Veškerá dokonalost už je uvnitř vás!

Saint-Germain

10. prosince 2009

 

JÁ JSEM Saint-Germain!

Jste rádi, že mne opět slyšíte? Přišel jsem, abych do vás vdechnul pořádnou porci optimismu! Jsem velmi optimistický Mistr. Nehledě na všechny těžkosti, které se stále zvětšují, věřím, že konečné vítězství bude vítězstvím sil Světla! Jinak to ani nemůže být! A s jakýmikoli problémy a těžkostmi na Cestě se vždy setkávám s radostí! Je na čem se trénovat. A je na čem se učit!

Z celé své duše si přeji, abyste se naučili přesně takovému postoji k jakýmkoliv problémům, s nimiž se na své Cestě setkáváte. Musíte si neustále pamatovat, že Bůh vám nedá neúnosný úkol a ten úkol nebo problém, před kterým stojíte, i kdyby vám zakryl celý obzor, není nic jiného než iluze. Tento problém před vámi stojí přesně do té doby, dokud ve svém vědomí nenajdete klíč k jeho řešení.

Jestliže se neustále soustřeďujete na problémy, budete se setkávat s problémy, ale soustředíte-li se na úspěch, pak vás bude stále doprovázet úspěch!

Optimismus je charakterová vlastnost, která je mi vlastní. Chtěl bych vás obdarovat tímto optimismem.

Vše, co se s vámi v životě děje, je podmíněno vámi samotnými a volbami, které jste učinili v minulosti. Veškeré události mají svou příčinu v dřívějších volbách i v dřívějších nekvalitních stavech vašeho vědomí. Proto skutečná příčina všeho, s čím se v životě setkáváte, leží uvnitř vás, ve vašem vědomí. A ty záporné energie, které ve vás přebývají, k vám přitahují negativní situace z prostoru. Vy sami si v podstatě vytváříte iluzi, abyste ji pak, když se s ní setkáte, rozptýlili. Pravda, ne vždy se vám to podaří, častěji ji přetvoříte v ještě větší iluzi. To se stává jedině díky tomu, že se nesprávně stavíte ke všemu, co se ve vašich životech děje.

V minulosti jste určitě prošli velice těžkými situacemi. Trpěli jste, přemýšleli jste, že život už pro vás nemá smysl. Možná to byl neúspěch v lásce, neúspěch v zaměstnání nebo v rodině. Ale vzpomeňte si, uplynul nějaký ten čas, možná den, možná měsíc, možná rok nebo několik let, a když jste se pak ve vašem novém stavu vědomí vraceli k této situaci, už vám nepřipadala tak beznadějná a bezvýchodná.

Sami si ve svých životech vytváříte situace, které potom hrdinsky překonáváte. A Učení, které vám dávám, je spojeno s překonáváním těchto vnitřních negativních stavů, které jste vytvořili v minulosti. Stačí, když si v tom okamžiku, kdy vám vše připadá beznadějné a nesmyslné, na mě vzpomenete. Jednoduše si představte můj obraz, umožněte si odpoutat se od právě probíhající situace.

Já vím, že jakmile jste ponořeni do své iluze, která vám připadá tak reálná, je těžké vzpomenout si na Mistry, na Učení a na mě. To je to, co se musíte naučit.

Bůh je Velký. Připouští vlastní iluzi pro každého z vás. Stejná situace, kterou procházejí různí lidé, se jedněm zdá tragická, druhým zajímavá, a třetí vůči takové situaci neprožívají žádné pocity.

V tom tkví umění přetváření, kdy jste ve svém vědomí schopni přetvořit situaci. Samozřejmě, že tím nezměníte nic, co je vně vás, ale změníte svůj postoj k situaci. Jednoduše v této situaci naleznete nějaký kladný moment, pak ještě další. Pak se krátce rozptýlíte nějakou vám příjemnou činností a pak, když se vrátíte k té situaci, už vám nepřipadá tak špatná a beznadějná. Dokonce se změnila i situace samotná, protože jste ji změnili svým správným postojem. A ta velmi hutná energie, která vyvolala negativní situaci, kterou jste procházeli, se mohla trochu uvolnit díky vašim správným vnitřním dějům.

Umějte se na jakoukoliv situaci podívat z té pozitivní strany. Je důležité si na svou situaci zvolit správný úhel pohledu.

Ruský národ má určitý charakterový rys, který fakticky velmi mnoho kazí. Je to neschopnost dívat se na věci optimisticky. Líbí se mi Američané, mám rád jejich schopnost nacházet pozitiva v kterékoliv situaci.

Dokonce jsem zpočátku nemohl předávat svá Poselství skrze ruského posla, natolik mi překážela ruská mentalita.

Vše lze napravit. Mnohé charakterové rysy, i pokud jsou zakořeněny mnohými staletími vtělení v nepříznivých podmínkách, lze napravit.

Předával jsem nauku o alchymii, nauku o přeměně skrze americké posly. Podstatou této vědy právě je, že vy svým ohněm srdce máte možnost změnit jakoukoliv situaci, přeměnit veškerá negativa v nejlepší lidské kvality.

Toto své Poselství jsem vám přinesl záměrně teď, na konci roku, kdy je na severní polokouli málo slunce a lidé propadají depresím. Musíte věnovat více pozornosti práci na sobě. Všechna dokonalost už je uložena uvnitř vás. Je to vaše Božská podstata, zlato, které leží v hlubině vaší bytosti. Musíte jen zvýšit úsilí, abyste rozhrnuli tu karmickou zátěž, která vám brání využít váš poklad.

Budete šťastní! Budete zcela určitě šťastní, budete-li ve svých životech využívat rady, které vám dávám já a ostatní Vzestoupení Mistři.

Jsem šťasten, že jsem vám mohl předat dnešní Poselství!

JÁ JSEM Saint-Germain!

* * *

Poselství Mistra Saint-Germaina
jsou publikovány v knize "Saint-Germain"


Touto knihou začínáme sérii knih „Mistři Moudrosti“ v českém jazyce.

Poselství Mistra Saint-Germaina jsou plné optimismu a víry v rychlý příchod Zlatého Věku!