Učení o rozlišování

09.01.2008 17:05

Gautama Buddha
9. ledna 2008

 

JÁ JSEM Gautama Buddha, který k vám přišel v tento den.

Cílem mé dnešní návštěvy je dát malé Učení. A jako vždy budete sami rozhodovat, jak naložit s tím, co jste obdrželi z duchovního světa.

Volba je vždy na vás, ale čas vaší volby je omezen.

To znamená, že můžete experimentovat ve hmotě a dělat jakékoliv kroky v jakémkoliv směru, ale pouze do doby, než se vesmírná příležitost vyčerpá.

A teď přejdu k tomu, kvůli čemu jsem přišel. Takže, dříve nebo později začnete přemýšlet o smyslu vaší existence. A pak, když vaše pokusy v hmotném světě již nebudou pro vaše vědomí zajímavé, vyrazíte za hranice již známého a začnete experimentovat ve světě neznámém.

Ve vašem fyzickém světě existuje mnoho příležitostí k experimentování, nicméně velmi mnoho lidí začíná experimentovat se světem jemným. A tehdy, když projevíte zájem o jemný svět, se tento svět před vámi do určité míry otevře.

Zde na vás však čekají různá nebezpečí. Faktem je, že vše v jemném světě stejně jako ve světě fyzickém podléhá zákonu shody. A když toužíte po kontaktu s jemným světem, ale nemáte čistý motiv, pak se s největší pravděpodobností dostanete do kontaktu s těmi představiteli jemného světa, nebo spíše astrálního plánu, kteří tam žijí, protože se nechtějí podřídit určitému Zákonu existujícímu v tomto vesmíru.

Astrální plán se vibracemi příliš neliší od vašeho fyzického plánu a husté vrstvy astrálního plánu jsou obývány bytostmi, které se nechtějí podřídit Božskému Zákonu a nechtějí následovat cestu evolučního vývoje.

Proto, když vstupujete do kontaktu s podobnými bytostmi, neděláte příliš velký pokrok ve vašem duchovním vývoji, a dokonce i naopak, můžete spadat pod vliv entit, které budou využívat váš životní tok k vlastním účelům.

Většina duševně nemocných lidí je posedlá podobnými entitami. Někteří z nich mají pocit, že jsou v kontaktu s Vzestoupenými Mistry, mohou dokonce přijímat poselství a vidět vzestoupené mistry ve svých vizích. Budou to však jen kontakty s obyvateli a entitami astrálního světa.

Abyste se vyhnuli podobným neúspěchům, musíte vážně přemýšlet o tom, proč potřebujete kontakt s jemným světem. A pokud je ve vás přítomna touha přijímat poselství nebo komunikovat s někým na jemné rovině, pak jste odsouzeni k tomu, že se dostanete do kontaktu s entitami, které touží získat kontakt s někým, kdo je vtělen na Zemi.

Proto jsme opakovaně dávali Učení o opatrnosti při kontaktu s jemným světem. Musíte být naprosto čistí ve svých myšlenkách, musíte dosáhnout určité čistoty svých čtyř nižších těl, musíte toužít po jediné věci – sloužit lidstvu, všem živým bytostem.

Tehdy, když je váš motiv čistý a vaše touhy jsou vyčištěny, se dříve nebo později dostanete do kontaktu se Vzestoupenými Mistry. Ale nechť se to stane co nejpozději, protože než se obrátíte na někoho, kdo je mimo vás, potřebujete navázat kontakt s vaším vnitřním Učitelem, s vaším Vyšším Já. [1]

Dříve, v době mého vtělení na Zemi, nikdo neriskoval přijít do kontaktu s astrálním světem bez přítomnosti vtěleného Učitele vedle sebe. Mnoho uchazečů putovalo po světě a hledalo Učitele, který by se jejich učení ujal. A ti, kteří o to usilovali, byli ochotni vykonávat nejtěžší práci a po celá léta sloužit svému Učiteli v naději, že nastane okamžik, kdy na ně Učitel obrátí pozornost a poskytne drahocenné učení.

Nyní, ve vaší době, je to pro vás mnohem těžší, protože celý informační prostor je plný různých učení, sekt a skupin, které své následovníky něčemu učí a někam vedou.

Proto je od vás ve vaší době vyžadována dvojnásobná, ne-li trojnásobná opatrnost. A předtím, než otevřete své vědomí, abyste získali znalosti a energie, které jsou dávány ve vašem světě nepříliš čistými lidmi, musíte vše pečlivě zvážit a teprve pak se opatrně rozhodnout a pokusit se pochopit význam té nauky, kterou vám předkládají.

Pod věrohodnou záminkou, že doba se změnila, se všude mluví o tom, že Učení, které bylo dáno Vzestoupenými Mistry, je zastaralé, že vztah Guru-žák a Cesta Zasvěcení nejsou nyní aktuální. A jako náhrada za Učení, které jsme dávali lidstvu desetitisíce a statisíce let, se vám nabízí pochybné nauky v krásných moderních obalech.

No, máte možnost si vybrat. A každý z vás nakonec dostane to, o co usiluje.

Naším úkolem je pokračovat v poskytování Učení těm, kteří chtějí následovat cestu evolučního vývoje, která byla původně plánována pro lidstvo planety Země. Držíme náš směr v souladu s Velkým Centrálním Sluncem. A žádné vážné rozhodnutí nemůžeme přijmout bez souhlasu Velkého Centrálního Slunce, kterému je podřízena naše Hierarchie.

Komu podléhá ta entita, která dává poselství skrze vás nebo vaše známé? Zamyslete se nad tím, než naplníte své vědomí čtením množství zbytečných poselství a zpráv z jemného světa.

Opřete se o Učení o rozlišování [2], které předkládáme v našich Poselstvích. A sedmkrát měřte, než odříznete své spojení s Mistry Bílého Bratrstva a začnete usilovat o získání poselství od bytostí, které se nazývají našimi jmény nebo jmény zcela neznámými.

Dnes jsem přišel, abych vám dal důležité Učení o rozlišování. Doufám, že pro mnoho lidí, kteří čtou naše Poselství, bude tato moje rada velmi včasná a užitečná.

Jako vždy mě mrzí loučení.

JÁ JSEM Gautama Buddha.

* * *

 

[1] V září 2006 se na Altaji uskutečnil seminář "Vnitřní Cesta: spojení s Vyšším Já; meditační technika; vnitřní spojení s Učitelem". Materiály z tohoto semináře jsou publikovány v knize "Vnitřní Cesta".

[2] V březnu 2006 se v Moskvě konal seminář "Vzestup". Jedním z témat tohoto semináře bylo "Duchovní rozlišování reality od iluze". V tomto tématu byly vzneseny otázky rozlišování při kontaktech s jemným světem. Materiály tohoto semináře jsou publikovány v knize "Vzestup". Pro vaše pohodlí jsme umístili úryvky z této knihy, týkající se kontaktů s jemným světem, na odkaz https://www.sirius-ru.net/dictations/razlichenie.htm

 

Zdroj: https://sirius-ru.net/dictations/dek2007-ianv2008/2008.01.09.htm