net