Doporučení Mistrů o tom, 

jak číst/poslouchat Poselství

 
 
Video

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Podmínky pro účinnou duchovní práci
 

 

 

Mistr Kuthumi, 14. ledna 2010

"...Pravidelně opakujeme naše doporučení, jak pracovat s našimi Poselstvími. A znám mnoho lidí, kteří neplní naše doporučení. Mnohokrát jsme mluvili o opatrnosti při práci s Poselstvími a o tom, že je nežádoucí číst více než dvě Poselství denně. Například jedno - ráno, jedno - večer. 

Každé Poselství obsahuje energie různých Mistrů, kteří tato poselství předávají. A někdy energie nepatří do velmi vysoké úrovně a někdy energie patří do velmi vysoké úrovně Bytí. 

A pokud začnete číst v řadě několik Poselství, vystavujete své tělo velmi velkému zatížení. Vaše vnější vědomí nemusí sledovat toto nebezpečí, protože vaše tělesná mysl je zvyklá zabývat se pouze informační složkou a nezohledňuje energetickou složku Poselství.

Uvedu takový příklad. Vaše tělo potřebuje jídlo. A tehdy, když máte hlad nebo máte žízeň a ochutnáte kus chleba nebo vypijete sklenici čisté vody, vaše tělo je spokojené. 

Nyní si představte, že budete konzumovat jídlo ve velkém množství, bez rozdílu, a zapíjet ho neomezeným počtem nápojů. Vím, že to mnoho lidí dělá ve svém životě, když jsou unášeni bohatými hostinami a obžerstvím. Ale příští den se necítíte dobře z nestřídmého jídla a pití?

Existuje jídlo, které se k sobě hodí, a je jídlo, které nelze jíst společně. Většina lidstva je však na tak nízké energetické úrovni, že prostě není schopna porozumět těmto jednoduchým pravdám, které byly známy před tisíci lety a které všichni mudrci následovali.

Tehdy, když čtete velmi mnoho diktátů, které patří k různým Mistrům, pak můžete mít přesně stejné poruchy trávení v mysli, jako míváte poruchy trávení v žaludku z nadměrné konzumace jídla.

Měli byste být velmi opatrní při čtení našich Poselství, jinak riskujete, že zažijete vnitřní nepohodlí, nespokojenost a co je horší, nasměrujete veškerou vaši nespokojenost na adresu našeho posla nebo Mistrů.

Měli byste se velmi pečlivě připravit na čtení každého Poselství. Musíte se naladit na Mistra, který dává poselství, pomocí hudby, pomocí obrazu Mistra nebo pomocí modlitby nebo meditace před čtením poselství. Pak vyrovnáte své energie, povznesete své vědomí a Poselství budou pro vás přínosem.

Dám vám jiný příklad. Slunce svítí všem lidem a všem živým bytostem. A jsou lidé, kteří moudře využívají sluneční energii. Jsou na slunci určitou dobu, pak si udělají přestávku a znovu se vystavují laskavým paprskům slunce.

Existuje jiný druh lidí, kteří jsou od rána do večera na pláži pod hořícím sluncem a další den trpí popáleninami a horečkami.

Kdo může za vaše popáleniny? Slunce? Myslím, že odpověď je zřejmá. Za nadměrné využívání sluneční energie můžete sami. Vy sami máte vinu v tom, že jste  neúměrně používali sluneční energii.

Energie, která je obsažena v našich Poselstvích nemá tak zjevný účinek, ale přesto existuje dostatečný počet jedinců, kteří čtou plynule desítku různých našich Poselství, aniž by se zvlášť ponořili do podstaty a aniž by se správně připravovali před čtením každého Poselství. Výsledek na sebe nenechá dlouho čekat. Po nějaké době začnou pociťovat podráždění a dokonce i zlobu.

Kdo za tyto pocity může? Posel? Mistři? Myslím, že odpověď je zřejmá. Nikdo mimo vás nemůže za to, že opomíjíte rady Mistrů.

Stejně jako všechno ve vašem světě, mají i naše Poselství dvojí účinek. A někdo díky čtení našich poselství získal hladkost aury, zmizely ty nedostatky v auře, které je doprovázely po mnoho let. Jsou vyrovnanější, přátelštější. Rodinné vztahy se zlepšily. A mír vládne v jejich duši a v domě.

Jiní naopak po přečtení našich Poselství pociťují zlobu, nenávist, nepřátelství. Jejich aura se každým dnem rozplyne a oni se prostě sami zničí.

Milovaní, přejeme vám dobro, Lásku, harmonii. A to vše můžete získat díky našim poselstvím. Ale uvnitř vás je ventil, který nasměruje energii obsaženou v našich poselstvích buď k dobru, nebo k zlu. Všechno ve vašem světě, milovaní, má dvojí účinek. A ve vás je obsažen mechanismus, který vás nutí buď jít vesele cestou evoluce, nebo vás hodí na okraj silnice."

