Potřebujeme stoupence ducha!

Mistr Nikolaj Rerich 
4. prosince 2009

 

JÁ JSEM Nikolaj Rerich, který k Vám přichází proto, aby Vám předal své poselství. Hodně se toho změnilo od doby našeho posledního setkání. A nezměnilo se to k lepšímu.

Jak je těžké potkávat nevyvýšené lidstvo ze svého vyvýšeného stavu vědomí. Kolika chybám a nezdarům by bylo možné se vyhnout, kdyby lidstvo naslouchalo jen setině toho, co dostává v našich diktátech a posláních.

Občas nesnesitelně toužím se dostat do vtělení, abych napravil mnohé nepříjemné omyly, které činí nevyhnutelným to nejhorší v budoucnosti.

Pozoroval jsem nakolik je možný rozvoj vyslanectví v Rusku. Sledoval jsem reakce lidí v Rusku na naše poselství. Hýčkal jsem svou naději na snazší cestu, která byla díky milosti Nebes otevřená pro Rusko i celý svět. Možnost byla téměř promeškána. Nevím, co by se muselo stát, aby se tato možnost vrátila a obrátila se v mnoho a mnoho nádherných let na Zemi, v době, kdy se do vtělení mohou dostat nádherné duše, obdařené schopnostmi, a vytvářející množství slavných děl v minulosti.

Když jsme přijeli s poselstvím Machatm a s truhlou svaté země k vládě komunistického Ruska, ani na okamžik jsme nepochybovali, že naše mise bude úspěšná, nám naslouchají a před Ruskem se otevírá zářná budoucnost, která bude možná tehdy, kdy vláda Ruska uzná Vladyky Šambaly a jejich Božskou moc. Věřili jsme ve vítězství a s touto radostí jsme jeli do Ruska.

Tou největší ránou pro mne bylo, že nás nejen nevyslyšeli, ale snažili se nás i zatknout.

Běda vládě i národu, který nepřijímá poselství Vladyků. Temnota se zmocnila Ruska na dlouhé a dlouhé roky.

Z milosti Nebes přišla do Ruska nová ušlechtilá zvěst, nový posel přinesl tuto zvěst v roce 2005. Vše v Rusku se začalo měnit, zazářil rozkvět, zavál čerstvý vítr, který odvívá prach a slunce ozářilo zplesnivělé kouty lidského vědomí.

Tolik bylo nadějí. A vše se opakovalo. Nezdar následoval za nezdarem, pochybnosti a předsudky, soudy a pomluvy. To vše přerušilo proud Božské šance, tma opět dosáhla vrcholu nad Ruskem.

Hrozná škoda ztracených úsilí. Hrozná škoda té energie, která zalévala plevel lidského vědomí namísto květů Božského vědomí.

Obsah tohoto mého diktátu není příliš veselý. Ani nemůže být radost tam, kde mrak zvítězil nad Světlem.

Jediná šance, která zůstává otevřená, je šance na růst Božského vědomí v uměních a srdcích lidí.

Prosím, bez ohledu na mrak, bez ohledu na kakofonii a chaos, dokažte najít pokoj ve svém srdci. Dokažte se povznést nad světský zmatek a obklopující mrak a řekněte:

„Ne, já se nezastavím! Nic mě nezastaví! Já jdu k Bohu a žádné problémy a nezdary světa mi v tom nemohou zabránit.

Zažehnu oheň ve svém srdci! Nikdy se neotočím zpět! Půjdu kupředu a kupředu a nikdo mě nezastaví, protože já jdu s Bohem!“

Ve vtělení je mnoho oddaných a upřímných srdcí. Jejich Světlo někdy plane tak mocně v temnotě světa, až to vypadá, že se vše může změnit. Vše se ještě může vrátit na příznivou cestu.

Kdyby tak bylo možné tyto rozptýlené plameny sjednotit do jednoho a utkat z něj plátno, na kterém by se daly zachytit kterékoliv vibrace a pravdivé obrazy budoucnosti.

Jak bych Vám chtěl pomoci. Když jsem byl ve vtělení, maloval jsem své obrazy, aby krása naplnila svět. Věřil jsem, že pokud se ve světě objeví opravdu mnoho správných obrazů, jejich vibrace přehluší jakékoliv vibrtace temnoty, smrti a chaosu.

 

Dnes tomu věřím. Myslím, že propagace pravdivých obrazů ve všech sférách života může pozdvihnout lidstvo z bahna strachu, nečinnosti, skleslosti a deprese.

Kolik je ve všech sférách umění pravdivých obrazů. Kolik je pravdivých systémů výchovy a vzdělávání.

Stačí mít posvěcené vedení na státní nebo místní úrovni, aby tyto správné obrazy našly své široké využití. Není třeba vyhovět nejnižším lidským pudům. Tak jenom připravíme nejnežádoucnější budoucnost pro naše potomky.

Pouze jasné obrazy! Pouze krása smí zaujmout první místa ve všech sdělovacích prostředcích a především v televizi a na internetu.

Jsem připraven pomoci každému, kdo pozve mou přítomnost, abych směl pomoci vnést krásu do Vašeho světa.

Dnes jsem byl s Vámi. A vždy jsem s Vámi svým srdcem!

JÁ JSEM Nikolaj Rerich.