Beseda o tom, jak číst Poselství a chovat se k Poslu

Milovaný Babadží

5. prosince 2009

 

JÁ JSEM Babadží.

Abych mohl začít svou besedu, chtěl bych se přesvědčit, že jste učinili všechna nutná opatření obezřetnosti, potřebná ke čtení našich Poselství.

Ti, kteří poprve čtou naše Poselství, mohou být překvapeni. Ale ti, kdo už naše Poselství čtou déle, pravděpodobně vědí o opatřeních obezřetnosti, která je třeba dodržovat. Především, si musíte uvědomit, že jednáte s energií, protože naše Slovo s sebou nese určitý energetický náboj. Stejně jako kterákoliv jiná energie potřebuje opatrné a šetrné zacházení, jinak může být následek čtení našich Poselství nepředvídatelný.

Musíte tedy vědět, že hovoříte s Mistry, kteří vás mnohonásobně předešli co do úrovně vědomí. Proto musíte mít ve svém nitru pocit respektu a úcty. Nesmíte hovořit s Bohem při práci, jen tak mimochodem. Nesmíte popíjet čaj, bavit se s kolegy v práci, kontrolovat domácí úkoly svých dětí a zároveň číst naše Poselství. Pokud budete dělat to vše a zároveň číst naše Poselství, budete vytvářet karmu, která bude přímo úměrná s energií obsaženou v našich Poselstvích.

Ještě jednou vás upozorňuji, že hovoříte s Bohem. A proto byste to měli dělat s velkou úctou v srdci. Celá vaše osobnost musí být naladěna na komunikaci s Bohem. Musíte odhodit pryč vše, co děláte, nebo naopak nečíst naše Poselství dokud nepřijde vhodný okamžik.

Jste-li rozkolísaní nebo pod vlivem nějaké záporné vlástnosti, pak energie, obsažená v našich Poselstvích, způsobí zesílení jakéhokoliv negativa, které ve vás přebývá. Naopak, jestliže jste harmonicky naladěni a naplněni vnitřním pokojem, pak se tento stav harmonie a pokoje také posílí přímo úměrně energii obsažené v našich Poselstvích.

Dal jsem vám tedy nutné pokyny k tomu, jak přistupovat ke čtení našich Poselství.

Teď vám musím říci, co představuje funkce Posla Velkého Bílého Bratrstva. Našemu Poslu jsme přidělili talár v roce 2004 a zároveň jsme jí dali plnou moc zastupovat Bratrstvo na fyzické rovině. Proto, vstupujete-li do jakéhokoliv vzájemného vztahu s naším Poslem, musíte vědět, že vstupujete do vzájemného vztahu s Bratrstvem. A podle toho, jak jednáte vůči našemu Poslu, si vytváříme mínění o vaší duchovní úrovni a o duchovní úrovní rozvoje vaší civilizace.

Když jsem byl ve vtělení, lidé se ke mně chovali různě. Mnozí se ke mně chovali skutečně jako k Bohu ve vtělení, což jim pomáhalo překonat mnohé problémy, protože ve skutečnosti využívali mé úspěchy a to jim umožňovalo velice rychle růst v jejich vědomí. Jiní si chovali pochybnosti, což jim nedávalo možnost dalšího růstu, protože dostáváte podle vaší víry.

Jsem si vědom toho, že existuje velmi mnoho lidí, kteří se vydávají za veliké inkarnace poslů a proroků. Jestliže se držíte takových lidí, je to jen následek vaší karmy, kterou je nutné rozvázat.

Ale dovolte, abychom se zastavili u našeho Posla. 

A zde musí ve vašem vědomí proběhnout úplná analogie s poslem jiného státu.

Představte si, že ve vaší zemi je přítomen poslanec z jiného státu. Přinejmenším v dřívějších dobách se přikládal velký význam tomu, jak se obyvatelé chovali k poslancům ze sousedních zemí. 

A někdy znamenalo nepřátelské chování k poslanci důvod k válkám. To bylo dávno. Těmito příklady oplývají dějiny.

Teď si představte, co musíme zakoušet, pokud projevujete své nepřátelské a nenávistné činy vůči našemu Poslu.

Mýlíte se, my nebudeme bojovat nebo vás nutit silou, abyste našeho Posla ctili. My jen podle vašich skutků vidíme úroveň rozvoje vědomí lidského společenství jako celku. To nám umožňuje učinit závěr, že lidstvo ještě není připraveno na to, abychom s ním hovořili jako se sobě rovnými. Lidstvo ještě potřebuje bloudit po cestách temnoty.

Právě vysvětlení tohoto bodu mě přimělo k vám dnes přijít s Poselstvím. Myslím si, že pro mnohé bude tato zpráva vhodná.

Žijete v materiálním světě. Zároveň přebýváte v duchovním a astrálním světě. Proto, jestliže vaše tělo zpodobňuje úctu a vážnost, ale váš rozum dnes pomlouvá každého, koho vidí oči a vaše touhy vás nutí prožívat závist a nebo jiné nepěkné pocity, neznamená to, že byste měli dostatečný stav vědomí.

Váš svět vám nabízí obrovské příležitosti k rozvoji. Takový potenciál, který je uložen ve vašem světě, lze sotva potkat ve vesmíru. Ale přemýšlejte, čím se zabýváte po většinu dne? Stojí za to kvůli tomu vstoupit do vtělení, abychom například leželi na gauči a sledovali televizi?

Dnes jsem se dotknul velkého množství témat, která jsou pro vás aktuální. Všechna tato témata a otázky vyžadují vaší plnou pozornost. Protože bez vyřešení těchto otázek budete stát na místě.  Přejeme si, abyste se rozvíjeli. Přejeme si, aby váš rozvoj probíhal úspěšně s co nejmenším množstvím kataklyzmat a pohrom. Staráme se o vás.

Když jsem byl ve vtělení, snažil jsem se dát lidem maximum energie, kterou jsem měl, a kterou mi dával Bůh. Přesto jsem viděl, jak lidé, kteří tuto energii získali, neušli ani dva kroky a upouštěli, co dostali. Setkal jsem se s tím mnohokrát. A přesto jsem lidem dával a dával energii, protože jejich duše potřebovali lásku a teplo. Ale tenkrát, když ji dostali, nepochopili, jaké mají bohatství, a protože to nepoznali, rozhazovali, co získali v podobě odsouzení, závistí a zloby.

Přeji vám co nejrychlejší překonání všech nebožských energií ve vašem nitru. A věřte mi, nepotřebujete k tomu nic kromě vašeho přání a neustálé snahy.

 
JÁ JSEM Babadží. Óm.

 

                                                                     *  *

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net