Učení o změně vědomí

01.01.2008 00:52

Gautama Buddha
1. ledna 2008

 

JÁ JSEM Gautama Buddha, dnes jsem k vám přišel, abych dal své Poselství světu.

„Ať je svět v pořádku,“ – říkáte vy, a každý z vás si pod těmito slovy představuje své. Budoucnost však závisí na tom, nakolik budeme schopni koordinovat naši představu o budoucnosti světa.

A tehdy, když si najdete čas, odejdete do ústraní a pronesete modlitbu ve svém srdci, rád bych, abyste správně přemýšleli o budoucnosti vašeho světa.

Budoucnost planety Země je neoddělitelně spojena s duchovním pokrokem. Proto vše, co vás připoutává k nesprávným, nebožským projevům, musí být nemilosrdně odříznuto vámi samotnými. Musíte ve své mysli ohodnotit každý nesprávný, nebožský čin, a teprve poté budete moci směřovat k Božským vzorům a projevům. Hranice mezi světy prochází skrze vás. A vy sami posouváte tuto hranici ve své mysli. To je velmi jemný, delikátní proces, a samozřejmě, většina obyvatel Země nepřemýšlí o tom, jakým způsobem transformace tohoto světa probíhá a jakým způsobem Země přechází na vyšší energetickou úroveň. Nicméně ti z vás, kteří neustále čtou naše Poselství, které dáváme přes našeho posla, jistě začínají tušit, jakým způsobem se mění svět a jaký vliv na to můžete mít vy, konkrétně každý z vás.

Nemyslete si, že když intenzivně přemýšlíte nad tím, jak uklidnit tu či onu přírodní katastrofu, dosahujete významných výsledků. Dosahujete mnohem větších výsledků, když zvítězíte nad sebou, nad svou neskutečnou částí, nad svým egem. Každé takové vítězství, které jste získali, má mnohem větší cenu, než zklidnění nejdivočejšího hurikánu. Protože měníte své vědomí, a proto přecházíte na jinou úroveň vibrací a jste schopni ovlivnit každého, kdo je s vámi karmicky spojen: členy své rodiny, známé, spolupracovníky. Všichni jste na jemnohmotné rovině propojeni a každé vaše vítězství se stává vítězstvím společným a rozšiřuje se do nejvzdálenějších koutů světa.

Existuje informační pole – kolektivní nevědomí lidstva. A tehdy, když dosáhnete určitých výsledků ve svém duchovním pokroku, tyto výsledky přebírají ti lidé, kteří vibrují na frekvencích blízkých vaší frekvenci. A tak je váš úspěch předán jim.

Proto vás učíme starat se pouze o rozvoj vlastního vědomí. Proto říkáme, že každý z vás by měl vychovávat pouze jednu osobu – sebe samého.

Samozřejmě, trochu zjednodušuji. A vaší povinností je fyzicky předávat své znalosti v dostupné podobě vašim dětem, známým. Z hlediska síly dopadu se však nedá nic srovnávat s těmi úspěchy, které projevujete na jemnohmotné rovině. Protože jemný svět je tvárnější a variabilnější než svět fyzický. A ty změny, které se vyskytují v jemném světě a ještě nejsou vidět ve vašem fyzickém světě, – tyto změny nás nejvíce znepokojují a přitahují naši pozornost.

Pozorně sledujeme váš duchovní pokrok. A každý váš úspěch nám přináší radost a potěšení. Je to podobné tomu, když pozorujete své dítě, které se konečně postavilo na nohy a dělá první kroky.

Sledujeme vaše první kroky správným směrem. A radujeme se z vašich prvních úspěchů. Existuje velmi mnoho duší, které jen díky tomu, že pravidelně čtou naše Poselství, od prvního až po poslední, udělaly tak obrovský skok ve svém vývoji, že se nepřestáváme divit jejich úspěchům.

Jste schopni se učit a vaše úspěchy za posledních několik let nás nepřestávají těšit!

Proto jsem za vámi přišel dnes v první den nového roku, abych vám připomněl práci, kterou nikdo jiný než vy sami neudělá. Pouze vy sami jste schopni dostat se na takovou úroveň svého vývoje, kdy nepotřebujete nikoho mimo vás, žádného poradce a žádného učitele, protože jste našli svého učitele ve svém srdci.

A čím více času budete trávit sami se sebou, se svým učitelem, který je ve vás, tím více a více budete schopni ovlivňovat lidi kolem vás.

Protože lidé potřebují příklad, vzor na fyzické rovině, podle kterého budou moci změnit své vědomí, své chování.

Každý z vás se časem může stát učitelem mnoha a mnoha ztracených duší. Neostýchejte se říci dětem a mládeži, že alkohol, nikotin, rocková hudba a další projevy vašeho světa ochromují jejich duše. Mladí prostě nevidí před sebou ty správné vzory. Nepodceňujte vliv, který můžete mít na lidi kolem vás. A jedna vaše věta, pronesená v přítomnosti vašich známých, u nichž máte autoritu: „Nepiji alkohol a už nekouřím,“ – je dostatečná pro to, aby se v mysli těchto lidí probudily pochybnosti o správnosti těch činů, které dělali po celý život.

Vy sami vytváříte stereotypy ve vaší společnosti. Změňte stereotypy chování, přineste Božské vzory do vašeho života a výsledek uvidíte již za několik let.

Každý z vás by se měl snažit mít správný vliv na každou osobu, s níž se setkáte během dne. Nezapomeňte však, že hlavní vliv mají vaše vibrace a až pak vaše slova a vaše činy na fyzické rovině.

Nesnažte se učit, poskytujte učení pouze tehdy, když před sebou vidíte duši, toužící po duchovnosti. Dejte jí číši studené vody, uhaste její žízeň.

Ale nikdy nikoho nenuťte pít násilím. Dokonce i dokonale čistá, svatá voda neprospěje, pokud člověk nemá žízeň a nechce pít.

Přišel jsem za vámi v tento den. Je mi líto, že čas našeho rozhovoru vypršel.

 

Těším se na nová setkání, JÁ JSEM Gautama.

* * *