Podstata Růžové Cesty

Milovaný Ježíš
11. prosince 2009

 

JÁ JSEM Ježíš, přicházím za vámi.

Kolik úsilí musely Nebeské Zástupy vynaložit, aby vám mé Poselství mohlo být předáno. A je to, jsem s vámi.

Jste rádi, že se setkáváme? Myslím, že většina z vás má určité pochybnosti, nakolik já mohu předávat toto Poselství, a nakolik toto Poselství patří skutečně mně, milovanému Ježíši.

Vyjasním vaše pochybnosti. Nepřemýšlejte o zdroji Poselství, nepřemýšlejte o tom, jak se do vašeho světa dostalo. Upřete svou pozornost na Poselství samotné a snažte se jej číst vaším srdcem. Nikoliv vaším rozumem, ale vaším srdcem. Váš rozum a vaše srdce nejsou vždy v souladu. Především váš rozum, váš tělesný rozum většinou překáží, když vás srdce volá do výšin.

Rozum vám říká, že to je nemožné, nachází tisíce důvodů, proč se nemá nic ve vašich životech měnit. A nejčastěji následujete svůj rozum, nikoliv srdce. Hlas srdce se postupně ztišuje a ztišuje, až nakonec úplně zmlkne. Až pak, když se v životě natrápíte, potkáte spoustu překážek, dostanete do svých jemných těl nehojící se rány a psychologické problémy, tak nějak uslyšíte nebo si vzpomenete, že by nebylo špatné obrátit se pro pomoc ke svému srdci.

Avšak za ty dlouhé roky, prožité bez Boha, je vaše srdce pokryto takovými nánosy a krustou, že nemůže na vaše volání reagovat.

Jste v rozpacích. Vždyť se obracíte pro pomoc, skutečně potřebujete pomoc, ale nemůžete ji dostat. Vaše srdce mlčí.

V takovém okamžiku velmi mnoho lidí upadá v zoufalství nebo ztrácí naději a upadá do těch nejhorších stavů vědomí.

Nedělejte to, milovaní. Vaše srdce vás slyší, ale vy jej slyšet nemůžete, protože jste jej sami pokryli brněním. Setkali jste se s různými životními situacemi, které vaše srdce zranily, a vy jste se zatvrdili. Pro vaše srdce to znamená, že se pokrylo brněním, pancířem, za nímž se ukrývalo před útoky, tvrdými útoky, které vás v životě potkaly. Proto nutně musíte, krok za krokem, roztavit tento pancíř, toto brnění, v němž se nachází vaše srdce. Ten pancíř se vám nepodaří roztavit za den, ani za měsíc. Budete možná potřebovat podstatně delší čas. Dokonce možná budete potřebovat tak dlouhou dobu, jak dlouho jste své srdce ignorovali.

Ale abyste se vrátili k pravému Životu, ne k tomu životu kolem vás, ale k pravému Životu, věčnému Životu, který vás očekává, musíte kráčet krok za krokem, nezastavovat se a snímat ze svého srdce jednu vrstvu za druhou.

Setkali jste se v životě s ohromným množstvím zla. S ohromným množstvím všeho, co vaše srdce nutilo se stáhnout. Promluvte si se svým srdcem, pociťte teplotu svého srdce. Představte si, že dýcháte srdcem. Rozhovory se svým srdcem se musí stát vaší každodenní praxí.

A podle toho, jak budete věnovat svému srdci více a více pozornosti, bude vám vaše srdce odpovídat vzájemností. Ve vašem životě přijde okamžik, kdy z hlubiny vaší bytosti zaslechnete hlas svého srdce. Bude to velice jemný a laskavý hlas. Musíte se snažit, abyste tento hlas neztratili uprostřed života a shonu kolem vás. Musíte se velice vynasnažit, abyste uslyšeli, co vám vaše srdce říká.

A jestli se vám to podaří jednou a pak podruhé, bude možno gratulovat vám k obrovskému vítězství!

Vrátili jste se ke skutečné Božské podstatě, která je ve vašem vlastním nitru. Ve srovnání s touto něhou, teplem, Láskou a blažeností, které přebývají ve vašem nitru, v nitru vaší bytosti, se všechny kratochvíle vašeho světa zdají být surové a nepotřebné. Osvojíte si daleko jemnější vkus, zapojíte se do radovánek Božského světa.

Jakmile se toto uvnitř vás stane, můžete sami sobě říci: „Dokonáno! Překonal jsem neskutečnou součást sebe sama. Dokázal jsem to!“

Avšak právě tehdy, když odhalíte pokoj a usmíření v nitru své bytosti, postaví se veškerý okolní svět proti vám.

Neodhalím vám žádná tajemství. Tato skutečnost je stará jako svět. Jakmile se vaše vibrace zvýší, stanete se pro okolní svět zdrojem nebezpečí, protože veškerý zbytek světa stále ukrývá svá srdce za neproniknutelným brněním a nepřeje si reagovat na vaši Lásku, která proudí skrze vaši bytost.

Co v takové situaci dělat? Poslouchat hlas svého srdce. Vaše srdce vám poví, co máte dělat. Zpravidla vám situace vašeho života, vaše karma, nedovolí vytrhnout se z útisku světa. Jste nuceni přebývat v pozici Božího Beránka, světem určeného na porážku. Budete muset obětovat sami sebe, abyste svou krví napojili žíznivé. Až vás bude mučit a pít vaši krev, může se svět na nějakou dobu pozastavit a zamyslet se, že v nitru každé bytosti je Bůh. A tento Bůh čeká na příhodnou chvilku, aby pohovořil s každým člověkem žijícím na tomto světě.

Ve světě je poměrně málo probuzených duší. Proto osudem těchto duší je – být Beránky, světem určenými na porážku.

To bude trvat tak dlouho, dokud se dostatečný počet takových duší nedokáže spojit a vydat takové množství Světla, které přemůže veškerou tmu světa.

Do té doby osudem každé takové bytosti bude – být obětí světu. Přesně tak jako já jsem ve své době přinesl svou oběť a byl jsem přibit na kříž materie.

Pověděl jsem vám o podstatě Růžové Cesty[1], řekl jsem vám podstatu té Cesty, po níž jsem kráčel v době svého vtělení před dvěma tisíci lety. Od té doby velmi mnoho duší Světla následovalo mou Cestu. Některé z nich znáte, vstoupily do dějin jako svatí a proroci. O jiných jste neslyšeli. Protože podstatou této Cesty je obětovat sama sebe pro spasení světa. A jakmile se tak stane, nemluví se o tom na každém rohu.

Dnes jsem vám dal náhled na Vnitřní Cestu, které vás učí Vzestoupení Mistři.

JÁ JSEM Ježíš.

 

[1] Viz také Poselství JÁ JSEM, KTERÝ JSEM „Růžová Cesta“ z 5. března 2005.

 

* * *