Přijměte dar tohoto poselství do svého srdce

Gautama Buddha
2. ledna 2010

 

JÁ JSEM Gautama Buddha.

Dnes jsem přišel, abych utvrdil ve vašem vědomí ty pravdy, které, jak doufám, budou užitečné jak pro váš vývoj, tak pro váš každodenní život.

Tak dlouho dáváme naše Poselství. A já s údivem pozoruji, že se jak ve fyzické rovině, tak ve vaší mysli tak málo mění.

A víte proč? Protože iluze je silná. A je tak silná, že jakékoliv naše znalosti a Učení, když přicházejí do styku s iluzí vašeho světa, prohrávají, a iluze ve vaší mysli vítězí.

Nemůžete v sobě upevnit ohnisko Pravdy. Nemůžete najít opěrný bod, ze kterého byste byli schopni jednat v iluzi a řídit se nejvyššími zásadami bytí.

Opírám se o své zkušenosti z inkarnace Prince Siddharthy.

Ano, strávil jsem mnoho let hledáním Pravdy. Dosáhl jsem osvícení díky Boží milosti, díky Vyšší moci tohoto vesmíru.

Dostal jsem dar vize a dar rozlišování reality od iluze. Získal jsem poznání, díky němuž může každý následovat mou cestu a také dosáhnout osvícení.

Stalo se tak před více než 2500 lety. Vidíte kolem sebe mnoho osvícených buddhů?

Ano, vím, že ve všech dobách Bůh obdarovával Zemi svými svatými a služebníky. Jednalo se však o jedince. Ne více než několik lidí za sto let.

Ne vždy to tak bylo. Země zažívala lepší časy.

A teď, když mám úroveň vědomí Vzestoupeného Mistra, dobře vidím ten okamžik, kdy lidstvo začalo sklouzávat dolů, vedeno temnými projevy své povahy.

A dnes je pokrok zdánlivě zřejmý ve všech oblastech lidského života, kromě jediné: vztahů člověka s Vyšším světem.

V této oblasti je vše stále zaplaveno nejrůznějšími ošklivými projevy lidské fantazie. A mnoho bezohledných lidí učinilo ovládání a manipulaci s hledači pravdy svou profesí nebo koníčkem, vtahují je do svých sítí a v podstatě ničí jejich duše.

Bez nastolení pořádku v této oblasti však není možné kvalitní projevení kosmických zákonů ve všech ostatních oblastech. Existuje hlavní oblast lidské činnosti – Vyšší sféra. Všechny ostatní oblasti lidské činnosti jsou na ní závislé a podléhají jí.

Je to zákon a tak to bylo vždy. Proto míra vaší Víry, oddanosti, čistota vašich vnitřních motivů řídí všechny oblasti vašeho života.

A všechny sdělovací prostředky budou zaplaveny nekvalitními vzory a úmyslnou vulgaritou, dokud nebude zaveden pořádek v této nejvyšší oblasti lidské činnosti: v oblasti vztahů člověka a Boha, člověka a Vyšších světů.

Vám se zdá, že vás vyzývám, abyste chodili po chrámech a kostelech a hledali tam vaši spásu. Ve skutečnosti Víra je vaší vnitřní vlastností a nezávisí na počtu chrámů, které navštívíte.

Už tehdy, v době mého nejslavnějšího vtělení, jsem si uvědomil, že pro lidi je velmi těžké zvládnout iluzi, která je obklopuje. A sami to zvládnou jen jednotky lidí za několik set let.

Právě to mě přimělo podělit se o své zkušenosti s ostatními lidmi. Díky milosti Nebes, svému královskému původu a také tomu, že jsem žil v Indii, v zemi, kde je zvykem ctít duchovní úspěchy, jsem si velmi rychle získal popularitu. A zaměřil jsem svůj vliv na sdílení svých zkušeností s co největším počtem lidí. Uvědomoval jsem si, že mnoho z nich nebylo schopno přijmout ty pravdy, které jsem učil. Viděl jsem však jejich oddanost, jejich cílevědomost a uvědomil jsem si, že možná v této inkarnaci nebudou schopni dosáhnout osvícení, ale zkušenosti, které získali, nemohou zmizet.

Zůstanou v jejich kauzálním těle, a když to vesmírná příležitost dovolí, může se tato zkušenost projevit.

Říkám vám to všechno v naději, že toto mé Poselství budou číst moji učedníci. Na vás se obracím jako první. Přijměte dar tohoto Poselství do svého srdce. Nechte své srdce vnímat toto mé Poselství. A možná si budete moci vzpomenout na období učení, kdy jsem měl možnost vyučovat vás osobně. Neměl jsem rád velká shromáždění. Když je přítomno velké množství lidí, je velmi obtížné dostat se k jejich srdcím. Protože jejich aury jsou ovlivněny těmi, kteří sedí vedle, a Učení je zkreslováno množstvím aur. Výsledek takového učení je těžko předvídatelný.

Rád jsem učil tak nenápadně, že žák ani nepostřehl, že probíhá proces učení. Učil jsem na příkladu každodenních záležitostí. A vždy jsem říkal, jak správně nasměrovat svou energii, aby dokonalost každého činu byla vidět nejen ve fyzické rovině, ale aby zkušenost toho, co člověk dělá, s ním zůstala v jeho vyšším těle navždy.

Tento proces učení je mnohem efektivnější. A dostával jsem výsledky, které předčily všechna očekávání. Jedinou podmínkou bylo, aby žáci vnímali mé pokyny jako pokyny Učitele, který jim chce pomoci, a ne jako námitky a výčitky.

Postoj lidí k té stejné poznámce určoval efektivitu učení. A pokud člověk vnímal mé poznámky s láskou a touhou je splnit co nejlépe, pak se před očima zdokonaloval a vzkvétal.

Ale ti, kteří veřejně předstírali, že uznávají mé poznámky, ale ve skrytu duše si mysleli, že se mýlím, a že by neměli dávat mým slovům nebo poznámkám příliš velký význam, se po nějaké době stávali nervózními, nevyrovnanými a opouštěli mou komunitu. Nebránil jsem jim. Protože není možné někoho něco naučit, pokud se on sám učit nechce.

Řekl jsem vám dnes příklad ze svého pozemského života. Jen jeden příklad. A musíte souhlasit, že většina z vás trpí tím, že nemůžete následovat učení, které vám dává Život.

Každý z vás má Život jako svého učitele. A způsob, jakým zacházíte se všemi problémy a situacemi, které ve vašem životě vznikají, vás může buď posunout cestou evoluce, nebo vás hodit daleko dozadu.

A velmi mnoho problémů uvnitř vás by mohlo být vyřešeno, pokud byste se řídili radami, které byste dostali od skutečného Učitele na fyzické rovině. Velmi doufám, že přijde ten zlatý čas, kdy budou možné inkarnace Mistrů Šambaly. A budou moci přijít a dát vám své učení přímo.

Nyní používáme instituci poslů, abyste mohli jednoduše udržovat orientační body ve svých životech. Pro mnohé jsou tato naše Poselství šipkou kompasu, podle kterého mají možnost si svůj životní kurz ověřit. A to je velmi důležitá práce. Mnoho duší má schopnost získat životní orientační bod.

 

Byl jsem s vámi v tento den.
JÁ JSEM Gautama Buddha.

* * *