Jste připraveni vykročit na Cestu?

29.06.2005 11:11


Milovaný Kuthumi 

29. června 2005


JÁ JSEM Kuthumi, který k vám dnes přišel.

Úkolem Vzestoupených Zástupů je povznesení vědomí lidstva a tomuto úkolu věnujeme svou neúnavnou pozornost a vynakládáme veškeré úsilí k jeho dosažení. Kdyby se nám podařilo posunout celý kolos lidského vědomí alespoň o milimetr, změny ve světě kolem vás by se okamžitě projevily.

Ve skutečnosti není v hmotném světě nic, co by bylo tak obtížné změnit jako vědomí lidstva. Protože všechno ostatní podléhá změně vědomí a děje se velmi rychle a téměř automaticky.

Proto je naší prioritou a vaší prioritou změna vědomí těch lidí, jež jsou nyní ve vtělení.

Dám vám jednoduchý příklad. Pokud děláte nějakou práci, musíte nejprve vypracovat plán této práce ve vaší mysli nebo získat představu o tom, čeho byste měli dosáhnout během vaší práce, jaký by měl být výsledek vašich činů. Stejně tak v práci na změně vědomí lidstva. Lidstvo si musí ve své většině uvědomit potřebu změny vědomí a získat představu, jaké kroky v tomto směru má podniknout. Další je jen záležitostí techniky. A realizace plánu proběhne automaticky, nevyhnutelně, jakmile bude obraz toho, o co by se měli snažit, pevně zafixován v myslích lidí. Síly, které znásobují iluzi fyzického světa, se proto velmi dobře naučily využívat všechny úspěchy vědy a techniky s cílem udržet ve vědomí lidí nesprávné stereotypy chování a nesprávné vzorce, kterými se lidé řídí ve svých životech.

Všechno, na co je zaměřen nejmocnější průmysl moderního světa, je zaměřeno právě na znásobení iluze. Nejlepší mozky lidstva usilují pouze o to, jak přimět lidi, aby zaměřili svou pozornost na všechno, co iluzi znásobuje. A víte: kam směřuje vaše pozornost, tam proudí vaše energie. Takže tím, že sledujete reklamy, prospekty, plakáty, automaticky zapojujete svou energii do násobení iluze vašeho světa. Dokonalost průmyslu, který využívá vaši Božskou Energii k násobení iluze, nezná hranice. Lidé se snaží získat ty předměty, které jsou vnucovány jejich mysli zvenčí. Podněcuje se touha mít krásné tretky. A člověk ve snaze o stále nové a nové věci je nucen utrácet více a více svého úsilí a energie. Nestačila mu již uvolněná Bohem Energie a aby mohl pokračovat v tomto závodě, podněcuje se pomocí nabízených dopingů a sedativ. A již ve věku 40 let je většina lidí tak zpustošena uvnitř sebe touto nekonečnou honbou za věcmi a požitky, že prostě nejsou schopni umístit ve své mysli ty předměty, o kterých se v těchto diktátech píše.

Věk lidí, u nichž dochází k vnitřní devastaci, se však každým rokem snižuje. A mnoho mladých lidí se už od dětství  účastní nekonečného závodu o potěšení a věci tohoto světa. A tento koloběh pokračuje ze života do života. A nyní proces stimulace touhy po věcech a potěšení dosáhl tak vysokého bodu vášně, že jen málo lidí odolává tomuto zběsilému závodu za potěšeními a požitky.

A tehdy, když člověk vypadne z tohoto závodu kvůli těžké nemoci nebo bankrotu, když sedí u rozbitého koryta, začne konečně přemýšlet o nejjednodušších věcech, o kterých musel přemýšlet na úsvitu svého života. Proč přišel na tento svět? Jaký je smysl jeho existence v tomto světě? Bylo by proto žádoucí, abyste svůj život neuvedli do úplného zhroucení, abyste mohli začít přemýšlet o tak důležitých věcech, jako je smysl vaší existence v hmotném světě. Nenechte svůj život ztroskotat. Najděte v sobě sílu zastavit se, ustoupit stranou  od zběsilého závodu za potěšeními, věcmi a požitky. A snažte se z ústraní pozorovat ty lidi, kteří utrácejí své drahocenné životy a energii, kterou jim Bůh dává, aby násobili iluzi, protože všechny jejich myšlenky a touhy jsou plně zaměřeny na iluzorní svět.

