Potřebujeme stoupence ducha!

Mistr Nikolaj Rerich 
4. prosince 2009

 

JÁ JSEM Nikolaj Rerich, který k vám přišel, aby předal další Poselství. Hodně se toho změnilo od doby našeho posledního setkání. A nezměnilo se to k lepšímu.

Jak těžké je sledovat nevznesené lidstvo ze svého povzneseného stavu vědomí. Kolika chybám a nezdarům by bylo možné se vyhnout, kdyby lidstvo naslouchalo jen setině toho, co dostává v našich diktátech a Poselstvích.

Občas nesnesitelně toužím se dostat do vtělení, abych napravil mnohé nepříjemné omyly, které činí nevyhnutelným to nejhorší v budoucnosti.

Pozoroval jsem, nakolik je to možný, rozvoj vyslanectví v Rusku. Sledoval jsem reakce lidí v Rusku na naše Poselství. Hýčkal jsem svou naději na snazší cestu, která byla díky milosti Nebes otevřená pro Rusko i celý svět. Možnost byla téměř promeškána. 

Nevím, co by se muselo stát, aby se tato možnost vrátila a obrátila se v mnoho a mnoho nádherných let na Zemi, během nichž se do vtělení mohou dostat nádherné duše, které jsou obdařeny talenty a v minulosti provedly mnoho slavných činů.

Když jsme jeli s Poselstvím Machatm a s truhlou svaté země k vládě komunistického Ruska, ani na okamžik jsme nepochybovali, že naše mise bude úspěšná, nám naslouchají a před Ruskem se otevře zářná budoucnost, která bude možná tehdy, kdy vláda Ruska uzná Vladyky Šambaly a jejich Božské vedení. Věřili jsme ve vítězství a s touto radostí jsme jeli do Ruska.

Tou největší ránou pro mne bylo, že nás nejen nevyslyšeli, ale snažili se nás i zatknout.

Běda vládě i národu, který nepřijímá Poselství Mistrů. Temnota se zmocnila Ruska na dlouhé a dlouhé roky.

Z milosti Nebes přišla do Ruska nová dobrá zvěst, nový posel přinesl tuto zvěst v roce 2005. Vše v Rusku se začalo měnit, zazářil úsvit, zavál čerstvý vítr, který smetl prach a slunce ozářilo zplesnivělé kouty lidského vědomí.

Tolik bylo nadějí. A vše se opakovalo. Nezdar následoval za nezdarem, pochybnosti a předsudky, soudy a pomluvy. To vše přerušilo proud Božské  příležitosti a temnota opět zvítězila nad Ruskem.

Hrozná škoda ztracených úsilí. Hrozná škoda té energie, která zalévala plevel lidského vědomí namísto květů Božského vědomí.

Obsah tohoto mého Poselství není příliš radostný. Ani nemůže být radost tam, kde temnota zvítězila nad Světlem.

Jediná příležitost, která je i nadále otevřená, je možnost růstu Božského vědomí v myslích a srdcích lidí.

Prosím, bez ohledu na mrak, bez ohledu na kakofonii a chaos, dokažte najít mír ve svém srdci. Dokažte se povznést nad světský zmatek a obklopující mrak a řekněte:

„Ne, já se nezastavím! Nic mě nezastaví! Já jdu k Bohu a žádné problémy a nezdary světa mi v tom nemohou zabránit. 
Zažehnu oheň ve svém srdci! Nikdy se neotočím zpět! Půjdu kupředu a kupředu a nikdo mě nezastaví, protože já jdu s Bohem!“


Ve vtělení je mnoho oddaných a upřímných srdcí. Jejich Světlo někdy plane tak mocně v temnotě světa, až to vypadá, že se vše může změnit. Vše se ještě může vrátit na příznivou cestu.

Kdyby tak bylo možné tyto rozptýlené plameny sjednotit do jednoho a utkat z něj plátno, na kterém by se daly zachytit správné a věrné vzory budoucnosti.

Jak bych vám chtěl pomoci. Když jsem byl ve vtělení, maloval jsem své obrazy, aby krása naplnila svět. Věřil jsem, že pokud se ve světě objeví opravdu mnoho správných obrazů, jejich vibrace přehluší jakékoliv vibrace temnoty, smrti a chaosu.

I dnes tomu věřím.  A myslím, že propagace správných vzorků ve všech oblastech života dokáže vytáhnout lidstvo z bahna strachu, lenosti, beznaděje a deprese.

Kolik je ve všech sférách umění pravdivých vzorů. Kolik je pravdivých systémů výchovy a vzdělávání.

Stačí mít vzdělané vedení na státní nebo dokonce místní úrovni, aby tyto správné vzorky našly své široké uplatnění. Není třeba se oddávat nejnižším lidským instinktům. Tím vytváříme pro naše potomky nejnepříznivější budoucnost.

Jen světlé vzory! Jen krása by měla zaujmout první místa ve všech médiích a zejména v televizi a na internetu.

Stále je možné vše napravit! Potřebujeme stoupence ducha! Potřebujeme tvůrce!

Jsem připraven pomoci každému, kdo pozve mou přítomnost, abych vám pomohl vnést krásu do vašeho světa.

Dnes jsem byl s vámi. A vždy jsem s vámi v mém srdci!

JÁ JSEM Nikolaj Rerich.

                                                                  *   *