Učení o Božské Svobodě

Učení o Božské Svobodě

Bohyně Svobody

21. prosince roku 2009

 

JÁ JSEM Bohyně Svobody.

 

JÁ JSEM dnes přišla proto, abych ve Vašich rozumech a srdcích upevnila vlastnosti Svobody. Před tím, než jsem předala poslání, přemýšlela jsem, jak nejlépe předat informace lidem, kteří tato poslání čtou. Patřím k Vládcům, kteří ochraňují Ameriku. Já pak zaměřuji pozornost Svobody na Ameriku a celý svět v New Yorku.

 

Také jsem členkou Karmické Správy a Vy se ke mne můžete obracet osobně, především, pokut budete mít otázky po mém dnešním poselství.

 

Tedy, vlastnost svobody. Nepřestanu o této vlastnosti hovořit, protože je to jedna z nejdůležitějších vlastností, které činí člověka podobného Bohům. Každý z Vás si bude svobodu vysvětlovat podle svých představ. Ale existuje vyšší obraz svobody, který musíte následovat, přejete-li si kráčet tou Cestou, kterou Vás vyučují Vznešení Vládcové.

 

Se vší důležitostí Vám musím říci, že je tato vlastnost velice překroucena.  Ve Vašem světě je vše zdvojené a vše prochází překrucováním. Vlastnost svobody není žádnou výjimkou.

 

Hovoříme o svobodě, ale velmi mnoho lidí začíná uvažovat o neomezenosti, zabývat se svobodou různými způsoby, kterými v daném momentě chtějí. A protože stav jejich vědomí není dokonalý, mnozí chtějí svobodně dělat ty nejnevhodnější věci a budou velice nespokojení, pokud jim to zakážeme dělat.

 

Proto přicházím, abych Vám vysvětlila vlastnost svobody. A čím blíže bude tato vlastnost Božskému zjevení, tím vyšší obrazy svobody můžete získat pro své porozumění ve svých životech.

 

Pro Vás bude nejvyšším dostupným pochopením svobody svoboda od okovů hmoty. Pravda, nevím, nakolik bude dostupná pro většinu těch, kdo čtou toto mé poslání.

 

Kdybychom se ponořili do hlubin staletí a připomněli si velice dlouhou historii lidstva, tehdy ještě lidstvo nebylo ponořeno do hmoty. Existovalo v jemnějších podstatách bytí. To bylo před mnoha miliony let. Ale každý z Vás, kdo čtete toto mé poslání, v té době žil. Byl to kojenecký věk lidstva Země.

 

V tomto kojeneckém věku bylo lidstvo bez hříchu. Ovládalo schopnosti teleportace, srážení, přebývalo neustále ve stavu blaženosti a sjednocení se Stvořitelem.

 

Nebyl však jediný prvek, který by lidstvu umožnil se rozvinout a být uvědomělými tvůrci. Lidstvo nemělo rozum. Co bylo pak, trochu víte. Odrazilo se to v mnohých mýtech, legendách a světových učeních. Lidstvu byl darován rozum díky dobrovolné oběti Velikých Duchů, Svatých Kumarů.

 

Když lidstvo dostalo k dispozici tento mocný nástroj, začalo jej používat, a protože lidstvo mělo od počátku svobodnou vůli, mělo možnost používat tento dar podle svého svobodného uvážení.

 

Tehdy, když byl rozum používán v souladu s vůlí Stvořitele, lidští jedinci si ke svému kauzálnímu tělu přidávali duhové pláště. Když byl rozum používán k splnění jeho vrtochů, Božská energie opadávala a zaplňovala prostor. Uplynuly miliony let, než se svět stal tak hmotným, jak se Vám představuje dnes. Dar rozumu i dar svobodné vůle, které lidstvo nesprávně používá po celé miliony let, fakticky vytvořili vězení duši, protože svět, který jste vytvořili, stále více a více zatěžoval svobodu, která s Vámi byla od počátku. Dnes se nacházíte vprostřed hmotného světa a jste svázaní mnoha pouty. Jsou to karmická pouta, která jste vytvořili, Vaše svázanosti tímto světem, k zálibám a věcem tohoto světa.

 

Dnes jsem k Vám přišla, abych ve vašich duších zarodila nasměrování k Božské Svobodě, jakožto k osvobození od okovů hmoty. Přišel čas poznat ty prosté věci, kterým Vás učí Vznešení Vládcové. Vaše vědomí musí být osvobozeno jako první. Musíte se ve svém vědomí naučit mít pocit Božské Svobody, jakožto nesvázanosti s materiálním světem. Podívejte se, co Vás ve Vašem světě drží. Zanalyzujte své svázanosti. Jsou pro Vás teď důležité? Nesnažíte se následovat inertní vědomí většiny lidstva?

 

Lidstvo, každý lidský jedinec, stojí na svém stupni evolučního vývoje. Je však potřeba najít určitý počet jedinců, kteří jsou schopni zareagovat na moje slova a probudit se ve svém vědomí k Božské Svobodě, jakožto svobodě od okovů hmoty, jakožto ke svobodě od různých připoutání ke hmotě.

 

Nemluvím o ničem, co by se nevyučovalo ve školách pro oddané. Jedna z hlavních disciplín, která se v těchto školách vyučuje je svoboda od připoutání ke hmotě obecně a částečně od svázaností jakýmikoliv majetkům a věcem.

 

Velice dobře chápu, že celý svět v tomto momentě stojí na zákonech sepsaných lidmi, které mají v první řadě ochraňovat vlastnické právo.

 

Nezdá se Vám divné, že tolik úřadů, soudů, státních i privátních struktur se snaží soustředit na to, aby potvrdili čísi vlastnické právo na to či ono?

 

Z mého pohledu i z pohledu Vznešených Vládců jsou to naprosto absurdní činy. Jak je možné vlastnit to, co už má svého majitele od prvního okamžiku stvoření. Vše náleží Bohu a všechno je Bůh.

 

Dovedete si představit, jaká propast dělí vědomí Vznešených Zástupů a vědomí většinu lidských jedinců. A teď vidíte, na čem musíte pracovat.

 

Jak rozvázat gordický uzel vašich svázaností bez zbytečných otřesů a možná i obětí? Jak šetrně rozvázat jedno karmické pouto za druhým a nezpůsobit škodu Životu? To je jeden z těch úkolů, který Vznešení Vládcové, a částečně i Karmická Správa, řeší.

 

Jistě, že je možné vzít meč a roztít gordický uzel lidské karmy během sekundy. Ale kolik duší při tom zahyne?

 

Proto pokaždé přicházíme k těm, kdo jsou schopni nás slyšet. Velice dobře rozumím, že je možné létat do vesmíru, možné vyrábět nejmodernější techniku a obracet řeky proti proudu, a je to mnohem snazší, než změnit vědomí, aby postoupilo na další evoluční stupeň.

 

Dnes jsem byla s Vámi. Teď nadešel čas, abych odešla.

 

JÁ JSEM Bohyně Svobody.

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: limonova35@seznam.cz