8 prosince každého roku (od 12.00 do 13.00 hodin místního času) se koná dispenzace "Hodina Milosti". Tuto dispenzaci - Velkou Milost Nebes, dala Milovaná Matka Maria. Prosím, připomeňte si tento výdej svým přátelům a známým! 

Abychom si připomněli, jak k nám tento Dar Nebes přišel, jak se na něj připravit a jak strávit Hodinu Milostí v pospolitosti s Matkou Marií a Bohem,  byla vytvořena stránka.

Na ní shromážděny dohromady filmy, hudba, věnované Matky Marie, Růžence, Poselství Matky Marie a další materiály, pro toho, aby se s obrovskou odpovědností, Boží chvěním a pokorou se připravit k účasti na této Velké Milosti Nebes.

Tyto materiály mohou být použity všemi zájemci během Hodiny Milosti Matky Marie.

________________________________________________

8. prosince

Nedělní internetové vysílání

(je v ruštině)

Růženců Milosti Matky Marie 
(je v češtině)

Musíte se připojit k vysílání ve 12.00 h. místního času.

 

Podmínky pro úspěšnou duchovní práce

____________________________________________________

Stránka Matky Marie:

 

 Hodina Milosti  HudbaFIlmyRužence

Molitby Články Knihy Poselství Ohlasy

 

Розарии

Ružence Matky Marie

ПосланияМолитвы

Poselství                                        Molitby 

Музыка

 FIlmy                                              Hudba

СтатьиКниги

Články                                              Knihy   

_______________________________________________________

Zázraky Matky Marie: ohlasy Hodiny Milosti

Celosvětové ohlasy, názory a příběhy: zatim je v ruštině.

 

 Ohlasy, názory a příběhy z ČR a SR  

prosím posílejte na email: limonova35@seznam.cz 

Děkujeme!

________________________________________________________________

____________________________________________________

Zázraky Matky Marie

"Mnoho zázraků se děje na Zemi, ale pokud těmto zázrakům nevěříte, tyto zázraky pro vás neexistují."

Kniha Moudrosti 

- Věříš-li na zázrak?

- Jaké?

- Jakékoliv.

- Věřím!

V pozdějiší besede dospějeme k závěru, že zázraky jsou dva druhy. Jeden zázrak je náhlý, který vyvolává radost a obdiv od kontaktu s neznámým. A za druhé – je nenápadný, když se náhle uvědomíte, že to už se stalo (splněné přání; setkání s duchovním Učením, úžasným člověkem, jedinečnou knihou) – a příkře změnil tvůj život.

Někdo řekne slovy Florentina, hrdiny románu K. Antarovi "dva životy", že "zázraky nejsou, je určitý stupeň poznání". A bude mít pravdu. Náš nadšený postoj k zázraku však toto tvrzení nemění.

Setkání s zázrakem nás přivádí do vysoké atmosféry radosti ze styku s Božským světem, vyvolává okamžité přesvědčení, že vše je možné!

Zázrak je projevem Božské reality v našem pragmatickém a všedním pozemském světě! A proto naše duše tak touží, tak žádá zázrak! A ... dostane ho.

  Více zde (článek je v ruštině)

______________________________________________________________

О dopadu karmy na konci roku:

článek  a  video (titulky)

_______________________________________________
 
KNIHY V ČEŠTINĚ
s Poselstvím V zestoupených Mistrů 
21. století 

_____________________________________________________________

O Velkém Bílém Bratrství

Článek pro ruskou internetovou encyklopedii

část 1,  část 2, část 3

Několik měsíců se skupina podobně smýšlejících lidí snažila vytvořit článek o velkém bílém Bratrstvu a umístit jej na Wikipedii. Výsledkem je, že po zpracování moderátorů internetové encyklopedie z vícestránkového článku vznikla malá stránka v ruskojazyčné Wikipedii

A to už je vítězství! Více zde

 

Velké Bílé Brátrstvo

článek v češtině

__________________________________________________________

Slovo Moudrosti. 
Poselství 2017-2021

"Slovo Moudrosti" je duchovní a morální Poselství ve formě besed, které obsahují praktické pokyny pro život v moderním světě.

V 21. století dali Duchovní Učitelé lidstva Učeni v podobě, která je pro moderní lidstvo nejrozumnější. Jedná se o Poselství v podobě malých filozofických besed, které s pomocí speciální meditační techniky zaznamenala Tat´jana Nikolajevna Mikušina. Kniha obsahuje Poselství, které byly zaznamenány v letech 2017-2021.

Z Poselství vidíme, že posledních 5-6 let Mistři křičeli o nebezpečí, které ohrožuje lidstvo, bili do všech zvonů a snažili se zastavit lidi na okraji propasti. 

Jejich volání nebylo vyslyšeno… A teď sklízíme plody... 

Všechny Poselství jsou publikovány v "Knize Moudrosti".

OBJEDNA T KNIHU v ruštině

Pomoci s úpravou hrubého překladu do češtiny

__________________________________________________________

Vážení přátelé, vítám vás na webových stránkách “Sirius”!

Základem stránek „Sirius” jsou Poselství, která jsem přijala v průběhu 14 let – od roku 2005 do roku 2020.

