Učení o současné situaci na Zemi a o smyslu vašich duchovních hledání

Gautama Buddha

13. prosince roku 2009

 

JÁ JSEM Gautama Buddha.

 

Přišel jsem skrze našeho posla, abych uspořádal besedu. Poněvadž cítím, že mnozí z Vás potřebují srdečnou besedu.

 

Tehdy, když umlkne tělesný rozum, když ztichnou pocity, přichází okamžik ticha. V takovém okamžiku můžete pocítit mou přítomnost a porozumět mi. Mezi našimi světy je rozdíl. Tento rozdíl je natolik skutečný, že nemůžete přebývat v našem světě.

 

Ve vašem světě jsou různé teorie týkající se toho, že můžete vykonat přechod a objevit se v našé dimenzi, nebo se velice rychle změní vibrace Vašeho stavu a Vy můžete být na jiné energetické úrovni.

 

Nejsem zastáncem takovýchto teorií a jsem připraven Vám vysvětlit, proč v dané etapě rozvoje lidstva není vyvíjení jakýchkoliv rychlých změn žádoucí. Mohu uvést příklad, který se týká Vašeho každodenního života. Představte si sami sebe bez televize, bez novin, bez časopisů, bez možnosti trávit čas u sklenice piva či šálku čaje. Dovedete si představit sami sebe bez svého okolí, svých příbuzných, svých sousedů, svých spolupracovníků?

 

Teď si představte, kdyby to vše nebylo. Co byste dělali? Čím byste trávili svůj čas? Staré nemůže zmizet, aniž by bylo nahrazeno novým. To je jasné. Pokud se něčeho vzdáváte, musí ono místo zaujmout něco nového.

 

Pro začátek musíte získat daleko jemnější cit pro věci jemného světa. Nikoliv astrálního světa ani duševního světa, ale daleko vyšších světů. Musíte vstoupit do souznění s těmito světy a okusit jejich pokoj. Harmonii. Musí Vám v těchto světech být dobře. Zpočátku můžete nakrátko nakouknout za oponu, trošičku jí poodhalovat. Můžete zakoušet stavy, které jsou pro Vás nové, které nejsou postavené na duševních úvahách a představách. Tyto stavy se nebudou zakládat na formě či představách, na které jste zvyklí. A to vše – to je přebývání, přebývání na vysokém stupni bytí.

 

Zpočátku můžete přecházet do jiných stavů vědomí při svých meditacích, později můžete přebývat v těchto stavech svého vědomí i bez meditace, během Vaší běžné práce či domácích činností. Nemůžete se to naučit za jediný život. Mnozí z Vás potřebují mnohá vtělení, abyste si osvojili nové stavy svého vědomí. Je tomu skutečně tak.

 

Když se hovoří o rychlé změně, je blízko revoluce. Revoluce ve Vašem vědomí. Stejně jako při jakékoliv jiné revoluci, jsou i v tomto případě nevyhnutelné oběti. A čím nižší je průměrný stupeň vědomí člověka, tím více bude obětí.

 

Jako Buddha mám velmi vysoký stupeň soucitu s člověkem. Udělám vše, co na mně závisí, aby se lidstvo pohybovalo evoluční cestou co nejmenším počtem obětí a kataklyzmat.

 

Jsem skutečně připraven obětovat sám sebe, aby Váš rozvoj mohlo nabrat přirozené tempo bez kritických skoků. Proto na nadcházejícím zasedání Karmické správy vyslovím svůj názor. Myslím, že Vysoké kosmické rady tohoto vesmíru vezmou také v úvahu mé mínění.

 

Je sotva pocítitelná rovnováha, kterou lze udržovat již po dobu několika set let. A pokaždé, když se situace na planetě vymkne z kontroly, podaří se jí nasměrovat do bezpečného koryta. Doposud se to tak dělo. Podíváme se, jak tomu bude tentokrát. Je velice správné, pokud jste připraveni chránit svůj pokoj a přebývat v modlitebním stavu vědomí i tehdy, když všechen svět kolem Vás se začne hroutit. To je velmi správný pozice. Protože tento stav vědomí, ve kterém jste v okamžiku přechodu, když odkládáte své fyzické tělo, definuje takovou úroveň vibrací, na které procházíte svou evolucí. Proto je velice důležité zachovat pokoj v těch nejkritičtějších situacích, jaké jsou možné.

 

K nevznešenému lidstvu jsme nikdy nehovořili o plánech, které máme na jeho rozvoj. A pokud byli proroci, kteří říkali Pravdu, pak tato Pravda byla zašifrovaná tak, že jí bylo možné pochopit dvojím způsobem. Přesně tak i já Vám povím, že Vám nebudou poukázány ani skutečný čas ani předpokládané události. Všichni, kdo mluví o skutečných dobách a popisují skutečný scénář, chytračí.

 

Existuje prvek předvídatelnosti, co se týče rozvoje lidské civilizace, avšak doposud Vznešené zástupy vždy udržovaly rovnováhu a držely lidstvo na okraji propasti, do které se s takovým úsilím snaží skočit.

 

Nikdy neměl duch velký úspěch mezi lidmi. Veškeré skutky ducha byly vykonány tiše při svíčkách a na modlitbě. Vstupte do svého nitra. Po žebříku, který vede vzhůru. Příklady, které zná historie, jsou alespoň malou nadvodní částí ledovce. Podle těchto jedinečných příkladů může lidstvo zaměřovat svůj kurs.

 

Byl pouze jediný Ježíš. Avšak jeho skutek ducha doposud nasměrovál mnohé hledající. Nicméně aby se skutek ducha uskutečnil, byly třeba roky a roky přípravy a zkušenost, která prošla mnohými předcházejícími vtěleními. Stejně tak Vy, nehledejte mimo sebe to, co potřebujete ke svému duchovnímu růstu. Hledejte uvnitř sebe, tam jsou dveře vedoucí na věčnost.

 

Předal jsem Vám učení o současné situaci na Zemi a o směrování Vašich duchovních potřeb.

 

JÁ JSEM Gautama Buddha.