Učení o zvyšování vibrací

06.01.2008 10:00

Milovaný Zarathuštra 

dne 6. ledna 2008

Возлюбленный Заратустра

JÁ JSEM Zarathustra, který k vám znovu přišel.

Přišel jsem dnes pro poučení a proto abych vám poskytl aktualizované porozumění těm ustanovením našeho Učení, na která jste možná zapomněli.

A tak jsem přišel, abych vám předal Učení staré, jako je tento svět sám. Toto Učení jsem předával během období své inkarnace na Zemi. A nyní využívám této příležitost, abych vám předal znalosti pro vaše osvícené publikum.

Jsem si vědom toho, že mě nyní může číst velmi mnoho duší. A mezi nimi jsou ti, kteří jsou schopni porozumět každému mému slovu, ale jsou i tací, pro které bude mé Poselství další zábavou v jejich životech. Projdou se kolem mých slov jako kolem včerejšího slavnostního plakátu, který volá na další zábavnou akci. A tím jejich poznání prastarého Učení skončí se.

Trpělivě čekáme, až se rozvinou vaše kognitivní schopnosti a vy budete schopni rozlišit Pravdu od lži, realitu od iluze.

Nyní jste na nejnižším bodě materiálnosti. A proto nemůžete vnímat velmi mnoho pravd kvůli skutečnosti, že hustota světa kolem vás je příliš velká. Váš svět vibruje na nejnižší frekvenci povolené v tomto vesmíru. A abyste se mohli připojit k procesům, které probíhají ve vesmíru, měli byste trochu zvýšit frekvenci svých vibrací. Musím poznamenat, že pokud frekvence vibrací okolního světa stoupne jen velmi nepatrně, pak vaše fyzické vodiče nemusí být schopny odolat takové zátěži.

Proto mnoho, ne-li všechna náboženství hovoří o očišťování vašeho fyzického těla a jemnějších těl, mezi něž patří vaše éterické, astrální a mentální tělo.

Proto je vám neustále připomínáno, že se musíte postit, zachovat své myšlenky a pocity čisté.

Jakmile Země zvýší svou vibrační úroveň o něco více, mezi těmi, kdo nyní čtou mé poselství, se najde sotva několik stovek lidí, kteří mohou odolat těmto novým vibracím planety.

Proto k vám přicházím a předávám vám toto Učení o tom, jak si můžete udržet své vodiče při změně vibrací planety Země.

Především byste se měli starat o své fyzické tělo. Toto tělo bude trpět nejvíce, protože jeho vibrační frekvence je nejnižší. Proto nyní potřebujete odlehčenou výživu.

Je třeba vyloučit jakoukoli konzumaci masných výrobků a dokonce i drůbeže a ryb. 

Nemluvím o vzdání se alkoholu, nikotinu, drog a mnoha dalších škodlivých látek, které s záviděníhodnou vytrvalostí nadále konzumujete, navzdory všem našim nabádáním a varováním. 

Měli byste věnovat pozornost kvalitě všeho, co vás obklopuje: vzduchu, vody, jídla. Jídlo, které většina z vás konzumuje, není vhodné jako jídlo budoucnosti. Vaše jídlo by se mělo skládat hlavně z obilovin rostlinného původu, džusů, minerální vody a některých přírodních produktů, například medu, ovoce, zeleniny. Dávejte pozor na jakékoliv chemické zpracování potravin, včetně konzervování.

Nejezte potraviny, které byly zpracovány v tovární výrobě. Kromě obohacení o škodlivé a karcinogenní látky byly tyto výrobky obohaceny o množství negativní energie, když byly ve skladech, dílnách a zejména na pultech obchodů.

Pokud budete postupovat podle našich rad, pak velmi brzy bude množství jídla, které konzumujete, minimalizováno a vy sami budete moci pěstovat potřebné jídlo pro sebe a svou rodinu na svých pozemcích daleko od velkých měst.

Přebytek jídla, které konzumujete, je způsoben skutečností, že vaše energetická centra, vaše čakry jsou znečištěny. Proto nejste schopni přijímat plnou energetickou výživu prostřednictvím svých čaker.

