Učení o osvobození od negativních energií

Kuthumi 

12. prosince  2009

 

JÁ JSEM Kuthumi.

Nejspíše si mne pamatují ti z Vás, kteří skutečně čtou naše poselství, která předáváme skrze našeho posla,. Přicházím často, a mé besedy se týkají především rozvoje Vašeho vědomí. Také se specializuji na řešení psychologických problémů, kterými jsou obtíženy Vaše duše.

A dnes bych chtěl věnovat čas besedě o tom, odkud pocházejí Vaše psychologické problémy, a zda je možné se od nich osvobodit, aniž byste se uchylovali ke světským psychoterapeutům. Je třeba říci, že Vznešení Mistří a světští psychoterapeuti přistupují k osvobození od psychologických problémů rozdílně. Světští odborníci používají výrazy „oblast podvědomí a nevědomí“ tam, kde já obvykle používám termíny duše a jemná těla.

Není velký rozdíl v tom, zda Vaši odborníci k Vám nepřistupovali jako ke klientu a zdroji svého bytí v materiálním světě, ale jestli k Vám přistupují jako k duši vyžadující pomoc a oporu. Musím konstatovat onu smutnou skutečnost, že prakticky všichni lidé žijící na planetě Zemi v současné době potřebují pomoc. Mám na mysli pomoc v řešení psychologických problémů, které zatěžkávají Vaše duše a přecházejí z vtělení do vtělení. Mnozí psychoterapeutičtí odborníci odmítají, že duše má velice dlouhou historii a prochází mnoha vtěleními. To neumožňuje plnocennou pomoc mnoha duším, které vyžadují pomoc. Velmi mnoho problémů se k Vám dostalo s předchozích vtělení. Jsou to různé strachy, fobie, záznamy smrti. Velmi mnoho duší je tím obtěžkáno a nevědí, jak se od toho osvobodit.

Nedám Vám univerzální recept. Mohu Vám dát pouze doporučení, své doporučení. Budu rád, pokud dokážete tato doporučení využít ve svých životech, a ještě raději budu, jestliže má doporučení přinesou Vašim duším uzdravení.

Především musíte nutně pochopit ten problém, který ve Vás je, a který obtěžkává Vaše jemná těla. Například to může být nenávist k opačnému pohlaví, která pochází z minulosti. V tomto vtělení máte nádhernou rodinu. A není žádný důvod, aby se projevovala nenávist a nepřátelství. Ale Vy si nemůžete pomoci. Prožíváte pravidelné návaly nenávisti a hněvu. Sami tím trpíte a také tím trpí Vaši nejbližší lidé, Vaši partneři a Vaše děti.

Prvním a hlavním krokem k vyřešení Vašeho problému bude přiznání si skutečnosti, že tento problém máte. Je to pro Vás velice obrovský krok. Když čtete tyto řádky, připadá Vám směšné takový problém nevidět. Nespěchejte se závěry.  Můžete tento problém vidět na druhých lidech, ale jakmile karmická energie nenávisti a nepřátelství vzrůstá ve Vás samých, jakmile Vás zachvátí, zahlcuje jako mořská vlna, už nedokážete tak střízlivě posoudit situaci. Váš hněv Vám připadá naprosto oprávněný a Vy nacházíte, přesněji Váš tělesný rozum nachází tisíce důvodů opravňujících Váš stav, Vaše chování i vaše činy.

Když se uvnitř Vás pozvedne takto strašlivá negativní energie z předchozích vtělení, je pro vás velice těžké si sami se sebou poradit. Nevíte, kolikrát jste v minulých vtěleních zakoušeli nejbrutálnější chování ze strany opačného pohlaví. Mohli Vás ponižovat, bít nebo dokonce znásilňovat a zabíjet. Záznamy všech těchto negativních zážitků leží ve Vašich jemných tělech jako břemeno. A Vaším úkolem, Vaším úplně prvním úkolem, je pokusit se zjistit, že tato energie, tato záporná energie je ve Vás.

Není to Váš partner nebo partnerka, kdo je příčinou vašeho negativního stavu vědomí, ale tato energie, která je ve Vašem nitru. Situace je o to složitější, že v nitru Vašeho manžela nebo manželky, je pravděpodobně také energie, kterou je třeba opracovat. A pravděpodobně, jestliže pod vlivem negativní energie obviňujete svého manžela, například v některých činech nebo myšlenkách, které v tomto vtělení nemá, pak právě v minulých vtěleních si dovoloval právě to, z čeho jej podezíráte. Proto se proces uzdravení od nekvalitních energií komplikuje tím, že jde o vzájemný proces. Musíte se pouze mezi sebou dohodnout, a jakmile se zvedá negativní energie ve kterémkoliv z Vás, ten druhý musí poukázat ne to, že se tato energie zvedla. A pak, s pomocí jeden druhému můžete poznat přítomnost této energie ve Vás. Budete tak schopni oddělit tuto energii od sebe. Budete tak schopni pochopit, že je to ta část Vás, o níž se chcete osvobodit.

Pak přichází druhý velice důležitý krok, kdy začnete pociťovat přání osvobodit se od záporné energie, který ve Vás přebývá a přítomnosti, kterou jste poznali.

Následující krok je ten nejjednodušší. Proste Boha, aby Vás osvobodil od negativní energie, která je ve Vás. Avšak, přes veškerou zdánlivou jednoduchost, nemohou tento krok vykonat všichni. Jak už to bývá, lidé mají velmi živé vědomí. Jsou schopni jednou, dvakrát poprosit Boha, aby je osvobodil od záporné energie, ale pak na svou prosbu zapomenou, na to, že se chtěli osvobodit od záporné energie. A jakmile pak přijde další karmický okamžik a záporná energie opět smýká jejich hlavou, lidé se tomu diví. Proč je Bůh neosvobodil od této energie?

Problém je v tom, milovaní, že záporná energie, která je ve Vás přítomná, se někdy formovala po dobu celého minulého vtělení, ale někdy i několika vtělení. Proto, abyste se mohli osvobodit o této energie, musíte vynaložit opravdu velké úsilí. Můžete zapojit modlitební metodu, můžete využít dispenzace číslo 23, která je do detailů předána v podobě pokynů přes tohoto posla. Můžete využít dispenzaci dopisů Karmické radě, která je Vám taktéž dána v detailech.

Pouze každodenní úsilí, někdy po dobu řady let Vám mohou pomoci se osvobodit od negativních energií z minulosti.

Negativní kvality, nabyté v tomto vtělení, se opracovávají mnohem snáze, avšak ty kvality, které Vás doprovází z vtělení do vtělení, vyžadují skutečně velké úsilí v opracovávání.

Mnohé kvality lze opracovat při bezprostředním kontaktu s Vašimi partnery. Ze dne na den poznáte, při kontaktu s negativními kvalitami jeden druhého, že to jsou negativní energie, od nichž se musíte osvobodit, jeden druhému odpouštíte a pomáháte jeden druhému po celý život.

Pouze takto, když pomáháte jeden druhému, můžete někdy překonat karmu minulosti. Tím nejhlavnějším prvkem, který může pomoci rozptýlit karmu minulosti, bude láska, kterou zakoušíte jeden k druhému. Je to ta největší cennost vašeho světa, kterou stojí za to uchovávat a chránit více než peníze, věci či zlato.

 

Jsem rád, že došlo k naší dnešní besedě.

 

JÁ JSEM Kuthumi, s Láskou k Vám i Vašim duším.

 

 

Překlád  Helena Bližiková.