Učení o tom, jak je třeba jednat ve vašich životech

26.06.2008 20:52

Pán Maitréja

26. června 2008

 

JÁ JSEM Maitréja, který k vám přišel, aby vám dal nevelké Učení o tom, jak byste měli postupovat ve vašich životech. A toto Učení dám znovu  prostřednictvím svého posla.


Jak vzácné jsou okamžiky naší společné komunikace. A jak zřídka se setkáváme ve shonu, najděme si proto příhodný okamžik, aby jsme zůstali v tichu.

Přicházím k vám tehdy, když vaše myšlenky se utiší, když vaše pocity se upokojí. Miluji být tam, kde utichá dokonce i vítr a není slyšet šum deště. Když se celá příroda utiší v předtuše mého příchodu.

Přijde den na planetě Zemi, kdy celá planeta zatají dech v předtuše mého příchodu. A pak přijde okamžik, kdy budu moci přijít do inkarnace. A vy víte, že my s vámi nyní chystáme mou nadcházející inkarnaci. Protože čím větší počet lidských bytostí nacházejících se v inkarnaci mě bude znát a následovat mé Učení, tím rychleji nastoupí ty zlaté časy, kdy budu schopen být mezi lidmi.

Tak to bylo odjakživa. Na začátku se připravuje půda, poté přichází do vtělení veliká inkarnace. A nyní přistoupíme k naší rozmluvě. Jak já miluji odevzdávat své poučení těm srdcím, které jsou otevřeni Lásce. Jak já miluji dávat poučení v tichu.

Tehdy, kdy se budete moci naladit na mé vibrace v klidu svého srdce, budu schopen vstoupit do komunikace s vámi i bez prostřednictví posla. A teď váháme a čekáme, kdy budete schopni nás přijímat ve vašich srdcích. Protože na Zemi nejsou podmínky pro náš příchod.

Očekáváme, že budete schopni zaposlouchat se do toho Učení, které dáváme, a vytvářet ostrůvky ve svém rozbouřeném oceánu života, svobodné od bouří a vichřice, ty ostrůvky, kde budeme moci dávat naše Učení v tichu. Pochopte, že celý problém je jenom v rozdílu vibrací. A tehdy, kdy změníte vaše vibrace, jste schopni slyšet jemnohmotné světy a přicházet do styku s Mistry. Jsme různé a jsme si podobný. Jsme různé, protože se nacházíme ve světech, které mají různé vibrace, ale jsme si podobní, protože i vy, i já patříme do jednoho a toho samého evolučního úseku tohoto vesmíru. Proto přicházím k vám.

Ti, kteří měli možnost pocítit mé vibrace, chápou, že by jsem si velmi přál vstoupit do kontaktu a komunikace s každým z vás. Protože tehdy, kdy se setkáváme, světy vzájemně pronikají jeden do druhého a my máme možnost s vámi splynout v proudu Boží Lásky.

Duchovní svět a fyzický svět jsou dvě strany jedné mince. A pak, když nastane okamžik, budeme se moci naladit jeden na druhého a vzájemně mezi sebou besedovat. Ale aby se tak stalo, musíte ještě hodně na sobě pracovat. A já vám povím, jaké vlastnosti musíte získat pro to, aby se naše komunikace uskutečnila.

Především si musíte uvědomit, že existuje celá Hierarchie kosmických bytostí. A vy mezi tou Hierarchií zaujímáte počáteční úroveň. Uctívání Hierarchie a jejích principů je vaší nejprvotnější povinností. Odtud pramení také vlastnosti jako pokora, disciplína a oddanost. Bez těchto vlastností nebudete schopni postupovat na vaší Cestě. A proto, abyste získali tyto vlastnosti, budete se muset rozloučit s lvím podílem svého ega, které na této etapě vašeho evolučního vývoje ve vás převládá.