 
 
 
Milovaný Babadží, 5. prosince 2009

"Abych mohl začít svou besedu, chtěl bych se přesvědčit, že jste učinili všechna nutná opatření obezřetnosti, potřebná ke čtení našich poselství. 

Ti, kteří poprve čtou naše poselství, mohou být překvapeni. Ale ti, kdo už naše poselství čtou déle, pravděpodobně vědí o opatřeních obezřetnosti, která je třeba dodržovat. Především, si musíte uvědomit, že jednáte s energií, protože naše Slovo s sebou nese určitý energetický náboj. Stejně jako kterákoliv jiná energie potřebuje opatrné a šetrné zacházení, jinak může být následek čtení našich poselství nepředvídatelný.

Musíte tedy vědět, že hovoříte s Mistry, kteří vás mnohonásobně předešli co do úrovně vědomí. Proto musíte mít ve svém nitru pocit respektu a úcty. Nesmíte hovořit s Bohem při práci, jen tak mimochodem. Nesmíte popíjet čaj, bavit se s kolegy v práci, kontrolovat domácí úkoly svých dětí a zároveň číst naše Poselství. Pokud budete dělat to vše a zároveň číst naše poselství, budete vytvářet karmu, která bude přímo úměrná s energií obsaženou v našich poselstvích.

Ještě jednou vás upozorňuji, že hovoříte s Bohem. A proto byste to měli dělat s velkou úctou v srdci. Celá vaše osobnost musí být naladěna na komunikaci s Bohem. Musíte odhodit pryč vše, co děláte, nebo naopak nečíst naše poselství dokud nepřijde vhodný okamžik.

Jste-li rozkolísaní nebo pod vlivem nějaké záporné vlástnosti, pak energie, obsažená v našich poselstvích, způsobí zesílení jakéhokoliv negativa, které ve vás přebývá. Naopak, jestliže jste harmonicky naladěni a naplněni vnitřním pokojem, pak se tento stav harmonie a pokoje také posílí přímo úměrně energii, která obsažená v poselství."

 

 

Mistr Hillarion, 2. ledna 2008

"Proč máte pocit, že zabývat se duchovní prací můžete mezi činností, mimochodem, ve spěchu?

Dokud ve svém vědomi nevytvoříte správný přístup k duchovní práci, nemůžete dosáhnout významných výsledků.

Musím s lítostí poznamenat, že nedostatek pozornosti a soustředění je bičem vašeho času. Snažíte se osvojit si ty nejrozmanitější věci najednou. Posloucháte rádio nebo sledujete televizi, telefonujete a snažíte se číst naše Poselství.

Dokud v sobě nenajdete sílu odhodit vše a věnovat se pouze přijímání duchovní potravy, do té doby vám vaše čtení našich Poselství nejen nepřinese náležitý užitek, ale také bude škodlivé pro váš vývoj. 

Prozradím vám proč. Pokud jste zaneprázdněni nějakou světskou záležitostí, například posloucháním moderní hudby v rádiu nebo sledováním reklamy v televizi, a v tuto chvíli se snažíte číst naše Poselství, pak veškerá energie, kterou vložíme do našich Poselství, je  nesprávně vámi kvalifikována. A místo toho, aby váš vývoj šel dopředu, tak se vracíte zpět.

Pochopte, že mluvíte s Bohem, komunikujete s Mistry, kteří vás daleko předstihli a vystoupali výše po stupních evolučního vývoje. Odkud je ve vás tolik neuctivosti?

Proč vám chybí elementární slušnost v komunikaci s námi?

Chtěl bych, abyste přestali vnímat Učení, které jsme dali prostřednictvím našeho posla, jako něco samozřejmého a běžného.

Pro přenos každého Poselství pracují tisíce bytostí Světla. Plýtváme drahocennou Božskou energií, sbíráme ji po částech a naléváme ji do našich Poselství.

 ...Pokud nezměníte svůj vztah ke komunikaci s Mistry a nebudete schopni překonat některé negativní charakterové rysy, které vás doprovázejí, pak můžete velmi poškodit svou duši. Pamatujte, že když získáte Božskou energii, sami ji nasměrujete do svého světa pomocí vašich myšlenek, vašich pocitů, vašich stavů. A pak, když nejste ve správném stavu, dostáváte energii čtením našich Poselství, můžete ji také nesprávně používat, směrovat k násobení iluze, tvořit karmu. Musíte zodpovědněji na vašem  stupni evolučního vývoje přistupovat k využívání Božské energie."

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/rekomendazii_vladyk.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net