Učení o fokusu Světla

20.06.2016 20:43

Pán Šiva
20. června 2016

 

JÁ JSEM Šiva!

Přišel jsem v tento den letního slunovratu!

Jsem připraven pro vás překonat všechny těžkosti a překážky, abyste si mohli vychutnat náš kontakt s vámi.

Teď si přeji, abyste soustředili všechny vaše síly a schopnosti vaší duše.

Opusťte pomíjivost mysli.

Uhaste plamen touhy.

Zažeňte rozporuplné pocity.

Vychutnejte si vnitřní klid.

Věčnost.

Dech věčnosti.

Nádech...

Výdech...

Napojte se na dýchání vesmíru.

Teď se s vámi chci podělit o Učení Mistrů.

Předmětem dnešní besedy bude to, co se nedá ohmatat a mnozí z vás to nejsou schopni ani pocítit.

Budete mi muset věřit každé slovo.

A pokud věřit nechcete, potom pro vás nemá smysl dále číst a poslouchat moje Poselství.

Takže. V našich Poselstvích, zvláště na začátku činnosti našeho Posla, jsme zmiňovali takový výraz, jako fokus Světla.

Vzpomínáte si, že fokus Světla byl přenesen z Ameriky do Ruska v roce 2005.

Co to vlastně je, ten fokus Světla?

Dnes vám dám Učení na toto téma.

Fokus Světla – je možnost šíření Božské energie. Je to reálný bod v prostoru a čase, který umožňuje pronikání obrovského množství Božské energie do fyzického světa.

Toto množství Božské energie bohatě stačí na to, aby bylo možné provést libovolné změny v jakémkoliv státě světa.

Nicméně pro realizaci těchto změn musí být splněny určité podmínky.

Začneme s tím, že fokus Světla není umístěn nikde ve fyzickém světě. Není to kámen ani budova.

Fokus Světla je umístěn v tělech našeho Posla.

Je to její schopnost přivádět světlo do fyzického světa, o kterou se zasloužila v mnohých minulých vtěleních a už také ve vtělení současném.

Schopnost šířit Světlo neznamená, že Světlo, Božská energie bude vstupovat do hmotného světa.

Ne. K tomu, aby byla uvolněna Božská energie, je nutné rozhodnutí Vyšších Rad vesmíru a Karmického Vedení.

Nyní fokus Světla, umístěný v jemnohmotných tělech našeho Posla, propouští méně než 10% toho, čeho by byl schopen.

Proč?

Protože na fyzické rovině nejsou podmínky pro realizaci Našich plánů.

Mluvili jsme o možnosti, která byla dána Rusku v roce 2005.

Ale pro realizaci této možnosti musí být vytvořeny podmínky ve fyzické rovině.

Mnohokrát jsme žádali, abyste se postarali o našeho Posla.

K tomu je zapotřebí, aby byla připravena oddaná srdce – srdce připravená obětovat mnoho pro Světlo, pro plány Mistrů.

Jak funguje fokus Světla?

Nejdříve je třeba najít nasměrovaná a oddaná srdce.

V pocitu lásky, vděčnosti, uznání a úcty k našemu Poslu jsou tato srdce schopna získávat část Božské energie, kterou šíří ve fyzickém světě náš fokus Světla.

A úměrně tomu, jak se zvyšuje počet lidí, kteří jsou schopni přijímat naše energie, My zvyšujeme výkon zdroje energie, My začínáme protlačovat energie skrze fokus Světla do fyzické roviny.

Každý nám oddaný učedník dostává čím dál více a více Božské energie. Je to podobné tomu, když je od atomové elektrárny rozváděn proud k mnohým objektům a pohání mechanizmy, stroje, osvětluje domy, ulice.

Tímto způsobem, skrz srdce těch, kteří jsou připraveni, Božská energie zaplňuje prostor. Vibrace fyzické roviny se mění a mnohé věci, které se nyní dějí na Zemi, se nebudou moci udát, pokud je prostor naplněn Božským Světlem.

Stejně tak, jak je pro zloděje těžké dělat jeho temnou práci za bílého dne.

Ale nestalo se to, co Jsme očekávali.

Naše Učení nebylo lidmi vyžadováno.

A bez ohledu na to, že naše Poselství čte spousta lidí, nevyskytli se mezi nimi takoví, u kterých by se v plné míře rozhořel plamen Služby.

Ještě jednou opakuji, plamen Služby se rozhoří jen na vlastnostech absolutní oddanosti Mistrům a našemu Poslu, na vlastnostech lásky, vděčnosti a úcty.

Za deset let jsme nedokázali shromáždit dostatečné množství nám oddaných srdcí.

Proto fokus Světla nemohl pracovat na plný výkon.

Proto lidé nedostali dostatečné množství energie pro transformaci fyzické roviny.

A po pokusu o fyzickou vraždu našeho Posla v roce 2012, jsem jí Já přikázal okamžitě opustit hranice Ruska.

Tím pádem je teď z území Ruska odebrána Božská možnost.

Fokus Světla je z Ruska přesunut.

Lidský intelekt je ochotný spojovat rozkvět této nebo jiné země, ekonomický zázrak, probíhající v tomto nebo jiném státu, s úspěchy v oblasti vědy, techniky, správy a vynalezením pokrokových technologií.

Ale to jsou pouze výsledky toho, že národ této nebo jiné země dovolí poslům Mistrů přebývat na svém území.

Ne všichni naši poslové jsou veřejně známí. Mnozí z nich jsou anonymní. Přesto byli schopni pracovat a šířit Božskou energii tam, kde to bylo podle plánů Mistrů zapotřebí.

Když jsou naši poslové stíháni, pronásledováni a nejsou bráni vážně, tehdy se stát nachází nad propastí…

V každou chvíli je možno situaci změnit.

Zásoby energie, potřebné pro transformaci, jsou u Boha neomezené.

Ale veškerá přeměna na fyzické rovině se může uskutečnit pouze prostřednictvím srdcí lidí.

Vašima rukama a vašima nohama.

Proto se říká, že budoucnost závisí na každém.

Doslova na každém z vás, kdo čte tyto řádky.

A protože je Rusko klíčový stát, na jehož transformačních změnách závisí budoucnost celé planety, tak nedostatek těchto změn v Rusku se projeví na celé planetě již v nejbližší době.

Tentokrát se Božskou možnost nepodařilo realizovat.

Jestli bude další, a kdy?

To právě závisí na každém z vás, milovaní.

JÁ JSEM Šiva!

* * *