Vaším úkolem je uvědomit si všechny okamžiky ve vašem životě, kdy utrácíte svou Božskou Energii ne pro Božské účely, ale pro účely tohoto světa. Není nikdo mimo vás, kdo by vás nutil, abyste se vrhli na další cetku nebo si užívali módního koncertu, fotbalového zápasu nebo odpočinku v prestižní destinaci. Vy a jen vy sami se nutíte honit se za všemi těmi zbytečnými věcmi. Vaše touhy, vaše tělesná mysl, vše uvnitř vás, co je neskutečné, vás nutí. Proto se dává toto Učení. Učení vzdání se neskutečné části sebe sama. Vzpomeňte si na historii, vzpomeňte si na proroky ukamenované a ukřižované na kříži. Proč se to stalo? Protože v zájmu získání dalších požitků z fyzického světa je tělesná mysl ochotna zabít každého, kdo káže Cestu vzdání se iluzorního světa.

V podstatě všichni lidé, jež jsou ve vtělení, jsou posedlí svými tělesnými myšlenkami. A aby došlo k uvědomění člověka v celé absurditě situace, ve které se nachází, Bůh staví člověka před situace, které mu mohou poskytnout nejdůležitější ponaučení. A pokaždé, když se člověk ocitne v té situaci, ze které se musí poučit, tato situace se stává více a více akutní, až přijde k bodu absurdity, a už jen slepý a hluchý může nepochopit lekci, kterou mu život přináší. Každý z vás během života čelí takovým situacím. A každý z vás má opakovaně příležitost udělat jednu-jedinou správnou volbu. A vy se pokaždé raději vzdáte této volby a budete pokračovat ve své službě věcem tohoto světa a následovat vedení své tělesné mysli.

Bůh je trpělivý. Bůh je velmi trpělivý. A někdy, aby si člověk uvědomil pouze jednu jedinou kvalitu, které se musí zbavit, ztrácí celý život a někdy i několik životů.

Máte před sebou časovou rezervu, abyste v sobě dokázali rozpoznat všechny své nedostatky a zbavit se jich. Nejdůležitější pro vás však bude vaše volba zahájit pohyb na Cestě zbavování se svého ega, na Cestě návratu do skutečného světa Božího.

Tento první a nejdůležitější krok správným směrem může být pro vás tak rozhodující, že během několika let změní celý váš život. Můžete strávit další miliony let putováním iluzorním světem. Ale tehdy, když uděláte jeden krok správným směrem a pak budete pokračovat, jakkoli je to pro vás těžké a bez ohledu na to, jaké zkoušky na vaší Cestě musíte podstoupit – uděláte správnou volbu a tato volba bude zárukou vašeho vítězství a vašeho exodu ze světa iluze do Božského světa.

Tento svět existuje pouze ve vašem vědomí, vy svým vědomím podporujete existenci tohoto světa. Proto musíte přejít na novou úroveň vašeho vědomí a porozumění realitě, která vás obklopuje, abyste opustili fyzický svět a získali Božskou Svobodu. Nikdo, žádný člověk vás nemůže přinutit udělat vaše rozhodnutí. Jen vy sami se sebou v tichu svého srdce můžete učinit toto osudové rozhodnutí.

Nikdy nezapomeňte, že ve fyzickém světě nedostanete žádnou odměnu a nikdy byste neměli přemýšlet o tom, že získáte nějaké výhody pro sebe ve fyzickém světě. Všechny vaše úspěchy a všechny vaše zkušenosti zůstanou s vámi po celou dobu existence tohoto Vesmíru a přejdou s vámi do Vyšších Světů.

Jste připraveni vstoupit na Cestu a následovat ji k vítězství neúnavně, přes všechny překážky a obtíže?

Je velmi mnoho pozvaných, ale je i tak mnoho vyvolených?

JÁ JSEM Kuthumi,
s nadějí ve vás v mém srdci.