Učení o blahé karmě

06.06.2005 11:20

Milovaný Kuthumi 

6. června 2005

 

JÁ JSEM Kutchumi a přišel jsem vás znovu navštívit. Cílem mého dnešního příchodu je seznámit vás s dalším názorem na uspořádání světa. Vaše vnímání spojení s naší realitou ne vždy odráží skutečný stav věcí. Zvykli jste si zakládat vaše vnímání světa na smyslových orgánech. A skutečně, z jakého důvodu máte věřit tomu, co nevidíte a jednat podle toho tak, jak se vám doporučuje a nemůžete se s námi setkat přímo a s tímto vyslancem se míjíte?

To je ovšem otázka vaší víry. Buď věříte v to, že svět, který vás obklopuje, není jediným Dílem a že celé Dílo je ve skutečnosti mnohem rozsáhlejší, nebo v to jednoduše nevěříte.

Nemůžete začít poznávat to, v co nevěříte. Nemůžete pocítit to, co přesně znáte a co neexistuje. Ale jakmile začnete věřit v reálný svět Boha, který je pro naše smyslové orgány neviditelný a nevnímatelný a o to víc nereálný, najednou začínáte pomalu získávat představu o našem světě.  

Jemné duchovní světy se vás dotýkají a vy jste s nimi neustále v kontaktu. Vy ale jednoduše nevěnujete pozornost naší realitě. Avšak náš kontakt s každým z vás je nejen možný, ale probíhá po celou dobu. Stejně tak jak nevnímáte radiové vlny, které vámi neustále prostupují, stejně tak se vás dotýkají vibrace našeho světa a vy je nepozorujete. A pokud náležitě připravíte svůj chrám a hlavně, uvěříte v reálnost našeho světa, pak můžete vnímat náš svět.      

Představte si, že mám možnost s vámi rozprávět. Přicházím k vám a sedám si naproti vás. Vy mně nevidíte. Nevidíte mě ze dvou důvodů. První důvod spočívá v tom, že můj příchod nečekáte a nejste připraveni to ve svém vědomí přijmout. A druhý důvod spočívá v tom, že nevnímáte mou přítomnost svými fyzickými smyslovými orgány.

Který z těchto důvodů, které nás rozdělují je nejpodstatnější a těžko překonatelný?  

Řeknu vám, že ten první. Když je vaše vědomí připravené na vnímání duchovního světa, je připravené na kontakt s Vyvolenými Nositeli, potom zahájíte svůj kontakt nezávisle na tom, zda vaše orgány tento kontakt přijímají nebo ne.   

Váš organismus má schopnosti, které jsou neotevřené, jsou to spící, dřímající schopnosti, které vám umožňují slyšet, když neposloucháte, vidět, když nevidíte a dostávat informace téměř okamžitě bez zprostředkování vašimi smysly a slovy, bez použití vašich fyzických orgánů vnímání.

To se vám zdá fantastické, ale pokud se podíváte na historii velkých vynálezů a objevů, tak najdete pozoruhodnou zákonitost. Všechny tyto vynálezy a objevy se objevily v hlavách autorů odnikud. Člověk se naladil na určitý stav mysli spojený s libovolnou oblastí lidské činnost a najednou přišlo osvícení v podobě znalosti, která přišla kdoví odkud.  

Je samozřejmě velmi složité vnuknout představu člověku, který nemá znalosti například v oblasti počítačového programování, existence vynálezů v takové oblasti jako je například internet nebo současné sdělovací prostředky. Ale člověk s takovými znalostmi je schopen nabývat nové znalosti, které přichází do jeho vnějšího vnímání a jsou spojené s předmětem této jeho činnosti.

Mnoho takových věcí se děje naprosto spontánně. A člověk, který uskuteční nějaký objev ani nepřemýšlí o tom, jak k tomu v jeho hlavě vlastně došlo.  

Stejně tak i vy, když máte představu o Vzestoupených Mistrech, můžete od nás dostat informaci, která se objeví ve vaší hlavě a vy, aniž byste chápali, jak se to stalo, můžete tuto informaci použít ve své činnosti.

Pokud pozorně popřemýšlíte, tak si bezpečně každý z vás vzpomene na několik příkladů, jak se vám podařilo najít ztracené věci naprosto neuvěřitelným způsobem, nebo jak jste najednou získali představu o tom, jak postupovat ve složité situaci. Nebo jste přišli na skvělé řešení složitého životního problému.

