Přikázání

08.01.2008 19:28

JÁ JSEM, KTERÝ JSEM

8. ledna 2008

 

JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, JÁ JSEM Jsoucí, který mluvil z hořícího, ale neohořelého keře na Mojžíše.[1]

JÁ JSEM teď mluvím pro vás, kdo je vtělen na Zemi.

JÁ JSEM přicházející proto, abych vám dal Zákon, a proto, abych obnovil Zákon, daný v době Mojžíšově.

Vy víte, že vždy byli lidé, kteří se drželi pravé Víry, a prostřednictvím těchto lidí k vám promlouval sám Bůh. Bůh hovoří tehdy, když je nevyhnutelné zkorigovat evoluci. Tehdy, když nerozumné děti nedbají nařízení z Nebes.

A nyní Jsem přišel, abych vám dal pochopení toho, že nemůžete dál zneužívat váš Božský oheň, plamen, energii, která je ve vašich srdcích.

Do kdy je možné čekat?

Ne, – říkám vám, že čas čekání vypršel a teď vy všichni musíte přehodnotit své názory na váš život a stanovit ve vašem životě to hlavní, kvůli čemu existujete.

Přestaňte se rozptylovat pozlátkem světa. Přišel jsem, abych s vámi pohovořil zcela vážně.

JÁ JSEM pohlcující oheň a říkám vám, že od nynějška každá vaše činnost, učiněná vámi ne dle Božského Zákona, se k vám vrátí desetkrát znásobena.

Tím pádem, vaše karma za všechny učiněné nebohabojné skutky bude ode dneška desetkrát znásobena.

Připomínám vám, jak se máte chovat:

Na prvním místě ve vašem životě musí být Bůh a dodržování Jeho Zákona.

Nesmíte mít v životě žádné jiné idoly, které byste uctívali více než Boha.

Nesmíte se chovat k ostatním tak, jak nechcete, aby se ostatní chovali k vám.

Nesmíte činit žádné skutky, které jsou v rozporu s Božským Zákonem, existujícím v tomto vesmíru.

A první nejhlavnější přikázání – je Láska k vašim bližním, a nejen k lidem vám blízkým, ale i Láska ke všemu Stvoření, ke všemu, co Bůh stvořil: ke kameni, rostlině, ke každému zvířeti a živočichu. Nesmíte činit škodu přírodě. Nesmíte činit škodu Zemi.

Musíte milovat veškeré Stvoření.

A nejvíce ze všeho musíte chránit ve svých srdcích mravní Zákon: nesesmilnit, nežádat statku bližního svého, nelhat, nezávidět, být upřímnými a čestnými.

Takové hříchy, jako je vražda člověka nebo zvířete, vám zakazuji činit navždy. Nesmíte zabít živého tvora pod žádnou záminkou.

Mějte na paměti karmu, která ode dneška, po tomto mém upozornění, vzrůstá desetkrát.

Ale i vaše kladná karma, vaše dobré skutky budou desetkrát znásobeny.

Přišel jsem, abych vám připomněl Zákon, daný mnou Mojžíšovi a všem prorokům minulosti.

Dnes vám říkám Své Slovo proto, abyste mohli lépe pochopit, co bylo napsáno a přepisovalo se ve svatém písmě, a bylo zkresleno přepisovateli.

Nyní je nová doba a vaše závazky před Bohem a před vším Stvořením mnohokrát vzrůstají.

Nezapomeňte na to, co jsem řekl. Mějte text tohoto poselství na viditelném místě a pročítejte ho.

Musíte Moje Přikázání znát nazpaměť.

Není možné dále činit nebohulibé činnosti. Přišel konec Mé trpělivosti.

 

JÁ JSEM, KTERÝ JSEM. OM

 

[1] Exodus 3:1-4