Nemůžete smlouvat s Bohem

28.06.2005 00:00

ИисусMilovaný Ježíš
28. června 2005

 

JÁ JSEM Ježíš, který k vám přišel znovu.

Dnes bych se rád věnoval ještě jednomu tématu, které by pro vás mohlo být užitečné, a zároveň mu možná nepřikládáte příliš velký význam kvůli vaší fascinaci iluzorním světem.

Vaše pozornost jako vždy sleduje věci, které vás obklopují v iluzi. A je pro vás velmi obtížné pozvednout vědomí a vydrat se na takovou úroveň vnímání Božské reality, kdy vše kolem vás ztmavne a vybledne ve srovnání s tou krásou, těmi pocity a touhami, které můžete získat v našem světě.

Vaše postavení v duálním světě však nejlépe přispívá k vašemu rozvoji a vašemu pokroku. Je určitý bod na vaší Cestě, po jeho překonání již nebudete schopni najít uspokojení v ničem, co vás obklopuje v iluzorním světě. A naším hlavním úkolem a vaším úkolem je dosáhnout tohoto bodu na vaší cestě. Pokud to porovnáte s výstupem na vrchol, představte si, že šplháte po holých skalách, procházíte úzkými roklemi a najednou vstoupíte na vyhlídku, ze které se vám nečekaně otevírá tak okouzlující pohled, že do vašich očí vstoupí slzy a uvědomíte si, že kvůli tomu, abyste si tento výhled užili, stálo za to šplhat, riskovat život a stálo za to překonávat se.

A vy si uvědomíte, že vaše připoutanost k tomu světu, který jste opustili, se postupně rozpouští a vy splynete s krásou světa kolem vás, a není nic, co by vás mohlo svést v tom světě, který jste opustili už navždy. Protože i když stále chodíte po fyzickém světě, už k němu nepatříte. Není ve vás nic, co by bylo z tohoto světa. Není ve vás žádná energie, která by vás přitahovala do světa iluzí. Stále však zůstáváte ve vašem světě, protože si plně uvědomujete, že existuje mnoho těch, kteří potřebují vaši pomoc a vaše zkušenosti.

Vidíte příčinu lidského utrpení, chápete, proč lidé trpí, a chápete, jak se mohou svého utrpení zbavit. A i když těmto lidem říkáte velmi jednoduchým jazykem velmi jednoduché věci, jen málo z nich je schopno vám porozumět.

Byl jsem na Zemi, mluvil jsem s lidmi. Strávil jsem tisíce hodin v komunikaci s lidmi. Snažil jsem se přivést do jejich vědomí ty věci, jejichž uvědomění mi bylo umožněno tím, že jsem se chtěl rozloučit s neskutečnou částí sebe sama a rozloučil se s ní. Bez ohledu na to, jak jednoduše jsem se snažil mluvit s lidmi, jen dvanáct učedníků dokázalo částečně porozumět Pravdě, kterou jsem dával.

A stejně ve vaší době. Bez ohledu na to, jak dobře a srozumitelně se dávají tyto znalosti prostřednictvím tohoto posla nebo jakéhokoli jiného, je jen velmi málo lidí, kteří jsou schopni pochopit podstatu dávaného Učení ve svém srdci, a ještě méně těch, kteří jsou ochotni následovat tuto Cestu.

Dáváme Pravdu otevřeně. Pojďte k našemu stolu. Můžete si vzít cokoli, po čem vaše duše touží. A jediná platba, kterou musíte bezpodmínečně učinit, je vaše neskutečné já, které musíte dobrovolně obětovat na oltář služby Bohu, služby Životu, služby Hierarchii Sil Světla.

Vidím, jak se rozhoří srdce mnoha lidí, kteří čtou tyto diktáty. Vidím, jak se zapálí oheň jejich touhy. A jak smutné je pozorovat, když se člověk opět vrací do starých kolejí, které jsou bezpečné, ale které nevedou nikam jinam, než k smrti.

Jste nesmrtelní duchové. A je bolestivé sledovat, jak se obklopujete zbytečnými drobnostmi a snažíte se hrát svou službu, místo toho, abyste upřímně sloužili.

Jak můžete slučovat krásná slova o Bohu a Službě se životem plným malicherných tužeb o kariéře, blahobytu, bezstarostnému nicnedělání?

Nebudete schopni tyto protichůdné věci slučovat donekonečna. Dříve nebo později nastane okamžik, kdy se budete muset rozhodnout, komu sloužíte? Budete i nadále sloužit Zlatému Teleti vašeho světa, nebo si vyberete skutečnou službu Bohu a Životu.

