Podstata Růžové cesty

Milovaný Ježíš

11. prosince roku 2009

 

JÁ JSEM Ježíš, který k Vám přicházím.

 

Kolik snahy bylo ztraceno Nebeskými Zástupy, aby bylo mé poselství k Vám možné. A hle, já jsem s Vámi.

 

Jste rádi, že se setkáváme? Myslím, že většina z Vás prožívá určité pochybnosti, co se týče toho, nakolik Vám já mohu předávat takové poselství a nakolik náleží toto poselství mně, milovanému Ježíši.

 

Odpouštím Vám Vaše pochybnosti. Nepřemýšlejte o původu poselství, nepřemýšlejte o tom, jak se dostalo do Vašeho světa. Upřete svou pozornost na poslání samotné a snažte se jej číst svým srdcem. Nikoliv svým rozumem, ale svým srdcem. Váš rozum a Vaše srdce nejsou vždy v souladu. Především váš rozum, Váš tělesný rozum, Vám většinou překáží, když Vás srdce zve výš.

 

Rozum Vám říká, že je to nemožné, nachází tisíce důvodů, proč se nemá nic ve Vašich životech měnit. A nejčastěji následujete svůj rozum, nikoliv srdce. Hlas srdce se postupně ztišuje a ztišuje, až nakonec úplně zmlkne. Když jste pak unavení životem, narážíte na spoustu překážek, nabýváte nehojící se rány do svých jemných těl a psychologické problémy, tak nějak slyšíte nebo si vzpomenete, že by nebylo špatné obrátit se pro pomoc ke svému srdci.

 

Avšak za ty dlouhé roky prožité bez Boha, je vaše srdce pokryté takovými vrstvami a svrabem, že nemůže reagovat na Vaše volání.

 

Nevíte si rady. Vždyť se obracíte pro pomoc, skutečně potřebujete pomoc, ale nemůžete jí dostat. Vaše srdce mlčí.

 

V takovém okamžiku velmi mnoho lidí upadá v zoufalství nebo ztrácí naději a upadá do těch nejhorších stavů vědomí.

 

Není třeba to tak dělat, milovaní. Vaše srdce Vás slyší, ale Vy nemůžete slyšet jeho, protože jste jej sami zazdili. Setkali jste se s různými životními situacemi, které Vaše srdce zranily, a Vy jste se zatvrdili. Pro Vaše srdce to znamená, že se pokrylo brněním, pancířem, za nímž se ukrylo před útoky, tvrdými útoky, které Vás v životě potkaly. Proto nutně musíte, krok za krokem roztavit tento pancíř, toto brnění, v němž se nachází Vaše srdce. Ten pancíř se Vám nepodaří roztavit naráz, ani za měsíc. Budete možná potřebovat podstatně delší čas. Možná budete potřebovat tak dlouhou dobu, jak dlouho jste ignorovali své srdce.

 

Ale abyste se vrátili k pravému Životu, ne k tomu životu kolem Vás, ale k pravému Životu, věčnému Životu, který Vás očekává, musíte kráčet krok za krokem, nezastavovat se a snímat ze svého srdce jednu vrstvu za druhou.

 

Spojili jste se s ohromným množstvím zla v životě. S ohromným množstvím všeho, co nutilo vaše srdce se stáhnout. Promluvte si se svým srdcem, pociťte teplotu svého srdce. Představte si, že dýcháte srdcem. Hovory se svým srdcem se musí stát Vaší každodenní praxí.

 

A podle toho, jak budete věnovat svému srdci více a více pozornosti, bude Vám ono odpovídat vzájemností. Ve Vašem životě přijde okamžik, kdy zaslechnete z hlubiny Vaší bytosti hlas svého srdce. Bude to velice jemný a laskavý hlas. Musíte se snažit, abyste ten Hlas nepromarnili uprostřed života a chaosu kolem Vás. Musíte se velice vynasnažit, abyste slyšeli, co Vám Vaše srdce říká.

 

A jestliže se Vám to podaří jednou a pak podruhé, bude možné Vám gratulovat k obrovskému vítězství! Vrátili jste se ke skutečné Božské podstatě, která je ve Vašem vlastním nitru. Ve srovnání s touto něhou, teplem, Láskou a blažeností, které přebývají ve Vašem nitru, v nitru Vaší bytosti, se všechny kratochvíle Vašeho světa zdají být surové a nepotřebné. Osvojíte si daleko jemnější vkus, zapojíte se do radovánek Božského světa.

 

Jakmile se toto uvnitř Vás stane, můžete sami sobě říci: „Dokonáno! Překonal jsem pomyslnou součást sebe sama. Dokázal jsem to!“

 

Avšak právě tehdy, když odhalíte pokoj a usmíření v nitru své bytosti, postaví se veškerý okolní svět proti Vám.

 

Neodhalím Vám žádná tajemství. Tato skutečnost je stará jako svět. Jakmile se Vaše vibrace zvýší, stanete se pro okolní svět zdrojem nebezpečí, protože veškerý zbytek světa stále ukrývá svá srdce za neproniknutelným brněním a nepřeje si reagovat na Vaši Lásku, která proudí skrze Vaši bytost.

 

Co v takové situaci dělat? Poslouchat hlas svého srdce. Vaše srdce vám poví, co máte dělat. Zpravidla Vám situace Vašeho života, Vaše karma, nedovolí vytrhnout se z útisku světa. Jste nucení přebývat v pozici Božího Beránka určeného světem na porážku. Budete muset přinést sami sebe v oběti, abyste svou krví napojili žíznivé. Až Vás bude mučit a pít Vaši krev, může se svět ne nějakou dobu pozastavit a zamyslet se, že v nitru každé bytosti je Bůh. A tento Bůh čeká na příhodnou chvilku, aby pohovořil s každým člověkem žijícím na tomto světě.

 

Ve světě je poměrně málo probuzených duší. Proto je osudem těchto duší, být Beránky světem určenými na porážku.

 

To bude trvat tak dlouho, dokud se dostatečný počet takových duší nedokáže spojit a vydat takové množství Světla, které přemůže veškerou tmu světa.

 

Do té doby bude osudem každé takové bytosti, být obětí světu. Přesně tak jako já jsem ve své době přinesl svou oběť a byl jsem přibit na hmotný kříž.

 

Řekl jsem Vám o podstatě Růžové cesty, řekl jsem Vám podstatu této cesty, po níž jsem kráčel v době svého vtělení před dvěma tisíci lety. Od té doby velmi mnohé duše Světla následovali mou Cestu. Některé z nich znáte, vstoupili do dějin jak svatí proroci. O jiných jste neslyšeli, protože podstatou této Cesty je přinést samo sebe v oběť pro spasení světa a jakmile se tak stane, nemluvit o tom na každém rohu.

 

Dnes jsem Vám dal náhled na Vnitřní cestu, které Vás učí Vznešení Vládcové.

 

JÁ JSEM Ježíš.