Měli byste se pokusit ovládat své myšlenky a pocity

24.03.2005 00:00

Kuthumi
24. března 2005

 

JÁ JSEM Kuthumi. JÁ JSEM přišel!

JÁ JSEM přišel, abych využil této příležitosti a promluvil si s vámi.

Znáte mě jako Mistra-psychologa, také mě znáte jako toho, kdo přicházel do vtělení spolu s Mistrem El Moryem pro to, abychom založili Teosofickou společnost a přinesli lidstvu znalosti, dříve před ním skryté.

Znáte mě jako Světového Učitele, dělícího si toto poslání s milovaným Ježíšem.

Znáte má vtělení jako Pythagoras a Šáhdžahán.

Víte o mně mnoho. JÁ JSEM upřímný Mistr.

JÁ JSEM ten, kdo se snaží kontaktovat nevzestoupené lidstvo, a pracuji s mnohými z vás.

Dali jsme vám za posledních 150 let poměrně mnoho znalostí. A budeme předávat nové znalosti těm, kteří jsou připraveni je přijmout. Ale nejdříve si musíte osvojit některé z našich starých ponaučení, která jsme vám přinesli v minulosti.

Přiznejte, že se lidstvo, při veškeré své snaze získat nové poznatky, z nějakého důvodu nesnaží využívat již získané znalosti v praxi.

Ale výklad nové látky má smysl provádět jenom v případě, pokud je ovládnuta látka stará. Jinak prostě nebudete moci pojmout látku novou.

Vaše vědomí je podobné nádobě určitého objemu. Když se člověk nachází v inkarnaci, jeho vědomí je ohraničeno. Díky daru svobodné vůle se vy sami rozhodujete, jakým obsahem naplníte své vědomí.

Stává se, že žák je připraven ovládnout určité množství znalostí, ale jeho vědomí nemá potřebný směr a soustředěnost. V tom případě upřednostňuje naplnit obsah svého vědomí vším, s čím se potká ve vnějším světě. Vším, co čte v novinách, sleduje v televizi, slyší v rádiu.

Do určité fáze je tato všehochuť přijatelná. Ale jen do určité fáze.

Pokud člověk sám nevynaloží úsilí k ohraničení proudu informací, které přichází do jeho vnějšího vědomí z fyzického světa, pak zahltí své vědomí masou nepotřebných věcí, a když nastoupí kosmický okamžik pro získání skutečných poznatků, protože Nebesa se rozhodla přinést tyto poznatky nevzestoupenému lidstvu, vědomí této osoby jednoduše není schopno přijmout nic nového.

Navíc, člověk se vůbec není schopen orientovat v celém tomto chaosu informací, které obsahuje jeho vnější vědomí. Informace, které získal ze světského tisku, mají pro něj stejný význam, jako informace získané z poselství Mistrů.

Část tohoto informačního odpadu se přesouvá do podvědomí a usazuje se tam. A když se monstrum nějakého zanedbaného psychologického problému spojí s podobnými vibracemi, které jsou obsaženy ve veřejných sdělovacích prostředcích, někdy se výsledek ve vnějším chování člověka projevuje natolik nepředvídatelně a nezapadá do jakéhokoli rámce, že už žádný psycholog nemůže pomoci vyřešit psychologické problémy, které před vámi nečekaně vyvstaly.

Ale všechny problémy si vytváříte sami. Právě v tento okamžik, když bez přemýšlení o důsledcích ukládáte do nádoby svého vědomí veškeré informace, se kterými se v životě potkáváte. Už mnohokrát jste skrze tohoto posla slyšeli, že 90% okolních informací je lež, která je pro vývoj vás jako duchovních bytostí nepotřebná.

Proto vám navrhuji pro začátek omezit vaši všežravost. Neměli byste se spoléhat na žádnou informaci, která k vám přichází z vnějšího světa.

Ze začátku se snažte kontrolovat své myšlenky a pocity.

