Učení o správném využívání sexuální energie

Serapis Bey
15. prosince 2009

Já JSEM Serapis Bey. Znáte mě, já často přicházím přes tohoto posla. 
Možná také víte, že sloužím na paprsku nejnižší čakry, muladhary.

V této čakře dřímá vaše energie Kundalini. Z této čakry v okamžiku vašeho vzestupu do Světla propukne oslnivé bílé světlo a Božská energie vás doslova odtrhne od fyzické roviny a zvedne vás do vyšších oktáv.

Proto jsem ten Mistr, který učí učedníky na cestě správnému postoji k energii Božské Matky.

Jsem si vědom, že mravy lidstva za posledních několik set let velmi klesly.

A to platí i pro postoj k sexuální energii.

Musím dnes dát Učení, které přiměje mnoho z vás podívat se jinak na vaše sexuální touhy. A mým cílem bude chránit ty duše, které mě mohou slyšet, před dalším poklesem a zneužíváním sexuální energie.

Co nového vám mohu říci a jak vás mohu ponaučit z toho, co by lidstvu již před mnoha stovkami a tisíci lety nebylo známo? Vaše kultura umlčuje mnoho věcí, které jsou tak přirozené a byly předávány z generace na generaci po mnoho tisíc let.

Je to učení o správném využívání sexuální energie. Přesně to, jak zacházíte s vaší skrytou silou, s vaším sexuálním potenciálem, určuje vaši další evoluční cestu.

A tehdy, když jste schopni rozumně využívat vaši sexuální energii, překonáváte vaši zvířecí část a přibližujete se k Božskému člověku. Předmět mého rozhovoru mnohé z vás šokuje, protože váš způsob jednání v minulosti nebyl dokonalý. 

Pokaždé, když bezmyšlenkovitě a zbytečně promarníte svůj Božský potenciál, vytváříte karmu. Vaše tvůrčí síla, vaše tvůrčí schopnosti a vaše zdraví jsou přímo spojeny s vaší schopností řídit vaši sexuální energii.

Společnost neposkytuje podrobné vysvětlení na toto téma ani ve školní výchově, ani ve výchově budoucích rodičů. Tento důležitý předmět by však měl zaujmout vaši mysl, a když se nad tímto tématem zamyslíte, je tu šance, že budete schopni správně nakládat s vaší sexuální energií v budoucnu.

Jak jsem již zmínil, sexuální energie je přímo spojena s vaší tvůrčí silou, schopností tvořit v jakékoli oblasti lidské činnosti.

A vaše sexuální energie se používá jako palivo při vašem Vzestupu. Z toho vyplývá závěr, že je zapotřebí šetrný, zvláště šetrný postoj k tomuto druhu energie.
Můžete mi namítnout, že energii dává Bůh, a proto zdroj této energie není omezen.

To je skutečně pravda, ale za předpokladu, že jste zaujali správný postoj k tomuto druhu energie. Proč myslíte, že mnoho zázraků materializace, teleportace a dalších jsou nemožné ve vašem čase? Jedním z důvodů je, že tok Božské energie do vašeho těla je co nejvíce zablokován. Nemáte přístup k Božské energii ani v rozsahu, v jakém to bylo možné před několika tisíci lety. A jak se lidstvo stále více dostává do nevědomosti, tok Božské energie je ještě více blokován.

Myslíte si, že nevědomost je, když nemůžete používat televizi, počítač nebo mobilní telefon. Ne, nevědomost je, že nedodržujete Božský Zákon, který existuje v tomto vesmíru. A jeden z bodů tohoto Zákona hovoří o potřebě šetrného nakládání se sexuální energií.

Každý člověk má určitý potenciál. A tento potenciál se může vyčerpat předem. A v takovém případě nebudete moci nejen splnit váš Božský plán a Božský účel, ale stanete se prázdným člověkem, člověkem, ve kterém není Bůh. Vaše oči vyhasnou a stanete se živým mrtvým již během svého pozemského života.

Sexuální kultura by měla být součástí všeobecné kultury společnosti. To, co nyní pozorujeme, je fáze poklesu morálky ve společnosti, která byla v době Sodomy a Gomory. Možná jste slyšeli, co se stalo s těmito městy.

Všichni lidé stojí na různých stupních evolučního vývoje. A je velmi malé procento lidí, kteří jsou schopni správně zacházet s Božskou energií od narození. To jsou panny Sanat Kumary.

V podstatě jsou tito lidé velmi velkými inkarnacemi nebo částečnými inkarnacemi. Jiní lidé jsou schopni ovládat svou sexuální energii a udržovat ji v určitých mezích. K tomu si však musí být vědomi toho, čím hrozí nadměrné plýtvání sexuální energií. Všechny stereotypy chování ve vaší společnosti a masová kultura nepřispívají k vytváření správných vzorců v této oblasti. Proto je zapotřebí vnitřně vědomě odolávat  pokušením.

A v žádném případě byste neměli vynakládat tuto drahocennou energii pro získávání potěšení. Ideální by bylo využít tuto energii pouze k početí dětí.

Mluvil jsem o dvou kategoriích lidí, kteří jsou schopni plně nebo částečně ovládat svou sexuální energii. Ostatní lidé bohužel v této věci padli mnohem níže, než zvířata, protože to, co je povoleno v médiích, na internetu, nelze nazvat jinými slovy než úplným poklesem mravů.

Nejsvětlejší energie, která vás dělá podobné Bohům, se v myslích lidstva spojila se zvrhlostí a něčím nečistým.

Ve vašich myslích musí být  nastaven pořádek. Musíte oddělit Božské v této věci a to, co je záludné. Musíte v této věci oddělit zrno od plev především proto, že největší zkreslení Božské energie na světě je spojeno právě s nejrůznějšími sexuálními deformacemi.

Jsem rád, že se mi podařilo uskutečnit rozhovor na toto důležité téma. A budu ještě šťastnější, když se najde mezi těmi lidmi, kteří si přečtou tento můj rozhovor, dostatek jedinců, kteří projeví tvrdost a houževnatost a najdou v sobě sílu potlačit své touhy a zvednout svou energii Kundalini jako znamení vaší oddanosti Vůli Boží.

 

JÁ JSEM Serapis Bey