Učení o Božské Svobodě

Bohyně Svobody
21. prosince 2009

 

JÁ JSEM Bohyně Svobody.

JÁ JSEM dnes přišla, abych ve vašich myslích i srdcích upevnila vlastnost Svobody. Před předáním tohoto Poselství jsem přemýšlela, jak by bylo nejlepší předat informaci těm lidem, kteří čtou tato Poselství.

Patřím k Mistrům, kteří drží ochrannou ruku nad Amerikou. A v New Yorku udržuji ohnisko Svobody pro Ameriku a celý svět.

Také jsem členkou Karmické Rady a vy se na mě můžete osobně obracet, zvláště pokud budete mít dotazy po přečtení mého dnešního Poselství.

Takže vlastnost svobody. Nepřestanu o této vlastnosti mluvit, protože je to jedna z nejdůležitějších vlastností, která dělá člověka podobného Bohům. Každý z vás si bude pod svobodou představovat něco jiného. Nicméně existuje nejvyšší vzor svobody, který musíte následovat, pokud si přejete jít po Cestě, kterou vás učí Vzestoupení Mistři.

Musím vám s veškerou zodpovědností říci, že v této vlastnosti jsou velmi velká překroucení. Všechno ve vašem světě je duální a vše podléhá překroucení.

Vlastnost svobody není výjimkou.

Mluvíme o svobodě a velmi mnoho lidí začíná uvažovat o neomezenosti, o svobodě podnikat cokoliv, co v tuto chvíli chtějí. A protože je jejich stav vědomí nedokonalý, mnozí chtějí dělat ty nejnevhodnější věci a budou velmi nespokojení, pokud jim to zakážou.

Proto přicházím, abych vám vlastnost svobody objasnila. A čím blíže bude tato vlastnost Božskému projevu, tím vyšší vzory svobody můžete získat pro své porozumění a jejich následování ve svých životech.

Nejdostupnější pro vaše pochopení svobody bude svoboda od okovů hmoty. Pravda, nevím, nakolik to bude dostupné pro většinu z vás, kdo čtou toto moje Poselství.

Vrátíme se zpět staletími a připomeneme si velmi dávnou historii lidstva, kdy ještě lidstvo nebylo ponořeno do hmoty. Existovalo na jemnohmotných rovinách bytí. To bylo před mnoha miliony let.

Ale každý z vás, kdo čte toto moje Poselství, v té době žil. To byl kojenecký věk lidstva Země.

A v tomto kojeneckém věku lidstva bylo lidstvo bez hříchu. Mělo schopnost teleportace, zhmotňování, neustále přebývalo ve stavu blaženosti a jednoty s Tvůrcem.

Chyběl však jeden element, který by lidstvu umožnil vyvíjet se a být vědomými tvůrci. Lidstvo nemělo rozum. Co bylo potom, trochu znáte. Odráží se to v mnoha mýtech, legendách a učeních světa. Lidstvo bylo obdarováno rozumem díky dobrovolné oběti Velkých Duchů, Svatých Kumarů.

A poté, co lidstvo dostalo k dispozici tento mocný nástroj, začalo jej používat. A protože mělo od počátku svobodnou vůli, mělo možnost používat tento dar podle své svobodné vůle.

Tehdy, když byl rozum používán v souladu s vůlí Stvořitele, lidští jedinci si ke svému kauzálnímu tělu přidávali duhové vrstvy. A když byl rozum použit k uspokojení rozmarů ega, tehdy se Božská energie usazovala a zhušťovala prostor. Přešlo mnoho milionů let, kdy se svět stal tak hmotným, jak je dnes. A dary rozumu i svobodné vůle, které lidstvo nesprávně používá po celé miliony let, fakticky vytvořily vězení pro duši. Protože vámi vytvořený hmotný svět stále více a více omezoval vaši svobodu, která je vám původně vlastní. A nyní jste uprostřed hmotného světa, připoutáni k němu mnohými pouty. To jsou karmická pouta, která jste vytvořili. Vaše připoutanosti k tomuto světu, k zábavám a věcem tohoto světa.

Dnes jsem přišla, abych ve vašich duších podnítila touhu po Božské Svobodě, jako osvobození se od okovů hmoty. Přišel čas poznat ty prosté věci, které vás učí Vzestoupení Mistři. Vaše vědomí musí být osvobozeno nejdříve. Musíte se ve svém vědomí naučit vnímat pocit Božské Svobody jako nepřipoutanost k materiálnímu světu. Podívejte se, co vás drží ve vašem světě? Zanalyzujte všechny vaše připoutanosti. Jsou pro vás tak důležité? Nesnažíte se následovat inertní vědomí většiny lidstva?

Lidstvo, každý lidský jedinec, je na určitém stupni evolučního vývoje. Je však potřeba najít určitý počet jedinců, kteří jsou schopni zareagovat na moje slova a probudit se ve svém vědomí k Božské Svobodě, jako ke svobodě od okovů hmoty, jako ke svobodě od různých připoutaností ke hmotě.

Nemluvím o ničem, co by se nevyučovalo ve školách pro zasvěcené. Jednou z hlavních disciplín vyučovaných v těchto školách je svoboda od připoutanosti ke hmotě obecně a částečně od připoutanosti k jakýmkoliv majetkům a věcem.

Velice dobře chápu, že v současné době stojí celý svět na zákonech sepsaných lidmi, které mají v první řadě ochraňovat vlastnické právo.

Nezdá se Vám divné, že tolik úřadů, soudů, státních i soukromých struktur se soustřeďuje na to, aby potvrdily čísi vlastnické právo na to či ono?

Z mého pohledu i z pohledu Vzestoupených Mistrů jsou to naprosto absurdní činy. Jak je možné vlastnit to, co už má svého majitele od okamžiku tohoto stvoření? Vše náleží Bohu a všechno je Bůh.

Teď si dovedete představit, jaká propast dělí vědomí Vzestoupených Zástupů a vědomí většiny lidských jedinců. A teď vidíte, na čem musíte zapracovat.

Jak rozvázat gordický uzel vašich připoutaností bez zbytečných otřesů a možná i obětí? Jak šetrně rozvázat jedno karmické pouto za druhým a nezpůsobit škodu Životu? To je jeden z těch úkolů, který řeší Vzestoupení Mistři, a zejména Karmická Rada.

Jistě, že je možné vzít meč a rozetnout gordický uzel lidské karmy v průběhu vteřin. Ale kolik duší při tom zahyne?

Proto přicházíme a pokaždé se obracíme na ty, kteří jsou schopni nás slyšet. Velice dobře chápu, že je možné létat do vesmíru, je možné vyrábět nejmodernější techniku a obracet řeky proti proudu, a je to mnohem snazší, než změnit vědomí, aby postoupilo na další evoluční stupeň.

Dnes jsem byla s vámi. A teď přišel čas, abych odešla.

JÁ JSEM Bohyně Svobody.

* * *

Objevili jste chybu? Napište nám:  sirius@sirius-cz.net