Vaše ego je hlavní překážkou pro naši vzájemnou komunikaci s vámi. A proto, abyste vykročili na Cestu Zasvěcení, o  které vás poučuji, opravdu se nemusíte zcela zbavit svého ega, protože bez ega, bez vašich čtyř nižších těl nemůžete zůstat ve vašem světě. Měli byste jenom podřídit vaše ego Vyššímu Zákonu, měli byste uklidnit to zvíře tělesných tužeb a vášní ve vás. A drezuře tohoto zvířete ve vás se budeme věnovat společně s vámi.

Vaše představa o našem světě se bude rozšiřovat a váš posun na Cestě se urychlí pouze tehdy, když budete schopni vyvíjet trvalé úsilí směřující k znásobení Božích projevů ve vašem životě a změně celého vašeho způsobu života v souladu s Božími vzorci.

Nemůžete pokročit na vaší Cestě za určitou hranicí, dokud se neosvobodíte ze základních nedostatků a škodlivých návyků doprovázejících lidstvo v této etapě svého vývoje. Mluvím o požívání alkoholu, narkotik, nikotinu, zvyku poslouchat trhaný rytmus populární hudby a požívat nízkovibrační stravu, včetně masa.

Do těch dob, dokud se neosvobodíte od všech těchto "požitků" vašeho života, nebudete schopni posunout se dále na cestě evoluce. Protože tyto omamné látky a energie spoutávají vás stejně jako pouta a vy nemůžete jít dál.

Já bych nepřerušoval vaši pozornost na tyto věci, pokud by nebyla naléhavá potřeba již teď se osvobodit od těchto nedokonalých projevů pro lidstvo. Hodně mluvíte o vašich duchovních úspěších, ale jak jste mnozí z vás skutečně schopni ve svých životech následovat ty vzorce chování a životního stylu, které odpovídají našim požadavkům, požadavkům Vzestoupených Mistrů?

Myslíte si, že jste mnoho dosáhli, mnohé schopni pochopit a přijmout do svého vědomí, ale musím vám říct, že velká část z toho, co konzumujete ve formě duchovní stravy, duchovní učení a praxe vašeho času se jeví takovými náhražkami, jako rozličné krásně zabalené potravinové náhražky, kterými jsou zaplněny police vašich obchodů. Můžete a musíte nastolit pořádek ve svých morálních a duchovních orientacích. A jestli začnete důrazně sledovat a vyhánět ze svého života vše, co není Boží, zaručuji vám, že příznivé změny na Zemi nenechají na sebe dlouho čekat. Vše je ve vašich rukou. Vy sami regulujete i tempo vašeho posunu na cestě evoluce a dokonce regulujete přírodní katastrofy, které se stávají na vaší planetě. Protože kterékoliv přírodní katastrofy jsou nakonec způsobené těmi negativními energiemi, které plodí lidstvo samo.

Od té doby, co jsme začali pravidelně dávat Poselství prostřednictvím našeho posla, pečlivě sledujeme celkové vibrační pozadí planety Země. A jak už bylo dříve zmíněno, existují oblasti na planetě a to jsou ty oblasti, kde lidé čtou a přijímají naše Poselství celým srdcem a existují celé oblasti uzavřené před naší energií. Proto existuje nerovnováha, která začíná být stále větší a větší. A pokud si všimnete denních zpráv, tak možná s největší jistotou zjistíte, že rozličné kataklyzma a přírodní katastrofy jsou mnohem více v těch regionech a zemích, kde nečtou naše Poselství a kde není lidí, kteří by mohli provádět naše energie a vibrace.

Jakkoliv by jste chtěli, tak se vám nepodaří obelhat Zákon. A dříve či později lidstvo celkem bude souhlasit s našimi důvody a námi dávaným Učením. A doufáme, že se to uskuteční jak nejrychleji to bude možné.


JÁ JSEM Maitréja,

s Láskou k vám.

                                                              *   *

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net