Všechny tyto divy představují zásahy do života vaší duchovní sféry. A vy tak nacházíte realizace těchto úžasných nahodilostí díky vašemu Vyššímu Já nebo díky intervenci Vznešených Mistrů.  

Složitost spočívá ještě v tom, že čas v našich světech plyne odlišně. A proto moment, kdy prosíte, se nemusí ztotožňovat s momentem, kdy dostáváte žádané. Samozřejmě vaše prosby mohou být realizované v tom případě, když disponujete takovou dávkou karmy dobra, která je postačující k uskutečnění vašich proseb.  

Praktickému člověku se zdá nerozumné plýtvat úsilím na to, aby podnikal jakékoliv ušlechtilé věci nezištně, bez ohledu na odměnu za tento dobrý skutek, která přijde v nejbližší budoucnosti.

Protože vám chybí odhodlanost a touha uskutečnit nezištné dobré skutky, opět se projevuje vaše nevíra v Božský Zákon.

Vy si myslíte, že když jste darovali peníze kostelu nebo dětskému domu nebo jakékoliv dobročinné organizaci, tak najednou musíte od Boha dostat zmnožení částky, kterou jste vynaložili na dobročinnost.

Všechno závisí, milí, na tom, z jakého důvodu peníze vynakládáte. Zda vynakládáte peníze proto, aby Bůh zapomněl na váš spáchaný hřích nebo jen proto, aby všichni viděli vaši štědrost. Taková oběť vám karmu dobra nevytvoří.  

Musíte vykonávat dobré skutky jednoduše a ne přemýšlet o důsledcích a výhodách, které vám oběť v budoucnu přinese. V tomto případě skutečně vytvoříte blahou karmu. A tato karma vám může prokázat pomoc, když se dostanete do složité situace a obrátíte se k Bohu s prosbou o pomoc.  

Bůh vám pomůže. Bůh vám nemůže odmítnout pomoc. Ale pro tuto pomoc se použije ta energie z vašeho kauzálního těla, která tvoří vaši blahou karmu.  

A pokud ve chvíli vaší prosby nebudete disponovat dostatečným množství blahé karmy, tak tu pomoc, o kterou prosíte a kterou potřebujete, nedostanete.   

Dostanete jen to, co posíláte světu. A pokud jste za celý svůj život a za své předchozí životy nevykonali ani jeden dobrý skutek, tak proč si myslíte, že když máte potřebu, tak Bůh zareaguje na vaši prosbu?

Takže kdybych se já nacházel ve stavu převtělení, tak bych na vašem místě nasměroval všechny své síly, svou energii a své finanční prostředky na pomoc těm živým bytostem, které vaši pomoc potřebují. V tomto případě se vaše dobré skutky budou kumulovat ve formě energie ve vašem kauzálním těle. Je to podobné tomu, když odkládáte své peníze na horší časy. Ale v tomto případě odkládáte vaše peníze ve formě energie v jiném světě. A neexistuje ve vašem světě spolehlivější místo pro shromažďování této energie a těchto vašich úspor.

Ale tuto vaši energii můžete spotřebovat prostřednictvím vašeho volání k Bohu v té chvíli, kdy budete potřebovat Božskou pomoc.

Takže když voláte k Bohu a říkáte: „Pomoz mi, Bože!“, a v té chvíli není ve vaší úschovně na nebesích dostatečné množství energie pro tuto pomoc, tak se nezlobte na Boha ale na sebe, protože především vy sami jste se o sebe dostatečně nepostarali a nenashromáždili nezbytné množství karmy šlechetnosti, nevytvořili jste si na nebesích rezervu za vaše zásluhy.

Dnes jsem vám poskytl velmi důležité Učení o blahé karmě. Doufám, že můžete všechno použít v praxi. Představte si, jak by bylo pěkné, kdybyste přijali toto Učení jako prostředek řízení vašeho života. Jak by to bylo báječné, kdyby se všichni lidé na Zemi pustili do vytváření blahé karmy. Každý z vás by dostal veškerou nezbytnou pomoc od lidí, kteří by běhali po Zemi a hledali ty, kteří potřebují jejich pomoc.  A kromě toho, pokud byste vytvořili nezbytné množství blahé karmy, tak byste se vždycky mohli obrátit k Bohu s prosbou o pomoc a tuto pomoc nakonec získat.

Přeji vám mnoho úspěchů při vytváření této karmy. Ať od nynějška až do konce vašeho života budete vytvářet jen blahou karmu.  

 

JÁ JSEM  Kuthumi.

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.06.06.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net