Musíte se ke svým dětem chovat tak, jako bych Vás v podobě Vašeho dítěte navštívil já, Pán Maitréja.

Musíte se ke svým dětem chovat tak, jako bych Vás v podobě Vašeho dítěte navštívil já, Pán Maitréja.

Pán Maitréja

6. prosince 2009

Já jsem Maitréja.

Jsem tak rád, že mám znovu možnost přijít do Vašeho světa. Mám radost jako dítě, protože jen pohled na Váš svět pro mne představuje velikou touhu. Stále si přeji přijít. Vesmírný Zákon mi to však nedovoluje. Je to proto, že úroveň Vašeho vědomí není schopna mne poznat, až přijdu.

Očekáváte, že přijde všemohoucí Bůh a já jsem tak malý jako dítě, které má Velikou Moudrost.

Pohleďte na své děti. Tváře mnohých z nich připomínají tváře velkých mudrců. Pohleďte na jejich oči. Právě narozené dítě přichází z našeho světa. Pamatuje si náš svět. A co vidí kolem sebe? Vidí zmatek. Vidí chaos. Hodně hluku. Ale nevidí, že si přejete skrze něj přijmout Boha, že si přejete poznat ono tajemství, které on přišel světu sdělit.

První měsíce svého života se dítě zpola nebo i více nachází v našem světě. V tento čas se od něho máte čemu učit. Samozřejmě Vás nemůže učit slovy nebo skutky. Může Vám však předávat stav našeho světa. Tento stav se nachází v jeho auře. Mnoho lidí se intuitivně snaží dotknout se malého dítěte, vzít jej do náručí, pohladit ho po hlavě. A tyto podvědomé skutky i Vám dovolují dotknout se skrze dítě našeho světa.

Avšak zapomněli jste, že vaše dítě je posel z našeho světa, oddali jste se svým navyklým činnostem. Díváte se na televizi, telefonujete, posloucháte hudbu. Divíte se tomu, proč je Vaše dítě neklidné, proč pláče, škube sebou.

Vždyť to, co Vy děláte, se tak velmi liší od našeho světa, že se dítě prostě dostává do silného stresu. Vždyť ono Vám nemůže říci, abyste vypnuli hudbu nebo televizor. Tím vším vyjadřuje svou nespokojenost, páče a tím Vám poukazuje, že si to vše ty věci nepřeje. Váš vztah k vašim dětem potřebuje přehodnotit. Musíte se ke svým dětem chovat tak, jako bych to byl já, Pán Matréja, kdo k Vám přišel v podobě Vašeho dítěte.

Budete snad v mé přítomnosti dělat všechny ty věci, které děláte v přítomnosti Vašeho dítěte a myslíte si, že nic nechápe?

Budete se snad chovat tak, jak se chováte?

Já přijdu ve ztělesnění, přeji si to, ale nemohu to udělat, dokud Vy nezměníte vztah ke svým dětem.

V prvních měsících života dítěte může být jeho aura tak velká jako celé město. Zajisté se setkáváte s poslem Nebes. Děláte však to, co je nutné při setkání s poslem Nebes?

Myslíte si, že vaše děti ničemu nerozumí. Myslíte si, že jsou hloupé a nevnímají skutečnost tak jako Vy.

Děti, které přicházejí do Vašeho světa, nesou obraz jiného světa. Velmi mnohé z nich jsou moudré duše, které prošly pozemskou školou zasvěcení. A co vidí? Vidí šišlající rodiče a příbuzné. Nikdo z celého světa se k nim nechová jako k moudrým duším, které už od narození vše znají.

Aura dítěte do sebe postupně vsakuje okolní situaci rodiny, města, státu, do něhož se narodilo a už ve třech letech mizí u dítěte vzpomínky na náš svět. Vstřebává Vaše zvyky, Vaše oddanosti, stereotypy Vašeho chování. Okolo třetího roku má dítě ve své auře všechny Vaše negativní stavy, ve kterých jste e nacházeli a nacházíte. A pokud má dítě možnost dívat se na televizi nebo poslouchat rádio když Vy si myslíte, že spí, nebo že ničemu nerozumí, nasává všechny ty hrůzy, které vytékají proudem z Vašich masových sdělovacích prostředků. Okolo třetího roku už před sebou nevidíte anděla, který přišel do Vašeho světa, ale duši zatíženou všemi hříchy světa., která bude do konce svého pozemského života odpracovávat karmu rodiny, karmu rodu, karmu země i karmu světa.

Nemohu přijít do vašeho světa, dokud svět nebude připravený mě přijmout. A jestliže si myslíte, že to, co Vám říkám, nesouhlasí se skutečností, že zveličuji nebo přeháním, tím spíše ještě oddalujete čas mého příchodu do Vašeho světa.

Do té doby, dokud nevědomost řídí bál Vašeho světa, do té doby, dokud prosté jistoty považujete za pohádky, nemám ve Vašem světě co dělat.

Velice se snažím co nejdříve přijít v těle.  A jen Vy sami můžete uspíšit můj příchod. Orný vztah je nutné mít nejen ke svým dětem. Každý člověk, živočich v tělesném světě má právo být milován.

„Miluj bližního svého jako sám sebe“ – jak dávno Vám bylo dáno toto přikázání milovaným Ježíšem. Kolik už od tohoto přikázání proběhlo událostí v pozemském světě. Jak jste ve svých životech zaměstnaní. Jste prostě čímsi zaměstnaní. Nepřišel už čas se zastavit a slyšet Ježíšova slova, adresovaná Vám?

Kolikrát je třeba opakovat přikázání, aby byla naplněna? Kolikrát je třeba přijít s posláními, abyste se je naučili nejen číst a poslouchat, ale následovat přijaté Učení ve svými životy.

Já ještě přijdu. Dám Vám svá poslání. A velmi doufám, že se najde alespoň sto lidí na zeměkouli ve ztělesnění, kteří má poslání budou nejen číst, ale budou je proměňovat v život.

 

JÁ JSEM Maitréja

 

 

Překlad  Helena Bližíková