23. července

23. dne každého měsíce je dána Božská příležitost proměnit osobní a planetární karmu: 

  odpracovat si karmu příštího měsíce čtením modliteb,   vzývání,  Růženců nebo manter.

___________________________________________________________

Heliaktický východ hvězdy Sirius 23. července
___________________________________________________________
 
23.  července
 internetové vysílání 

(v ruštině)

Růžence „Práce s karmou“ (v češtině)

Vysílání bude probíhat ve volném individuálním režimu.

VIDEO-VYSÍLÁNÍ RŮŽENCE (v ruštině).

Video-Růženec „Práce s karmou“ (titulky)
______________________________________________________________ 

Vzývání pro Dispenzace 23. dne každého měsice:

(vzývání na začátků dne, příklad vzývání před modlitebním rituálem (nejméně 1 hodina). 

______________________________________________________________

ZVLÁŠTNÍ 

vzývání k Povzneseným Bytostem:

Ve jménu JÁ JSEM TO CO JSEM, ve jménu Pána Boha Všemohoucího, milovaní Členové Velké Karmické Rady, 

v souladu s Dispenzace 23 čísla každého měsíce darované Vzestoupenými Mistrami,

 prosím aby můj modlitební úsilí dnešního dne poslat na stabilizaci situace na planetě Zemi, pomoc evoluce planety Země.

Prosím o transmutace karmy příštího měsíce 

(například povodňovou karmu (místo povodní), karmu mou, mou rodiny, měho rodu, mou zemi, měho města,...)

Prosím, znásobit mé modlitební úsilí počtem lidí, kteří se dnes zúčastní v dne dispenzáce 23. července.

Ať je vše v Boží Svaté Vůli. Amen!

_________________________________________________________________

VIDEO-MEDITACE 

PRO POMOC 23. ČERVENCE

VIDEO: PRÁCE S KARMOU (TITULKY)

 

 

_________________________________________________________

Milovaný Babadží, 20. června 2021

Odnětím Fokusu Světla a přímého předávání Našeho Učení, světlonoši Ruska nedokázali udržet své vědomí na správné úrovni, učinili tím volbu za celou zemi. Protože podle Božího plánu mělo Rusko určit cestu celému světu, proto se dostal celý svět do pásma chaosu a zmatku..

Bez Božské energie nemůže nic existovat. 

Jaké je východisko? 

Vždy existuje východisko: návrat k Božské Cestě vývoje.

Přijmout Naše vedení a řídit se Božskými Přikázáními. Dodržovat Mravní Zákon. 

Ctít Boha, Mistry a Naše Posly.

Účelem Mého dnešního Poselství bylo probudit ty, kteří jsou ještě schopni probudit se ze sladkého spánku v iluzi.

Naše pomoc může být vždy poskytnuta. Ale potřebujeme duše schopné k hrdinským činům, sebeobětování a službě. Ty, co připravily své nádoby pro čistou Božskou energii, kterou jsme vždy připraveni naplnit čistá srdce.

JÁ JSEM Babadží.

________________________________________________

____________________________________________________

Kniha

"Putování do budoucnosti"

Kniha je vytvořena s cílem zvednout náladu na pozadí neradostných moderních událostí, inspirovat optimismus a snít společně!

Autory knihy jsou spisovatelka Elena Il´ina a mystická filosofka Taťána Mikušiná.

Během prvních dvou desetiletí 21. století Taťána Mikušiná úplně zázračné, mystické způsobem zapsala Poselství, která přišla na náš svět z Vyššího, Duchovního světa. 

Cílem knihy bylo vybrat ze stovek Poselství ty klíčové body, které jsou potřebné právě teď, když planeta prochází přechodem do Nové Éry - Éry Vodnáře! 

________________________________________________________

Vážení přátelé, vítám vás na webových stránkách “Sirius”!

Základem stránek „Sirius” jsou Poselství, která jsem přijala v průběhu 14 let – od roku 2005 do roku 2020.

Celkem jsem doteď přijala více než 500 Poselství od více než 50 Bytostí Světla. Tyto Bytosti jsou na Vyšších plánech Bytí a jsou povoláni pomoci lidstvu v jeho vývoji. Poselství jsou uvedena ve formě rozhovorů.

Souhrn všech Poselství obsahuje harmonické Učení, jehož základem je Morální Zákon. Bytosti Světla metodicky vysvětlují a ukazují nám, lidem v inkarnaci, proč je výhodné dodržovat mravní zásady v našich životech. Proto je nám dána znalost dvou nejdůležitějších zákonů: Zákona Karmy a Zákona Reinkarnace.

