Veškerá dokonalost budiž do Vás vložena!

Veškerá dokonalost budiž do Vás vložena!

Saint Germain

10. prosince roku 2009

 

JÁ JSEM Saint Germain!

 

Jste rádi, že mne opět slyšíte? Přišel jsem, abych do Vás vdechnul pořádnou porci optimismu! Jsem velmi optimistický Vládce. Nehledě na všechny těžkosti, které zesilují, věřím, že vítězství, to konečné vítězství bude pod silami Světla! Jinak to ani nemůže být! Vždycky potkávám jakékoliv problémy a těžkosti na Cestě s radostí! Je na čem se vycvičit. A je na čem se učit!

Z celé své duše si přeji, abyste se naučili přesně takovému postoji k jakýmkoliv problémům, s nimiž se na své Cestě setkáváte. Musíte si neustále pamatovat, že Bůh Vám nedá neúnosný úkol a úkol nebo problém, před kterým stojíte, i kdyby Vám zakryl celý obzor, není nic jiného, než iluze. Tento problém před Vámi stojí přesně do té doby, dokud ve svém vědomí nenajdete klíč k jeho řešení.

Jestliže se neustále soustředíte na problémy, budete se setkávat s problémy, ale budete-li se soustředit na úspěších, pak Vás bude stále doprovázet úspěch!

Optimizmus je charakterová vlastnost, která je mi vlastní. Přeji si Vás obdarovat tímto optimizmem.

Vše, co se s Vámi v životě děje, je podmíněno Vámi samotnými, volbami, které jste učinili v minulosti. Veškeré události mají svou příčinu v dřívějších volbách i v dřívějších nekvalitních stavech Vašeho vědomí. Proto skutečná příčina všeho, s čím se v životě setkáváte, leží uvnitř Vás, ve Vašem vědomí. A ty záporné energie, které ve Vás přebývají, k Vám poutají negativní situace z prostoru. Vy sami si v podstatě vytvoříte iluzi, abyste ji pak, když se s ní setkáte, rozptýlili. Pravda, ne vždy se Vám to podaří, častěji ji přetvoříte v ještě větší iluzi. To se stane jedině díky tomu, že se nesprávně stavíte ke všemu, co se ve Vašich životech děje.

V minulosti jste pravděpodobně prošli velice těžkými situacemi. Trpěli jste, přemýšleli jste, že život už pro Vás nemá smysl. Možná to byl neúspěch v lásce nebo neúspěch v zaměstnání, v rodině. Vzpomeňte si, uplynul nějaký ten čas, možná den, možná měsíc, možná rok nebo několik let, a když jste se pak ve vašem novém stavu vědomí vraceli k této situaci, už Vám nepřipadala ta beznadějná a bezvýchodná.

Sami si ve svých životech vytváříte situace, které potom hrdinsky překonáváte. A Učení, které Vám dávám, se váže k tomu, abyste překovávali tyto vnitřní negativní stavy, které jste vytvořili v minulosti. Zkratka, v tom okamžiku, kdy Vám vše připadá beznadějné a nesmyslné, si musíte vzpomenout na mne. Jednoduše si představte můj obraz, umožněte si odpoutat se od probíhající situace.

Vím, že jakmile jste ponořeni do své iluze, a tato iluze Vám připadá tak reálná, je těžké přemýšlet o Vládcích, o Učení a o mne. To je to, co se musíte naučit.

Bůh je Velký. Dopouští vlastní iluzi každému z Vás. Stejná situace, kterou procházejí různí lidé, se jedněm zdá tragickou a druhým zajímavou, třetí vůbec neprožívají žádné pocity vůči takové situaci.

V tom tkví umění přetváření, kdy jste ve svém vědomí schopni přetvořit situaci. Samozřejmě, že nezměníte nic co je vně Vás, ale změníte svůj vztah k situaci. Jednoduše v této situaci naleznete nějaký kladný moment, pak ještě další. Pak se náhle zaměříte na nějakou Vám příjemnou činnost a pak, když se vrátíte k té situaci, už Vám nepřipadá tak špatná a beznadějná. Dokonce se změnila situace samotná, protože jste ji svým správným postojem změnili. Ona velmi silná energie, která vyvolala negativní situaci, kterou jste procházeli, se mohla trochu uvolnit, díky vašim správným vnitřním dějům.

Dokažte se na jakoukoliv situaci dívat kladným pohledem. Je důležité zvolit správný úhel pohledu na svou situaci.

Ruský národ má určitý charakterový rys, který fakticky kazí mnoho věcí. Je to neschopnost dívat se na věci optimisticky. Líbí se mi Američané, mám rád jejich schopnost nacházet plusy v kterékoliv situaci.

Dokonce jsem zpočátku nemohl předávat svá poselství skrze ruského posla, natolik mi překážela ruská mentalita.

Vše lze napravit. Mnohé charakterové rysy, i pokud jsou zakořeněny za mnoho staletí ztělesnění a nepříjemných podmínek, lze napravit.

Předával jsem nauku o alchymii, nauku o přeměně skrze americké posly. Podstatou této vědy je právě to, že ohni svého srdce máte možnost změnit jakoukoliv situaci, přeměnit veškeré negativum v nejlepší lidské kvality.

Toto své poselství jsem Vám přinesl záměrně teď, na konci roku, kdy je na severní polokouli málo slunce a lidé propadají depresím. Musíte věnovat více pozornosti práci na sobě. Všechna dokonalost už je uložena ve Vašem nitru. Je to Vaše Božská podstata, zlato, které leží v hlubině Vaší bytosti. Musíte jen zesílit snahu, abyste rozhrnuli tu kosmickou zátěž, která Vám brání využít Váš poklad.

Budete šťastní! Budete zaručeně šťastní, budete-li ve svých životech využívat rady, které Vám dávám já a ostatní Vznešení Vládcové.

Jsem šťasten, že jsem Vám mohl předat dnešní poselství!

 

JÁ JSEM Saint Germain!

 

Překlad  Helena Bližíková