Doporučení Mistrů o tom, 

jak číst/poslouchat Poselství

 
 
Video

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Podmínky pro účinnou duchovní práci
 

_____________________________________________________________________

 
Beseda o působení Poselství

 

Vladyka Kuthumi, 14. ledna 2010

"...Pravidelně opakujeme naše doporučení, jak pracovat s našimi Poselstvími. A znám mnoho lidí, kteří neplní naše doporučení. Mnohokrát jsme mluvili o opatrnosti při práci s Poselstvími a o tom, že je nežádoucí číst více než dvě Poselství denně. Například jedno - ráno, jedno - večer. 

Každé Poselství obsahuje energie různých Mistrů, kteří tato Poselství předávají. A někdy energie nepatří do velmi vysoké úrovně a někdy energie patří do velmi vysoké úrovně Bytí. 

A pokud začnete číst v řadě několik Poselství, vystavujete své tělo velmi velkému zatížení. Vaše vnější vědomí nemusí sledovat toto nebezpečí, protože vaše tělesná mysl je zvyklá zabývat se pouze informační složkou a nezohledňuje energetickou složku Poselství."

 
 
Beseda o tom, jak číst Poselství a chovat se k Poslu
 
 

Milovaný Babadží, 5. prosince 2009

"Abych mohl začít svou besedu, chtěl bych se přesvědčit, že jste učinili všechna nutná opatření obezřetnosti, potřebná ke čtení našich Poselství. 

Ti, kteří poprve čtou naše Poselství, mohou být překvapeni. Ale ti, kdo už naše Poselství čtou déle, pravděpodobně vědí o opatřeních obezřetnosti, která je třeba dodržovat. Především, si musíte uvědomit, že jednáte s energií, protože naše Slovo s sebou nese určitý energetický náboj. Stejně jako kterákoliv jiná energie potřebuje opatrné a šetrné zacházení, jinak může být následek čtení našich Poselství nepředvídatelný.

Musíte tedy vědět, že hovoříte s Mistry, kteří vás mnohonásobně předešli co do úrovně vědomí. Proto musíte mít ve svém nitru pocit respektu a úcty. Nesmíte hovořit s Bohem při práci, jen tak mimochodem. Nesmíte popíjet čaj, bavit se s kolegy v práci, kontrolovat domácí úkoly svých dětí a zároveň číst naše Poselství. Pokud budete dělat to vše a zároveň číst naše Poselství, budete vytvářet karmu, která bude přímo úměrná s energií obsaženou v našich Poselstvích.

Ještě jednou vás upozorňuji, že hovoříte s Bohem. A proto byste to měli dělat s velkou úctou v srdci. Celá vaše osobnost musí být naladěna na komunikaci s Bohem. Musíte odhodit pryč vše, co děláte, nebo naopak nečíst naše Poselství dokud nepřijde vhodný okamžik.

Jste-li rozkolísaní nebo pod vlivem nějaké záporné vlástnosti, pak energie, obsažená v našich Poselstvích, způsobí zesílení jakéhokoliv negativa, které ve vás přebývá. Naopak, jestliže jste harmonicky naladěni a naplněni vnitřním pokojem, pak se tento stav harmonie a pokoje také posílí přímo úměrně energii obsažené v našich Poselstvích."

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/rekomendazii_vladyk.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net