Vzestoupení Mistři o Božskosti

 

...Nabízím vám nejlevnější způsob, jak se stát Bohem. Je nevyhnutelné se jenom odpoutat od nedokonalých vzorů a obklopit se dokonalými Božími vzory. A nezáleží na tom, k jakému náboženství nebo víře patří tento vzor. 

To musí být vzory, které povyšují vaše vědomí, dávají vám možnost zůstat co možno v dokonalejším stavu vědomí, co nejvíce, pokud je to možné, přiblíženým k Božím vibracím dokonalosti.

Pan Šiva 2. dubna 2005 

Číst...

 

Článek Taťány Mikušiny z amerického časopisu „Awareness“

 

 

.. . Mým největším objevem bylo to, že Božský svět je přímo tam, kde jsem já a každý z nás. Chtěla bych, aby díky Poselstvím, která jsem přijala, lidé pochopili, že Bůh je přímo tam, kde jsme. A pouze úroveň našich vibrací nás od Něj odděluje.

Vlastně my jsme Bohem ve vtělení. Přes každého z nás Bůh projevuje Sebe.

Taťána Mikušina

Světlo a Láska!   

Číst dál...

 

 

Článek přeložen do jiných jazyků: 

 Angličtina    Němčina   Bulharština    Lotyština   Italština     Španělština   Arabština   Finský       Zdroj 

 

 
 _______________________________________________________
 
 

Vzestoupení Mistři o Božském stavu vědomí

_______________________________________________________

 
 
 

Vážení přátelé, vítám vás na webových stránkách “Sirius”!

Základem stránek „Sirius” jsou Poselství, která jsem přijala v průběhu 12 let – od roku 2005 do roku 2017.

Celkem jsem doteď přijala více než 480 Poselství od více než 50 Bytostí Světla. Tyto Bytosti jsou na Vyšších plánech Bytí a jsou povoláni pomoci lidstvu v jeho vývoji. Poselství jsou uvedena ve formě rozhovorů.

Souhrn všech Poselství obsahuje harmonické Učení, jehož základem je Morální Zákon. Bytosti Světla metodicky vysvětlují a ukazují nám, lidem v inkarnaci, proč je výhodné dodržovat mravní zásady v našich životech. Proto je nám dána znalost dvou nejdůležitějších zákonů: Zákona Karmy a Zákona Reinkarnace.

V moderní společnosti dominuje ideologie konzumní společnosti, v této společnosti se pěstují touhy a vytvářejí podmínky pro jejich uspokojení. Vládnou peníze a honba za potěšením.

V Poselstvích se logicky a postupně, krok za krokem, vysvětlují principy nové ideologie založené na Lásce a víře, na poctivosti a upřímnosti, odmítnutí nízkých tužeb a nekvalitních stavů vědomí, na pocitu bratrství a kolektivismu, na starosti o své bližní a veškerý Život na Zemi. 

Postupné každodenní čtení Poselství v chronologickém pořadí, v jakém byla uvedena, změní vědomí čtenáře. A postupně změnou vědomí se změní i okolní prostředí.

Jeden ze základních postulátů Učení: vnější svět je zrcadlem, ve kterém se odráží naše vědomí.

Dokonalému vědomí odpovídá dokonalý svět.

Aby se nová ideologie stala ve světě dominantní, je nutné, aby se jedno procento světové populace dobrovolně rozhodlo změnit své vědomí s cílem zvýšit je na novou evoluční úroveň.

Předtím než přistoupíte ke čtení Poselství, je nutné, abyste se seznámili s pravidly pro čtení v sekci „Doporučení Mistrů o tom, jak číst Poselství“.

Kromě čtení Poselství se doporučuje každodenní duchovní práce na sobě a svých nedokonalostech. Pro pomoc v duchovní práci byly vytvořeny Růžence, videa, které lze nalézt v příslušných částech webu.

Od roku 2008 se na webu „Sirius“ koná jednou týdně internetové vysílání Růženců, a to v neděli v 15:00 hodin moskevského času. Informace o vysílání jsou k dispozici v části „Nedělní internetové vysílání“.

S cílem podpořit duchovní rozvoj byly vytvořeny sekce „Univerzita Etiky Životaa „Třídy, založené na Učení Mistrů Moudrosti“.

Na webu „Sirius“ je k dispozici bezplatný informační bulletin rozesílání novinek. K odběru novinek se můžete přihlásit v levé části této stránky.

Denní aktualizace zpráv jsou prováděny v sociálních sítích: Facebook

Přeji vám mnoho úspěchů na Duchovní Cestě!

 

Taťána Nikolajevna Mikušina

Světlo a Láska!

Zdroj - https://sirius-ru.net/index.htm

________________________________________

Seznam knih T. N. Mikušiny

V této části je zveřejněn seznam knih T. N. Mikušiny, vydaných v Rusku od roku 2005 do roku 2017.

________________________________________

KNIHY S UČENÍM MISTRŮ MOUDROSTI VYDÁNY V RŮZNÝCH JAZYCÍCH 

Během 13 let desítky překladatelů pracovali a pokračují v práci na překladech knih s Poselstvími Mistrů do mnoha jazyků světa. Čtěte dále…

Seznam knih naleznete zde: v arménštiněv angličtiněv bulharštině, v lotyštiněv litevštiněv němčiněv polštině v portugalštiněv turečtiněv ukrajinštiněve francouzštině

v češtině ...

Zdroj - https://sirius-ru.net/index.htm

Hudba,doporučená k poslechu
 
STRÁNKA MATKY MARIE
STUDUJEMÉ KNIHY ÚČENÍ

 

Duchovní práce

Internet-vysílání

 

________________________  

Doporučení  Mistrů o tom, jak číst Poselství
 
_______________________  
 Dispenzace 23.dne každého měsice 

 

________________________-