Úvodní stránka

Musíte najít všechny bojovníky Světla nacházející se v inkarnaci a připomenout jim jejich poslání

Představte si člověka, který by mohl vyvážit celou negativní karmu nahromaděnou v jeho tělech za mnoha tisíc vtělení. Emocionální, mentální, éterická a fyzická těla takového člověka neobsahují...

Můžete začít sloužit právě tam, kde se v daném okamžiku nacházíte

Vždy před tím, než začnete cokoliv dělat, zamyslete se, co Vás k tomu skutečně vede. Touha dokázat něco druhým, ukázat svou velikost, ukázat, aby viděli Vaše úsilí? Nebo Vás vede Láska...

Rozhovor o Bohu

Vnější uctívání Boha nemá nic společného s vnitřním uctíváním Božství. Vnější uctívání Boha je jenom prvním, úplně prvním krokem na cestě ke skutečnému Božství, ulpívajícím ve vašem srdci. Každý z...

Učení o štěstí a Boží cestě

Představte si, že jste se ocitli na pustém ostrově. Nemáte žádnou z věcí každodenní potřeby, ale pamatujete si, vytahujete z útrob své paměti vědomosti, které jsou pro vás nevyhnutelné, abyste na...

ROZHOVOR O BOHU

Pokaždé, když se pokoušíte najít v sobě něco, co je nereálné a položíte tuto vlastnost na piedestal místo Božství, je to odklonem z Cesty. Měli byste pozorně sledovat všechny tyto momenty.   Ve...

Přišel jsem probudit vaše vědomí z dlouhého spánku

Byl jsem v lese mnoho dní, které jsem přestal počítat. Byly tropické lijáky, tropická vedra. Den přecházel v noc a potom opět přicházel den. Všechno pro mě ztratilo význam. Chápal jsem, že...

Všichni jsme jedno a máme společný Zdroj

Já Jsem Plamen, věčný Plamen, nedělitelný Plamen, jediný Plamen, přebývající ve věčnosti, nedělitelnosti a nekonečnosti. Já Jsem proud Světla a Ohně. Plamen... Oheň... Smrtelné vědomí mě nemůže...

Učení o vibracích a vzájemném vztahu všeho, co existuje na Zemi

V mnoha našich poselstvích stále mluvíme o vibracích a nutnosti je zvyšovat. Toto abstraktní tvrzení má zcela konkrétní projev ve vašem fyzickém světě. Pokud byste si dali tu práci a byli...

Připravujeme vaše vědomí na příchod Nové epochy

Jak často ve vašem životě přemýšlíte o věčnosti? Jak často se snažíte uvědomit si, kdo doopravdy jste? Ne tím, kým jste v tomto životě podle své profese, podle vašich příbuzenských vztahů s jinými...

Celý smysl modlitební praktiky je ve zvýšení vašeho vědomí.

Vaše modlitební praktika musí mít svůj cíl. Pokud se modlíte bez náležitého směrování, pak zbytečně ztrácíte čas. A pokud vás v čase, když se modlíte, nebo meditujete, navštíví myšlenky o tom, jak...

Celý mechanismus šťastného života leží uvnitř vás

Mnozí z vás, zvláště ti, kteří zažívají osobitou blízkost se mnou a odříkávají mé růžence, v čase nočního spánku přicházejí ke mně do příbytku. A já mám příležitost mluvit s vámi. I když zapomenete...

Učení o dopadu karmy na konci roku

JÁ JSEM přišel, abych vám přinesl Učení o tom, jak byste se měli zachovat k té karmě, která na vás doléhá na konci roku. Co je to za karmu a jak se máte zachovat k jejímu dopadu. Víte, že ve vašich...

Milost 23. dne každého měsíce

Karmická Rada, která zasedala v průběhu dvou týdnů od 23. června 2005, rozhodla, že počínaje 23. červencem 2005 vám bude poskytnuta každého 23. dne v měsíci bezprecedentní příležitost k transmutaci...