Říkal jsem, že nemůžete sloužit dvěma pánům. Nemůžete spojovat službu Bohu a mamonu. Před dvěma tisíci lety jsem tato slova pronesl. A dosud každý z vás ve svém životě čelí stejné volbě. Bůh vás vyžaduje celé. Nemůžete smlouvat s Bohem. Nemůžete říkat: "Hle, Bože, to dělám pro tebe, A teď ty, Bože, udělej to, co žádám."

Jakou nesmírnou pýchu musíte mít, abyste dopustili vaše vyjednávání s Bohem?

Přicházíte do chrámu Páně tehdy, když čelíte problémům a neštěstí, nemocem a bolestem. A vše, kvůli čemu do chrámu přijdete, je uzavřít dohodu s Bohem. Zapálíte svíčku a požádáte o úspěšné řešení vašich problémů.

Vážně doufáte, že Bůh na vaši žádost zareaguje?

Myslíte, že si můžete koupit Božské milosrdenství svými oběťmi?

Bůh nepotřebuje žádné oběti. Žádné ubodané tele, žádné peníze. Bůh si přeje, abyste dali jen jednu věc - neskutečnou část sebe, to, co není od Boha ve vás.

A je to tak jednoduché. Ale nějak to nemůžete pochopit. Každý prorok nebo Učitel, přicházející na svět, učil pouze této Velké Pravdě. A teď dostáváte stejnou Pravdu, kterou jsem kázal před 2000 lety. Vytvořili jste dokonalé létající stroje, lítáte do vesmíru, potápíte se na dno oceánu, vytvořili jste dokonalé počítače a komunikační systémy. Nasměrovali jste svou mysl na zdokonalování iluze. Proč, při veškerém vývoji vaší mysli, nemůžete pochopit jednoduchou Božskou Pravdu? Protože vaše mysl je tělesná mysl. Mysl, která patří do vašeho světa a slouží vašemu světu. A vaším hlavním úkolem je vzdát se své tělesné mysli. Vzdejte se všeho, co vás váže k vašemu iluzornímu světu.

To neznamená, že musíte odejít z domova a žebrat. I když pro někoho i to bude užitečné. Musíte odstranit všechny vazby na váš svět z vašeho vědomí. Můžete i nadále žít ve vašem světě, ale jen proto, abyste svým příkladem ukázali Cestu, kterou jste prošli, ostatním.

Každý z vás jde svou vlastní Cestou, ale celkově lze považovat za správnou pouze jednu Cestu – Cestu úplného odmítnutí vašeho ega a jakékoliv připoutanosti k vašemu světu. A největším hříchem bude vaše touha přinutit Boha, aby vám sloužil.

To je přesně to, na čem mnoho duší sklouzlo. Používáte Božskou energii k naplnění rozmarů a tužeb svého ega. Místo toho, abyste úplně poklekli před Bohem a v pokoře poprosili: "Pane, tady jsem. Vezmi mě, použij mě. Jsem tvůj otrok. Já jsem nic, Bože, Ty jsi všechno."

Zamyslete se nad mými dnešními slovy. Možná se vám zdá, že tato slova jsou příliš tvrdá nebo že tato slova nemají nic společného s vámi.

Nespěchejte však se závěry a pečlivě analyzujte své skutky, své činy. Protože tato slova jsou aktuální pro 99,99 procent lidí, kteří jsou nyní v inkarnaci.

Byl jsem nucen dát toto tvrdé poučení. Protože příliš mnoho lidí potřebuje tvrdá slova, aby se pozlátko iluzorního světa rozplynulo, plena jim spadla z očí a mohli konečně vidět Božskou Pravdu a usilovat o ni celou svou bytostí, celým svým srdcem.

Vím, že každý z vás dosáhne Vítězství a každý z vás vydrží a zvítězí ve vaší bitvě s iluzí, která trvá miliony let, ale která končí. Protože iluzorní svět má na rozdíl od světa Božského svůj začátek a svůj konec.

Pospěšte si na své Cestě do reálného světa. Aby se brána příležitosti neuzavřela před vaším nosem.

 

JÁ JSEM Ježíš.

 

Poselství Milovaného Ježíše je část Učení Nanebevzatých Mistrů, předané v 21. století skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťjanu Mikušinu

Kniha obsahuje Poselství Milovaného Ježíše, která přinášejí hluboká Učení o Lásce k Životu, včetně svých nepřátel, Učení o uzdravení, Učení o Vnitřní Cestě, která leží v našich srdcích. Milovaný Ježíš poskytuje znalosti o Zákonech Karmy a Reinkarnace, které byly ztraceny v moderním křesťanství, o Království Božím jako stavu našeho vědomí.

 

Ježíš 

 

Zdroj:

https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.06.28.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net