Celkem jsem doteď přijala více než 500 Poselství od více než 50 Bytostí Světla. Tyto Bytosti jsou na Vyšších plánech Bytí a jsou povoláni pomoci lidstvu v jeho vývoji. Poselství jsou uvedena ve formě rozhovorů.

Souhrn všech Poselství obsahuje harmonické Učení, jehož základem je Morální Zákon. Bytosti Světla metodicky vysvětlují a ukazují nám, lidem v inkarnaci, proč je výhodné dodržovat mravní zásady v našich životech. Proto je nám dána znalost dvou nejdůležitějších zákonů: Zákona Karmy a Zákona Reinkarnace.

V moderní společnosti dominuje ideologie konzumní společnosti, v této společnosti se pěstují touhy a vytvářejí podmínky pro jejich uspokojení. Vládnou peníze a honba za potěšením.

V Poselstvích se logicky a postupně, krok za krokem, vysvětlují principy nové ideologie založené na Lásce a víře, na poctivosti a upřímnosti, odmítnutí nízkých tužeb a nekvalitních stavů vědomí, na pocitu bratrství a kolektivismu, na starosti o své bližní a veškerý Život na Zemi. 

Postupné každodenní čtení Poselství v chronologickém pořadí, v jakém byla uvedena, změní vědomí čtenáře. A postupně změnou vědomí se změní i okolní prostředí.

Jeden ze základních postulátů Učení: vnější svět je zrcadlem, ve kterém se odráží naše vědomí.

Dokonalému vědomí odpovídá dokonalý svět.

Aby se nová ideologie stala ve světě dominantní, je nutné, aby se jedno procento světové populace dobrovolně rozhodlo změnit své vědomí s cílem zvýšit je na novou evoluční úroveň.

Předtím než přistoupíte ke čtení Poselství, je nutné, abyste se seznámili s pravidly pro čtení v sekci „Doporučení Mistrů o tom, jak číst Poselství.

Kromě čtení Poselství se doporučuje každodenní duchovní práce na sobě a svých nedokonalostech. Pro pomoc v duchovní práci byly vytvořeny Růžence

Videa, které lze nalézt v příslušných částech webu.

Od roku 2008 se na webu „Sirius“ koná jednou týdně internetové vysílání Růženců, a to v neděli v 15:00 hodin moskevského času. Informace o vysílání jsou k dispozici v části „Nedělní internetové vysílání“.

S cílem podpořit duchovní rozvoj byly vytvořeny sekce Univerzita Etiky Života a „Třídy, založené na Učení Mistrů Moudrosti“.

Na webu „Sirius“ je k dispozici bezplatný informační bulletin rozesílání novinek. K odběru novinek se můžete přihlásit v levé části této stránky.

Přeji vám mnoho úspěchů na Duchovní Cestě!

 

Taťjana Nikolajevna Mikušina

Světlo a Láska!

_______________________________________________________

 

Na webu "Sirius" se konají 

společné duchovní praktiky: 

1. Denně. Individuální čtení Poselství Mistrů dle doporučení a podmínek.

2. Týdně.  Čtení Růžence v neděli v 15:00 moskevského času.

3. Měsíčně. 23. každého měsíce - praktika transmutace karmy příštího měsíce.

4. Jednou ročně. 8. prosince - Hodina Milosti Matky Marie.

5. Dvakrát ročně ve dnech letních a zimních slunovratů:

psaní dopisů Karmické Radě. Ják psát dopisy Karmické Radě.


_________________________________________________

Více o těchto knihách

 

Seznam knih T. N. Mikušiny

 

V této části je zveřejněn seznam knih T. N. Mikušiny, vydaných v Rusku od roku 2005 do roku 2018

________________________________________

 

KNIHY S UČENÍM MISTRŮ MOUDROSTI VYDÁNY 

V RŮZNÝCH JAZYCÍCH

Během 13 let desítky překladatelů pracovali a pokračují v práci na překladech knih s Poselstvími Mistrů do mnoha jazyků světa. 

Číst dále…

 

Seznam knih naleznete zde:

v češtině, v ruštině,

v angličtiněve francouzštiněv bulharštiněv lotyštině

v litevštiněv němčiněv polštiněv portugalštině

v turečtiněv ukrajinštiněv arménštině

 

Zdroj webu - https://sirius-ru.net/index.htm

 

©Posel Taťjana Nikolajevna Mikušina

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net

 

    Duchovní práce    

 Internetové vysílání

____________________________        ___     _

Dispenzace 23. dne každého měsice 

____________________________        ___     _

Doporučení Mistrů o tom, jak číst Poselství

____________________________        ___     _

Vzývání z Poselství Mistrů pro každodenní duchovní práci

____________________________        ___     _

Mantry

____________________________        ___     _

Video

____________________________        ___     _

Stránka Matky Marie

____________________________        ___     _ 

Podmínky pro účinnou duchovní práci

____________________________        ___     _

Hudba, doporučená k poslechu

____________________________        ___     _

Taťjana Nikolajevna Mikušina: 

Posel Velkého Bílého Bratrstva

__________________________         ___   

Velké Bílé Brátrstvo

__________________________         ___   

____________________________        ___     _

MISE V RUSKU

____________________________        ___     _