"Bohyně Svobody - představitelka Karmické Rady"

článek a film 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Vážení přátelé! Zveme vás k účasti 

na společném Čtení Poselství Mistrů 2005–2019, 

které začne 4. listopadu 2019.

Jak víte, společné čtení Posvátných textů je jedním z nejúčinnějších typů duchovní praxe!  

Čtení začínáme od prvního Poselství, které dal 4. března 2005 Pán Sanat Kumara, a každý den si přečtete jedno Poselství, lze a nekolikrát denné.

 Čas na čtení Poselství je začátek jakékoli hodiny 

během kalendářního dne. 

Přečtěte si Poselství na místě kde se nacházíte, 

v době která vám vyhovuje.

 Můžete si přečíst  Poselství pomocí Kalendáře, který je 

k dispozici na našem webu dole.

Bohužel zatím nemáme na webu přeložená všechna Poselství, proto můžete

číst chybějící překlady Poselství v jiném jazyce, kterému rozumite

(odkazy na stránky Sirius v jiných jazycích jsou na úvodní stránce vlevo dole),

ale nedoporučujeme překládat Poselství elektronickým překladačem 

kvůli nesrovnalosti původního smyslu Poselství.

 

JÁK ČÍST POSELSTVÍ
 

 

PRVNÍ CYKLUS  březen - červen 2005
4. listopadu čteme Poselství

Čas se změnil

Sanat Kumara, 4. března 2005

Před čtění poslouchat  klíčovou melodie Mistrů 

 

Kalendář Čtení 

5. listopadu - 5. března 2005

6. listopadu -  6. března 2005

7. listopadu - 7. března 2005

8. listopadu - 8. března 2005

9. listopadu - 9. března 2005

10. listopadu - 10. března 2005

_________________________________________________________________________________

 

... Mým největším objevem bylo to, že Božský svět je přímo tam, kde jsem já a každý z nás. Chtěla bych, aby díky Poselstvím, která jsem přijala, lidé pochopili, že Bůh je přímo tam, kde jsme. A pouze úroveň našich vibrací nás od Něj odděluje.

Vlastně my jsme Bohem ve vtělení. Přes každého z nás Bůh projevuje Sebe.

Taťána Mikušina. Světlo a Láska!

Číst dál ...

 

Článek je přeložen do jiných jazyků:  

Ruština


Bulharština


Lotyština


Francouzština


Italština


Španělština


Arabština


Finský


Litevština


Ukrajinština 


Běloruština


Němčina


Angličtina


 

 

________________________________________________

 

Vážení přátelé, vítám vás na webových stránkách “Sirius”!

Základem stránek „Sirius” jsou Poselství, která jsem přijala v průběhu 13 let – od roku 2005 do roku 2018.

Celkem jsem doteď přijala více než 480 Poselství od více než 50 Bytostí Světla. Tyto Bytosti jsou na Vyšších plánech Bytí a jsou povoláni pomoci lidstvu v jeho vývoji. Poselství jsou uvedena ve formě rozhovorů.

Souhrn všech Poselství obsahuje harmonické Učení, jehož základem je Morální Zákon. Bytosti Světla metodicky vysvětlují a ukazují nám, lidem v inkarnaci, proč je výhodné dodržovat mravní zásady v našich životech. Proto je nám dána znalost dvou nejdůležitějších zákonů: Zákona Karmy a Zákona Reinkarnace.

V moderní společnosti dominuje ideologie konzumní společnosti, v této společnosti se pěstují touhy a vytvářejí podmínky pro jejich uspokojení. Vládnou peníze a honba za potěšením.

V Poselstvích se logicky a postupně, krok za krokem, vysvětlují principy nové ideologie založené na Lásce a víře, na poctivosti a upřímnosti, odmítnutí nízkých tužeb a nekvalitních stavů vědomí, na pocitu bratrství a kolektivismu, na starosti o své bližní a veškerý Život na Zemi. 

Postupné každodenní čtení Poselství v chronologickém pořadí, v jakém byla uvedena, změní vědomí čtenáře. A postupně změnou vědomí se změní i okolní prostředí.

Jeden ze základních postulátů Učení: vnější svět je zrcadlem, ve kterém se odráží naše vědomí.

Dokonalému vědomí odpovídá dokonalý svět.

Aby se nová ideologie stala ve světě dominantní, je nutné, aby se jedno procento světové populace dobrovolně rozhodlo změnit své vědomí s cílem zvýšit je na novou evoluční úroveň.

Předtím než přistoupíte ke čtení Poselství, je nutné, abyste se seznámili s pravidly pro čtení v sekci „Doporučení Mistrů o tom, jak číst Poselství.

Kromě čtení Poselství se doporučuje každodenní duchovní práce na sobě a svých nedokonalostech. Pro pomoc v duchovní práci byly vytvořeny Růžence

Videa, které lze nalézt v příslušných částech webu.

Od roku 2008 se na webu „Sirius“ koná jednou týdně internetové vysílání Růženců, a to v neděli v 15:00 hodin moskevského času. Informace o vysílání jsou k dispozici v části „Nedělní internetové vysílání“.

S cílem podpořit duchovní rozvoj byly vytvořeny sekce Univerzita Etiky Života a „Třídy, založené na Učení Mistrů Moudrosti“.

Na webu „Sirius“ je k dispozici bezplatný informační bulletin rozesílání novinek. K odběru novinek se můžete přihlásit v levé části této stránky.

Denní aktualizace zpráv jsou prováděny v sociálních sítíchFacebook

Přeji vám mnoho úspěchů na Duchovní Cestě!

 

Taťána Nikolajevna Mikušina

Světlo a Láska!

Zdroj - https://sirius-ru.net/index.htm

________________________________________

Seznam knih T. N. Mikušiny

V této části je zveřejněn seznam knih T. N. Mikušiny, vydaných v Rusku od roku 2005 do roku 2018

________________________________________

KNIHY S UČENÍM MISTRŮ MOUDROSTI VYDÁNY V RŮZNÝCH JAZYCÍCH

Během 13 let desítky překladatelů pracovali a pokračují v práci na překladech knih s Poselstvími Mistrů do mnoha jazyků světa. 

Čtěte dále…

 

Seznam knih naleznete zde:

v češtině, v ruštině,

v angličtiněve francouzštiněv bulharštiněv lotyštině

v litevštiněv němčiněv polštiněv portugalštině

v turečtiněv ukrajinštiněv arménštině

Zdroj - https://sirius-ru.net/index.htm

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net

    Duchovní práce    

 Internetové vysílání

_________________________________________   

Doporučení Mistrů o tom, jak číst Poselství

_________________________________________

Dispenzace 23. dne každého měsice

_________________________________________ 

Vzývání z Poselství Mistrů pro každodenní duchovní práci

_________________________________________

Mantry

______________                                    ____ _____

Video

_________________________________________       

Stránka Matky Marie

_________________________________________      

Hudba, doporučená k poslechu

_________________________________________ 

MISE V RUSKU

Dokumentární film
(v ruštině)