Srdečný rozhovor

Já jsem připravena vyslyšet všechny vaše nářky a prosby. Neostýchejte se. Já vím, že obzvlášť muži jsou velmi ostýchaví v projevu svých pocitů. Ale tehdy když nastupuje zvláštní okamžik našeho...

Učení o osvobození od škodlivých návyků a odolných negativních stavů vědomí

 Nyní máte možnost zavolat mou osobní ochranu, a každému z vás já přiděluji 12 andělů ochránců z mých Legií Modrého Plamene. Představte si, že kdykoliv po celou dobu 24 hodin bude s vámi 12...
1 | 2 | 3 >>

Poselství

 

Uvnitř  každého náboženství za všech časů byli lidé, kteří stáli stranou oficiálnímu vedení církve. Starci, jogíni,  proroci, věštci, mystici…

S autoritou některých z nich počítala oficiální  církev. Ale většinou oni byli pronásledovaní a dokonce i zbavení života. Uvnitř  každého náboženství jsou dva přístupy: vnější cesta - následování podle určitých dogmat a rituálů, a také cesta vnitřní – hledání bezprostřední, osobní vazby na Pána Boha.

Tou první cestou kráčí 90 procent věřících. Druhou cestu si jen málo kdo  odvažuje vybrat. Je to cesta zasvícení, tajných vědomostí a osobních mystických zkušeností.

V popisovaných historických časech na Zemi existovaly tajné školy zasvěcených. Je nám známa Pitagorejská komunita, komunita Esejů,  škola mystérií v Pravěkém   Egyptu. Koncem 19 století byl uskutečněn pokus předat část tajných vědomostí širšímu posluchačstvu. Toto bylo uskutečněno přes E.P.Blavatskou a Teosofské sdružení. Potom se vědomostí předávaly přes Elenu a Nikolaje Rerichovi. Dále za prostřednictvím několika spolků v Americe: Most Svobody, Hnutí JÁ JSEM, Summit Lighthouse. Co dále?

Proto, aby byl správně pochopen smysl i těch vědomostí, které byli kdysi dané  prostřednictvím těchto lidí a společností, je nutná stálá přítomnost takových lidí na Zemi, kteří podporují vnitřní kontakt s Pánem Bohem. Je to obzvlášť důležité zrovna teď, kdy se najednou objevilo hojné množství klamných učitelů a senzibilů.

Někdo musí udržovat skutečnou, božskou vibraci.  Někdo musí udržovat neustalé své vědomí asonančně s Pánem Bohem. Jen z tohoto bodu asonance s Pánem Bohem je možné posoudit mnohé z toho, co se odehrává na  Zemi právě teď a také pochopit to, co již bylo drive dáno a zapsáno do knih.

Doufám, že mnoho ze spisů, umístěných na této stránce, pomohou vám uchovávat vnitřní orientační body a vnitřní harmonií s Pánem Bohem uvnitř vás.

 

Taťjana Mikušina.

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Odkazy

Русский          

English 

Spain          

Français

Deutsch

 Italiano  

Svenska

Latvia

Български

Polski

Türkçe 

Hrvatski

Portuguese

Esperanto       

Română        

Українська     

Հայերեն       

Lietuvių

     

 

 

                       

Novinky

Máme před sebou grandiózní možnosti pro uskutečnění plánů Boha pro planetu Zemi

01.03.2018 09:31
Projevený svět tvaru ve vší své rozmanitosti je...

Přicházíme, abychom probudili vaší Božskost

01.11.2017 18:45
Milovaný Kuthumi 8. května 2005   JÁ JSEM...

Učení o praxi meditace.

25.10.2017 18:22
Amitábha - „Buddha Neomezeného světla“ 18. května...

Potřebujete imunitu proti zlu

23.10.2017 12:03
Milovaná Kuan Jin 27. března 2005   JÁ...

Učení o dvouplamenech

17.10.2017 16:55
Milovaný Kuthumi 26. dubna 2005   JÁ JSEM...
1 | 2 | 3 >>