Věnujte se sobě 10-15 minut denně, kdy vás nic nebude rozptylovat. Můžete to udělat před spaním. Zkuste sledovat to, nač myslíte. Podívejte se na své myšlenky. Studujte je. Představte si, že vaše myšlenky jsou jako ryby v akváriu. Právě k vám připlouvá jedna myšlenka. Studujte ji. S čím je tato myšlenka spjata? Pokud vás tato myšlenka váže k tomuto světu, nutí vás soustředit se na okolní svět, zbavte se této myšlenky. Nepotřebujete ji pro váš duchovní růst.

Sledujte vaši další myšlenku, a pak další.

Vaše vědomí je naplněno tolika myšlenkami, které nejsou ničím než energií, kterou přitahujete zvenku a která souzní s energií obsaženou ve vašich emocionálních a mentálních tělech.

Když takto zanalyzujete všechno, nač myslíte, pak analyzujte všechny vaše myšlenky v průběhu dne.

A pochopíte, že vaše vědomí je tak zahlceno zpracováváním nepotřebných informací, že vám nezůstává síla vašeho vědomí, abyste mohli začít zpracovávat informace, které jsou pro váš vývoj skutečně užitečné.

Proto nejdůležitější je ten okamžik, kdy se rozhodnete, že už dále nebudete plnit své vědomí zbytečnými informacemi z fyzického světa kolem vás.

Poté se můžete rozhodnout použít nějakou meditační techniku, která vám pomůže osvobodit se od vašich myšlenek, které vás pojí k vašemu světu.

Účelem jakékoliv pravé meditace je získání bezmyšlenkového stavu.

A pokud dokážete zachovat tento bezmyšlenkový stav dostatečně dlouhou dobu, budete schopni získat přístup k pravým informacím, které jsou skutečně nezbytné pro váš duchovní pokrok.

Nadešel čas, kdy mentální pole planety musí být vyčištěno. Pouze tehdy, když vyprázdníte nádobu, můžete ji naplnit tím, co je do ní v danou chvíli třeba dát.

Navrhuji vám, abyste vážně přehodnotili svůj postoj k bezstarostnému poskytování svého vědomí vlivu všemožných informačních toků vašeho světa.

Z těchto poselství si musíte osvojit, že váš svět obsahuje 90% informací pro vás nijak nepotřebných. Osvoboďte se od těchto informací a získáte přístup k těm informacím, které jsou pro vás potřebné.

To platí i pro vaše pocity.

Analyzujte své pocity denně. Nedívejte se na jiné lidi. Já vím, že lidé, zejména v Rusku, jsou neustále ve stavu blízkém depresi. Sledujte své pocity během dne. Jak často jste zažili lásku, radost, dobrou náladu bez zjevné příčiny? Kolikrát jste se zastavili na ulici, abyste obdivovali stromy nebo mraky? Jak často chodíte do přírody?

Vaše emoce, stejně jako vaše myšlenky, jsou ovlivněny obecným informačním polem Země. A toto pole brání proniknutí jakýchkoliv obrazů a představ z vyšších sfér do vašeho hmotného světa.

Lidstvo se nachází pod krytem vlastních nedokonalých myšlenek a pocitů, pod který samo sebe uzavřelo.

A teď budete muset začít rozhrabávat hromady vašich nedokonalých myšlenek a pocitů.

Vaše média se přizpůsobují průměrné úrovni lidského vědomí. Proto vám brání přejít na vyšší úroveň vědomí. Zřekněte se konzumaci informačních náhražek, a média, podřízená konkurenčnímu boji, se začnou přizpůsobovat vaší úrovni vědomí.

Tento svět je pouze odrazem vašeho vědomí. A změnou svého vědomí budete schopni přitáhnout k sobě dokonalejší projevy jemnohmotného světa.

A nastane projevení těchto dokonalých obrazů, které jsou pro vás již dávno připraveny pokročilou myslí lidstva a jenom čekají, kdy tuto dokonalost přijmete do vašeho světa.

Účelem mé dnešní besedy bylo připomenout vám, že jste zodpovědní za všechno, co se děje na Zemi.

Tak nebuďte líní a neodkládejte to na jindy, začněte měnit své vědomí okamžitě.

JÁ JSEM Kuthumi, s láskou k vám.

* * *

O Mistru Kuthumi

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.03.24.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net