Vzestoupení Mistři o Božských vlastnostech

Ze všech božských vlastností vlastnost Lásky je největší. Usilování o lásku, touha milovat a být milovaným vlastní všem živým bytostem. A právě kvůli porušení Božského Zákona v důsledku zneužití svobodnou vůlí v době starověké Lemurie a Atlantidy, právě v tuto důležitou vlastnost byly zaneseny největší znetvoření.

Podařilo by se nám obnovit tuto vlastnost v plné míře v duších pouze několika lidí, jež se nachází v ztělesnění, tak bychom velice rychle rozšířili tuto vlastnost po celém světě. Tato vlastnost, proti které se není možné ubranit.

Člověk vlastně je podobný Bohu. A hlavní vlastností Boha je Láska. Proto člověk nemůže tvořit.

V tomto světe neexistuje silnější síla, než Láska.

Přeji vám osvojit vlastnost Božské Lásky ve svých dnešních ztělesněních.

 

JÁ JSEM Přítomnost Absolutní Lásky

 
 
 

Článek Taťány Mikušiny z amerického časopisu "Uvědomení" („Awareness Magazine“)

 

.. . Mým největším objevem bylo to, že Božský svět je přímo tam, kde jsem já a každý z nás. Chtěla bych, aby díky Poselstvím, která jsem přijala, lidé pochopili, že Bůh je přímo tam, kde jsme. A pouze úroveň našich vibrací nás od Něj odděluje.

Vlastně my jsme Bohem ve vtělení. Přes každého z nás Bůh projevuje Sebe.

Taťána Mikušina

Světlo a Láska!   

Číst dál ...

 

Článek přeložen do jiných jazyků: 

 Bulharština

  Lotyština 

Ruština

  Italština

   Španělština  

 Arabština 

  Finský  

 Litevština

     Ukrajinština

 Běloruština

  Němčina

  Angličtina  

 

 

Můj Vánoční příběh. T. N. Mikušina (video-verze článku)

____________________________________________

 
 

Vzestoupení Mistři o Božském stavu vědomí

 

Vzestoupení Mistři o Božskosti

___________________________________________________________________

 
 
 

Vážení přátelé, vítám vás na webových stránkách “Sirius”!

Základem stránek „Sirius” jsou Poselství, která jsem přijala v průběhu 12 let – od roku 2005 do roku 2017.

Celkem jsem doteď přijala více než 480 Poselství od více než 50 Bytostí Světla. Tyto Bytosti jsou na Vyšších plánech Bytí a jsou povoláni pomoci lidstvu v jeho vývoji. Poselství jsou uvedena ve formě rozhovorů.

Souhrn všech Poselství obsahuje harmonické Učení, jehož základem je Morální Zákon. Bytosti Světla metodicky vysvětlují a ukazují nám, lidem v inkarnaci, proč je výhodné dodržovat mravní zásady v našich životech. Proto je nám dána znalost dvou nejdůležitějších zákonů: Zákona Karmy a Zákona Reinkarnace.

V moderní společnosti dominuje ideologie konzumní společnosti, v této společnosti se pěstují touhy a vytvářejí podmínky pro jejich uspokojení. Vládnou peníze a honba za potěšením.

V Poselstvích se logicky a postupně, krok za krokem, vysvětlují principy nové ideologie založené na Lásce a víře, na poctivosti a upřímnosti, odmítnutí nízkých tužeb a nekvalitních stavů vědomí, na pocitu bratrství a kolektivismu, na starosti o své bližní a veškerý Život na Zemi. 

Postupné každodenní čtení Poselství v chronologickém pořadí, v jakém byla uvedena, změní vědomí čtenáře. A postupně změnou vědomí se změní i okolní prostředí.

Jeden ze základních postulátů Učení: vnější svět je zrcadlem, ve kterém se odráží naše vědomí.

Dokonalému vědomí odpovídá dokonalý svět.

Aby se nová ideologie stala ve světě dominantní, je nutné, aby se jedno procento světové populace dobrovolně rozhodlo změnit své vědomí s cílem zvýšit je na novou evoluční úroveň.

Předtím než přistoupíte ke čtení Poselství, je nutné, abyste se seznámili s pravidly pro čtení v sekci „Doporučení Mistrů o tom, jak číst Poselství“.

Kromě čtení Poselství se doporučuje každodenní duchovní práce na sobě a svých nedokonalostech. Pro pomoc v duchovní práci byly vytvořeny Růžence, videa, které lze nalézt v příslušných částech webu.

Od roku 2008 se na webu „Sirius“ koná jednou týdně internetové vysílání Růženců, a to v neděli v 15:00 hodin moskevského času. Informace o vysílání jsou k dispozici v části „Nedělní internetové vysílání“.

S cílem podpořit duchovní rozvoj byly vytvořeny sekce „Univerzita Etiky Životaa „Třídy, založené na Učení Mistrů Moudrosti“.

Na webu „Sirius“ je k dispozici bezplatný informační bulletin rozesílání novinek. K odběru novinek se můžete přihlásit v levé části této stránky.

Denní aktualizace zpráv jsou prováděny v sociálních sítích: Facebook

Přeji vám mnoho úspěchů na Duchovní Cestě!

 

Taťána Nikolajevna Mikušina

Světlo a Láska!

Zdroj - https://sirius-ru.net/index.htm

________________________________________

Seznam knih T. N. Mikušiny

V této části je zveřejněn seznam knih T. N. Mikušiny, vydaných v Rusku od roku 2005 do roku 2017.

________________________________________

KNIHY S UČENÍM MISTRŮ MOUDROSTI VYDÁNY V RŮZNÝCH JAZYCÍCH 

Během 13 let desítky překladatelů pracovali a pokračují v práci na překladech knih s Poselstvími Mistrů do mnoha jazyků světa. Čtěte dále…

Seznam knih naleznete zde: v arménštiněv angličtiněv bulharštině, v lotyštiněv litevštiněv němčiněv polštině v portugalštiněv turečtiněv ukrajinštiněve francouzštině

v češtině ...

Zdroj - https://sirius-ru.net/index.htm

Hudba,doporučená k poslechu
 
STRÁNKA MATKY MARIE
STUDUJEMÉ KNIHY ÚČENÍ

 

Duchovní práce

Internet-vysílání

 

________________________  

Doporučení  Mistrů o tom, jak číst Poselství
 
_______________________  
 Dispenzace 23.dne každého měsice 

 

________________________-