Učení o osvobození od negativních energií

Kuthumi
12. prosince 2009

 

JÁ JSEM Kuthumi.

Nejspíše si mě pamatují ti z vás, kteří pravidelně čtou naše Poselství, která dáváme prostřednictvím našeho posla. Přicházím často a mé besedy se většinou týkají vývoje vašeho vědomí. Také se specializuji na řešení psychologických problémů, které zatěžují vaše duše.

A dnes bych chtěl věnovat čas besedě o tom, odkud pocházejí vaše psychologické problémy, a zda je možné se od nich osvobodit, aniž byste se uchylovali k pomoci světských psychoterapeutů. Je třeba říci, že Vzestoupení Mistři a světští psychoterapeuti přistupují k osvobození od psychologických problémů rozdílně. Světští odborníci používají výrazy „oblast podvědomí a nevědomí“ tam, kde já obvykle používám termíny duše a jemná těla.

V tom není velký rozdíl, pokud by vaši odborníci k vám nepřistupovali jako ke klientu a zdroji své existence ve fyzickém světě, ale jako k duši, která potřebuje pomoc a podporu. 

Musím konstatovat ten smutný fakt, že prakticky všichni lidé žijící na planetě Zemi v současné době potřebují pomoc. A mám na mysli pomoc při řešení psychologických problémů, které zatěžují vaše duše a přecházejí z inkarnace do inkarnace. Mnoho odborníků-psychoterapeutů popírá, že duše má velmi dlouhou historii a prochází mnoha inkarnacemi. To neumožňuje plnohodnotnou pomoc mnoha duším, které vyžadují pomoc. Mnoho problémů přišlo k vám z minulých inkarnací. Jsou to různé strachy, fobie, záznamy smrti. Velmi mnoho duší je zatíženo těmito problémy a neví, jak se od nich osvobodit.

Nedám vám univerzální recept. Mohu vám dát pouze doporučení, své doporučení. Budu rád, pokud dokážete tato doporučení využívat ve svých životech, a budu ještě více potěšen, jestliže má doporučení přinesou vašim duším uzdravení.

Nejprve je třeba si uvědomit problém, který ve vás je a který zatěžuje vaše jemná těla. Může to být například nenávist k opačnému pohlaví, která pochází z minulosti. V tomto vtělení máte nádhernou rodinu. A není žádný důvod, aby se projevovala nenávist a nepřátelství. Ale vy si nemůžete pomoci. Prožíváte pravidelné návaly nenávisti a hněvu. Sami tím trpíte a také tím trpí vaši nejbližší lidé, vaši manželé a vaše děti.

Prvním a hlavním krokem k vyřešení vašeho problému bude přiznání si skutečnosti, že tento problém máte. Je to velmi velký a důležitý krok. Když čtete tyto řádky, připadá vám směšné takový problém nevidět. Nespěchejte se závěry. Můžete tento problém vidět na druhých lidech, ale jakmile karmická energie nenávisti a nepřátelství stoupá ve vás samých, jakmile vás zachvátí, zahltí jako oceánská vlna, už nedokážete tak střízlivě posoudit situaci. Váš hněv vám připadá naprosto oprávněný a vy nacházíte, přesněji váš tělesný rozum nachází tisíce důvodů k ospravedlnění vašeho stavu, vašeho chování a vašich činů.

Tehdy, když se uvnitř vás pozvedne tato strašlivá negativní energie z předchozích vtělení, je pro vás velice těžké si sami se sebou poradit. Nevíte, kolikrát jste v minulých vtěleních zakoušeli nejbrutálnější chování ze strany opačného pohlaví. Mohli vás ponižovat, bít nebo dokonce znásilňovat a zabíjet. Záznamy všech těchto negativních zážitků leží ve vašich jemných tělech jako břemeno. A vaším úkolem, vaším úplně prvním úkolem, je pokusit se uvědomit si, že tato energie, tato záporná energie je ve vás přítomna.

Není to váš manžel nebo manželka, kdo je příčinou vašeho negativního stavu vědomí, ale tato energie, která je ve vás přítomna. Situace je o to složitější, že váš manžel nebo manželka má pravděpodobně také energii, kterou je třeba opracovat. A pravděpodobně, jestliže pod vlivem negativní energie obviňujete svého manžela, například v některých činech nebo myšlenkách, které v tomto vtělení nemá, pak právě v minulých vtěleních si dovoloval právě to, z čeho jej podezíráte. Proto se proces uzdravení od nekvalitních energií komplikuje tím, že jde o vzájemný proces. Musíte se pouze mezi sebou dohodnout, a jakmile se zvedá negativní energie ve kterémkoliv z vás, ten druhý musí poukázat na to, že se tato energie zvedla. A pak, když si navzájem pomáháte, můžete si uvědomit, že v sobě máte tuto energii. A budete schopni oddělit tuto energii od sebe.

Budete tak schopni pochopit, že je to ta část vás, od níž se chcete osvobodit.

A druhý velmi důležitý krok nastává, když začnete pociťovat touhu osvobodit se od negativní energie, která je ve vás přítomna a jejíž přítomnost jste si uvědomili.

Další krok je nejjednodušší. Žádáte Boha, aby vás osvobodil od negativní energie, která je ve vás přítomna. Avšak, přes veškerou zdánlivou jednoduchost, nemohou tento krok vykonat všichni. Lidé jsou zpravidla velmi pohybliví ve své mysli. Jsou schopni jednou, dvakrát poprosit Boha, aby je osvobodil od záporné energie, ale pak na svou prosbu zapomenou, zapomenou na to, že se chtěli osvobodit od negativní energie. A když přijde další karmický okamžik a negativní energie je znovu zaplaví i s hlavou, lidé jsou zmateni. Proč je Bůh neosvobodil od této energie?

Problém je v tom, milovaní, že negativní energie, která je ve vás přítomná, se někdy formovala po dobu celého minulého vtělení, ale někdy i několika vtělení. Proto, abyste se mohli osvobodit od této energie, musíte vynaložit opravdu velké úsilí. Můžete zapojit modlitební metodu, můžete využít dispenzaci 23. dne, která je podrobně uvedena v řadě Poselství prostřednictvím tohoto posla. Můžete využít dispenzaci dopisů Karmické radě, která je vám taktéž dána v detailech.

Pouze každodenní úsilí někdy po dobu řady let vám může pomoci osvobodit se od negativních energií minulosti.

Negativní vlastnosti, nabyté v tomto vtělení, se odpracovávají mnohem snáze, avšak ty vlastnosti, které vás doprovází z vtělení do vtělení, vyžadují skutečně velké úsilí v opracovávání.

Mnohé vlastnosti lze odpracovat při bezprostředním kontaktu s vašimi manžely. Ze dne na den, když čelíte navzájem negativním vlastnostem, uvědomujete si, že to jsou negativní energie, ze kterých se musíte osvobodit, a odpouštíte si navzájem a pomáháte jeden druhému po celý život.

Jen tím, že si navzájem pomáháte, jste někdy schopni překonat karmu minulosti. A nejdůležitějším prvkem, který vám může pomoci při rozpouštění karmy minulosti, bude láska, kterou prožíváte navzájem. Je to největší klenot vašeho světa, který stojí za to ukládat a chránit mnohem víc než peníze, věci nebo zlato.

Jsem rád, že se náš dnešní rozhovor uskutečnil.

JÁ JSEM Kuthumi, 

s Láskou k vám i vašim duším.

                           

                                                                               *   *