Kéž se můj paprsek Milosrdenství a Soucitu dotkne vašich srdcí

Kuan Jin

23. prosince 2009

 

JÁ JSEM Kuan Jin. Dnes jsem za vámi přišla, protože si chci promluvit. Můj rozhovor se bude týkat tématu, které je pro vás aktuální. Dnes jsem k vám přišla jako členka Karmické Rady, a v tento den vám musím sdělit něco důležitého.


Nebudu vás k rozhovoru dlouho připravovat. Doufám, že všichni chápete závažnost tohoto momentu.

Smutným faktem zůstává, že lidstvo většinou není připraveno na vnímání těch pravd, které ho učili Vznešení Mistři po mnoho milionů let.

V současnosti zůstali ve vtělení ti představitelé lidstva, kteří mnohokrát, vtělení za vtělením, je-li to tak možné říci, propadali ve škole života.

To nejsou ti nejlepší představitelé lidstva.

A mezi nimi jsou ti, kteří jsou připraveni následovat další evoluční cestu, a jsou ti, kteří, k mému hlubokému zklamání, už nejsou hodni tak učinit.

Proto je tato doba časem třídění duší. Pravděpodobně jste o tom, tak či tak, slyšeli. V různých náboženských systémech a učeních je tato pravda předkládána různými způsoby, ale je sledována ve všech pravých duchovních směrech. Teď se nebudu zabývat různými novými směry, které předkládají jakousi svoji pravdu.

Lidstvo však stojí na onom bodě svého vývoje, kdy příliš mnoho jeho představitelů není připraveno k další evoluci. Jako Bohyně Milosrdenství a Soucitu, jsem jedním z těch článků, který provádí konečné řešení vůči těmto duším. Pokaždé se snažím zachytit nějakou kvalitu nebo projev dobrých pocitů, které jsou v té duši, o které musí být konečné rozhodnutí učiněno.  

Jak mi bývá těžko, když listuji kronikami akaši a nevidím tam nic, co by bylo zdravé a připravené k vývoji v daném jedinci, který přede mnou stojí ve  svých jemných tělech.

Je to velice smutná součást mé misie, když jsem nucena ukončit rozvoj toho či onoho lidského jedince. Nechávám se v takovém případě vést principy Milosrdenství a Soucitu, avšak ne již vůči tomuto jedinci, ale spíše vůči těm jedincům, kteří jsou s ním karmicky svázaní a nemohou se rozvíjet, protože ze vtělení do vtělení padají do téže pasti sestávající z intrik , vyhrožování a dokonce násilí a vražd.

 A abych vysvobodila tyto duše od nezměrného břemene, učiním své rozhodnutí.

Tato část mé práce je ta nejtěžší. 
V podstatě na sebe přejímám zodpovědnost za rozhodnutí o osudech lidských jedinců. A věřte mi, že přijímám neuspokojivé rozhodnutí pro stojícího přede mnou jedince, pouze tehdy, kdy je vyčerpán celý limit mého Milosrdenství a Soucitu, který je nesrovnatelný s tím milosrdenstvím a soucitem, který si každý nejlepší zástupce lidstva může představit.

Nadešel čas, kdy mají do vtělení vstoupit představitelé nové rasy. Už velice dlouho očekávají na možnost svého vtělení. A proto, aby mohli vstoupit do vtělení, musí být na Zemi vytvořeny vhodné podmínky. Země musí být maximálně očištěna od všeho mrtvého a zastaralého. Jinak tato zlatá mládež světa, nejlepší představitelé lidstva nebudou moci přebývat v takových podmínkách, které jsou na Zemi dnes.

Tuto vesmírnou zátarasu je třeba prorazit, a já cítím, že v době zasedání Karmické Rady budu muset učinit mnoho velmi obtížných rozhodnutí. 

Avšak veškerá svá rozhodnutí učiním ve jménu Boha a pro blaho evoluce.

Musím se zastavit ještě u jednoho důležitého bodu. V současnosti se ve vtělení nachází velice mnoho nejlepších představitelů lidstva, kteří na sebe přijali dobrovolnou oběť vtělení v tomto složitém čase. 

Dobře věděli, že je velká pravděpodobnost, že jejich mise bude neúspěšná a nedokážou jí splnit. Chci se obrátit k vám, k těm z vás, kteří máte možnost číst toto mé Poselství.

Díky veliké Božské milosti můžeme předávat tato Poselství skrze našeho Posla. Nemyslete si, že to tak bude vždy. Je to – naše pomocná ruka. Je to – lano Božské možnosti, spuštěného vám vašimi bratry a sestrami, kteří už postoupili do dalšího evolučního stupně. My, především a na prvním místě, když usilujeme o příležitost dávat tyto naše Poselství, se pokaždé snažíme vytáhnout ze sevření hmoty těch, kteří se obětovali a přijali vtělení v tomto těžkém čase. Mnoho z vás potřebuje jen malý energetický impuls, abyste se probudili a vstoupili na tuto úroveň vašeho vědomí, která vám umožní vzpomenout si na váš Božský účel.

Na vás se teď obracím. Nechť můj paprsek Milosrdenství a Soucitu se dotkne vašich srdcí. Nechť zmizí všechny překážky, které vás oddělují od vašeho probuzení k Nejvyšší Realitě!

Na vás se obracím v první řadě. I vy můžete se také obrátit na mě osobně s dopisy do konce tohoto roku a požádat o pomoc. Beru na sebe povinnost vám pomoci, protože nemohu odmítnout vaši prosbu o pomoc. A je mou povinností vám pomoci dostat se z těžké karmické situace, do které jste se dostali kvůli nezkušenosti a nevědomosti, protože vaše srdce nevidí okolní zlo, ale vidí jen dobro.

Spravedlnost zvítězí a já vás neopustím, ať se vám v této inkarnaci stane cokoliv. To vám slibuji.

 
JÁ JSEM Kuan Jin.

                                                                *    *