V moderní společnosti dominuje ideologie konzumní společnosti, v této společnosti se pěstují touhy a vytvářejí podmínky pro jejich uspokojení. Vládnou peníze a honba za potěšením.

V Poselstvích se logicky a postupně, krok za krokem, vysvětlují principy nové ideologie založené na Lásce a víře, na poctivosti a upřímnosti, odmítnutí nízkých tužeb a nekvalitních stavů vědomí, na pocitu bratrství a kolektivismu, na starosti o své bližní a veškerý Život na Zemi. 

Postupné každodenní čtení Poselství v chronologickém pořadí, v jakém byla uvedena, změní vědomí čtenáře. A postupně změnou vědomí se změní i okolní prostředí.

Jeden ze základních postulátů Učení: vnější svět je zrcadlem, ve kterém se odráží naše vědomí.

Dokonalému vědomí odpovídá dokonalý svět.

Aby se nová ideologie stala ve světě dominantní, je nutné, aby se jedno procento světové populace dobrovolně rozhodlo změnit své vědomí s cílem zvýšit je na novou evoluční úroveň.

Předtím než přistoupíte ke čtení Poselství, je nutné, abyste se seznámili s pravidly pro čtení v sekci „Doporučení Mistrů o tom, jak číst Poselství.

Kromě čtení Poselství se doporučuje každodenní duchovní práce na sobě a svých nedokonalostech. Pro pomoc v duchovní práci byly vytvořeny Růžence

Videa, které lze nalézt v příslušných částech webu.

Od roku 2008 se na webu „Sirius“ koná jednou týdně internetové vysílání Růženců, a to v neděli v 15:00 hodin moskevského času. Informace o vysílání jsou k dispozici v části „Nedělní internetové vysílání“.

S cílem podpořit duchovní rozvoj byly vytvořeny sekce Univerzita Etiky Života a „Třídy, založené na Učení Mistrů Moudrosti“.

Na webu „Sirius“ je k dispozici bezplatný informační bulletin rozesílání novinek. K odběru novinek se můžete přihlásit v levé části této stránky.

Denní aktualizace zpráv jsou prováděny v sociálních sítíchFacebook

Přeji vám mnoho úspěchů na Duchovní Cestě!

 

Taťána Nikolajevna Mikušina

Světlo a Láska!

_______________________________________________________

 

Na webu "Sirius" se konají 

společné duchovní praktiky: 

1. Denně. Individuální čtení Poselství Mistrů dle doporučení a podmínek.

2. Týdně.  Čtení Růžence v neděli v 15:00 moskevského času.

3. Měsíčně. 23. každého měsíce - praktika transmutace karmy příštího měsíce.

4. Jednou ročně. 8. prosince - Hodina Milosti Matky Marie.

5. Dvakrát ročně ve dnech letních a zimních slunovratů:

psaní dopisů Karmické Radě. Ják psát dopisy Karmické Radě.


_________________________________________________

Více o těchto knihách

 

Seznam knih T. N. Mikušiny

 

V této části je zveřejněn seznam knih T. N. Mikušiny, vydaných v Rusku od roku 2005 do roku 2018

________________________________________

 

KNIHY S UČENÍM MISTRŮ MOUDROSTI VYDÁNY 

V RŮZNÝCH JAZYCÍCH

Během 13 let desítky překladatelů pracovali a pokračují v práci na překladech knih s Poselstvími Mistrů do mnoha jazyků světa. 

Číst dále…

 

Seznam knih naleznete zde:

v češtině, v ruštině,

v angličtiněve francouzštiněv bulharštiněv lotyštině

v litevštiněv němčiněv polštiněv portugalštině

v turečtiněv ukrajinštiněv arménštině

 

Zdroj webu - https://sirius-ru.net/index.htm

 

©Posel Taťána Nikolajevna Mikušina

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net

 

    Duchovní práce    

 Internetové vysílání

___________________________________+

Dispenzace 23. dne každého měsice 

____________________________________

Doporučení Mistrů o tom, jak číst Poselství

____________________________________

Vzývání z Poselství Mistrů pro každodenní duchovní práci

____________________________________

Mantry

______________                                    __-_

Video

____________________________________

Stránka Matky Marie

____________________________        ____

Podmínky pro účinnou duchovní práci

____________________________        ___  

Hudba, doporučená k poslechu

____________________________        ____

Taťána Nikolajevna Mikušina: 

Posel Velkého Bílého Bratrstva

__________________________         ___   

Velké Bílé Brátrstvo

__________________________         ___   

________________-----------------------------

MISE V RUSKU

__________________________         ___