Ve skutečnosti by hlavní energetická složka vaší potravy měla přicházet k vám z Božského světa prostřednictvím systému čaker.

K udržení vašeho fyzického těla prostě potřebujete určité množství minerálů, bílkovin, vitamínů, tuků, sacharidů, které jsou obsaženy v dostatečném množství v rostlinných potravinách pěstovaných v ekologicky čistých oblastech bez použití pesticidů.

Nemusíte jíst tolik jídla, na kolik jste zvyklí. Vaše těla potřebují být co nejvíce odlehčena, aby vibrovala na vyšších frekvencích.

Jinak onemocníte a budete se cítit špatně a nakonec se budete muset řídit mou radou, ale uplyne spousta času, navrhuji se připravit už teď.

Učení o očišťování vašich jemnohmotných těl vám bylo v hojnosti předáno v našich Poselstvích již dříve a já nechci ztrácet čas opakováním toho, co bylo předáno.

Zvláště doporučuji, abyste se odkazovali na diktáty Milovaného Kuthumiho[1], ve kterých vám jasně ukazuje, jak se vzdát svých špatných myšlenek a pocitů.

Až se naučíte regulovat metabolické procesy ve svém těle v novém energetickém rozmezí, vaše těla získají zvláštní zjemnění. A brzy poté přijde fáze, kdy už nebudete potřebovat fyzická těla pro svůj další vývoj. Stejně jako pokračujeme my ve své evoluci, aniž bychom měli fyzická těla.

Musím vám říci, že správná výživa a správný způsob života samozřejmě hrají významnou roli ve vašem vývoji, ale primární věcí je rozšíření vašeho vědomí, schopnost pojmout prostornější věci,překročit obvyklé hranice a dogmata.

My, Vzestoupení Mistři, jsme vždy považovali za nezbytnou podmínku, aby aspirant na určitém stupni své Cesty zasvětil celý svůj život službě evoluci Země tím, že vstoupí na stupně naší pozemské Hierarchie. Toto Učení o Cestě Zasvěcení[2] vám bylo také předáno v úplném rozsahu, a proto se jím nyní nebudu podrobně zabývat. 

Jak vidíte, máte před sebou dostatečnou frontu pro práce na sobě, na svém vlastním vědomí, a frontu práce pro pomoc svým bližním. .

Takže si nám nestěžujte, že nemáte co dělat a nevíte, co dělat.

Prostě si znovu přečtěte tento můj diktát a další diktáty Mistrů, které předáváme prostřednictvím našeho posla, z pohledu toho, co přesně vám Mistři doporučují pro použití ve vašich životech. Vezměte papír a pero a zapište si všechny rady a doporučení.

Poté položte plusy vedle těch položek, které jste splnili nebo k jejichž plnění jste přistoupili.

Jsem si jist, že po této jednoduché operaci vyvodíte správné závěry pro sebe.

V tento den jsem přišel pro poučení. 

 

JÁ JSEM Zarathuštra.

 


 

1] Zde je seznam některých diktátů, které předal Milovaný Kuthumi skrze Posla Mikušinu T. N.

 1. 24. března 2005 "Měli byste se pokusit ovládat své myšlenky a pocity";

 2. 19. května 2005 "Snažte se udržet si stav vnitřního klidu a harmonie po větší část dne" ;

 3. 31. května 2005 "Učení o karmě" ;

 4. 6. června 2005 „Učení o blahé karmě“ ;

 5. 24. června 2005 „Učení o karmě nečinnosti“;

 6. 29. června 2005 "Jste připraveni vykročit na Cestu?" ;

 7. 6. července 2006 "Rozšíření chápání Zákona Karmy;

 8. 26. prosince 2006 "Musíte neustále analyzovat důsledky svých činů a nesnažit se učit tam, kde je vaše učení okamžitě smícháno se špínou;

 9. 6. ledna 2007 "Učení o vaší duši" ;

 10. 26. června 2007 "Poučení na každý den" ;

 11. 4. července 2007 "Učení o nutnosti uchovávat vaše nižší těla v čistotě".

2] Viz kniha "Cesta Zasvěcení". Materiály pro seminář „Cesta Zasvěcení“, který se konal poblíž Moskvy v březnu 2007.