Velká Karmická Rada

Drazí přátelé, blíží se den zimního slunovratu a zároveň se blíží jednání Karmické Rady.
Dnes vám představujeme článek Marie Flimanové
 

 

Vážení přátelé, vítám vás na webových stránkách “Sirius”!

Základem stránek „Sirius” jsou Poselství, která jsem přijala v průběhu 12 let – od roku 2005 do roku 2017.

Celkem jsem doteď přijala více než 480 Poselství od více než 50 Bytostí Světla. Tyto Bytosti jsou na Vyšších plánech Bytí a jsou povoláni pomoci lidstvu v jeho vývoji. Poselství jsou uvedena ve formě rozhovorů.

Souhrn všech Poselství obsahuje harmonické Učení, jehož základem je Morální Zákon. Bytosti Světla metodicky vysvětlují a ukazují nám, lidem v inkarnaci, proč je výhodné dodržovat mravní zásady v našich životech. Proto je nám dána znalost dvou nejdůležitějších zákonů: Zákona Karmy a Zákona Reinkarnace.

V moderní společnosti dominuje ideologie konzumní společnosti, v této společnosti se pěstují touhy a vytvářejí podmínky pro jejich uspokojení. Vládnou peníze a honba za potěšením.

V Poselstvích se logicky a postupně, krok za krokem, vysvětlují principy nové ideologie založené na Lásce a víře, na poctivosti a upřímnosti, odmítnutí nízkých tužeb a nekvalitních stavů vědomí, na pocitu bratrství a kolektivismu, na starosti o své bližní a veškerý Život na Zemi. 

Postupné každodenní čtení Poselství v chronologickém pořadí, v jakém byla uvedena, změní vědomí čtenáře. A postupně změnou vědomí se změní i okolní prostředí.

Jeden ze základních postulátů Učení: vnější svět je zrcadlem, ve kterém se odráží naše vědomí.

Dokonalému vědomí odpovídá dokonalý svět.

Aby se nová ideologie stala ve světě dominantní, je nutné, aby se jedno procento světové populace dobrovolně rozhodlo změnit své vědomí s cílem zvýšit je na novou evoluční úroveň.

Předtím než přistoupíte ke čtení Poselství, je nutné, abyste se seznámili s pravidly pro čtení v sekci  „Doporučení Mistrů o tom, jak číst Poselství“.

Kromě čtení Poselství se doporučuje každodenní duchovní práce na sobě a svých nedokonalostech. Pro pomoc v duchovní práci byly vytvořeny Růžence, filmy, které lze nalézt v příslušných částech webu.

Od roku 2008 se na webu „Sirius“ koná jednou týdně internetové vysílání Růženců, a to v neděli v 15:00 hodin moskevského času. Informace o vysílání jsou k dispozici v části  „Nedělní internetové vysílání“.

S cílem podpořit duchovní rozvoj byly vytvořeny sekce „Univerzita Etiky Života“ a „Třídy, založené na Učení Mistrů Moudrosti“.

Na webu „Sirius“ je k dispozici bezplatný informační bulletin rozesílání novinek. K odběru novinek se můžete přihlásit zde zleva.

Denní aktualizace zpráv jsou prováděny v sociálních sítích: Facebook

Přeji vám mnoho úspěchů na Duchovní Cestě!

Taťana Nikolaevna Mikušina

Světlo a Láska!

________________________________________

Seznam knih T. N. Mikušiny

V této části je zveřejněn seznam knih T. N. Mikušiny, vydaných v Rusku od roku 2005 do roku 2017.

________________________________________

KNIHY S UČENÍM MISTRŮ MOUDROSTI VYDÁNY V RŮZNÝCH JAZYCÍCH 

Během 13 let desítky překladatelů pracovali a pokračují v práci na překladech knih s Poselstvími Mistrů do mnoha jazyků světa.

Čtěte dále…

 v arménštině , v angličtiněv bulharštině  v lotyštině v litevštiněv němčiněv polštině v portugalštině , v ruštině v turečtině v ukrajinštině ve francouzštině, v češtině - .....

Zdroj - https://sirius-ru.net/index.htm