Kéž se můj paprsek Milosrdenství a Soucitu dotkne Vašich srdcí

Kuan Jin

23. prosince 2009

 

JÁ JSEM Kuan Jin. Přišla jsem dnes k Vám, protože si s Vámi toužím pohovořit. Můj rozhovor se bude týkat toho tématu, které se Vám bude zdát aktuální. Dnes jsem k Vám přišla jako členka Karmické Správy, a dnes se s Vámi musím podělit o něco vážného.

 

Nebudu Vás k rozhovoru dlouho připravovat. Doufám, že všichni chápete závažnost tohoto momentu.

 

Smutným faktem je to, že lidstvo ve své převážné většině není připravené vnímat ty pravdy, kterému jej učí Vznešení Vládcové po mnoho milionů let.

 

V současnosti zůstali ve vtělení ti představitelé lidstva, kteří mnohokrát, vtělení za vtělením, je-li to tak možné říci, propadali ve škole života.

 

To nejsou ti nejlepší představitelé lidstva.

 

Jsou mezi nimi ti, kdo jsou hotovi pokračovat po další cestě evoluce, ale jsou zde i ti, kteří, k mému hlubokému zklamání, už nejsou hodni tak učinit.

 

Proto je tato doba časem třídění duší. Pravděpodobně jste o tom, tak či tak, slyšeli. V různých náboženských systémech učení se tato pravda různým způsobem předkládá, ale sledují ji ve všech skutečných duchovních směrech. Teď se nebudu zabývat různými novými směry, které předkládají jakousi svoji pravdu.

 

Lidstvo však stojí na onom bodě svého vývoje, kdy celkem mnoho jeho představitelů není připravených k další evoluci. Jako Bohyně Milosrdenství a Soucitu, jsem jedním z těch článků, který provádí konečné řešení vůči těmto duším. Pokaždé se snažím zachytit nějakého počtu či projevů dobrých pocitů, které v té duši jsou, abych podle toho mohla přijmout konečné řešení.  Jak mi bývá zatěžko, když listuji akašickými kronikami a nevidím tam nic, co by bylo zdravé a připravené k vývoji v daném jedinci, který přede mnou stojí ve svém jemném těle.

 

Je to velice smutná součást mé misie, když jsem nucena ukončit rozvoj toho či onoho lidského jedince. Nechávám se v takovém případě vést principy Milosrdenství a Soucitu, avšak ne již vůči tomuto jedinci, ale spíše vůči těm jedincům, kteří jsou s ním karmicky svázaní a nemohou se rozvíjet, protože vtělení z vtělení padají do téže pasti sestávající z intrik, nebezpečí, ale i násilí a vražd.

 

A abych vysvobodila tyto duše od nezměrného břemene, učiním své rozhodnutí.

 

Tato část mé práce je ta nejtěžší. V podstatě na sebe přejímám zodpovědnost za rozhodnutí o osudech lidských jedinců. A věřte mi, provádím bezútěšné rozhodnutí ohledně jedince, který přede mnou stojí s takovým milosrdenstvím a soucitem, jaké si kterýkoliv lepší představitel lidstva dokáže představit.

 

Nadešel čas, kdy mají do vtělení vstoupit představitelé nové rasy. Už velice dlouho očekávají na možnost svého vtělení. A proto, aby mohli vstoupit do vtělení, musí být na Zemi založeny odpovídající podmínky. Země musí být maximálně očištěna od všeho mrtvého a překonaného. Jinak tato zlatá mládež světa, nejlepší představitelé lidstva nebudou moci přebývat v takových podmínkách, které jsou na Zemi dnes.

 

Tuto vesmírnou zátarasu je třeba prorazit, a já cítím, že v době zasedání Karmické správy budu muset učinit mnohá smutná rozhodnutí. Avšak veškerá svá rozhodnutí učiním ve jménu Boha a pro blaho evoluce.

 

Musím se zastavit ještě u jednoho důležitého bodu. V současnosti se ve vtělení nachází velice mnoho nejlepších představitelů lidstva, kteří na sebe přijali dobrovolnou oběť vtělení v tomto složitém čase. Dobře věděli, že je velká pravděpodobnost, že jejich mise bude neúspěšná a nedokážou jí splnit. Chci se obrátit k Vám, k těm z Vás, kteří máte možnost číst toto mé poselství.

 

Díky veliké Božské milosti můžeme předávat tato poselství skrze našeho posla. Nemyslete si, že to tak bude vždy. Je to – naše pomocná ruka. Je to – lano Božské možnosti, spuštěného Vás Vašimi bratry a sestrami, kteří už postoupili do dalšího evolučního stupně. My, především a na prvním místě, se pokaždé snažíme, abychom předali tato naše poselství, vytáhnout naději ze sevření hmoty těch, kteří se obětovali a přijali vtělení v tomto těžkém čase. Mnozí z Vás potřebují jen malý energetický impulz, aby se probrali a vstoupili na tuto úroveň svého vědomí, která Vám umožní si vzpomenout na své Božské předurčení.

 

K Vám se teď obracím. Nechť můj paprsek Milosrdenství a Soucitu se dotkne Vašich srdcí. Nechť zmizí všechny překážky, které Vás oddělují od Vašeho probuzení k Nejvyšší Realitě!

 

K Vám se obracím na prvním místě. I Vy se ke mne můžete osobně obrátit dopisem, do konce tohoto roku a požádat o pomoc. Beru na sebe povinnost Vám pomoci, protože se nemohu odmítnout Vaši prosbu o pomoc. Je to můj úkol, pomoci Vám dostat se z těžké karmické situace, do níž jste upadli díky nedostatku zkušeností a nevzdělanosti, protože Vaše srdce nevidí okolní zlo a vidí pouze dobro.

 

Spravedlnost podněcuje a já nedopustím, aby se Vám v tomto vtělení něco stalo. To Vám slibuji.

 

JÁ JSEM Kuan Jin.