Archiv 2008

Učení o tom, jak je třeba jednat ve svém životě

26.06.2008 20:52
  Pán Maitreya 26. června 2008   JÁ JSEM Maitreya, který k vám přichází, aby vám doručil nevelké Učení o tom, jak je třeba jednat ve svém životě. I toto Učení vám opětovně odevzdávám prostřednictvím svého posla. Jak vzácné jsou okamžiky naší společné komunikace. A jak zřídka se setkáváme...

Učení o rozlišování

09.01.2008 17:05
Gautama Buddha 9. ledna 2008   JÁ JSEM Gautama Buddha, který k vám přišel v tento den. Cílem mé dnešní návštěvy je dát malé Učení. A jako vždy budete sami rozhodovat, jak naložit s tím, co jste obdrželi z duchovního světa. Volba je vždy na vás, ale čas vaší volby je...

Přikázání

08.01.2008 19:28
JÁ JSEM, KTERÝ JSEM 8. ledna 2008   JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, JÁ JSEM Jsoucí, který mluvil z hořícího, ale neohořelého keře na Mojžíše.[1] JÁ JSEM teď mluvím pro vás, kteří jsou vtěleni na Zemi. JÁ JSEM přicházím proto, abych vám dal Zákon, a proto, abych obnovil Zákon, daný v době...

Učení o osvobození od karmy

07.01.2008 10:05
Milovaný Kuthumi 7. ledna 2008   JÁ JSEM KUTHUMI, který přichází poučit vaše duše. Přišel jsem tímto dnem, abych vám doručil nevelké Učení, které, jak doufám, bude pro vás užitečné a dovede vás k lepšímu pochopení mnoha skutečností. Já si uchovávám nedotčené představy o každém z vás....

Učení o osvobození od škodlivých návyků a odolných negativních stavů vědomí

03.01.2008 18:50
Svatý Archanděl Michael 3. ledna 2008   JÁ JSEM Archanděl Michael, přicházející k vám v tento den! Já jsem přišel proto, abych vám řekl o velmi důležitém a osudovém rozhodnutí. Přinesl jsem vám tuto radostnou zvěst na křídlech Vítězství! Ve vašem fyzickém světě se vám zdá, že neprobíhají žádné...

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net